وکیل برای قتل

وکیل برای قتل و موفق در پرونده های پیچیده

Rate this post

وکیل برای قتل : قتل، شناخته شده ترین جرمی است که در تمام نظام های کیفری جرم انگاری شده و از میان جرایم گوناگون، سنگین ترین مجازات ها را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل پرونده های قتل بدون حضور وکیل برای قتل که در چنین پرونده هایی دارای بیشترین تخصص و مهارت است، ممکن است نتایج خوشایندی برای شاکی یا متهم به بار نیاورد.

به همین دلیل پیشنهاد می شود حتما در پرونده های قتل از وکیل برای قتل که یک وکیل پایه یک کیفری با تخصص در این زمینه است استفاده کنید. گروه وکلای ققنوس بهترین وکیل برای قتل را به شما معرفی خواهند کرد. در این مقاله می توانید با نکات حقوقی انواع قتل و ویژگی های وکیل برای قتل آشنا شوید.

قتل چیست؟

قتل، با تضییع حق حیات انسان ها که اساسی ترین حق هر انسان به شمار می رود قبیح ترین جرم شناخته می شود که در تمام کشورها مجازات سنگینی را به دنبال دارد. قتل از جمله جرایم طبیعی است که معنای آن این است که در تمام کشورها فارغ از فرهنگ و خصوصیات منحصر به فرد دیگر آن جامعه، به عنوان جرم تلقی می شود. قتل به طور کلی به معنای پایان دادن به زندگی انسان زنده است. بنابراین اگر شخصی حتی با هدف کشتن فردی دیگر عمل کشنده ای را نسبت به او انجام دهد و بعدا مشخص شود آن فرد قبلا مرده بوده، قتل محقق نمی شود زیرا موضوع قتل که انسان زنده است وجود نداشته است.

انواع قتل چیست؟

قتل به دو نوع کلی قتل عمدی و قتل غیر عمدی تقسیم می شود. قتل غیر عمدی خود، دارای دو نوع شبه عمد و خطای محض است که هر کدام ویژگی ها و آثار خود را دارند که در ادامه آن ها را شرح می دهیم.

قتل عمدی

قتل عمدی در ماده 290 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است:

 • الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
 • ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
 • پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
 • ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

بنابراین قتل عمدی ناظر به مواردی است که شخص عامدانه می خواهد دیگری را بکشد و نتیجه کشته شدن او را می خواهد یا اینکه قصد کشتن فرد دیگر را ندارد اما عملی را نسبت به او انجام می دهد که می داند می تواند منجر به کشته شدن او شود. به این عمل، فعل نوعا کشنده گفته می شود. مجازات قتل عمد قصاص است که یک مجازات شرعی است. در مواردی که امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد یا اولیای دم با قاتل مصالحه کنند و رضایت بدهند، مجازات دیه و حبس جایگزین قصاص می شوند. این حبس تعزیری می تواند 3 تا 10 سال باشد.

وکیل برای قتل

قتل شبه عمد

در قتل شبه عمد، فرد در انجام فعل خود عمد و اراده دارد اما نتیجه آن عمل یعنی کشته شدن فرد را نمی خواهد. قتل شبه عمد در ماده 291 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است:

جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:

الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

وکیل برای قتل

مجازات قتل شبه عمدی دیه و حبس تعزیری است.

قتل خطای محض

قتل خطای محض در مواردی رخ می دهد که شخص در انجام عمل خود که منجر به کشته شدن دیگری شده هیچ اراده ای از خود نداشته است. در ماده 292 این نوع قتل تعریف شده است:

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:

 • الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
 • ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
 • پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

مجازات قتلی که از نوع خطای محض است دیه است و این نوع قتل به علت فقدان اراده در مرتکب، مستوجب حبس تعزیری نیست. دفاع از متهم یا طرح شکایت بر اساس جرم قتل توسط وکیل برای قتل، باید با اثبات نوع آن قتل باشد زیرا همانطور که دیدید، نوع قتل در میزان و نوع مجازاتی که برای فرد مجرم در نظر گرفته می شود مهمترین عامل به حساب می آید.

