تنظیم انواع قرار دادها|أخذ تضامین و تعهدات

تنظیم انواع قراردادها | أخذ تضامین و تعهدات

تنظیم قرارداد اولین کار برای شروع هر رابطه کاری و تجاری است.

یک اشتباه کوچک در یک قرارداد شاید بقاء شرکت شما را به خطر اندازد و یا دارایی و مایملک شما را نابود کند.

آیا استفاده از کارشناس و وکیل امور قراردادها موجب کاهش ریسک و خطر پذیری در بازار تجارت نمی گردد؟

بر اساس آمار بیشترین پرونده های دادگستری مربوط به اختلافات در قراردادها می باشد و از آنجایی که حقوق قراردادها تخصصی است.

برای دفاع در این دعاوی لازم است از وکیل متخصص امور قراردادها استفاده شود.

همچنین برای جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات بعدی از مشاور حقوقی قبل از تنظیم قراردادها مشاوره بگیریم.

علاوه بر قراردادهای داخلی قراردادهای بین المللی نیز وجود دارد که مبتنی بر روابط بین کشورها است.

برای جلوگیری از صرف وقت وهزینه قبل ازتنظیم انواع قراردادهای بین المللی و قراردادهای داخلی از کارشناسان و وکلای متخصص امور قراردادها درگروه وکلای ققنوس بهره مند شوید.

قراردادهای رایج به شرح ذیل می باشند:
  •  قراردادهای پیمانکاری
  •  قراردادهای مشارکت در ساخت
  •  قراردادهای مشارکت مدنی در کلیه موضوعات
  •  قراردادهای وثیقه
  •  انواع مبایعه نامه و اجاره نامه

تنظیم انواع قراردادها | أخذ تضامین و تعهدات 

ارتباط با ما  

آدرس:

شریعتی – قلهک – پلاک 1643 – طبقه دوم

روزکاری:

شنبه تا چهارشنبه :  8:30 تا 19

شماره تماس:

0212290586309101923725

تماس بگیرید