آزادی زندانی با قرار وثيقه

صدور قرار وثیقه

اگر به هر دلیلی مقام قضایی تشخیص دهد که قرارصادره حضور متهم را در مواقع ضروری تضمین نمیکند، یا متهم نمیتواند کفیل معرفی کند، تنها راهی که میتواند از بازداشت متهم جلوگیری کند، صدور قرار وثیقه می باشد.

قرار وثیقه برای ضمانت زندانی

براساس ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار وثیقه یکی از انواع قرارهای تامین کیفری است.قرار وثیقه بدلیل اینکه عین مال یا سند ماکیت باید در اختیار دادسرا قرار بگیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. میزان وثیقه را قاضی  براساس میزان خسارت و شرایط و وضعیت طرفین پرونده ، تعیین میکند.متهم معادل مبلغ مزبور، وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را بعنوان وثیقه معرفی میکند.

اموالي  که مي‌تواند به عنوان وثيقه برای ضمانت زندانی قرار بگیرد

براساس  بند 4 ماده 132 قانون ایین دادرسی کیفری آنچه که میتواند از طرف متهم بعنوان وثیقه به مرجع قضایی اعلام شود عبارت از :

– وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غير منقول.

– هر نوع مال  که داراي ارزش است .

فرايند صدور وثيقه تا آزادي زندانی

 • مرحله اول مرجع قضایی قرار وثیقه را صادر میکند.
 • به متهم ابلاغ میشود که وثیقه ای برای آزادی خود معرفی کند.
 • اگر وثیقه وجه نقد باشد به حساب دادگستری واریز میشود.
 • اگر وثیقه مال منقول باشد توقیف میگردد.
 • اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت میگردد.
 • در مورد مال منقول و غیرمنقول، مقام قضایی برای ارزیابی مال معرفی شده از کارشناس دادگستری استعلام میگیرد.
 • اگر کارشناس اعلام کند که ملک معرفی شده به میزام مبلغ وثیقه نیست، اعتراضی نمیتوان کرد.
 • بازداشت سند یا توقیف مال معرفی شده ،چندروز زمان میبرد و تا آن زمان، متهم در بازداشت خواهد بود.
 • بعد از معرفی وثیقه و داشتن شرایط قانونی،  مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر و متهم آزاد میشود.

ضبط وثيقه در صورت عدم حضور متهم

 •     براساس ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري،  در صورتیکه وثیقه گذار خود متهم باشد و در موقع ضرورت  بدون عذر موجه  در مرجع قضایی حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط میشود.
 • اگر وثیقه گذار شخص ثالث باشد ،در صورت حاضر نشدن متهم در مواقع ضروری بدون عذر موجه، به شخص وثیقه گذار اخطار داده میشود که در مدت بیست روز متهم را تسلیم کند.بعد از این مدت و عدم حضور متهم ،وثیقه ضبط میشود.
 • اگر وثیقه گذار برای  عدم دریافت ابلاغ واقعی ،محل خود را تغییر دهد و به دادگاه اعلامنکند ،وثیقه وی ضبط میشود.
 • دادگاه به شکایت در این خصوص خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی میکند و  تا زمانیکه عملیات اجرایی را متوقف یا حکمی به نفع وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات ادامه دارد و در صورتیکه حکم صادر شود وجوه اموالی که ضبط شده بازگردانده میشود.

قوانین برای وثیقه‌گذار ضمانت زندانی

 براساس ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: كفيل يا وثيقه‌گذار در هر مرحله از دادرسي کفیل یا وثیقه گذار  با معرفي و تحويل متهم مي‌توانند رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را درخواست کنند.