ادله اثبات قتل و نقش وکیل برای قتل

در علم حقوق به ابزارهایی که برای اثبات یک واقعه به کار گرفته می شوند و در قانون ذکر شده اند، ادله اثبات گفته می شود. در امور کیفری این ادله اثبات، ادله اثبات کیفری هستند که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند. این ادله به شرح زیر هستند:

اقرار: اقرار به معنای اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. فردی که به ارتکاب جرمی اقرار می کند باید عاق و بالغ باشد و در بیان اقرار اراده و اختیار داشته باشد. بنابراین اقرار تحت شکنجه معتبر نیست.

بینه: بینه در حقوق به معنای شهادت است. شهادت از جانب کسی پذیرفته می شود که وقوع آن جرم را به طور مستقیم دیده یا شنیده باشد. شاهد باید عاقل و عادل باشد.

قسامه: قسامه نوعی سوگند برای اثبات جرم قتل با شرایط ویژه است که در مواردی که دلیل محکم تری برای اثبات جرم وجود ندارد از آن استفاده می شود. حد نصاب اعتبار سوگند در قسامه 50 مرتبه است.

علم قاضی: مواردی وجود دارد که اماراتی مبنی بر وقوع قتل از جانب متهم وجود دارند که قاضی را به علم می رسانند. در این موراد قاضی با بیان علت علم خود به وقوع جرم، حکم به مجازات متهم می دهد.

استفاده از ادله اثبات کیفری، یکی از موضوعات تخصصی حقوقی است که نقش بسیار مهمی در پرونده های قتل دارد. وکیل برای قتل با انواع ادله اثبات کیفری آشنایی دارد و در استفاده و استناد به آن ها تجربه و تبحر دارد. به همین دلیل حضور وکیل برای قتل در کنار شما کمک موثری به پیشبرد دادرسی در راستای منافع شما خواهد کرد. ویژگی های وکیل برای قتل برای انتخاب درست شما در ادامه بیان می شود.

وکیل برای قتل چه ویژگی هایی دارد؟

وکیل برای قتل باید پروانه وکالت رسمی و معتبر از نهادهای مربوطه داشته باشد که به او اجازه می دهد به عنوان وکیل پایه یک کیفری فعالیت نماید. وکیل برای قتل در رشته حقوق جزا و جرم شناسی تحصیل کرده و به همین خاطر نسبت به وکلای دیگر تسلط ویژه ای بر قتل و انواع جرایم دیگر دارد که او را از سایر وکلا متمایز می کند. وکیل برای قتل باید از توانایی های ارتباطی قوی برای ارتباط با موکل خود برخوردار باشد تا بتواند با تسلط بر اطلاعات پرونده و موکل خود، به نحو موثری از او دفاع کند.

پرونده های قتل به علت مجازات سنگین قصاص، از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و به نوعی مرگ و زندگی متهم به سرنوشت این پرونده ها بستگی دارد. به همین دلیل انتخاب بهترین وکیل برای قتل، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم به عنوان اولین اقدام حقوقی شما در چنین پرونده هایی توصیه می شود. گروه وکلای ققنوس بهترین وکیل برای قتل در تهران، بهترین وکیل برای قتل در مشهد، بهترین وکیل برای قتل در شیراز و در سراسر شهرهای کشور را در اختیار شما می گذارند و پاسخگوی انواع سوالات حقوقی شما هستند.

وکیل برای قتل

در این بخش به سوالات متداول شما درباره وکیل برای قتل پاسخ می دهیم:

قتل چه انواعی دارد؟

قتل دارای انواع قتل عمدی، شبه عمد و خطای محض است که هر یک مجازات خود را دارند و وکیل برای قتل می تواند با تکیه بر دانش خود هر یک از آن ها را اثبات کند.

