دادسرای عمومی و انقلاب تهران

5/5 - (5 امتیاز)

دادسرا یا دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاه‌های عمومی جزائی انجام وظیفه می‌کند و عهده‌ دار:

 • کشف جرم
 • تعقیب متهم به جرم
 • اقامه دعوی
 • اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی
 • حفظ حقوق عمومی
 • حدود اسلامی
 • اجرای حکم
 • رسیدگی به امور حسبی

مطالب مرتبط   دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد؟

بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان اداره و به تعداد لازم دارای:

 • معاون
 • دادیار
 • بازپرس
 •  تشکیلات اداری

می‌باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد دادسرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌نماید.

در حوزه قضائی بخش (دادگاه بخش) وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران

در نظام قضائی کنونی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضائی زیر پیش بینی شده‌است:

دادستان عمومی و انقلاب تهران:

 دادستان، یا مدعی‌العموم، صاحب منصبی است که برای:

 • حفظ حقوق عامه
 •  نظارت بر حسن اجرای قوانین
 • تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران

مطابق قوانین جاریه انجام وظیفه می‌نماید همچنین ریاست دادسرا را نیز عهده‌دار می‌باشد.

مطالب مرتبط   اجاره سند برای دادگاه | مطمئن - فوری

وظایف دادستان مدعی العموم:

بر اساس قوانین و مقررات حاکم دادستان در حوزة قضائی مربوط دارای وظایف و تکالیف مانند موارد زیر است:

 • کشف جرم و شروع به تعقیب کیفری بزهکاران و مجرمین
 • اعلام جرم در مواردی که جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد
 • نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی و دادن تعلیمات لازم به بازپرس
 • موافقت یا عدم موافقت با قرارهای صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس
 • ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام و وصول وجه الکفاله
 • اجرای احکام کیفری و جزائی
 • پیشنهاد آزادی مشروط
 • لغو تعلیق اجرای حکم

ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند.

بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب
بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب چیست

معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران:

معاون دادستان صاحب منصبی است که تحت نظارت دادستان قسمتی از وظایف دادسرا را انجام داده و در غیاب دادستان به جانشینی او عمل می‌کند.

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران:

دادیار، صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می‌نماید و معمولاً در جرائم غیر مهمه اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم می‌نماید.

بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران:

بازپرس، یا مستنطق، صاحب منصبی است که:

 • تحقیقات مقدماتی جرائم مهمه
 • جمع‌آوری دلایل له

علیه متهم بر عهده او می‌باشد و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.

آدرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران
آدرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران

دادیار و بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون او:

تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و دلایل را جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت یکی از قرارهای نهائی (قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت) را صادر می‌نمایند این قرارها برای اظهارنظر (موافقت یا عدم موافقت) به دادستان یا معاون او یا دادیار ارسال می‌گردد.

اگر از نظر دادستان یا معاون او قرارهای صادر شده صحیحاً صادر شده باشد، موافقت خود را و چنانچه از نظر ایشان قرارهای صادره صحیح نبوده باشد عدم موافقت خود را اعلام می‌کنند؛ در صورت عدم موافقت دادستان چنانچه قرار صادره از سوی دادیار صادر شده باشد دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است.

اما اگر قرار مزبور از سوی بازپرس صادر شده باشد و بین ایشان و دادستان توافق عقیده نباشد (مثلاً یکی عقیده به مجرمیت و دیگری عقیده به منع تعقیب داشته باشد) و هر کدام بر نظر خویش اصرار ورزند، حل اختلاف بر حسب مورد به توسط دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

آدرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران

http://www.dadsara.ir سایت
35051111 روابط عمومی
33948887 تلفکس
35051321 مدیر سایت
میدان ارک دادسرای عمومی و انقلاب تهران آدرس
info @dadsara.ir پست الکترونیک

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

گروه وکلای ققنوس

دادسراهای عمومی و انقلاب تهران 

دیدگاهتان را بنویسید

تماس بگیرید
× واتساپ