تبصره ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

 • وثیقه گذار با اعلام محل بازداشت متهم می‌تواند رفع مسئولیت یا ازادی وثیقه رادرخواست کند.
 • اگر  متهم به علت جرم دیگری از سوی مرجع  قضایی دیگری بازداشت شود ، کفیل یا وثیقه ‏گذار می‌‏تواند ،اعزام وی را درخواست کند، در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام میگردد.
 • وثیقه گذار با حاضر کردن شخص متهم نزد مقام قضایی، طی درخواستی کتبی یا شفاهی، اعلام میکند که از این لحظه به بعد حاضر به قبول ضمانت نیستدرخواست وثیقه گذار  بهتر است کتبی باشد، اما درخواست شفاهی نیز مانع پذیرش نیست و باید صورتجلسه شود.
 • مقام قضایی باید با تنظیم صورتجلسه‌ای، حضور وثیقه گذار، متهم، علت مراجعه آنان در آن را  منعکس کند.
 • نتیجه استرداد وثیقه و تأثیر آن در وضعیت متهم را به وی تفهیم و مراتب را حضوراً به متهم ابلاغ تا اگر وثیقه دیگری دارد، معرفی تا کارشناسی و قبول شود والا بازداشت خواهد شد.
 • تا معرفی وثیقه بعدی و احتمالا خاتمه رسیدگی البته به  لحاظ محدودیت‌های ماده ۲۴۲ قانون آیین داردسی کیفری بازداشت و به زندان معرفی خواهد شد.
 • تبصره 2 این ماده :هرگاه متهم يا محكوم، در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر شود، به محض شروع اجراي حكم جزايي يا قطعي شدن قرار تعليق، مقررات قرار تأمین نیزلغو میگردد.
چگونگی آزادی با قرار وثیقه

مؤسسه بین المللی داوری ققنوس ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت آزادی زندانیان برای تمامی مراجع قضائی در سراسر کشور شما را در تمامی مراحل آزادی زندانیان یاری می رساند.

چگونگی مرخصی زندانیان

مرخصی زندانیان

برای کمک به روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان ، رفع مشکلات ضروری، در چهارچوب آیین نامه سازمان زندانها به زندانیان مرخصی اعطا میگردد.

دادن مرخصی به زندانیان حق تلقی نمیشود و برخورداری از مرخصی منوط به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم میباشد.

شرایط اعطای مرخصی

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 214، شرایط مرخصی زندانیها  بیان شده است.


محکومین به حبس تا 15 سال باید حداقل یک ششم از مدت حبس را گذرانده باشند.

محکومین بیش از 15 سال و حبس ابد  باید حداقل سه سال از محکومیت را گذرانده باشند.

محکومین با سابقه محکومیت در جرایم عمدی ، به ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه میگردد.

محکومینی که به دلیل  عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی (موضوع ماده1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) و یا هر دو در زندان باشند، و حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور در حبس باشند، میتوانند مرخصی بگیرند.

معیار برای دریافت مرخصی زندانیان


رعایت مقررات و انضباط در زندان در هر ماه ده امتیاز
همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی در هر ماه بیست امتیاز
همکاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی در هر ماه ده امتیاز
شرکت در نماز جماعت و مراسم مذهبی، در هر ماه سی امتیاز
شرکت در برنامه‌های مربوط به تلاوت، آموزش روخوانی، حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر برنامه در هر ماه بیست امتیاز
قبولی در آزمون دوره‌های مربوط به روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم و حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر دوره سی امتیاز
شرکت در دوره احکام سطح یک و دو هر کدام در هر ماه ده امتیاز
  قبولی در آزمون احکام سطح یک و دوهر یک سی امتیاز
شرکت در کتابخوانی بیست امتیاز
حفظ قرآن به ازاء هر جزء دویست امتیاز
انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام صد امتیاز
اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه بیست امتیاز
قبولی در هر دوره تحصیلی سی امتیاز
شرکت در کلاس‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه بیست امتیاز
شرکت در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان ده امتیاز
گرفتن گواهی در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری سی امتیاز
تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه بیست امتیاز
کسب رتبه در هر یک از جشنواره‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور سی امتیاز
پذیرش در دانشگاه پنجاه امتیاز
شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای در هر ماه ده امتیاز
اخذ گواهی فنی و حرفه‌ای در هر رشته پنجاه  امتیاز
اشتغال به کار در کارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه چهل امتیاز
شرکت در دوره مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت پنج امتیاز حداکثر پنجاه امتیاز
اخذ گواهی مربوط به مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت ده امتیاز حداکثر صد امتیاز
شرکت در جلسات و کلاسهای مشاوره و روان درمانی هر ماه بیست امتیاز
ترک کامل اعتیاد به تأیید بهداری زندان دویست امتیاز
پرداخت جزای نقدی به ازای یک ‌درصد از مبلغ جریمه پنج امتیاز
اخذ رضایت شاکی یا شاکیان حداکثر دویست امتیاز(در صورت تعدد شکات میزان امتیازات به تعداد آنها تقسیم میشود.)
سایر اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی نشده در این بند به تشخیص شورای طبقه‌بندی صد امتیاز