وکیل برای قتل در چه مرحله ای می تواند دخالت کند؟

وکیل برای قتل در تمام مراحل می تواند دخالت کند و حضور او در کنار متهم به قتل بر اساس قانون یک الزام قانونی است.

وکیل دادسرای کارکنان دولت

وکیل دادسرای کارکنان دولت

5/5 - (1 امتیاز)

وکیل دادسرای کارکنان دولت : عملکرد کارکنان دولت به علت جایگاه شغلی ویژه ای که دارند اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل قانون گذار برای جلوگیری از خطاهای آنان در راستای انجام وظایف خود، مواردی را به عنوان جرم در نظر گرفته و برای آن ها مجازات تعیین کرده است. برای رسیدگی تخصصی به این جرایم، شعبه ای از دادسراهای عمومی به عنوان شعبه تخصصی تعیین شده است که به ان دادسرای کارکنان دولت می گویند.

وکیل دادسرای دولت کسی است که به جرایمی که در صلاحیت دادسرای کارکنان دولت هستند و نحوه طرح دعوا و پیگیری پرونده در این دادسرا تسلط ویژه دارد و می تواند به شما کمک کند. گروه وکلای ققنوس علاوه بر پاسخگویی به انواع سوالات شما درباره دادسرای کارکنان دولت، بهترین وکیل دادسرای کارکنان دولت را به شما معرفی می نمایند. برای آشنایی بیشتر با وکیل دادسرای کارکنان دولت می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

وکیل دادسرای کارکنان دولت

دادسرای کارکنان دولت چیست؟

دادسرا به طور کلی یکی از مراجع قضایی کیفری است که در اولین مرحله شکایات کیفری در آنجا طرح می شوند. ریاست دادسرا با دادستان است که کشف جرم، تحقیقات مقدماتی درباره جرم و تعقیب متهم را به عهده دارد. بنابراین شکایت در ابتدا در دادسرا طرح می شود و پس از طی فرایند قانونی اگر عملی که از آن شکایت شده توسط دادسرا جرم شناخته شود، قرار جلب به دادرسی صادر می شود و پرونده به دادگاهی که برای رسیدگی به آن جرم صلاحیت دارد، فرستاده می شود.

دادسرای کارکنان دولت یک شعبه تخصصی از دادسرای عمومی و انقلاب است که به وطر تخصصی به جرایم کارکنان دولت رسیدگی می کند. منظور از شعبه تخصصی شعبه ای است که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب شده تا از لحاظ موضوعی به جرایم خاصی رسیدگی کند. برای مثال می توان به دادسرای جرایم رایانه ای، دادسرای جرایم اقتصادی، دادسرای جرایم پزشکی و دارویی و … اشاره کرد که هر کدام به جرایم خاصی می پردازند. البته باید گفت رسیدگی تخصصی این شعب به جرایم خاص، مانع از رسیدگی آن ها به جرایم دیگر نمی شود. برای مثال ممکن است دادسرای کارکنان دولت به جرم سرقت توسط یک فرد عادی رسیدگی کند و این امر هیچ منع قانونی ای ندارد.

جرایم دولتی چه جرایمی هستند؟

جرایم دولتی جرایمی هستند که کارکنان دولت به موجب جایگاه شغلی خود و به نوعی با سوءاستفاده از این جایگاه شغلی مرتکب می شوند. جرایم دولتی در قانون مجازات اسلامی از مواد 570 به بعد ذکر شده اند. این جرایم شامل مواردی مانند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، بازداشت و حبس غیر قانونی، اعمال نفوذ، سلب حقوق و آزادی های مردم، استفاده از مقام و … است که هر کدام مجازات های مخصوص به خود را دارند. برای آشنایی با مجازات هر یک از این جرایم و نحوه شکایت از آن ها می توانید با وکیل دادسرای کارکنان دولت که گروه وکلای ققنوس به شما معرفی می کنند مشورت نمایید.

