میانجی گری و حل و فصل اختلافات

اگر به موضوع دعاوی و اختلافات حقوقی، دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که عمدتا ناشی از نفسانیات یکی از طرفین و سوء استفاده دیگری از سادگی، اعتماد و یا اشتباه طرف مقابل است.

بنا به آیات قرآن کریم، انسان ذاتا طمع کار، عجول ، نمک نشناس و اساسا در خسران است مگر اینکه با ایمان به پروردگار اعمالش را صالح نماید و به اصلاح امورش بپردازد و از این رو، بر ما وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی که عمر حرفه ای و زندگی مان در اجتماع می گذرد و سردی و گرمی زندگی و مشکلات را پشت سر و با آن دست و پنجه نرم کرده ایم، مسئولیت و وظیفه ماست که تجربیات خود را برای ایجاد عدالت و حقیقت به کار ببریم و بدین صورت بخش زیادی از پرونده های حقوقی و کیفری به سیستم قضائی کشور را مختومه نمائیم.

در نتیجه باعث افزایش اعتبار قضایی کشور و کاهش هزینه های بیت المال و افزایش سرمایه ملی کشور شده ایم و مهم تر از این حفظ آبروی مومن.

میانجی گری و حل و فصل اختلافات و صلح و سازش مابین طرفین شکایت حقوقی و کیفری مسئولیت این واحد تخصصی است.

از این رو با مراجعه به مؤسسه داوری ققنوس از کارشناسان متخصص با حسن سابقه برای حل و فصل اختلافات و صلح و سازش بهره مند شوید.

Call Now Buttonتماس بگیرید