دادسرای جرایم رایانه ای

دادسرای جرایم رایانه ای

دادسرای جرایم رایانه ای دادسرایی است که به صورت تخصصی در زمینه جرایم رایانه ای و اینترنتی فعالیت می کند. با افزایش تکنولوژی در زمینه رایانه و اینترنت تخلفات و جرایم کیفری زیادی شکل گرفته است. شعبه اصلی دادسرای جرایم رایانه ای در تهران تشکیل شده است. دادسرای ناحیه 31 تهران دادسرای جرایم رایانه ای است.

جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای فعالیتی مجرمانه است که توسط رایانه یا سیستم مخابراتی رخ می دهد. جرایم رایانه ای توسط مجرمان سایبری یا هکرهایی انجام می شود که می خواهند پول بدست آورند. جرایم رایانه ای توسط افراد یا سازمانها انجام می شود.

صلاحیت دادسرای جرایم رایانه‌ای

جرایمی که در فضای مجازی اتفاق میفتد، مرجع صالح رسیدگی به این جرایم دادسرای تخصصی جرایم رایانه ای در تهران است. پلیس فتا یکی از ضابطان دادگستری است که با دادسرای جرایم رایانه ای همکاری دارد.

دادسرای جرایم رایانه ای به جرایم کیفری ذیل رسیدگی میکند(دادسرای ناحیه 31 تهران)

-کلاهبرداری به وسیله اینترنت.

-جعل توسط کامپیوتر.

-تخریب و مختل کردن داده و اطلاعات رایانه ای و مخابراتی.

-منتشر کردن تصویر و فیلم اشخاص.

-تهدید در فضای مجازی.

تنظیم شکایت در جرایم کلاهبرداری اینترنتی

-در صورتیکه از شخص در فضای مجازی کلاهبرداری اینترنتی شده است.

-می تواند در دادسرا شکایت خود را مطرح کند.

-دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی; دادسرای جرایم رایانه ای است.

-قبل از طرح شکایت در دادسرا با وکیل جرایم رایانه ای مشورت کنید.

-زیرا جرایم رایانه ای جرایمی نوپا هستند.

-که برای اثبات آن در مرجع قضایی نیاز به ادله و مستندات ویژه های مانند ادله الکترونیکی است.

طرح شکایت در جرایم کلاهبرداری اینترنتی(دادسرای ناحیه 31 تهران)
 • ابتدا شاکی به دفتر خدمات قضایی مراجعه می کند.
 • سپس شکایت خود را در سامانه ثنا ثبت می کند.
 • مدارک و مستندات در سامانه بارگذاری می شود.
 • سپس پرونده از طریق سیستم اینترنتی به شعبه دادسرا ارسال می شود.
نحوه رسیدگی پرونده در دادسرای جرایم رایانه ای

-شاکی با ارائه شکواییه و مدارک به دادسرا مراجعه می کند.

-در دادسرا هزینه دادرسی را پرداخت می نماید.

-سپس معاون دادسرای جرایم رایانه ای شاکی را به پلیس فتا ارجاع می دهد.

-در پلیس فتا پرونده براساس نوع جرم به دایره ویژه فرستاده می شود.

-پلیس فتا تحقیقات را براساس مستندات و مدارک موجود بررسی می کند.

-تحقیقات صورت گرفته در پلیس فتا به دادسرا فرستاده می شود.

-شاکی با ابلاغ وقت رسیدگی به شعبه مربوطه مراجعه می کند.

-در شعبه رسیدگی کننده شاکی اظهارات خود را اعلام می کند.

صلاحیت قضایی دادسرا

براساس قانون جرم در هر حوزه قضایی اتفاق افتاده باشد همان حوزه مرجع صالح رسیدگی به جرم است.

حوزه قضایی قلمرو و بخش یک شهر، شهرستان است که دادسرا در آن شهر قرار دارد.

در  ماده بیست و هشت و بیست و نه قانون جرایم رایانه ای سال 1388.

علاوه بر محل وقوع جرم عوامل دیگری نیز در تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم موثر است.

در ماده صدو شانزده الی تا صدو هجده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

در دادسرای جرایم رایانه ای به چه جرایمی رسیدگی می شود.

