چگونگی مرخصی زندانیان

5/5 - (2 امتیاز)

چگونگی مرخصی زندانیان ؛ 09101923725

 

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.ghoghnooslaw.com

Prisoners’_leave

 

چگونگی مرخصی زندانیان از منظر قانون

برای کمک به روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشکلات ضروری، در چهارچوب آیین نامه سازمان زندان ها به زندانیان مرخصی اعطا می گردد. دادن مرخصی به زندانیان حق تلقی نمی شود و برخورداری از چگونگی مرخصی زندانیان منوط به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم می باشد.

 

شرایط اعطای مرخصی

براساس آیین نامه سازمان زندان ها ماده دویست و چهارده، شرایط مرخصی زندانی ها بیان شده است:

محکومین

 • به حبس تا پانزده  سال باید حداقل یک ششم از مدت حبس را گذرانده باشند.
 • بیش ازپانزده سال و حبس ابد  باید حداقل سه سال از محکومیت را گذرانده باشند.
 • با سابقه محکومیت در جرایم عمدی، به ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه می گردد.
 • که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی(موضوع ماده یک و دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)و یا هر دو در زندان باشند، و حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور در حبس باشند، می توانند مرخصی بگیرند.

 مرخصی از زندان

چگونگی مرخصی زندانیان

معیار برای دریافت مرخصی زندانیان

 • رعایت مقررات و انضباط در زندان در هر ماه ده امتیاز
 • همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی در هر ماه بیست امتیاز
 • مشارکت در انجام فعالیت‌های فرهنگی در هر ماه ده امتیاز
 • شرکت در نماز جماعت و مراسم مذهبی، در هر ماه سی امتیاز
 • حضور در برنامه‌های مربوط به تلاوت، آموزش روخوانی، حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر برنامه در هر ماه بیست امتیاز
 • قبولی در آزمون دوره‌های مربوط به روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم و حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر دوره سی امتیاز

مطالب مرتبط   قیمت سند اجاره ای جهت آزادی زندانی

 • شرکت در دوره احکام سطح یک و دو هر کدام در هر ماه ده امتیاز
 • قبولی در آزمون احکام سطح یک و دوهر یک سی امتیاز
 • شرکت در کتابخوانی بیست امتیاز
 • حفظ قرآن به ازاء هر جزء دویست امتیاز
 • انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام صد امتیاز
 • اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه بیست امتیاز
 • قبولی در هر دوره تحصیلی سی امتیاز
 • شرکت در کلاس‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه بیست امتیاز
 • حضور در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان ده امتیاز
 مرخصی زندانی
چگونگی مرخصی زندانیان
 • گرفتن گواهی در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری سی امتیاز
 • تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه بیست امتیاز
 • کسب رتبه در هر یک از جشنواره‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور سی امتیاز
 • پذیرش در دانشگاه پنجاه امتیاز
 • شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای در هر ماه ده امتیاز
 • اخذ گواهی فنی و حرفه‌ای در هر رشته پنجاه امتیاز
 • ‌اشتغال به کار در کارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه چهل امتیاز
 • شرکت در دوره مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت پنج امتیاز حداکثر پنجاه امتیاز
 • اخذ گواهی مربوط به مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت ده امتیاز حداکثر صد امتیاز
 • شرکت در جلسات و کلاسهای مشاوره و روان درمانی هر ماه بیست امتیاز
 • ترک کامل اعتیاد به تأیید بهداری زندان دویست امتیاز
 • پرداخت جزای نقدی به ازای یک ‌درصد از مبلغ جریمه پنج امتیاز
 • اخذ رضایت شاکی یا شاکیان حداکثر دویست امتیاز(در صورت تعدد شکات میزان امتیازات به تعداد آنها تقسیم می شود.)
 • سایر اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی نشده در این بند به تشخیص شورای طبقه‌بندی صد امتیاز
مرخصی زندانیان
چگونگی مرخصی زندانیان

