امور زندانیان

کلیه خدماتی که زندانیان و خانواده های زندانیان گریبانگیر و مبتلا به آن هستند و خدماتی که در خصوص زندانیان جهت آزادی هرچه زودتر آنان می توان انجام داد را شامل می شود.

که به بخشی از آنها ذیلا اشاره شده است.

انگیزه ما از قبول اینگونه امور صرفا وظیفه و مسولیتی است که لاجرم دانش حقوقی و اندک اعتبار بین خیرین و موکلین متمول برما واجب کرده است.

بنابراین نمیتوان مشاهده کرد و به سادگی از کنار مشکلات، تبعات و آثار سو زندانی شدن یک فرد بر خانواده و اجتماع پیرامون آن گذشت باید هرچه در توان داریم بکار گیریم و به کمک آنان بشتابیم.

متاسفانه نوسانات اقتصادی، گرانی و فقر نیز به رشد فزاینده ناهنجاری های اجتماعی، شغل های کاذب، زندانیان و جرایم افزوده است.

هرچند بخش عمده ای از جرایم از روی ناچاری و نبودن شغل سالم است و البته طفره رفتن متولیان امر .

اکنون در نظر بگیرید که یک خانواده در فقدان پدر و مادر و یا شوهر در معرض چه آسیبهای اجتماعی میباشد.مهم است که متولی این نابسامانی کیست اما مهم تر این است که من و شما به وظیفه انسانی خود عمل کنیم

موسسه داوری ققنوس ،موسسه حقوقی نیست اما توسط وکیل رسمی دادگستری مدیریت میشود.

و نیروهای سطوح میانی نیز کارشناس و کارشناسان ارشد حقوق می باشند.لذا می تواند مشاور خوبی برای شما باشد و پرونده های ساده و پیچیده شما را پس از بررسی راه حل ارائه دهد.

و یا توسط وکلای دادگستری متخصص در آن بخش در پرونده های شما وکالت نماید.

خدمات اجرائی و مشاوره این مؤسسه در عمل و نتیجه در تضاد و تعارض با سیستم قضائی نمی باشد و اساسا رویکرد ان تعامل با دستگاه قضا و عدالت و اقدامات پیشگیرانه است.

روش های همکاری با ما :

1-حقوقی : اخذ رضایت شاکی ،مذاکره با شکات ،حل و فصل اختلافات،تنظیم سازشنامه ، اخذ تضامین و تعهدات از خانواده زندانیان ،تنظیم قراردادهای مرتبط،مذاکره با ستاد دیه ، مذاکره با بیمه

2- مالی: تامین وام ارزان قیمت ،مذاکره با خیریه ها و تامین کنندگان مالی، مذاکره با بانک ها و موسسات مالی

3-ایجاد اشتغال برای زندانیان و همچنین دارندگان سوسابقه

Call Now Buttonتماس بگیرید