وکیل کیفری

خصوصیات یک وکیل کیفری

وکیل کیفری؛ دادگاه کیفری؛ 09101923725

جهت مشاهده سایت حقوقی آساک کلیک کنید
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.ghoghnooslaw.com/Criminal_lawyer

خصوصیات بهترین وکیل کیفری تهران:

 وکیل کیفری در تهران

پرونده های کیفری در راستای رسیدگی از جمله پرونده هایی هستند که از میزان حساسیت و اهمیت بیشماری برخوردارند. وجود یک وکیل شایسته و قابل اعتماد یکی از مهم ترین قسم های رسیدگی به پرونده است. زیرا پرونده های کیفری تفاوت شگرفی با پرونده های حقوقی دارد و ممکن است طرفین دعوی را متحمل خسارات جبران ناپذیری نماید. یکی از مهم ترین پشتیبان های بزه کار در روند پرونده، در اختیار داشتن وکیل کیفری است. البته این بدین معنا نیست که بزه دیده چنین حقی ندارد. توصیه میشود دو طرف یک پرونده کیفری پیش از هر گونه اقدامی با یک وکیل قابل اعتماد مشورت نمایند.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

خصوصیت یک وکیل کیفری:

یک وکیل کیفری متخصص سالها در پرونده های مربوط به مسائل کیفری فعالیت کرده و نسبت به تمامی قوانین آیین دادرسی کیفری آشنا میباشد. مطمئناً یکی از بهترین خصوصیت های یک وکیل کیفری تسلط کافی به قانون مجازات اسلامی است.

همیشه به هنگام انتخاب وکیل کیفری بدین نکته توجه نمایید که یک وکیل کیفری خوب لازم است علاوه بر زمینه ی فعالیت خود، در سایر بخش های کیفری دارای تسلط و توانایی باشد.

به خاطر داشته باشید که لازم است یک وکیل کیفری علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از انواع رأی وحدت رویه در آن زمینه، نظریه های مشورتی بخش قوه ی قضاییه و دکترین حقوقی مطلّع باشد.

مطالب مرتبط   وکیل امور کیفری

از جمله خصوصیات یک وکیل کیفری خوب:

 • موقع شناسی:

اغلب در پرونده های کیفری تلف کردن زمان معنا ندارد. یک وکیل کیفری خوب باید بداند چگونه از زمان استفاده نماید. در صورتی که یک وکیل کیفری از این خصوصیت مبرا باشد، ممکن است مؤکل خود را با مشکلات عدیده ای رو به رو کند.

 • دادگر بودن:

یک وکیل خوب باید به داد مردم برسد، او نباید در حق شاکی و متهم کوتاهی کند. او باید عدالت را در روند رسیدگی میان دو طرف پرونده رعایت نماید.

 • تسلط کافی بر ذهن افراد:

او باید نسبت به موضوع پرونده دارای تسلط و چیرگی باشد. به همین دلیل یکی از مهم ترین ویژگی های او را میتوان در تسلط کافی بر ذهن افراد دانست. زیرا او میتواند با این ویژگی در حل سریع موضوع موفق تر باشد.

تأثیر وکیل کیفری خوب بر پرونده های کیفری:

آیا میدانید تأثیر وکیل کیفری متخصص در چه می باشد؟

مطمئناً یک وکیل میتواند حافظ جان و مال شما باشد. قضاوت کردن سریع در کارهای یک وکیل راه ندارد، او پس از وارسی های بسیار به دفایات خود خواهد پرداخت. همیشه به یاد داشته باشید که در دعاوی کیفری کوچک ترین اشتباه از سوی شما ممکن است سلب جان یا مجازات سنگینی را برای شما در پی داشته باشد. پس مهم ترین دارایی هر انسانی که جان اوست میتواند توسط یک وکیل کیفری خوب محافظت گردد.

وکیل کیفری

دادگاه کیفری:

به هنگامی که حقوق یک شخص ضایع گردیده است و یا اختلاف هایی با اشخاص دیگر داشته باشد، خواستار شکایت علیه آن شخص شود و یا به جرمی مرتکب شده باشد، تمامی این موارد در دادگاه های کیفری رسیدگی خواهد شد و دادگاه کیفری مؤظف میباشد به تمامی آن موارد رسیدگی کند.