 تهدید در فضای مجازی(دادسرای ناحیه 31 تهران)

 • تهدید در فضای مجازی یکی از جرایمی است که در دادسرای جرایم رایانه ای به آن رسیدگی می شود.
 • تهدید در فضای مجازی شامل تهدید از طریق پیامک، تلگرام ،واتساپ و اینستاگرام است.
 • تهدید عملی است که باعث ضرر به آبرو و شرافت خانوادگی اشخاص شود.
 • در تهدید پیامکی حتی اگر تهدید کننده تقاضای مال یا اخاذی نکند، جرم تهدید صورت گرفته است.
 • در صورتیکه با تهدید تقاضای مال یا وجهی نماید جرم مستقلی صورت گرفته است.
 • که برطبق ماده ششصدو شصت و نه قانون مجازات اسلامی.
 • به مجازات حبس از دو ماه  تا دو سال.
 • و محکوم به هفتاد وچهار ضربه شلاق می شود.
نکته مهم در تهدید پیامکی این است که حتی اگر تهدید عملی نشود، جرم تهدید صورت گرفته است.

چت تلگرام واتساپ و اینستاگرام

-بر اساس قانون، متن چت در تلگرام واتساپ اینستاگرام ادله الکترونیکی محسوب می شود.

دادسرای جرایم رایانه ای ( دادسرای ناحیه 31 تهران) مدارک را برای بررسی به پلیس فتا ارجاع می دهد.

– در پلیس فتا کارشناس فناوری اطلاعات درستی مدارک را بررسی می کند.

-در صورتیکه صحت و درستی مدارک تایید شود، مبنای صدور حکم قرار می گیرد.

-یکی از مشکلاتی که در ادله الکترونیکی متن چت در فضای مجازی  تلگرام ، واتساپ، اینستاگرام و… وجود دارد.

– این است که در صورت پاک کردن حساب کاربری نتوان به مرتکب جرم دسترسی پیدا کرد.

-اما با شهادت شهود می توان آن را اثبات کرد.

کارت به کارت مبلغ قمار

-از آنجاییکه دادسرای جرایم رایانه ای با سایت های قمارو شرط بندی برخوردهای سختی دارد.

-جابجایی مبالغ شرط بندی و قمار را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی انجام نمی دهند.

-یکی از روشهایی که برای جابجایی پول در شرط بندی و قمار انجام می شود اجاره کارت بانکی است.

-و مبلغ شرط بندی و قمار را از طریق کارت جابجا می کنند.

دادسرای جرایم رایانه ای

کلاهبرداری رایانه ای(دادسرای ناحیه 31 تهران)
 • یکی از جرایمی که در دادسرای جرایم رایانه ای به آن رسیدگی می شود کلاهبرداری رایانه ای است.
 • پیشرفت تکنولوژی استفاده از رایانه و اینترنت را افزایش داده است.
 • در ماده سیزده قانون جرایم رایانه ای کلاهبرداری رایانه ای تعریف شده است.
 • به دست آوردن مال به صورت غیرمجاز، سود، و امتیازات مالی به وسیله سیستم رایانه و مخابراتی

مثال

در سایت دیوار اگهی در مورد فروش کالا گذاشته شده است. خریدار بعد از واریز پول، کالا برای وی ارسال نمی شود.

قمار و شرط بندی از طریق اینترنت و رایانه

قمار، شرط بندی یکی از جرایمی است که در دادسرای جرایم رایانه ای به آن رسیدگی می شود. قانونگذار در ماده هفتصدو پنج قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات قمارو شرط بندی را بیان کرده است.

 • ماده هفتصدو پنج قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
 • قمار بازی و شرط بندی با هر وسیله ای انجام شود.
 • مرتکب به مجازات حبس از یک ماه تا شش ماه.
 • و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده هفتصدو شش قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

هر شخصی از وسایل مخصوص برای قماربازی و شرط بندی استفاده یا نگهداری کند.

به مجازات حبس از یک تا سه ماه.

و پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار الی یک میلیون و پانصد هزار ریال محکوم می شود.

ماده هفتصدو هفت قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

هر شخصی وسایل قماربازی را بفروشد یا در اختیار دیگری قرار دهد.

به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال.

و پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار الی شش میلیون ریال محکوم می شود.

استناد پذیری ادله الکترونیکی در  جرایم رایانه ای( دادسرای جرایم رایانه ای )

 آیین نامه استناد پذیری ادله الکترونیکی با پیشنهاد وزیر دادگستری در اجرای ماده پنجاه و چهار قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 تصویب شد.

ماده چهل و پنج آیین نامه استناد پذیری ادله الکترونیکی در جرایم رایانه ای

دستورالعمل فنی و حقوقی جمع آوری ادله و متوفق کردن سسیتم رایانه ای و مخابراتی.

به وسیله دادستانی کل کشورو همکاری نیروی انتظامی تهیه شد.

و دادستان کل کشور آن را تصویب کرد.

دستورالعمل فوق در خصوص نحوه محافظت و جمع آوری ادله الکترونیکی.

از سیستم رایانه ای و مخابراتی، روشن و خاموش کردن سیستم و انتقال اطلاعات است.

