چگونگی همکاری(درخواست همکاری)

چگونگی همکاری ( درخواست همکاری )
چه کسانی می توانند با ما همکاری کنند

الف : صاحبان کارخانجات و شرکت های تولیدی جهت استخدام افراد با سوء سابقه .

ب : خیرین و متمکنین و اشخاصی که نذر آنان کمک به زندانیان می باشد.

ج : صاحبان املاک و مستغلات جهت اجاره وثیقه برای زندانیان.

د : کارشناسان حقوقی برای تعقیب امور اداری و اجرائی زندانیان.

ه : وکلای دادگستری برای مشاوره و پیگیری پرونده های حقوقی زندانیان.

و : همه ایرانیان داخل و خارج کشور که در راستای خدمات گروه وکلای ققنوس توانمندی و امکاناتی دارند و آماده همکاری و مشارکت می باشند.

 

تماس بگیرید
× واتساپ