تأمین وثیقه و کفالت

اگر قرار قبولی وثیقه امضاء شد آیا کار ایداع وثیقه تمام شده تلقی می گردد؟

اگر مرجع قضایی اعطاءکننده نیابت، تمام پروسه کارشناسی و بازداشت را نپذیرفت و مورد قبولش نبود چه باید کرد؟

وجوه پرداخت شده را چگونه از صاحب سند دریافت نماییم؟

آیا شخصی که به عنوان مطلع به دادسرا دعوت می گردد نیاز به وثیقه دارد؟

وجود دفاتری که واسطه بین وثیقه گذار و متقاضی وثیقه می شوند در چنین شرایطی ضروری به نظر نمی رسند؟

پس از صدور رأی غیابی با موضوع محکومیت کیفری، آیا متهم باید وثیقه جهت ضمانت به همراه خود ببرد؟

وثیقه ای که می تواند مورد قبول مراجع قضایی باشد چه شرایطی دارد؟

کفالت به چه معناست؟

آیا قیل از بازداشت وثیقه باید هزینه اجاره سند را پرداخت نمود و یا پس از بازداشت و یا پس از امضاء قرار قبولی وثیقه ؟

قرار قبولی وثیقه به چه معناست؟

اخیرأ موضوع وثیقه و ایداع آن به مراجع قضایی تقریبأ امری تخصصی شده است.

از یک طرف مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری و بخشنامه های قضایی کشور جهت تسهیل در امور و کاهش آمار زندانیان و هزینه های سرسام آور بازداشت و آثار سوء آن، با متهم سهل می گیرد و از طرف دیگر قضات دادگاه ها و علی الخصوص بازپرس های محترم به جهت احتیاط و نظارت های بالادستی لاجرم هر وثیقه ای که شرایط لازم و کافی را دارد نمی پذیرند.

بعضاً حتی پس از نیابت و تفویض امور نیابتی شامل کارشناسی و بازداشت و صدور قرار قبول وثیقه، مجدداً در امور نیابت داده شده نیز ورود می نمایند.

این نشان دهنده ی احتیاط بیش از حد قضات و ترس از تخلف ناخواسته می باشد.

چرا باید چنین باشد؟ آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول که توسط افراد جاعل و سودجو  با هدف سرکیسه کردن مردم انجام می پذیرد می تواند دلیلی برای سخت گیری بر متهمین باشد؟ چرا باید چوب آن را متهم و خانواده زندانی بخورد؟

آیا اجاره دادن وثیقه و قبول چنین ریسکی برای خانواده ای که به وجه آن برای درمان، خرید جهیزیه، امرارمعاش، بدهی و …

در شرایط فشل اقتصادی نیاز دارد جرم می باشد و باید مجرم تلقی گردد؟

در چنین شرایطی تنها راه حل برای ساده گرفتن قضات در قبول وثیقه وامرارمعاش بخش زیادی از مردم از این طریق همچنین رهایی و آزادی متهمین تا اتمام مراحل رسیدگی که عموماً نیز منجر به تبرئه می گردند، استفاده از کارشناسان حقوقی می باشد.

البته، وکلای محترم نیز باید قبول مسئولیت نمایند و به صرف ریسک بالای چنین فعالیت هایی، ازآن شانه خالی ننمایند.

اتفاقاً وظیفه وکلا و کارشناسان حقوقی در چنین شرایطی بزرگ تر می شود.

اهداف تودیع وثیقه :

1 – کمک به امر بازجویی و تحقیقات

2 – آزادی متهم تا پایان رسیدگی

3 – امکان تهیه و فراهم نمودن دلیل، بینه و مدارک رافع اتهام و مسئولیت کیفری

4 – جلوگیری از متلاشی شدن خانواده

5 – جلوگیری از شکستن کراهت مردم نسبت به سوء سابقه

6 – جلوگیری از ورشکستگی تاجروازهم پاشیدگی کسب و کارها

7 – جلوگیری از فاجعه حیثیتی و اعتباری بین اقوام، آشنایان و همکاران

8 – جلوگیری از بیکارشدن، اخراج، تعلیق و یا انفصال کارگران و کارمندان

9 – حذف هزینه های سرسام آور زندان و مسئولیت های آن برای قوه قضائیه

نباید فراموش کرد که نظارت بر پروسه ایداع وثیقه از مرحله معرفی وثیقه تا کارشناس، بازداشت و سپس امضاء قرار قبولی بیشتر بر دوش وکلاء دادگستری و کارشناسان حقوقی احساس می گردد.

در هر حال، مؤسسه بین المللی داوری ققنوس با کادری توانمند و متخصص می تواند مشاور شما در تهیه، تأمین، تنظیم قرارداد و حتی داور شما در قراردادهای وثیقه باشد.

دفاتر که واسطه مابین وثیقه گذار و متقاضیان وثیقه می گردند چک بانکی متقاضی وثیقه را طی صورت جلسه ای در اختیار به صورت امانت نگه می دارند و پس از آن که نامه آزادی متهم صادرگردید چک اجاره بها را طی تجویزصورتجلسه مذکوربه صاحب وثیقه تحویل می دهند.

با توجه به شرایط، اوضاع و احوال و اضطرارخانواده های متهمین پس ازمدارا نمودن با خانواده ها به شرح ذیل تعریف می گردد:

وظایف و تکالیف دفاتر

1 – تهیه، تأمین و معرفی وثیقه و کفالت

2 – تنظیم قرارداد وثیقه و کفالت

3 – اخذ تضامین و تعهدات لازم و کافی برای وثیقه گذار

4 – قبول داوری و حکمیت در قراردادهای تنظیمی

5 – دریافت هزینه های ایاب و ذهاب و کارشناسی از متقاضی و انتقال آن به صاحب وثیقه

6 – جوابگویی به متقاضی وثیقه در صورت تلف شدن وجوه کارشناسی و ایاب و ذهاب

7 – رعایت قاعده تسبیب و تقصیردرصورت ورود ضررو زیان به طرفین

8 – تلاش در صلح و سازش و حل اختلافات مابین طرفین

9 – واسطه معتمد، امین و صادق برای طرفین در نگهداری تضامین و چک های اجاره بهاء تا صدور نامه آزادی و مبادله آن ها به طرفین قرارداد وثیقه

 

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

ارتباط با ما  آدرس: شریعتی ، قلهک /پلاک 1643 طبقه دوم

روزکاری : شنبه تا چهارشنبه :  8:30 تا 19

شماره تماس: 22905863-021 – 09101923725

تماس بگیرید