آدرس و شماره تلفن دادسراهای تهران

4.8/5 - (20 votes)

آدرس و شماره تلفن دادسراهای تهران

مراکز قضایی و انتظامی

آدرس و شماره تلفن دادسرا

دادسراي عمومي و انقلاب تهران ( مركز ): 

تهران – نبش ميدان ۱۵ خرداد
تلفن: ۳۳– ۳۳۱۱۱۰۲۶ و ۳۵۰۵۱۱۱۱

 

دادسرای عمومی و انقلاب تهران

ضابطين دادسرا : 

تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

مركز فوريت هاي قضايي دادسرا ( كشيك ): 

تهران – ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش
تلفن: ۴ -۶۶۷۲۲۵۶۱

 دادسراي مستقر در مجتمع قضايي عدالت: 

تهران – بالاتر از ميدان تجريش ، خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق )
تلفن: ۲۲۷۲۷۴۶۹ – ۲۲۷۲۷۴۷۰

 

مجتمع قضایی عدالت


دادسراي ناحيه ۱ شميران
( مجتمع قضایی شهید صدر): 

تهران – خيابان شريعتي – پل صدر ، خيابان الهيه – پلاك ۲
تلفن: ۲۲۰۰۰۴۳۸ – ۲۲۰۰۹۰۴۴ – ۲۲۶۰۶۶۶۴ و ۸۱ – ۲۲۰۰۷۳۷۹ 

مجتمع قضایی شهید صدردادسراي ناحيه ۲
( سعادت آباد ): 

تهران – سعادت آباد – خيابان شهید فرحزادی – خیابان کوهستان – خیابان امام صادق – خیابان درختی اول
تلفن: ۲۲۰۸۴۰۷۴ – ۲۲۰۸۴۰۶۷ – ۲۲۰۸۵۹۸۰

 دادسراي ناحيه ۳
( ونك ): 

تهران – ميدان ونك – ابتداي خيابان ملاصدرا – خيابان پرديس ، نبش كوچه زاينده رود شرقي – پلاك ۵۹
تلفن : ۸۸۸۸۱۷۲۲ – ۸۸۸۸۱۷۲۴ – ۸۸۸۸۳۴۳۴

 

 


ضابطين دادسرا :

كلانتري هاي ۱۰۳ و ۱۲۴ و ۱۴۵
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۳ تهران

 دادسراي ناحيه ۴
( مجتمع قضایی شهید مدرس ): 

تهران – حکیمیه – بلوار بهار – خیابان نشوه (سازمان آب) – کوچه امام حسین (ع)
تلفن: ۷۷۳۱۱۲۴۷ -۷۷۳۱۱۲۴۵ – ۷۷۳۱۱۵۹۴ – ۷۷۳۱۱۲۵۸

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4

 


ضابطين دادسرا :

آگاهي شمال شرق تهران و كلانتري هاي ۱۰۲ و ۱۲۰ و ۱۲۶ و ۱۳۶ و ۱۴۴ و ۱۶۴

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۴ تهران

 دادسراي ناحيه ۵
( مجتمع قضایی قدس ): 

تهران – بلوار سیمون بولیوار – بلوار انصارالمهدی – روبروی دانشگاه سما

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5
دادسراي ناحيه ۶
( خارك ):

تهران – خیابان مفتح – پایین تر از میدان هفت تیر – انتهای خیابان شهید شیرودی
تلفن: ۸۶۰۷۳۸۹۸- ۸۶۰۷۳۱۷۹ – ۸۶۰۷۳۱۵۳ – ۸۶۰۷۳۵۶۳ – ۸۶۰۷۳۵۹۳ – ۸۶۰۷۳۱۷۶

 دادسراي ناحيه ۷
( سيد خندان ) امور مربوط به شهرداري ها: 

تهران – خیابان شهید مطهری – خیابان شهید علی اکبری
تلفن: ۸۶۱۲۱۶۴۵ – ۸۶۱۲۱۶۴۸ – ۸۶۱۲۱۶۷۵ – ۸۶۱۲۱۶۹۳
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۷ تهران

