قیمت سند اجاره ای

اجاره سند جهت زندانی را از وکلای ققنوس بخواهید

قیمت سند اجاره ای؛ 09101923725

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید:

نیاز به وکیل

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.ghoghnooslaw.com
Rental_document_price

قیمت سند اجاره ای

 • قیمت سند اجاره ای یکی از موضوعات مهم در خصوص قرار تأمین کیفری و تأمین سند اجاره ای برای آزادی زندانی و متهم می باشد.
 •  زمانی که متهم در دادسرا حاضر می شود مقام قضایی بعد از تفهیم اتهام به وی، برای اینکه در مواقع ضروری در مرجع قضایی حاضر شود از وی ضمانت  أخذ می نماید.
 • قرار وثیقه یکی از قرارهای تامین کیفری سنگین در قانون آیین دادرسی کیفری است که در مورد جرایمی صادر می شود که خسارت به شاکی وارد شده است.
 • خانواده متهم برای تهیه سند اجاره ای به اشخاصی مراجعه می کنند که هیچ گونه تخصصص حقوقی ندارند و در بیشتر مواقع در دام افراد کلاهبردار گرفتار می شوند و پول خود را از دست می دهند.
 • بهترین راه حل برای تأمین سند اجاره ای برای آزادی متهم و زندانی مراجعه به وکلای دادگستری و دفاتر حقوقی است.
جهت مشاهده سایت گروه وکلای کیفری ژیوار کلیک کنید

 مهمترین قرارهای تامین کیفری

 • بازداشت موقت
 • وثیقه
 • کفالت
 • صدور قراروثیقه و کفالت

بعد از این که مقام قضایی توانایی مالی وثیقه گذار یا کفیل را تشخیص داد، قرار کفالت یا قرار وثیقه را صادر می کند.

Rental document price

براساس ماده دویست و بیست و چهار قانون آیین دادرسی؛
 • بازپرس موظف است که به کفیل یا سندگذار تفهیم نماید؛
 • در صورتی که درمواقع ضروری متهم در مرجع قضایی حاضر نشود؛
 • یا سند گذار وی را معرفی نکند،
 • مبلغ کفالت أخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط می شود.

عدم توانایی متهم در معرفی وثیقه یا کفالت

 • قانونگذار در ماده دویست و بیست و شش قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است؛
 • تا زمانی که متهم قرار وثیقه یا قرار کفالت را تامین نکند، به بازداشتگاه فرستاده می شود.
 • متهم ده روز فرصت دارد که نسبت به قرار بازداشت موقت وعدم قبولی وثیقه اعتراض کند.

قیمت سند اجاره ای

موارد صدور قرار بازداشت موقت

 براساس ماده دویست و سی و هفت قانون آیین دادرسی کیفری؛ در صورتیکه متهم نتواند قرار وثیقه را تامین کند بازداشت می شود.
مواردی که برای متهم قرار بازداشت موقت صادر می شود:
 • جرم هایی که در قانون برای آن مجازاتهای سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو … تعیین شده است.
 • جرایمی که مبلغ دیه یک سوم دیه کامل یا بیشتر از آن شود.
 • جرم هایی که برای آن در قانون، مجازات تعزیری درجه چهار تعیین شده است.
 • جرم علیه امنیت داخلی و خارجی که مجازات تعزیری آن در قانون درجه پنج و بالاتر است.
 • جرایم کلاهبرداری، ارتشاء اختلاس، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، سرقت با  یک فقره سابقه محکومیت قطعی.
 • جرم اذیت و آزار زنان و اطفال.

رفع قرار بازداشت موقت

قانونگذار در ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است که:
 • در صورتی که دلیل بازداشت رفع شود بازپرس با توافق دادستان قرار بازداشت را لغو می کند.
 • در صورتی که دادستان با بازپرس در مورد رفع قرار بازداشت اختلاف داشته باشند مرجع صالح رسیدگی به این اختلاف دادگاه صالح می باشد.
مطالب مرتبط   سند اجاره ای برای وثیقه تحت نظارت وکیل
رای وحدت رویه در مورد قرار بازداشت موقت
 • شماره رای:
 • 637
 • تاریخ رای:
 • 02-06-1378
 •  خلاصه رای:
 • براساس بند چهار ماده صد و هفتاد و یک قانون آیین دادرسی کیفری متهم می تواند در خصوص قرار بازداشت موقت اعتراض نماید.