وکیل دادسرای کارکنان دولت

وکیل دادسرای کارکنان دولت در تهران

دادسرای کارکنان دولت در تهران به اختصار دادسرای ناحیه 28 نامیده می شود که در میدان 15 خرداد واقع شده است. شما می توانید با استفاده از وکیل دادسرای کارکنان دولت در تهران، شکوائیه ای مستدل و مستند به قوانین و مقررات مربوطه تهیه کنید و با ارئه آن به دادسرای کارکنان دولت در تهران یا همان دادسرای ناحیه 28، از جرایم دولتی شکایت نمایید.

وکیل دادسرای کارکنان دولت علاوه بر تنظیم شکوائیه، در جلسات رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه شرکت می کند و با استفاده از دانش و تخصص خود در این پرونده ها به شما کمک خواهد کرد. گروه وکلای ققنوس، بهترین وکیل دادسرای کارکنان دولت را به شما معرفی می نمایند. برای استفاده از خدمات گروه وکلای ققنوس با مشاوران و متخصصان ما در تماس باشید.

وکیل دادسرای کارکنان دولت

در این بخش به سوالات متداول شما درباره وکیل دادسرای کارکنان دولت پاسخ می دهیم:

دادسرای کارکنان دولت چیست؟

دادسرای کارکنان دولت شعبه ای تخصصی از دادسرای عمومی و انقلاب است که به جرایم دولتی کارکنان دولت رسیدگی می کند.

جرایم دولتی چه جرایمی هستند؟

جرایم دولتی جرایمی هستند که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند و توسط کارکنان دولت انجام می شوند.

اجاره وثیقه

اجاره سند و اجاره وثیقه با کمترین قیمت

5/5 - (1 امتیاز)

اجاره وثیقه چیست؟ روشی است که با استفاده از آن می توان فرصتی ایجاد کرد تا فردی که با این ضمانت شناخته می شود مدتی را در خارج از زندان سپری کند و نسبت به رفع جرم خود اقدام کند. لازم به ذکر است که باید سندی با مبلغ وثیقه ارائه شود. با تکیه بر تجربه و گروه تخصصی وکلای ما در کمتر از 72 ساعت شاهد ضمانت و ترخیص این عزیزان بود. ما در کنار شما هستیم تا عزیزان با خیالی آسوده به آغوش شما برگردند. گروه وکلای حقوقی ققنوس با سالها تجربه و صدها پرونده موفق در زمینه مشاوره کفالت تا لحظه آزادی زندانی در کنار شما خواهد بود.

اجاره وثیقه ارزان

چیزهایی که همه ما می دانیم، با توجه به افزایش قیمت ملک، بسیاری از افراد حتی یک واحد مسکونی کوچک برای زندگی و زندگی در محیط دارند. مثلا کارگری با حقوق کم چگونه می توانیم خرج زندگی خانواده را بدهیم تا بتوانیم برای خود و خانواده خود خانه بخریم.

احتمالا بازپرس و قضات هم فراتر از قانون میزان وثیقه را تعیین می کنند. در چنین حالتی خانواده زندانی چاره ای جز مراجعه به دفاتر جهت تنظیم اجاره وثیقه ندارند. توجه این مطلبی که به اشتراک گذاشتم در مورد آگهی اجاره روی دیوار اپلیکیشن های فوق بود.

اجاره وثیقه در چه مواردی کاربرد دارد؟

اجاره وثیقه در هر موردی که نیاز به سند ملک داشته باشید استفاده می شود. هنگام صدور قرار وثیقه برای آزادی موقت متهم یا صدور قرار آزادی محکوم به حبس از سوی دادگاه و دادسرا درخواست سند ملکی می شود. در مواردی که حکم ممنوع الخروجی فرد صادر می شود که نوعی دستور نظارت قضایی است، فرد ممنوع الخروج می تواند با ارائه سند ملکی به عنوان وثیقه از کشور خارج شود که به نوعی ضمانت بازگشت وی به کشور است.