 

 

دادسراي ناحيه ۸ ( مجیدیه ):

تهران – اتوبان رسالت – خیابان عثنی عشری – نبش کوچه موسوی
تلفن: ۲۲۵۲۷۳۹۷ – ۲۲۵۲۷۰۴۸ – ۲۲۵۲۸۴۱۰ – ۲۲۵۲۸۰۵۹ – ۲۲۵۲۷۵۶۹ – ۲۲۵۲۷۸۶۱ – ۲۲۵۲۸۷۳۱ -۲۲۵۲۸۳۶۴ – ۲۲۵۲۷۵۹۶

 

 


دادسراي ناحيه ۹
( فرودگاه ):

تهران – فرودگاه مهرآباد – جنب گمرك
تلفن: ۶۶۸۸۶۹۰۰ و ۴۴۶۷۱۱۲

 
 


ضابطين دادسرا:

پليس فرودگاه مهرآباد و پليس امنيت ناجا

و تمامي كلانتري هاي شهر تهران

 
دادسراي ناحيه ۱۰
( هاشمي ) : 

تهران – تقاطع خیابان جیحون و دامپزشکی
تلفن: ۶۵۸۸۶۲۳۲ – ۶۵۸۶۲۰۱۷ – ۶۵۸۶۲۰۱۳ – ۶۵۸۶۲۰۴۵ – ۶۵۸۶۲۰۲۸

 
دادسراي ناحيه ۱۱
ولي عصر ( عج ): 

تهران – خيابان ولي عصر (عج)، ميدان منيريه
تلقن: ۲ – ۵۵۳۷۵۷۵۰

 
 دادسراي ناحيه ۱۲
( امام خميني ): 

تهران – خيابان خيام – ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش
تلفن: ۴ – ۶۶۷۲۲۵۶۱

 

 


دادسراي ناحيه ۱۴
( شهيد محلاتي): 

تهران – اتوبان شهید محلاتی – خیابان شهید ده حقی – بلوار کوثر – جنب بازار گل شهید محلاتی
تلفن: ۳۶۳۱۹۶۴۸ – ۳۶۳۱۹۵۶۹ – ۳۶۳۱۹۵۲۵ – ۳۶۳۱۹۶۵۱ – ۳۶۳۱۹۶۷۸ – ۳۶۳۱۹۶۷۶

 

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 شهید محلاتیضابطين دادسرا:

پايگاه ششم آگاهي و كلانتري هاي ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۹ و ۱۱۰ و ۱۱۴ و ۱۳۲ و ۱۵۶ و ۱۵۷
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۱۵ و ۱۴ تهران

 دادسراي ناحيه ۱۶  ( بعثت ): 

تهران – ضلع شمالي ترمينال جنوب
تلفن: ۵ – ۵۵۳۲۱۵۲۰

 

 


دادسراي ناحيه ۱۸
( شهيد مطهری ): 

تهران – جاده ساوه – چهارراه يافت آباد – بلوار معلم – بعد از ميدان معلم نبش خيابان حيدري – پلاك ۲۱۶
تلفن: ۷۳ – ۶۶۲۲۴۴۶۹

 
 دادسراي ناحيه ۱۹
( ويژه جرايم پزشكي و دارويي ): 

تهران – سیدخندان – خیابان دبستان – انتهای کوچه آریا محمودی

تلفن:۹ -۸۶۰۱۱۰۰۲ – ۸۸۴۶۸۵۷۱ – ۸۸۴۶۸۵۹۳

 

 


ضابطين دادسرا:

تمامي كلانتري هاي تهران و آگاهي مركز دادسراي ناحيه ۲۰( انقلاب ): 

تهران – خيابان شريعتي – نبش خيابان معلم
تلفن: ۵ – ۸۸۴۱۵۱۱

 
 دادسراي ناحيه ۲۱
( ويژه ارشاد ): 

تهران – خيابان شهيد بهشتي – خيابان احمد قصير – جنب بيمارستان آسيا
تلفن:۷۳ – ۸۸۷۳۲۱۶۷