میزان مرخصی زندانیان

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده دویست و پانزده درباره میزان مرخصی زندانی ها  و چگونگی مرخصی زندانیان بیان شده است که:

 • به محکومین حبس جرایم غیرعمدی و محکومینی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محکومیت‌های مالی غیرکیفری در زندان باشند؛ با کسب امتیازات لازم به ازای هر دو ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دریافت می کنند.
 • محکومین سایر جرائم که امتیازات لازم را کسب کنند، در صورت فقدان سابقه محکومیت در جرایم عمدی ؛ به ازای هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دریافت می کنند.
 • زمان مرخصی زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال با کسب امتیازات لازم و فقدان سابقه عمدی محکومیت؛ به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دریافت می کنند.
 • کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، مرخصی تشویقی برای زندانیان محکوم در پایان هر دوره مرخصی تمدید می شود.
 • تعیین مدت تمدید مرخصی به عهده شورای طبقه‌بندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سقف مرخصی در هر دوره باشد.
 • اگر فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی بیش از صد کیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقه‌بندی و به تناسب فاصله راه ؛ بین یک تا چهار روز برای ایاب‌وذهاب به مدت مرخصی اضافه می شود.

مطالب مرتبط   اجاره سند برای آزادی زندانی تحت نظارت وکیل

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده دویست و شانزده چگونگی مرخصی زندانیان

 • محکومینی که به تشخیص پزشک زندان، نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی خارج از زندان؛ را دارند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور؛ در ماده دویست و چهارده؛ می‌توانند برای یک دوره معالجه، جهت بستری ‌شدن از مرخصی استفاده کنند.
 •  در صورت نیاز به ادامه بستری بیش از یک ماه؛ بنا به تشخیص بیمارستان و تأیید پزشکی قانونی؛ مرخصی تمدید می شود. در این صورت باید تاریخ و محل بستری مشخص شود؛ تا در صورت لزوم از طرف یگان حفاظت زندان؛ بازدید و سرکشی گردد.
 •  شرط اساسی اعطای مرخصی به محکومین در ماده دویست و هفده موکول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه شده؛ و بیان گردیده تأمین مأخوذه برای اعطای مرخصی محکومین، حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه‌گذار و یا کفیل برای مرخصی‌های بعدی نیز دارای اعتبار بوده و ملاک عمل است. 
 • دادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان است؛ با رعایت شرایط پیش‌بینی شده؛ در این فصل با گرفتن تأمین مناسب، رأساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام می کند.
 • شرایط اعطای مرخصی به زندانیان؛ در مواقع اضطراری درماده دویست و بیست  آیین نامه سازمان زندان ها آمده است.
 • در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه؛ متهمین و محکومینی که واجد شرایط اعطای مرخصی نیستند؛ می‌توانند بنا به تشخیص شورای طبقه‌بندی و موافقت قاضی؛ مجری حکم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشت ‌کننده؛ حداکثر به‌مدت دوازده ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصی بروند.
چگونگی مرخصی زندانیان
چگونگی مرخصی زندانیان

مستثنیات اعطای مرخصی

براساس آیین نامه سازمان زندان ها در ماده دویست و بیست و یک در خصوص محکومین و متهمینی که از اعطای چگونگی مرخصی زندانیان مستثنی هستند آمده است:

 • محکومین جرایم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار
 • ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی
 • جاسوسی
 • اقدام علیه امنیت کشور
 •  آدم‌ربایی
 • جرایم باندی و سازمان یافته
 • تجاوز به عنف
 • دایرکردن مراکز فساد و فحشاء
 • اسیدپاشی
 • اخلال در نظام اقتصادی
 •  ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی
 • قاچاق مسلحانه
 • فروش عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها
 • دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم
 • محکومین به شرارت
 • قصاص و اعدام

مطالب مرتبط   اجاره وثیقه برای زندانی | دادگاه، دادسرا با نظارت وکیل

‌تبصره یک ـ

منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها مواردی که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام است.

‌تبصره دو ـ

اعطای مرخصی به محکومین جرم سرقت در ایام نوروز ممنوع است.