اسناد و مدارک مورد نیاز
در راستای انجام وکالت در دعاوی کیفری:

وکیل امور کیفری میتواند با در اختیار داشتن وکالت از مؤکل خود اقدام به تهیه ی اسناد و مدارک زیر بنماید:

 • تهیه ی وکالت نامه از سوی وکیل کیفری متخصص.
 • شکوائیه.
 • به هنگام نیاز تهیه ی شهادت نامه.
 • ارائه مدارک شناسایی متهم (کارت ملّی) و مشخصات او.
جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید
تلگرام حقوقی
طریقه ی تنسیق شکوائیه در دعاوی کیفری:
 •  مشخصات شاکی پرونده، اعم از نام و نام خانوادگی، نام پدر و همچنین یک آدرس دقیق از او.
 •  میزان ضرر وارد شده به ادعا کننده و مقدار قابل دریافت آن.
 • موضوع شکایت و همچنین زمان و محل اتفاق جرم.
 •  دلایل موجود و در صورت وجود شاهد، مشخصات آنها و آدرس دقیق آنها.
 •  مشخصات متهم پرونده، اعم از نام و نام خانوادگی، نام پدر و همچنین یک آدرس دقیق از او.

مطالب مرتبط   مشاوره کیفری

طریقه ی بررسی پرونده های کیفری:
 • ارائه دادن شکوائیه و آغاز تحقیقات اوّلیه.
 • فرستادن اظهارنامه.
 • بررسی اوّلیه توسط دادگاه بدوی.
 • به هنگامی که مقام قضایی دادسرا و همچنین دادگاه بدوی هر دو جرم صورت گرفته از سوی متهم را شناسایی نمایند، رأی آن دو نسبت به مجازات متهم (بزه کار) صادر خواهد شد.
 • درخواست تجدید نظرخواهی از سوی متهم:

پس از صادر شدن حکم و حضور بزه کار در جلسه ی رسیدگی او میتواند درخواست تجدید نظر خواهی نماید. در این هنگام پرونده به جهت رسیدگی به مرجع دیگری ارجاع داده میشود. در صورتی که با درخواست او موافقت نشود، دادسرا میتواند مجازات اعمالی را اجرا نماید.

 • دفاع کتبی از متهم توسط وکیل کیفری در دادسرا:

در اغلب مواقع اظهارات شفاهی افراد در پرونده ها از جانب مقامات تحقیق شنیده میشوند و به عنوان صورت جلسات مکتوب، ضمن پرونده درج میشوند. البته توجه داشته باشید که وکیل کیفری لازم است در روند تحقیقات دلایل و مستندات خود را با عنایت بر قوانین موجود تلفیق نموده و آن را نیز به صورت سلیس و روان به صورت یک لایحه نوشته و در پرونده ی مورد نظر درج نماید. دفایات صورت گرفته از سوی وکیل کیفری متخصص علاوه بر آن که باید به صورت شفاهی به گوش دادیار و بازپرس و نهایتاً دادستان برسد، قطعاً لازم است به صورت مکتوب درآمده و ضمن پرونده ی مورد نظر قید گردد.

توجه داشته باشید که نگارش شیوا و سلیس یک لایحه ی دقیق علاوه بر دانش حقوقی بسیار، نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات لازم از آخرین قوانین و مقررات و آشنایی با شیوه ی نگرش قضات در دادسرا و همچنین نگارش قدرتمند است.

وکیل کیفری | وکلای کیفری ققنوس

از جمله دعاوی مطرح در بخش کیفری عبارتند از:
 • رابطه ی نامشروع:

رابطه ی نامشروع دارای گستره ی وسیعی میباشد. برای مثال ما میتوانیم به زنا، مساحقه، لواط، تفخیذ که در بخش جرایم حدی است اشاره نماییم. از سویی دیگر تقبیل، ملامسه از جمله روابط نامشروعی است که برای آنها مجازات تعزیری در نظر گرفته میشود.

 • جعل اسناد:

 در لغت عبارت است از دگرگون کردن، منقلب کردن، ساختن و ایجاد کردن.