میزان مرخصی زندانیان

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 215 درباره میزان مرخصی زندانیها بیان شده است که به محکومین حبس جرایم غیرعمدی و محکومینی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محکومیت‌های مالی غیرکیفری در زندان باشند، با کسب امتیازات لازم به ازای هر دو ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دریافت میکنند.

به محکومین سایر جرائم که امتیازات لازم را کسب کنند، در صورت فقدان سابقه محکومیت در جرایم عمدی به ازای هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دریافت میکنند.

زمان مرخصی زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال با کسب امتیازات لازم و فقدان سابقه عمدی محکومیت به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دریافت میکنند.

کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، مرخصی تشویقی برای زندانیان محکوم در پایان هر دوره مرخصی تمدید میشود

تعیین مدت تمدید مرخصی به عهده شورای طبقه‌بندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سقف مرخصی در هر دوره باشد

اگر فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی بیش از صد کیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقه‌بندی و به تناسب فاصله راه بین یک تا چهار روز برای ایاب‌وذهاب به مدت مرخصی اضافه میشود.

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 216

محکومینی که به تشخیص پزشک زندان، نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در ماده 214 می‌توانند برای یک دوره معالجه، جهت بستری ‌شدن از مرخصی استفاده کنند. و در صورت نیاز به ادامه بستری بیش از یک ماه بنا به تشخیص بیمارستان و تأیید پزشکی قانونی مرخصی تمدید میشود. در این صورت باید تاریخ و محل بستری مشخص شود، تا در صورت لزوم از طرف یگان حفاظت زندان بازدید و سرکشی گردد.

شرط اساسی اعطای مرخصی به محکومین در ماده 217 موکول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه شده و بیان گردیده تأمین مأخوذه برای اعطای مرخصی محکومین، حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه‌گذار و یا کفیل برای مرخصی‌های بعدی نیز دارای اعتبار بوده و ملاک عمل است.

دادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان است ، با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در این فصل با گرفتن تأمین مناسب، رأساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام میکند.

شرایط اعطای مرخصی به زندانیان در مواقع اضطراری در ماده 220  آیین نامه سازمان زندانها آمده است.

  در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه متهمین و محکومینی که واجد شرایط اعطای مرخصی نیستند، می‌توانند بنا به تشخیص شورای طبقه‌بندی و موافقت قاضی مجری حکم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشت‌کننده حداکثر به‌مدت دوازده ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصی بروند.مستثنیات اعطای مرخصی

براساس آیین نامه سازمان زندانها در ماده 221 در خصوص محکومین و متهمینی که از اعطای مرخصی مستثنی هستند آمده است

محکومین جرایم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایرکردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها.

محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم.
محکومین به شرارت
محکومین به قصاص و اعدام.


‌تبصره 1 ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها مواردی که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام است.
‌تبصره 2 ـ اعطای مرخصی به محکومین جرم سرقت در ایام نوروز ممنوع است.

‌تبصره 3 ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها مواردی که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام است.
‌تبصره 4 ـ اعطای مرخصی به محکومین جرم سرقت در ایام نوروز ممنوع است.