اجاره وثیقه

همچنین در هنگام درخواست وام یا سایر تسهیلات بانکی از بانک ها، طبق مقررات بانکی، سند ملکی به عنوان وثیقه نزد بانک گرو می شود. بنابراین موارد استفاده از اجاره وثیقه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • ارائه سند ملکی به مراجع قضایی (دادسرا و دادسرا)
 • ارائه سند ملکی جهت خروج از کشور در موارد صدور دستور ممنوعیت خروج
 • ارائه اسناد ملکی به بانکها جهت دریافت وام و سایر تسهیلات بانکی

اجاره وثیقه برای زندانی

اجاره سند برای زندانی به این معناست که در صورت صدور قرار وثیقه برای زندانی باید سند ملکی را به عنوان وثیقه به دادسرا یا دادگاه ارائه دهید. قرار وثیقه برای یک زندانی در دو حالت و به دو دلیل قابل صدور است:

در مواردی که وقوع جرم توسط بازپرس در دادگاه رسیدگی می‌شود، بازپرس می‌تواند برای جلوگیری از فرار متهم قرار وثیقه صادر کند. در این صورت چنانچه متهم وثیقه خواسته شده را به مرجع قضایی تسلیم نکند دستگیر می شود. یا در مواردی قرار سنگین تر از وثیقه صادر می شود یعنی قرار بازداشت موقت صادر می شود که پس از گذشت مدتی این قرار کاهش یافته و تبدیل به قرار کفالت می شود. در این صورت اگر متهم نتواند وثیقه بگذارد در بازداشت موقت باقی می ماند. بنابراین در این زمان باید یک سند فوری اجاره کرد.

اجاره وثیقه برای وام

درخواست وام بانکی یکی از نیازهای رایج مردم برای رفع نیازهایشان است. سند اجاره برای وام می تواند ضمانت هویت برای پرداخت اقساط وام باشد.

اجاره وثیقه

وثیقه اجاره ای ارزان شش دانگ

در صورت استعلام مشکلی وجود ندارد

نکته مهم: در صورتی که وام گیرنده سند نداشته باشد می تواند برای وام سند اجاره کند. تنها نکته مهم در این زمینه عدم وجود مشکل ثبت سند است.

وثیقه اجاره ای ارزان در تهران

یافتن اجاره وثیقه در تهران موضوعی است که نباید صرفا از کنار آن گذشت زیرا وجود کلاهبرداران در این زمینه باعث شده افراد زیادی به دنبال سودجویی باشند. بهترین مراکز در این زمینه دفاتر حقوقی معتبر زیر نظر وکیل درجه یک می باشد. در این خصوص باید گفت مشکلاتی مانند حضور دلال یا عدم انتشار سند پس از اتمام قرارداد و مواردی از این دست می تواند مشکل ساز باشد. همانطور که گفته شد این روند باید توسط وکیل ثبت شود. در گروه وکلای حقوقی ققنوس پیشگام این پرونده ها هستیم.

وثیقه اجاره ای ارزان دیوار

یافتن اجاره وثیقه روی دیوار راه حلی کاملا اشتباه است. در این زمینه باید با دفاتر وکالت معتبر زیر نظر وکیل اقدام نمایید. زیرا وجود دلالان و سودجویان امکان فریب مردم را دارد. گفتنی است بهتر است در خصوص یافتن سند و ضمانت اجاره با یک وکیل کیفری معتبر مشورت و سپس اقدامات لازم را انجام دهید.

قرار وثیقه ارزان

اقدامی است که شخص می تواند با اجاره وثیقه و ارائه آن به دادگاه نسبت به شخصی که منتسب به آن است و در آن سکونت دارد، شرایطی را برای یافتن فرصت سرمایه گذاری و تعقیب قضایی ایجاد کند. بسیاری از افراد از اجاره و همچنین ارائه چنین خدماتی توسط مراجع مختلف اطلاعی ندارند. از این رو؛ وب سایت ما به عنوان یکی از معتبرترین مشتریان اجاره اسناد در سراسر کشور سعی دارد این خدمات را در کمترین زمان ممکن و 24 ساعت شبانه روز حتی در روزهای تعطیل ارائه دهد. در واقع با اجاره وثیقه می توانید به فرد این فرصت را بدهید که زودتر کارها را انجام دهد و سریعتر به نتیجه دلخواه برسد.