جعل در تعریف حقوقی عبارت است از:

 ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضاء اشخاص اعم از رسمی یا غیر رسمی، ایجاد تغییر بر اسناد، افزودن یک نوشته به نوشته دیگر، استفاده از مهر دیگری بدون دریافت اجازه از صاحب مهر، تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن.

 • سرقت:

عبارت است از ربودن مال دیگری با هر هدفی. این هدف میتواند انتقام گرفتن، حصول لذّت با حتی نیاز باشد. یکی از نکات بسیار مهم در عمل سرقت مال بودن شیئ ربوده شده است. علاوه بر آن مال برده شده باید از نظر شرعی و قانونی  پذیرفته شده باشد. برای مثال: زمانی که شیئ ربوده شده مواد مخدر باشد، سرقت به عمل نیامده است زیرا از نظر قانونی مواد مخدر مال محسوب نمیشود.

 • جرم ضرب و جرح:

 جرمی است که در آن بر روی بدن شاکی آثار کبودی و تورم به چشم میخورد ولیکن در جرم جرح علاوه بر کبودی و تورم خونریزی نیز ایجاد میشود.

 • مزاحمت های تلفنی:

ممکن است برخی از افراد از وسیله های مخابراتی در راستای ایجاد مزاحمت برای دیگران استفاده کنند. یا حتی از آن در راستای ایجاد اختلال در ارتباط دیگران استفاده نمایند. به این هنگام متهم به عنوان مرتکب جرمِ مزاحمت تلفنی مجازات خواهد شد.

مطالب مرتبط   وثیقه اجاره ای را از وکیل متخصص کیفری تهیه نمایید

نکات پایانی:

ما در این مقاله سعی نمودیم شما عزیزان را با ویژگی های وکیل کیفری و همچنین برخی از مهم ترین دعاوی کیفری آشنا سازیم. دعاوی کیفری تنها محدود به موارد قید شده در این مقاله نیست و دارای گستره ی وسیعی میباشد و ما تنها به برخی از مهم ترین آنها پرداختیم. گروه وکلای ققنوس  با همراهی بهترین وکلاء و مشاورین حقوقی میتوانند راهنمای شما عزیزان در انواع دعاوی کیفری نیز باشند.

www.asaklaw.com
https://t.me/asaklaw 

تلگرام گروه حقوقی آساک
https://www.instagram.com/asaklaw 

اینستاگرام

وکیل کیفری

وکیل امور کیفری

وکیل امور کیفری؛ 09101923725؛ گروه وکلای ققنوس

جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید:

نیاز به وکیل

ویژگی وکیل کیفری خوب در پرونده های کیفری چیست؟

وکالت در امور کیفری بسیار پیچیده است. وکیل کیفری علاوه بر تخصص در دعاوی جزایی باید سابقه وکالت کیفری هم داشته باشد. چراکه، دعاوی جزایی و کیفری بمانند دعاوی حقوقی نیستند و نیاز به تجربه شخصی و آشنایی به دادسراها و نحوه برخورد و نگاه دادستان، بازپرس و دادیار همچنین قضات دادگاههای کیفری یک و دو دارد.
قضات دادگاهها و دادسرا های کیفری بعضا نگاهی بسیار مثبت به متهم دارند و به نحوی تلاش در مختومه نمودن و صدور قرار منع تعقیب یا تعلیق و یا توقیف می نمایند. بالعکس بعضی قضات نیز نگاهی بسیار منفی نسبت متهم دارند و سعی می نمایند به هر نحو ممکن قرار مجرمیت علیه متهم صادر نمایند. جالب این که قضات و بازپرس ها از یک شعبه به شعبه دیگر و یا نمایندگی دادستان و یا ارتقای شغلی به دادگاه های کیفری یا تجدیدنظر می نمایند.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

 

 

لذا، وکیل کیفری پس از تجربه های متعدد به تدریج شناخت نسبی به قضات پیدا می نماید. این شناخت نسبت به روحیات و نحوه رسیدگی و برخورد قضات به جرایم می تواند کمک بسیاری در چگونگی دفاع و یا طرح شکایت و تعقیب متهم نماید. وکیل کیفری قطعا قبل از ورود به پرونده، به طور کامل به شرح ماوقع گوش فرا می دهد و سپس پرونده را ارزیابی و مطالعه می نماید.

