آزادی زندانی با قرار وثيقه

صدور قرار وثیقه

اگر به هر دلیلی مقام قضایی تشخیص دهد که قرارصادره حضور متهم را در مواقع ضروری تضمین نمیکند، یا متهم نمیتواند کفیل معرفی کند، تنها راهی که میتواند از بازداشت متهم جلوگیری کند، صدور قرار وثیقه می باشد.

قرار وثیقه برای ضمانت زندانی

براساس ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار وثیقه یکی از انواع قرارهای تامین کیفری است.قرار وثیقه بدلیل اینکه عین مال یا سند ماکیت باید در اختیار دادسرا قرار بگیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. میزان وثیقه را قاضی  براساس میزان خسارت و شرایط و وضعیت طرفین پرونده ، تعیین میکند.متهم معادل مبلغ مزبور، وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را بعنوان وثیقه معرفی میکند.

اموالي  که مي‌تواند به عنوان وثيقه برای ضمانت زندانی قرار بگیرد

براساس  بند 4 ماده 132 قانون ایین دادرسی کیفری آنچه که میتواند از طرف متهم بعنوان وثیقه به مرجع قضایی اعلام شود عبارت از :

– وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غير منقول.

– هر نوع مال  که داراي ارزش است .

فرايند صدور وثيقه تا آزادي زندانی

 • مرحله اول مرجع قضایی قرار وثیقه را صادر میکند.
 • به متهم ابلاغ میشود که وثیقه ای برای آزادی خود معرفی کند.
 • اگر وثیقه وجه نقد باشد به حساب دادگستری واریز میشود.
 • اگر وثیقه مال منقول باشد توقیف میگردد.
 • اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت میگردد.
 • در مورد مال منقول و غیرمنقول، مقام قضایی برای ارزیابی مال معرفی شده از کارشناس دادگستری استعلام میگیرد.
 • اگر کارشناس اعلام کند که ملک معرفی شده به میزام مبلغ وثیقه نیست، اعتراضی نمیتوان کرد.
 • بازداشت سند یا توقیف مال معرفی شده ،چندروز زمان میبرد و تا آن زمان، متهم در بازداشت خواهد بود.
 • بعد از معرفی وثیقه و داشتن شرایط قانونی،  مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر و متهم آزاد میشود.

ضبط وثيقه در صورت عدم حضور متهم

 •     براساس ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري،  در صورتیکه وثیقه گذار خود متهم باشد و در موقع ضرورت  بدون عذر موجه  در مرجع قضایی حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط میشود.
 • اگر وثیقه گذار شخص ثالث باشد ،در صورت حاضر نشدن متهم در مواقع ضروری بدون عذر موجه، به شخص وثیقه گذار اخطار داده میشود که در مدت بیست روز متهم را تسلیم کند.بعد از این مدت و عدم حضور متهم ،وثیقه ضبط میشود.
 • اگر وثیقه گذار برای  عدم دریافت ابلاغ واقعی ،محل خود را تغییر دهد و به دادگاه اعلامنکند ،وثیقه وی ضبط میشود.
 • دادگاه به شکایت در این خصوص خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی میکند و  تا زمانیکه عملیات اجرایی را متوقف یا حکمی به نفع وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات ادامه دارد و در صورتیکه حکم صادر شود وجوه اموالی که ضبط شده بازگردانده میشود.

قوانین برای وثیقه‌گذار ضمانت زندانی

 براساس ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: كفيل يا وثيقه‌گذار در هر مرحله از دادرسي کفیل یا وثیقه گذار  با معرفي و تحويل متهم مي‌توانند رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را درخواست کنند.

تبصره ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

 • وثیقه گذار با اعلام محل بازداشت متهم می‌تواند رفع مسئولیت یا ازادی وثیقه رادرخواست کند.
 • اگر  متهم به علت جرم دیگری از سوی مرجع  قضایی دیگری بازداشت شود ، کفیل یا وثیقه ‏گذار می‌‏تواند ،اعزام وی را درخواست کند، در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام میگردد.
 • وثیقه گذار با حاضر کردن شخص متهم نزد مقام قضایی، طی درخواستی کتبی یا شفاهی، اعلام میکند که از این لحظه به بعد حاضر به قبول ضمانت نیستدرخواست وثیقه گذار  بهتر است کتبی باشد، اما درخواست شفاهی نیز مانع پذیرش نیست و باید صورتجلسه شود.
 • مقام قضایی باید با تنظیم صورتجلسه‌ای، حضور وثیقه گذار، متهم، علت مراجعه آنان در آن را  منعکس کند.
 • نتیجه استرداد وثیقه و تأثیر آن در وضعیت متهم را به وی تفهیم و مراتب را حضوراً به متهم ابلاغ تا اگر وثیقه دیگری دارد، معرفی تا کارشناسی و قبول شود والا بازداشت خواهد شد.
 • تا معرفی وثیقه بعدی و احتمالا خاتمه رسیدگی البته به  لحاظ محدودیت‌های ماده ۲۴۲ قانون آیین داردسی کیفری بازداشت و به زندان معرفی خواهد شد.
 • تبصره 2 این ماده :هرگاه متهم يا محكوم، در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر شود، به محض شروع اجراي حكم جزايي يا قطعي شدن قرار تعليق، مقررات قرار تأمین نیزلغو میگردد.
چگونگی آزادی با قرار وثیقه

مؤسسه بین المللی داوری ققنوس ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت آزادی زندانیان برای تمامی مراجع قضائی در سراسر کشور شما را در تمامی مراحل آزادی زندانیان یاری می رساند.

Call Now Buttonتماس بگیرید