تنظیم سازشنامه و گزارش اصلاحی

در صورتی که طرفین نزاع و اختلاف، دعوای مربوطه را در مراجع قضائی مطرح کنند می توانند با تنظیم سازشنامه و یا گزارش اصلاحی پرونده را مختومه نمایند.

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، این توافق نامه برای طرفین و قائم مقام قانونی انها لازم الاجرا و الاتباع است. چنین صورت مجلسی قابل اعتراض نیست و در صورت استنکاف هر یک از طرفین از اجرا مفاد آن، طرف دیگر می تواند درخواست اجرای آن را کند.

طبق قانون ، شوراهای حل اختلاف، صلاحیت تنظیم گزارش اصلاحی را دارند البته در صورت طرح دعوا در دادگاه های عمومی، دادگاه های مربوطه نیز صلاحیت گزارش اصلاحی را خواهند داشت.

بهتر است، گزارش اصلاحی قبلا توسط وکلا و کارشناسان حقوقی تنظیم گردد و سپس جهت تحکیم آن به مراجع ذی ربط قضائی و یا سازشنامه در خارج از مراجع قضائی و دادگاه ها تنظیم و با رضایت طرفین به مراجع مربوطه تقدیم و ثبت گردد.

به شما توصیه می شود که در تنظیم سازشنامه یا تهعد پیش نویس گزارش اصلاحی از کارشناسان متخصص و با تجربه مؤسسه داوری ققنوس مشاوره بگیرید.

تنظیم سازشنامه
Call Now Buttonتماس بگیرید