ماده 224 آیین نامه سازمان زندانها

محکومی که به هر دلیل شرایط لازم برای دریافت مرخصی را ندارد،در مواقع اضطراری و یا خاص به پیشنهاد شورای طبقه‌بندی و موافقت دادستان محل، می‌تواند یک نوبت مرخصی دریافت کند.

مدت مرخصی زندانیان جزو مدت محکومیت آنان محاسبه میشود

در صورت غیبت، ایام غیبت جزء مدت محکومیت حساب نمیشود.

اگر زندانی پس از دریافت مرخصی غیبت کند، علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت شش ماه و برای بار دوم یک سال و برای نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد

اگر زندانی بعد از پایان مرخصی به زندان مراجعه نکند، و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم میشود.

اگر غیبت زندانی به تائید دادستان محل، رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان است و یا شورای طبقه‌بندی، موجه باشد، زندانی غائب از مرخصی مشمول حکم این ماده نمیشود.

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 226  اگر زندانی در زمان مرخصی مرتکب جرمی شود :

زندانی در زمان  مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب جرم عمدی شود، برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال و برای بار سوم تا سه سال از مرخصی محروم میگردد.

براساس آیین نامه سازمان زندانها ماده 227 در خصوص نظارت برزندانیان در ایام مرخصی امده است که

دادستان یا شورای طبقه‌بندی  برای زندانیانی که به مرخصی میروند، تکالیفی از قبیل معرفی نوبه ای به مرجع انتظامی، عدم حضور در برخی از اماکن در حین مرخصی مقرر کند. و چنانچه زندانیان دستورات صادره را رعایت نکنند،، باقی مانده مرخصی آنان لغو  و از یک نوبت مرخصی بعدی محروم میشوند.

آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در تاریخ 07/04/1391 در راستای ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان ها دستورالعملی را  در 29 ماده صادر کردند که در ماده 14 تا 16 این دستورالعمل و تحت عنوان (توسعه فعاليت شوراي طبقه بندي زندانيان و تسهيل در مرخصي ها) لازم است شوراي طبقه بندي زندانيان با رياست قاضي ناظر زندان، حداقل هفته اي يک بار به صورت مرتب و مستمر تشکيل جلسه داده و درخصوص مرخصي و درخواست هاي آزادي مشروط و عفو زندانيان واجد شرايط و ساير مواردي که در آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور براي اين شورا مقرر شده است، تصميم گيري کند.

امتياز لازم جهت استفاده از مرخصي زندانيان مندرج در آيين نامه سازمان زندانها  از دویست  به صد تغيير کرده و ميزان مرخصي در هر نوبت از سه تا پنج روز به پنج تا ده روز اصلاح شد  تا افراد بيشتري بتوانند از امتياز مرخصي بهره مند شوند

تامين لازم جهت اعطاي مرخصي به زندانيان، همان تامينات مندرج در ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري است،

  در مورد محکوميت هاي سبک و افرادي که باقيمانده محکوميت آنان کمتر از سه ماه است،و افرادي که اطمينان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخيص قاضي ناظر زندان يا قاضي اجراي احکام با صدور قرار التزام به قول شرف يا التزام به حضور با تعيين وجه التزام، مرخصی اعطا میشود.

چگونگی مرخصی زندانیان

اجاره سند برای وثیقه

سند اجاره ای

افرادی هستند که اسناد اجاره‌ای برای اجاره سند در دادگاه و دادسرا یا اجاره سند برای مرخصی زندانی در اختیار دارند. این اسناد اجاره‌ای معمولا بطور سالیانه اجاره داده می‌شوند. وثیقه گذار با معرفی خود و سند ملک خود اقدام به توقیف سند ملک و آزادی متهم می‌کند. در این مدت فرد متهم وقت کافی جهت انجام امور حقوقی و اداری و گردآوری مدارک و مستندات برای دفاع از خود در اختیار خواهد داشت.