اجاره وثیقه

پروسه وثیقه اجاره ای

این مراحل ممکن است برای هر شرایط خاص وجود داشته باشد، اما برخی از مراحل برای همه آنها یکسان است. مراحل شامل موارد زیر است:

حضوری به دفتر مراجعه کرده و قرارداد مربوطه را بنویسید.

تحویل کامل مدارک

ارائه وکالت نامه و انجام مراحل مشابه نوع کار یعنی اجاره وثیقه برای زندانی است که تشریفات خاص خود را دارد و می توانید با مراجعه به مطب مشاوره لازم را دریافت کنید.

وکیل دادگاه انقلاب

وکیل دادگاه انقلاب متخصص در تهران

Rate this post

دادگاه انقلاب یکی از دادگاه های اختصاصی کیفری است که صلاحیت رسیدگی به جرایم خاصی را دارد. وکیل دادگاه انقلاب به وکیل کیفری ای گفته می شود که می تواند پرونده های طرح شده در دادگاه انقلاب را با استفاده از تجربه و مهارت خود به خوبی پیگیری کند و آن ها را به سرانجام برساند. استفاده از وکیل دادگاه انقلاب با توجه به تشریفات و مقررات خاصی که برای رسیدگی در این دادگاه ها وجود دارد، لازم و ضروری است. گروه وکلای ققنوس بهترین وکیل دادگاه انقلاب در هر شهر را به شما معرفی خواهند کرد. در این مقاله با دادگاه انقلاب و صلاحیت های آن و ویژگی های وکیل دادگاه انقلاب آشنا می شوید.

مشاوره تلفنی

دادگاه انقلاب چیست؟

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادگاه های کیفری از نظر صلاحیت رسیدگی به جرایم به دو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. دادگاه های اختصاصی دادگاه هایی هستند که قانون گذار به علت حجم گسترده پرونده های کیفری و لزوم رسیدگی تخصصی به آن ها جرایم به خصوصی را در صلاحیت آن ها قرار داده است.

مثلا دادگاه اطفال و نوجوانان به جرایم ارتکاب یافته توسط اطفال و نوجوانان می پردازد، یا دادگاه نظامی جرایمی که توسط نظامیان ارتکاب پیدا می کند را بررسی می کند. اما دادگاه های عمومی کیفری که خود به دو دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو تقسیم می شوند صلاحیت رسیدگی به هر جرمی را که در صلاحیت دادگاه های اختصاصی نیست، بر عهده دارند.

دادگاه انقلاب یکی از انواع دادگاه های اختصاصی است. یعنی قانون گذار رسیدگی به جرایم مشخصی را در صلاحیت آن قرار داده است. در ادامه توضیح می دهیم که چه جرایمی در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار دارند.

وکیل دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب به چه جرایمی رسیدگی می کند؟

جرایمی که توسط دادگاه انقلاب به عنوان یک دادگاه اختصاصی بررسی می شوند در ماده 303  قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده اند. این جرایم از این قرارند:

 • الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
 • ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
 • پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
 • ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 نیز صلاحیت دادگاه های انقلاب به شرح زیر است:

 • 1.کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با فساد فی الارض
 • ٢. توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
 • ٣. توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام
 • ۴. جاسوسی به نفع اجانب
 • ۵. کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
 • ۶.دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

وکیل دادگاه انقلاب به تمام این عناوین مجرمانه تسلط دارد و در صورتی که به عنوان شاکی و یا متهم در این پرونده ها درگیر هستید، می تواند به شما در کسب نتیجه مطلوب کمک کند.