وکیل در امور کیفری پس از مراجعه به قانون و نظریات حقوقی و تطبیق رفتارهای متهم با عناصر مادی، قانونی و معنوی اعلام وکالت می نماید.
گروه وکلای ققنوس با توجه به سوابق حرفه ای در زمینه امور کیفری بهترین گزینه برای وکالت کیفری می باشد.
فراموش نکنیم که وکالت امری کاملا تخصصی است.

criminal lawyer

ویژگی وکیل امور کیفری

وکیل کیفری وکیلی است که زمینه فعالیت اصلی وی دفاع از موکل در پرونده های کیفری است. تمامی وکلای دادگستری ومشاوران قوه قضائیه می توانند در پرونده های کیفری وکالت کنند. اما وکیل کیفری خوب، وکیلی است که درزمینه جرایم کیفری و قوانین و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری تسلط کامل داشته باشد. وکیل کیفری فردی است که تسلط کافی بر انواع جرایم کیفری را داشته باشد.

از جمله این جرایم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 • جرم قتل
 • جرم سرقت
 • جرم روابط نامشروع
 • جرم کلاهبرداری
 • جرم جعل
 • جرم تهدید
 • جرم  توهین و افترا
 • جرم قاچاق کالا و ارز
 • جرم مربوط به مواد مخدر

وکیل امور کیفری

حق داشتن وکیل در قانون

 • براساس ماده چهل وهشت آیین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کند.
 • وکیل امور کیفری باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید.
 • وکیل امور کیفری در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه کند.
 • در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است.
 • در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که انتخاب میکنند.

وکیل امور دعاوی کیفری خوب

-وکیل  امور دعاوی کیفری خوب، وکیلی است که بر موضوع پرونده تسلط کامل داشته باشد.

-تسلط کامل بر قوانین آیین دادرسی کیفری، مجازات اسلامی، مبارزه با مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، کلاهبرداری ها و آراء وحدت رویه و نظریه های مشورتی داشته باشد.

وکیل امور کیفری

وکیل کیفری رایگان

 • اداره معاضدت (به معنای کمک کردن،یاری رساندن) تحت نظارت و هدایت کانون وکلاء در سال 1316 تأسیس شد.
 • هدف این اداره کمک به افرادی است که توانایی پرداخت هزینه وکیل را ندارند.
 • داشتن وکیل حقی است که تمامی شهروندان از آن برخوردار می باشند.
 • در صورتیکه فرد توانایی مالی داشتن وکیل را نداشته باشد، از وکیل تسخیری استفاده می کند.
 • وکیل امور کیفری رایگان در دعاوی کیفری به صورت تسخیری است.
 • تسلط وکیل تسخیری در خصوص دعاوی کیفری است.
 • وکیل در دعاوی کیفری به جرایم حساس، حائز اهمیت و حساس می پردازد.
 • در جرم قتل، سرقت، کلاهبرداری اگر فرد توانایی معرفی وکیل را نداشته باشد، دادگاه برای وی وکیل تسخیری اتخاذ می کند.
 • بر طبق قانون جرائمی که مجازات سنگینی دارد، مانند قصاص، حبس بیش از بیست سال و … که بدون حضور وکیل تشکیل دادگاه صحیح نیست و رسمیت نخواهد داشت.
 • افراد هنگامی میتوانند از وکیل معاضدتی در امور کیفری بهره مند شوند که توانایی مالی برای اتخاذ وکیل را نداشته باشند.
 • اثبات عدم توانایی افراد به منظور بهره مندی از وکیل معاضدتی در امور کیفری توسط خود وکیل پس از بررسی شرایط و اوضاع و احوال موکل و شناخت وی بر عدم توانایی مالی، شهادت دو شهود بر عدم توانایی فرد، که با قسم به خدای متعال به عدم توانایی وی شهادت می دهند. توسط خود دادگستری، هنگامی که فردی به دادگستری مراجعه نماید، باید عدم توانایی مالی خود را اثبات کند.
وکیل کیفری