این اسناد اجاره‌ای معمولا بطور سالیانه اجاره داده می‌شوند. وثیقه گذار با معرفی خود و سند ملک خود اقدام به توقیف سند ملک و آزادی متهم می‌کند. در این مدت فرد متهم وقت کافی جهت انجام امور حقوقی و اداری و گردآوری مدارک و مستندات برای دفاع از خود در اختیار خواهد داشت.

اسناد اجاره‌ای در چه مواردی کاربرد دارند؟

یک کاربرد اسناد اجاره‌ای مرخصی زندانی با وثیقه است. جهت اطلاع از چگونگی مرخصی زندانی با وثیقه باید گفت که فرد زندانی اقدام به درخواست مرخصی نموده و وثیقه گذار با مراجعه به زندان به معرفی سند خود اقدام می‌نماید. در این مرحله دادیار زندان نسبت به معرفی کارشناس جهت بازدید ملک اقدام نموده و پس از بازدید و تائید گزارش کارشناس مبنی بر کافی بودن ارزش ملک نسبت به قرار وثیقه اقدام به معرفی سند به سازمان ثبت اسناد و املاک می‌نماید. پس از آن سند مربوطه در اداره ثبت اسناد در لیست بازداشتی‌ها قرار گرفته و در قسمت توضیحات سند قید می‌گردد. در این مرحله وثیقه گذار با در دست داشتن نامه اداره ثبت اسناد جهت آزادی زندانی مراجعه می‌نماید.

ارائه سند اجاره ای برای وثیقه زندانی

یکی از خدمات موسسه بین المللی دوری ققنوس ارائه اسناد اجاره‌ای برای وثیقه است، چنانچه نیاز به اسناد اجاره‌ای دارید می‌توانید با شماره 22905863 یا 09101923725 تماس گرفته و به صورت رایگان از همکاران ما مشاوره بگیرد؛ انواع اسناد اجاره‌ای برای مقاصد گوناگون مانند اجاره سند برای دادگاه و دادسرا، اجاره سند برای آزادی زندانی و فرد وثیقه گذار موجود می‌باشد. تمام مراحل اجاره اسناد اجاره‌ای طی قرارداد رسمی و در حضور وکیل رسمی مجرب انجام خواهد گرفت، از اینرو هیچ مشکلی برای فرد وثیقه گذار و متهم به وجود نخواهد آمد. پس از طی مدت زمان اجاره طرفین نسبت به تسویه حساب کامل و عودت سند اقدام خواهند نمود.


نیاز به سند

تنظیم قراردادها

هر تعاملی مبتنی بر قرارداد است. قراردادها اعتبار و توافقی بین طرفین می باشند و رویه ها و عرف حاکم بر بازار ریشه و بنیان قراردادها هستند.

یک اشتباه کوچک در یک قرارداد شاید بقاء شرکت شما را به خطر اندازد و یا دارایی و مایملک شما را کن فیکون نماید.

آیا کارشناس متخصص و آشنا به دعاوی بازار و چالش های پیش روی تجار موجب کاهش ریسک و خطرپذیری نمی گردد؟

مسلما با اندک هزینه ای می توان قراردادها را هم زمان از دو زاویه تجاری و حقوقی نگریست.

قراردادهای بین المللی نیز مبتنی بر روابط بین المللی است. نباید از کنار قراردادها به سادگی گذشت.

قراردادها باید بدبینانه ترازآن چیزی تنظیم شوند که شما فکر می کنید.

این اصل هیچ گاه نباید فراموش گردد که ” بدبین نبودن دلیل اعتماد کردن نیست ” ؛ به ویژه امروزه که دفع الساعه مدیران شرکت ها تغییر می کنند.

قراردادهای رایج به شرح ذیل می باشند:

1 – قراردادهای پیمانکاری

2 – قراردادهای مشارکت در ساخت

3 – قراردادهای مشارکت مدنی در کلیه موضوعات

4 – قراردادهای وثیقه

5 – انواع مبایعه نامه و اجاره نامه

حضورکارشناسان مؤسسه بین المللی داوری ققنوس در کنار شما در تنظیم انواع قراردادها قطعاً مؤثر خواهد بود.

 

تماس بگیرید