ماده چهل و شش آیین نامه استناد پذیری به ادله الکترونیکی

در صورتیکه جمع آوری، محافظت، تفتیش و توقیف و شنود.

مربوط به قوه قضاییه و اشخاص وابسته به آن باشد.

توسط حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با دستور مقام قضایی انجام می شود.

ماده چهل و هفت آیین نامه استناد پذیری به ادله الکترونیکی

نسخه هایی که از داده های رایانه ای تهیه می شوند.

به صورت متن، صدا و تصویر استناد می شوند در حکم اصل داده هستند.

ماده چهل و هشت آیین نامه استناد پذیری به ادله الکترونیکی

آیین نامه استناد پذیری به ادله الکترونیکی به وسیله وزارت دادگستری و همکاری وزارت ارتباطات و اطلاعات تهیه شد.

آیین نامه فوق شامل چهل و هشت ماده و یازده تبصره که توسط رئیس قوه قضاییه تصویب شده است.

مؤسس بین الملی داوری ققنوس

دادسراهای عمومی و انقلاب تهران

دادسرا یا دادگستری

دادسرا یا دادگستری و حوزه قضائی هر شهرستان که در معیت دادگاه‌های عمومی جزائی انجام وظیفه می‌کند

و عهده‌ دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی و اعلام جرم از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی

و حدود اسلامی، اجرای حکم و نیز رسیدگی به امور حسبی بر اساس مقررات قانونی است که به ریاست دادستان

اداره و به تعداد لازم دارای معاون و دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری می‌باشد و در جرائمی که جنبه خصوصی دارد داد

سرا با شکایت شاکی خصوصی شروع به تعقیب و تحقق می‌نماید.

در حوزه قضائی بخش (دادگاه بخش) وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

در نظام قضائی کنونی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضائی زیر

پیش بینی شده‌است:

دادستان: دادستان، یا مدعی‌العموم، صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین

و تعقیب کیفری مجرمین و بزهکاران مطابق قوانین جاریه انجام وظیفه می‌نماید همچنین ریاست دادسرا را نیز عهده‌دار می‌باشد.

وظایف دادستان: بر اساس قوانین و مقررات حاکم دادستان در حوزة قضائی مربوط دارای وظایف و تکالیف مانند موارد زیر است:

 • کشف جرم و شروع به تعقیب کیفری بزهکاران و مجرمین
 • اعلام جرم در مواردی که جنبه حق‌اللهی و عمومی دارد
 • نظارت بر انجام تحقیقات مقدماتی و دادن تعلیمات لازم به بازپرس
 • موافقت یا عدم موافقت با قرارهای صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس
 • ضبط وثیقه و اخذ وجه التزام و وصول وجه الکفاله
 • اجرای احکام کیفری و جزائی
 • پیشنهاد آزادی مشروط
 • لغو تعلیق اجرای حکم
 • ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند.

معاون دادستان

معاون دادستان صاحب منصبی است که تحت نظارت دادستان قسمتی از وظایف دادسرا را انجام داده

و در غیاب دادستان به جانشینی او عمل می‌کند.

دادیار

دادیار، صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می‌نماید و معمولاً در جرائم غیر مهمه

اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم می‌نماید

بازپرس

بازپرس، یا مستنطق، صاحب منصبی است که تحقیقات مقدماتی جرائم مهمه و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم

بر عهده او می‌باشد و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد.

دادیار و بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون او تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند و دلایل را جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت یکی از قرارهای نهائی (قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت) را صادر می‌نمایند این قرارها برای اظهارنظر (موافقت یا عدم موافقت) به دادستان یا معاون او یا دادیار ارسال می‌گردد.

اگر از نظر دادستان یا معاون او قرارهای صادر شده صحیحاً صادر شده باشد، موافقت خود را و چنانچه از نظر ایشان قرارهای صادره صحیح نبوده باشد عدم موافقت خود را اعلام می‌کنند

در صورت عدم موافقت دادستان چنانچه قرار صادره از سوی دادیار صادر شده باشد دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. اما اگر قرار مزبور از سوی بازپرس صادر شده باشد و بین ایشان و دادستان توافق عقیده نباشد (مثلاً یکی عقیده به مجرمیت و دیگری عقیده به منع تعقیب داشته باشد) و هر کدام بر نظر خویش اصرار ورزند، حل اختلاف بر حسب مورد به توسط دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

خط ارتباطی شما با دادسرای تهران

http://www.dadsara.irسایت:
35051111:روابط عمومی
33948887:تلفکس
35051321:مدیر سایت
میدان ارک دادسرای عمومی و انقلاب تهران:آدرس
info@dadsara.ir:پست الکترونیک

معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

Call Now Buttonتماس بگیرید