اجاره سند

تشریفات رسیدگی در دادگاه انقلاب چگونه است؟

رسیدگی در دادگاه انقلاب تشریفات خاصی دارد. این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل می شود و در صورت نیاز و صلاحدید رئیس قوه قضاییه در حوزه های قضایی مورد نیاز نیز تشکیل می گردد. رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب هستند، بسته به اینکه آن جرم چه مجازاتی داشته باشد توسط یک قاضی و یا سه قاضی انجام می شود. ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است: دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.

این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس‌علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.

اجاره سند

بنابراین اگر مجازات جرم از نوع مذکور در بندهای الف تا ت ماده 302 باشد رسیدگی با تعدد قاضی و در غیر این صورت با قاضی واحد انجام خواهد شد. مجازات بندهای الف تا ت ماده 302 شامل موارد زیر است:

 • الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
 • ب- جرائم موجب حبس ابد
 • پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
 • ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

رسیدگی به این جرایم با تعداد قضات بیشتر به دلیل اهمیت آن ها از حیث مجازات های سنگینی که دارند صورت می گیرد. در مواردی که رسیدگی در دادگاه انقلاب بر اساس تعدد قاضی انجام می شود، حتما باید از سوی دادسرا کیفرخواست صادر شده باشد. بنابراین رسیدگی با تعدد قاضی در دادگاه انقلاب نمی تواند بر اساس کیفرخواست شفاهی یا صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه آغاز شود.

بر اساس ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد رسیدگی دادگاه انقلاب با تعدد قاضی، حضور وکیل برای متهم ضروری است و اگر خود او وکیل تعیینی نداشته باشد باید برایش وکیل تسخیری گرفته شود.

وکیل دادگاه انقلاب

تعارض صلاحیت میان دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک چگونه حل می شود؟

در صورتی که یک جرم بر اساس مجازاتی که دارد در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد اما به لحاظ موضوع، مثلا ارتباط با جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، میان صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب تعارض در صلاحیت پدید می آید. در این صورت بر اساس رای وحدت رویه شماره 664 که توسط دیوان عالی کشور صادر شده است، صلاحیت رسیدگی به آن جرم با دادگاه انقلاب خواهد بود.

استفاده از وکیل دادگاه انقلاب چه ضرورتی دارد؟

همانطور که دیدید، جرایمی که در دادگاه انقلاب رسیدگی می شوند جرایم مهمی هستند که می توانند مجازات های سنگینی در پی داشته باشند. علاوه بر این، نحوه رسیدگی به پرونده ها در دادگاه انقلاب بسته به اینکه آن جرم چه مجازاتی داشته باشد متفاوت است. در بالا توضیح دادیم که حتی در برخی جرایم حضور وکیل در دادگاه انقلاب ضروری است.

موفقیت در دادگاه های انقلاب بدون آگاهی نسبت به صلاحیت و نحوه عملکرد این دادگاه ها امکان پذیر نیست. به همین دلیل لازم است در فرایند دادرسی از یک وکیل دادگاه انقلاب متخصص در کنار خود استفاده نمایید تا بتوانید با کمترین هزینه بیشترین موفقیت را کسب نمایید. برای آشنایی با بهترین وکیل انقلاب در هر شهر می توانید با گروه وکلای ققنوس تماس بگیرید. متخصصان ما می توانند شما را در انتخاب درست وکیل دادگاه انقلاب یاری کنند.

وکیل دادگاه انقلاب

در این بخش به سوالات متداول شما درباره وکیل دادگاه انقلاب پاسخ می دهیم:

آیا انتخاب وکیل دادگاه انقلاب از نظر قانونی محدودیت خاصی دارد؟

خیر. شما می توانید هر وکیلی را به عنوان وکیل دادگاه انقلاب تعیین نمایید.

آیا آراء دادگاه انقلاب قابل اعتراض هستند؟

بله. آراء دادگاه انقلاب بسته به میزان و نوع مجازات یا در دادگاه تجدید نظر استان و یا در دیوان عالی کشور قابل اعتراض هستند.