مجتمع های قضایی دادگاههای خانواده تهران

 
 
     مجتمع های قضایی دادگاههای خانواده تهران
مجتمع قضايی خانواده ۱

اتوبان شهيد محلاتی، نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری

شماره تلفن: ۹-۳۳۰۰۹۱۱۳ _ ۳۳۰۰۹۱۲۹ _۳۳۰۰۴۱۴۰

 

مناطق تحت پوشش:

۱۹،۱۷،۱۶،۱۵،۱۴،۱۲،۱۱،۱۰
 

 مجتمع قضايی خانواده شماره ۲

 

ضلع شمال شرقی ميدان ونک، کوچه شهيد مسعود صانعی

 

مناطق تحت پوشش:

۶،۳،۲،۱
 

 مجتمع قضايی شهيد صدر

 

خيابان شيخ بهائی، خيابان ۱۲ متری اول

شماره تلفن: ۹-۸۸۷۵۰۰۲۲ _۸۸۷۵۹۷۸۰ _۸۸۷۵۹۷۸۲

 

مناطق تحت پوشش:

منطقه ۷
 

 مجتمع قضايی شهيد باهنر

 

فلکه چهارم تهران پارس، تقاطع خيابان شهيد باقری و خيابان شهيد عباسپور

 

مناطق تحت پوشش:

۴-۸-۱۳
 

 مجتمع قضايی شهيد مفتح

 

شهر زيبا، خيابان مخابرات، ميدان الغدير، پشت کانون اصلاح و تربيت

 

مناطق تحت پوشش:

۲۲،۲۱،۹،۵
 

شماره تلفن: ۵-۴۴۳۳۹۷۰۰_۴۴۳۳۹۶۳۰ دفتر کل:۴۴۳۳۹۶۳۲

شماره نمابر: ۴۴۳۳۹۶۳۱

 

 مجتمع قضايی شهيد مطهری

 

يافت آباد، ميدان معلم، جنب خيابان حيدری شمالی

 

مناطق تحت پوشش:

۱۸

 

 مجتمع های قضایی دادگاههای خانواده تهران 

تماس بگیرید
× واتساپ