استعفای وکیل در امور کیفری

 • براساس ماده سی و هفت قانون آیین دادرسی مدنی اگر موکل وکیل خود را عزل نماید.
 • مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
 • عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود.
 • اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.
 • براساس ماده سی و نه قانون آیین دادرسی مدنی درصورتیکه  وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد.
 • دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب کند.
 • دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف میشود.
 • وکیلی که دادخواست تقدیم کرده  است، در صورت استعفا مکلف است آن را به اطلاع موکل برساند.
 • سپس موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ میشود.
 • رفع نقص به عهده موکل است.

وکیل تمور کیفری

تعداد وکیل در امور کیفری

 • براساس ماده سیصد و چهل و شش آیین دادرسی کیفری، در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند.
 • در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
 • در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
 • در جرایم کیفری و مراحل مقدماتی رسیدگی فرد می تواند یک وکیل داشته باشد، مگر این که طبق تبصره ماده سیصد و چهل و شش قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

وکیل امور کیفری در مشهد، قم و تهران

وکیل امور کیفری در شهر مشهد، قم و تهران لازم است در زمینه حقوق جزا دارای اطلاعات کافی باشد با اشاره بدین نکته که حقوق جزا شاخه ای است از حقوق عمومی است. در حقوق عمومی که تمامی افراد جامعه را در برمیگیرد. بنیان گذار آسایش و آرامش مردم است اگر شخص جرمی مرتکب شود در حقیقت منجر به سلب آسایش و آرامش از جامعه شده است.

بنابراین لازم است وکیل امور کیفری در شهر مشهد و و تهران دارای اندیشه های کافی نیز باشد. عدم توجه به قانون، اعم از قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آراء وحدت رویه ها و نظریه مشورتی از سوی وکیل، میتواند از نقاط ضعف وی تلقی شود. پس نهایتاً می توان چنین بیان داشت که وکیل خوب در شهرهای مختلف ایران وکیلی است که علاوه بر موضوع پرونده که بدان رسیدگی می کند در سایر زمینه ها نیز آگاهی داشته باشد.

criminal lawyer

وکیل کیفری گروه وکلای ققنوس

گروه وکلای ققنوس با بهره مندی از بهترین وکلاء و مشاوران حقوقی در زمینه انواع دعاوی کیفری اعم از قتل، سرقت، جعل، تهدید و توهین و غیره می تواند راهنمای شما عزیزان باشد.

هدف گروه وکلای ققنوس معرفی شما به بهترین و متخصص ترین وکلاء و مشاور حقوقی در شهر و محل زندگی خودتان است. هدف اصلی این گروه راهنمایی کاربران به بهترین شکل و کمترین هزینه است.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیلات با وکیل امور کیفری ققنوس مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.ghoghnooslaw.com
Criminal_lawyer

 

وکیل دیوان عالی کشور

وکیل دیوان عالی کشور

وکیلی است که دارای تخصص وکالت در پرونده های  حقوقی و کیفری مطرح شده در را دارد.

وکیل دیوان عالی کشور در مورد پرونده هایی که نیاز به فرجام خواهی، تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشوردارند فعالیت میکند.

در این مقاله سعی شده است در مورد نقش وکیل دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری مطرح شده در دیوان عالی کشور صحبت شود.

سئوالات مطرح شده در مورد دیوان عالی کشور

 • تعریف دیوان عالی کشور
 • نقش و وظیفه دیوان عالی کشور
 • شعبات و قضات دیوان عالی کشور
 • چگونگی انتخاب قضات در دیوان عالی کشور
 • نحوه رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری در دیوان عالی کشور
 • پرونده های اقتصادی در دیوان عالی کشور
 • تغییر رأی در دیوان عالی کشور
 • چگونگی رسیدگی دیوان عالی کشور

وکیل دیوان عالی کشور

اساس تشکیل دیوان عالی کشور

– سازمان دیوان عالی کشور براساس قانون اساسی، اصل صدو شصت و یک تشکیل شده است.

-دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع رسیدگی بر اجرای صحیح قانون در مرجع قضایی نظارت میکند.