 
 


ضابطين دادسرا:

اداره كل اجتماعي ناجا ي تهران بزرگ و پايگاه هاي اول تا دهم اطلاعات و آگاهي

و كلانتري هاي ۱۵۴ و ۱۴۳ و ۱۰۵ و ۱۲۴

 


 دادسراي ناحيه ۲۲
( ويژه امور اقتصادي ): 

تهران – خيابان انقلاب – خيابان گارگر شمالي – خيابان فرصت شيرازي – كوچه مستعلي
تلفن: ۶۶۵۹۳۴۰۱ و ۳ – ۶۶۵۷۵۸۶۰

 

 


ضابطين دادسرا:

تمامي كلانتري هاي شهر تهران و آگاهي مركز

 

دادسراي ناحيه ۲۳( امور نيابت ): 

تهران – ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش
تلفن: ۶۶۷۲۰۴۲۲ و ۶۶۷۲۰۴۹۹ و ۶۶۷۲۰۰۸۸ و ۴ -۶۶۷۲۲۵۶

 
 


ضابطين دادسرا:

تمامي كلانتري هاي شهر تهران و آگاهي مركز

 

 دادسراي ناحيه ۲۴( ويژه مبارزه با قاچاق و ارز ): 

تهران – خيابان شريعتي – نبش معلم
تلفن: ۵ – ۸۸۴۱۵۱۱۱

 دادسراي ناحيه ۲۵
( امور سرپرستي ): 

تهران – خیابان سئول – تقاطع رشید یاسمی – نبش خیابان مهتاب 
تلفن: ۸۸۶۲۷۵۱۵

 
 ضابطين دادسرا:

تمامي كلانتري هاي شهر تهران و آگاهي مركز
( در انتهای لیست این صفحه آورده شده است)

 

 

دادسراي ناحيه ۲۶ ( بومهن ): 

بومهن – بلوار امام خميني ( ره )، جنب كلانتري ۲۰۶
تلفن: ۷۶۲۲۹۹۶۶

 دادسراي ناحيه ۲۷( امور جنايي ): 

تهران – سه راه آذري – خيابان جرجاني – پلاك ۲۰
تلفن: ۶ – ۶۶۶۴۰۶۲۰

 
 


ضابطين دادسرا:

تمامي كلانتري هاي شهر تهران و آگاهي مركز

 

دادسراي ناحيه ۲۸ ( ويژه كاركنان دولت و مطبوعات و رسانه ها ): 

تهران – ميدان پانزده خرداد – دادسراي مركز – طبقه سوم

تلفن: ۳۳۱۱۱۹۱۹ – ۳۵۰۵۱۱۱۱

 

 دادسراي ناحيه ۲۹
( ويژه نوجوانان ): 

تهران – اتوبان كرج – نرسيده به عوارضي قديم – خيابان آزادگان – پلاك ۱۴۴
تلفن: ۸ – ۴۴۰۶۴۴۶۷

 
 


ضابطين دادسرا :

تمامي كلانتري هاي شهر تهران و آگاهي مركز دادسراي ناحيه ۳۱ ( جرايم رايانه اي ):

تهران – خيابان شريعتي – بالاتر از چهارراه طالقاني – نرسيده به بهار شيراز – نبش كوچه فرهاد ۲
تلفن: ۶ – ۷۷۵۱۲۰۳۴

 
 دادسراي ناحيه ۳۲ ( راهور ): 

تهران – خيابان آزادي – خيابان رودكي – ضلع جنوبي ساختمان راهنمايي و رانندگي – كوچه شهيد فرج اللهي
تلفن: ۶۶۳۲۵۵۲۷ و ۶۶۴۳۶۰۲۹

 دادسراي امنيت
( مستقر در زندان اوين ): 

تهران – اتوبان چمران – خيابان شهيد كچويي – زندان اوين
تلفن: ۲۲۴۳۲۶۶۷

 

آدرس و شماره تلفن دادسراها

 

آدرس و شماره تلفن دادسراهای تهران 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ghoghno1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309