درباره ما | گروه وکلای ققنوس

5/5 - (9 امتیاز)

درباره ما | گروه وکلای ققنوس         

انگیزه ما از تشکیل این گروه، قبل از هر چیزی، توسعه آگاهی عمومی همچنین بستر سازی و اصلاح ساختارهای اداری و رفع موانع موجود است. گروه وکلای ققنوس با هدف نهادینه نمودن اصول و قواعد حاکم بر قوانین جزائی و جرم شناسی که متأسفانه از مدت ها پیش به فراموشی سپرده شده شکل گرفته است.
از جمله آنها می توان به اصول و قواعد ذیل اشاره نمود:

 • برائت متهم
 • شخصی بودن مجازات مجازات ها
 • تفسیر مضیق به نفع متهم
 • فردی بودن مجازات ها
 • توجه به علل مخففه جرم
 • تبدیل مجازات ها
 • جایگزینی مجازات ها
 • عدم توجه به علم در محکومیت و….
  همچنین تلاش در میانجیگری، حل و فصل دعاوی و تنازعاتبه صورت گروهی می باشد.

به عبارتی دیگر رتق و فتق امور زندانیان و بستگان آنان با امکانات موجود و کمک گرفتن از خیرین، وکلای داوطلب و نهادهای حمایتی.
البته خدمات زیر نیز به صورت کاملا حرفه ای و تخصصی جزء لاینفک این گروه کیفری می باشد.
در واقع گروه وکلای ققنوس به امور زندانیان در:

 • مراجع قضایی
 • انتظامی
 • ندامتگاه ها
 • بازداشتگاه ها
 • دوایر اجرای احکام مدنی
 • اجرای احکام کیفری

می پردازد. این گروه کیفری به بستگان زندانیان کمک های مالی، فرهنگی، آموزشی و کمک های فنی، خدماتی و قضایی نیز می نماید. 

درباره ما | گروه وکلای ققنوس
درباره ما

خدمات قراردادی گروه وکلای ققنوس

 • تنظیم انواع قراردادهای پیمانکاری، پتروشیمی و انرژی
 • انتقال تکنولوژی
 • مشارکت های کلان تجاری
 • مشارکت درساخت و ساز
 • حق العمل کاری و واسطه گری داخلی و بین المللی
 • قراردادهای وثیقه
 • تعهدات و عقود رهنی 

به صورت کاملاٌ حرفه ای و تخصصی نیز جزء لاینفک خدمات این گروه می باشد.

خدمات امور زندانیان گروه وکلای ققنوس

 • مشاوره و تأمین وثیقه برای مراجع قضایی با نظارت و دقت حقوقی
 • حل و فصل دعاوی و اختلافات به صورت کاملا تیمی و عملیاتی
 • پیگیری و تعقیب امور اجرای ثبت و دوایر اجرای احکام، مذاکره با شکات و أخذ رضایت آنها
 • تنظیم سازشنامه جهت ارائه به مراجع قضائی
 • تعقیب امور مرتبط با ستاد دیه و شرکت های بیمه گر
 • تأمین مالی و تسهیلات ارزان قیمت به کمک خیرین و مراکز خیریه برای زندانیان و خانواده آنان می باشد

پتانسیل حقوقی کارشناسان این گروه ما را برآن داشت که در بخش های فوق ورود نمائیم. هرچند بهتر بود وکلای محترم دادگستری این مسئولیت را به دوش می گرفتند و از کنار چنین موضوعات خطیر و گرفتاری های مبتلا به مردم بی تفاوت نمی گذشتند. با این حال این گروه  با بهره مندی از کارشناسان حقوق توانسته این مسئولیت بزرگ و خطیررا بپذیرد و در این راستا کمک شایانی به هموطنان وهمشهریان بنماید.

بسیاری از پرونده ها و مناقشات را – اعم از این که حقوقی باشند ویا قابلیت طرح شکایت کیفری داشته باشند – می توان به سهولت با برگزاری چندین جلسه و نشست حضوری طرفین دعوا به مصالحه و سازش ختم نمود و ازاین طریق به کاهش آمار پرونده های ورودی به مراجع قضایی کمک کرد؛ چرا که آثار سوء یا حسنه آن در آخر به چشم خود یا فرزندان و یا نزدیکان ما می خورد.

درباره گروه وکلای ققنوس
درباره ما

تأمین وثیقه

نیز قبلا باید دراختیار وکلا قرارمی گرفت که متأسفانه چون این بخش از کار را در شأن خود نمی دانند و کاری پیش پا افتاده می دانند و یا از تبعات و آثار آن می ترسند و احتیاط بی جهت می کنند وظیفه ما در انجام مشاوره در تأمین وثیقه، معرفی وثیقه گذار و اساسا پروسه و مراحل وثیقه گذاری بزرگ تر و عزم ما را راسخ تر نمود.

البته نباید تأمین وثیقه درتعقیب، تنبیه و مجازات مجرمین خللی وارد آورد. چراکه دستگاه قضائی بعضا به دلایل قانونی ناچار به صدور قراروثیقه برای متهمینی است که جرم آنان محرز و مشخص است. مثلا برای: 

 • سرقت
 • تجاوز به عنف
 • زنای به عنف
 • زورگیری
 • کیف قاپی
 • مال خری
 • جرائم مواد مخدر
 • حتی جرائم کلان مالی خاص

که جرم آنان اثبات شده است به هیچ وجه نباید وثیقه اجاره داد.

خدمات وثیقه 

انشاا… بتوانیم در این حوزه نیز برای خانواده های مستأصل و گرفتار، مرهمی باشیم و رضایت آنان را با رعایت قاعده انصاف و مردم داری و نظارت فنی و دقیق بر پروسه:

 • درخواست
 • کارشناسی
 • بازداشت
 • قرارقبولی وثیقه

به خوبی و شایسته به انجام رسانیم تا گرفتار افراد سودجو و کلاهبردار نشوند. افرادی که در نهایت ناجوانمردی از شریط نابسامان و اضطرار وعجله خانواده ها سوء استفاده می نمایند و با ارتکاب جرائم جعل، استفاده از سند مجعول، جعل عنوان و کلاهبرداری بعضاٌ حتی ضربه ای مهلک به خانواده های زندانیان می زنند. پیگیری اموراجرای ثبت و اجرای احکام نیز از مواردی است که وکلا باز در شأن خود نمی دانند؛ چرا که امری است نیازمند پیگیری، صرف زمان زیاد و بعضا درگیری با محکومین و …..

گروه وکلای ققنوس بر آن شد که در این امر نیز فعالیت خود را شروع نماید. تا کنون نیز بخش بسیاری از پرونده های اجرای احکام را به انجام رسانده است. پرونده هایی که وکلا از اعلام وکالت در آن ابا داشته اند. به امید پروردگارگروه وکلای ققنوس بتواند با یاری شما عزیزان خدمتی شایسته و درخورشأن به مردم بزرگوار این سرزمین بنماید.

برای دریافت اطلاعات حقوقی بیشتر درباره ما می توانید کانال تلگرام و اینستاگرام حقوقی را  دنبال کنید.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

هیات تحریریه : درباره ما | گروه وکلای ققنوس