– یکی از وظایف دیوان عالی کشور این است که در صورتی که در مورد یک موضوع رأی های مختلفی در مرجع قضایی صادر شود، رأی وحدت رویه صادر کند.

-محل اصلی سازمان دیوان عالی کشور تهران است .

– با تشخیص رئیس قوه قضائیه، شعب دیوان عالی کشور در شهرستان ها تشکیل میشود.

– دیوان عالی کشور چهل و پنج شعبه در تهران و پنج شعبه در قم و سه شعبه در مشهد دارد.

– اعضای دیوان عالی کشور از برترین قضات ایران هستند.

وکیل دیوان عالی کشور

– رئیس دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال بوسیله رئیس قوه قضائیه انتخاب میشود.

– سازمان دیوان عالی کشور دارای دو بخش اصلی دادسرا و شعبات می باشد.

بخش های دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور از دوبخش دادسرا و شعبات تشکیل شده است که شعبات به شعب حقوقی و کیفری تقسیم میشود.

شعب حقوقی دیوان عالی کشور

در مورد پرونده های حقوقی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر رای صادر میشود، در خصوص رأی مربوطه میتوان در زمان تعیین شده اعتراض نمود و براساس قانون در دیوان عالی کشور فرجام خواهی مطرح کرد.

شعب کیفری دیوان عالی کشور

در مورد پرونده های کیفری که در دادگاه تجدیدنظر و بدوی رای اصراری صادر میشود، میتوان در زمان تعیین شده براساس قانون فرجام خواهی صورت گیرد.

رأی اصراری

اگر رأیی که در دادگاه صادر شده است، دیوان عالی کشور آن را نقض و قبول نکند، پرونده به دادگاه هم عرض صادرکننده رای ارسال و مورد بررسی قرار میگیرد.

در این مرحله دادگاه هم عرض رأی دیوان عالی کشور را قبول نمیکند و براساس رای اولیه رای صادر میکند. به این گونه آراء، آرای اصراری گویند.

وکیل دیوان عالی کشور

-دادسرای کل کشور در کنار دیوان عالی کشور قرار دارد و دادستان کل، رئیس دادسرای کل کشور است.

-معاونین و دادیار تحت نظارت دادستان کل ،در دادسرا کل کشور انجام وظیفه میکنند.

شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

– شعبه تشخیص از پنج نفر قاضی دیوان عالی کشور تشکیل شده است.

-شعب تشخیص به رأی های قطعی که تقاضای تجدیدنظرخواهی در مورد آن مطرح شده است رسیدگی میکند.

وکیل دیوان عالی کشور

-شعب تشخیص، شامل هیت عمومی دیوان عالی و هیئت عمومی وحدت رویه قضایی است.

به رأیی که در هیئت عمومی دیوان عالی صادر میشود نمیتوان تقاضای تجدید نظر کرد و تنها براساس قانون میتوان رأی را بی اثر نمود.

وظیفه تبعی دیوان عالی کشور

-مشخص نمودن مرجع صالح برای حل اختلاف بین دو مرجع قضایی

-مجوز احاله پرونده کیفری

-رسیدگی به تخلف رئیس جمهور

فرجام خواهی

زمانیکه به رأی دادگاه تجدید نظر اعتراض دردیوان عالی کشور مطرح شود به آن فرجام خواهی گویند.

وکیل دیوان عالی کشور

قانونگذار درماده سیصد و شصت و شش  قانون آیین دادرسی مدنی فرجام خواهی را اینگونه تعریف کرده است؛ که رأی صادرشده در دادگاه بدوی و تجدید نظر باید با قوانین و موازین شرعی و قانونی انطباق داشته باشد.

وکیل دیوان عالی کشور

در شکایت اصلاحی و عدولی از فرجام خواهی استنفاده نمیشود.

-دیوان عالی کشور در مورد رای های صادره قضاوتی انجام نمیدهد بلکه رأی صادره را براساس انطباق با قانون مورد بررسی قرار میدهد.

-درصورتیکه تشخیص داده شود که رای دارای نقض است دیوان عالی کشور آن را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی ارسال میکند.

