مشاوره

از قدیم الایام گفته اند که رسانه را باید نزد خواند و عارضه را نزد طبیب برد، یعنی بهترین مشاور، شخصی متخصص در آن فن و حرفه می باشد و باید به آن مراجعه حضوری نمود.

از اینرو، به اقتضاء عقل قبل از اقدامی مشاوره واجب می گردد.

همچنین پس از حدوث هر ضروری و یا وقوع مسأله و مشکلی مراجعه به متخصص وأخذ مشاوره از او ضرورت پیدا می نماید.

مؤسسه بین المللی داوری ققنوس در کلیه بخش های تخصصی خود با بهره گیری از متخصصان و خبرگان آن موضوع، می تواند مشاور و راهنمایی مناسبی برای شما باشد.

ارتباط با ما  آدرس: شریعتی ، قلهک /پلاک 1643 طبقه دوم

روزکاری : شنبه تا چهارشنبه :  8:30 تا 19

شماره تماس: 22905863-021 – 09101923725

تماس بگیرید