‌تبصره سه ـ

منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها مواردی که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام است.

‌تبصره چهار ـ

اعطای مرخصی به محکومین جرم سرقت در ایام نوروز ممنوع است.

Prisoners' leave
چگونگی مرخصی زندانیان

ماده دویست و بیست و چهار آیین نامه سازمان زندان ها

 • محکومی که به هر دلیل شرایط لازم برای دریافت مرخصی را ندارد، در مواقع اضطراری و یا خاص به پیشنهاد شورای طبقه‌بندی و موافقت دادستان محل، می‌تواند یک نوبت مرخصی دریافت کند.
 • مدت مرخصی زندانیان جزو مدت محکومیت آنان محاسبه می شود.
 • در صورت غیبت، ایام غیبت جزء مدت محکومیت حساب نمی شود.
 • اگر زندانی پس از دریافت مرخصی غیبت کند، علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت شش ماه و برای بار دوم یک سال و برای نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد.
 • چنانچه زندانی بعد از پایان مرخصی به زندان مراجعه نکند، و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم میشود.
 • اگر غیبت زندانی به تائید دادستان محل، رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان است و یا شورای طبقه‌بندی، موجه باشد، زندانی غائب از مرخصی مشمول حکم این ماده نمی شود.
 

اینستاگرام حقوقی

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

 

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده دویست و بیست و شش  اگر زندانی در زمان مرخصی مرتکب جرمی شود:

زندانی در زمان  مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب جرم عمدی شود، برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال و برای بار سوم تا سه سال از مرخصی محروم میگردد.

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده دویست و بیست و هفت در خصوص نظارت بر زندانیان در ایام مرخصی امده است که:

 • دادستان یا شورای طبقه‌بندی  برای زندانیانی که به مرخصی میروند، تکالیفی از قبیل معرفی نوبه ای به مرجع انتظامی، عدم حضور در برخی از اماکن در حین مرخصی مقرر کند؛ و چنانچه زندانیان دستورات صادره را رعایت نکنند، باقی مانده مرخصی آنان لغو و از یک نوبت مرخصی بعدی محروم میشوند.
 • آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه؛ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ در راستای ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان ها؛ دستورالعملی را  در بیست و نه ماده صادر کردند؛ که در ماده چهارده تا شانزده این دستورالعمل و تحت عنوان (توسعه فعاليت شوراي طبقه بندي زندانيان و تسهيل در مرخصي ها)؛ لازم است شوراي طبقه بندي زندانيان با رياست قاضي ناظر زندان، حداقل هفته اي يک بار به صورت مرتب و مستمر تشکيل جلسه داده؛  و درخصوص چگونگی مرخصی زندانیان و درخواست هاي آزادي مشروط و عفو زندانيان واجد شرايط ؛ و ساير مواردي که در آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور؛ براي اين شورا مقرر شده است، تصميم گيري کند.
 • امتياز لازم جهت استفاده از مرخصي زندانيان مندرج در آيين نامه سازمان زندان ها؛ از دویست  به صد تغيير کرده ؛ ميزان چگونگی مرخصی زندانیان درهر نوبت از سه تا پنج روز به پنج تا ده روز اصلاح شد؛  تا افراد بيشتري بتوانند از امتياز مرخصي بهره مند شوند.
 • تأمين لازم جهت اعطاي مرخصي به زندانيان، همان تأمينات مندرج در ماده صد و سی و دو قانون آيين دادرسي کيفري است.
 • در مورد محکوميت هاي سبک و افرادي که باقيمانده محکوميت آنان کمتر از سه ماه است؛ و افرادي که اطمينان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخيص قاضي ناظر زندان يا قاضي اجراي احکام؛ با صدور قرار التزام به قول شرف يا التزام به حضور با تعيين وجه التزام، مرخصی اعطا می شود.

هیات تحریریه ققنوس: چگونگی مرخصی زندانیان

 

دیدگاهتان را بنویسید

تماس بگیرید
× واتساپ