وکیل دیوان عالی کشور

مهلت قانونی فرجام خواهی

مهلت تعیین شده برای فرجام خواهی برای اشخاصی که در ایران مقیم هستند بیست روز است.

-مهلت فرجام خواهی برای ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنند، دوماه می باشد.

وکیل دیوان عالی کشور

اگرتقاضای فرجام خواهی از طرف شعبه صادرکننده رای مطرح شود مهلت تعیین شده از زمانی که زمان تجدید نظر تمام شده است محاسبه میشود.

فرجام خواهی در پرونده حقوقی

قانونگذار در ماده 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده های حقوقی قابل فرجام را بیان کرده است:

-رأیی که خواسته آن بیشتر از بیست میلیون ریال باشد.

-رأی در مورد اصل نکاح، فسخ و طلاق.

– رأی در مورد نسب، حجر، وقف، حبس و تولیت.

سئوالی که در اینجا مطرح میشود این است که :

آیا فقط رای دادگاه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است یا قرار صادر شده در مرجع قضایی نیز قابل فرجام خواهی است؟

قرارصادرشده اگر موضوع آن قابل فرجام خواهی باشد در موارد ذیل قابل فرجام خواهی است:

 • قرار باطل شدن و رد دادخواست
 • قرار سقوط دعوا
 • قرار اهلیت نداشتن یکی از طرفین دعوا
فرجام خواهی در پرونده کیفری

 قانونگذاربراساس قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1392 تصویب شد جرم هایی که درخصوص آن میتوان در دیوان عالی کشور فرجام خواهی مطرح کرد بیان نموده است .

این جرایم شامل:

 • قطع عضو
 • سلب حیات
 • حبس ابد
 • جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر
 • جنایت عمدی که مبلغ دیه آن نصف دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
 • رای صادره در جرم سیاسی و مطبوعاتی
 • مراحل فرجام خواهی

اگر فرجام خواهی در خصوص

رأی دادگاه بدوی باشد، دادخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی فرستاده میشود.

-اگر فرجام خواهی در خصوص رای دادگاه تجدید نظر باشد، دادخواست به دفتر دادگاه تجدیدنظرتحویل داده میشود.

– دادخواست فرجام خواهی باید براساس ماده 380، 381، 382 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل شود.

-هزینه دادرسی در فرجام خواهی پنج و نیم درصد از مبلغ محکوم به می باشد.

آدرس دیوان عالی کشور

تهران، خیابان خیام، رو بروی پارک شهر- کاخ دادگستری- طبقه اول- اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور

برای ورود به سایت دیوان عالی کشور به لینک ذیل مراجعه نمایید.

divanealee.eadl.ir

شماره تماس:02138581

شماره تماس با اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور: 38582506 – 021
شماره فاکس روابط عمومی :02133945779

شماره پیامک:500049

پیگیری پرونده ازدبیرخانه:02138582571

کدپستی:111494331

شعبات دیوان عالی کشور در شهرستان ها

-شعبات  23 ، 26 ، 27 ، 31، 33، 39، 52 دیوان عالی کشور در قم مستقر شده است.

-آدرس شعبه دیوان عالی کشور در قم، میدان آزادی بلوار میرعابدینی جنب دادگستری

-رسیدگی به فرجام خواهی پرونده ها دردیوان عالی کشور غیرحضوری است.

وکیل دیوان عالی کشور

گروه حقوقی اساک با داشتن وکلای متخصص  و باتجربه احاطه کامل به پرونده ها و قواعد و

تشریفات دادرسی دارند از این رو قبل از انتخاب وکیل در پرونده هایی که در وکیل دیوان عالی کشور

مطرح میشود با  وکیل دیوان عالی کشور گروه حقوقی اساک  مشورت نمایید.

وکالت در دیوان عالی کشور فقط  توسط وکلای پایه یک دادگستری انجام میشود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و پرسش و پاسخ در مورد  چگونگی اعتراض آراء در دیوانعالی کشور با مشاوران گروه وکلای ققنوس تماس بگیرید.

09101923725

40222853

امور دیجیتال مارکتینگ: بیتا شریفی

تماس بگیرید
× واتساپ