قیمت سند اجاره ای

 اهمیت قرار بازداشت موقت

اهمیت قرار بازداشت موقت که آزادی افراد را مورد تعرض و تهدید قرار داده و به طور کامل آن را سلب می نماید، اقتضاء می کند که صدور آن تابع قواعد و ضوابط دقیق و خاصی باشد و ساز و کارهای لازم به منظور کنترل و نظارت بر قرار موصوف در قانون پیش بینی شود. این ضوابط ارتباط مستقیم با اصول مربوط به تضمین حقوق متهم در دادرسی عادلانه و منصفانه دارد. به همین علت امروز اصل صدور قرار بازداشت موقت در موارد خاص و استثنایی در اسناد بین المللی و حقوق کیفری کشورهای مختلف پذیرفته شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری جدید واجد نوآوری هایی در این زمینه است. لغو موارد قرار بازداشت موقت الزامی، محدود نمودن جرایم مشمول صدور قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت متهم و لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرضروری از جمله نوآورهای و تحولات مثبت و امکان صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام تعقیب و عدم پیش بینی قاضی مستقل و ویژه بازداشت و آزادی متهم نیز از نکات قابل نقد قانون جدید آیین دادرسی کیفری در باب قرار بازداشت موقت محسوب می شود.

قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری
 • اصل (32) قانون اساسی جمهوری مقدس‌ اسلامی ایران، مقرر می‌دارد که؛
 • هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد؛ مگر به حکم و ترتیبی‌ که قانون مقرر می‌کند؛
 • و در صورت بازداشت،
 • موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود؛
 • و حداکثر ظرف‌ مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به‌ مراجع صالحه قضائی ارسال؛
 • و مقدمات‌ محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد،
 • متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود؛
 • و با توجه به اصل برائت، این اصل مسلم فقهی، که‌ در قانون اساسی نیز در اصل سی و هفتم مودر تأکید واقع شده است،
 • اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛
 • مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و چون بازداشت موقت و حبس، خود نوعی‌ مجازات است.

بنابراین، به دستور اصل‌ سی و ششم قانون اساسی؛

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که در صورتی که‌ بازداشت موقت به علت نقص قانونی موجب‌ تضییع حق متهم گردد، عمل دادرس دادگاه یا قاضی تحقیق در شمول نهی و منع اصول‌ فوق الذکر واقع خواهد گردید.

مطالب مرتبط   چگونگی اجاره سند و وثیقه برای آزادی زندانی

قیمت سند اجاره ای

جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

جهت عضویت دراینستاگرام حقوقی کلیک کنید 

اینستاگرام حقوقی


اجاره سند برای وثیقه

اجاره سند برای وثیقه

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.ghoghnooslaw.com/

Rent_a_document_for_collateral

اجاره سند برای وثیقه

افرادی هستند که اسناد اجاره‌ای برای اجاره سند برای وثیقه زندانی در دادگاه و دادسرا یا اجاره سند برای مرخصی زندانی در اختیار دارند. این اسناد اجاره‌ای معمولا بطور سالیانه اجاره داده می‌شوند. وثیقه گذار با معرفی خود و سند ملک خود اقدام به توقیف سند ملک و آزادی متهم می‌کند. در این مدت فرد متهم وقت کافی جهت انجام امور حقوقی و اداری و گردآوری مدارک و مستندات برای دفاع از خود در اختیار خواهد داشت.

وثیقه گذار

وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند. به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تأمین قراروثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد. معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.

 قرار وثیقه به عنوان تأمین کیفری

براساس ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند؛ براساس ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط میشود.

آزادی زندانی با قرار وثیقه

آزادی زندانی با قرار وثیقه وثیقه سند یا این که قرار وثیقه مبلغ مالی یا این که میزان دارایی غیرمنقولی می‌باشد. در قبال شرط وشروطی نزد طرف مورد قرارداد یا این که مرجع قضایی و دادگاه میگذارند. به عبارتی دیگر آزادی فرد و شخص بازداشتی با داشتن تأمین قرار وثیقه تامین میشود. تامین سند وثیقه به این معناست که فرد مجرم و متهم تا سپری شدن دوران تشکیل دادگاه در بیرون از زندان آزاد خواهد بود.

اسناد اجاره‌ای در چه مواردی کاربرد دارند؟

یک کاربرد اسناد اجاره‌ای مرخصی زندانی با وثیقه است. جهت اطلاع از چگونگی مرخصی زندانی با وثیقه باید گفت که فرد زندانی اقدام به درخواست مرخصی نموده و وثیقه گذار با مراجعه به زندان به معرفی سند خود اقدام می‌نماید.

 • در این مرحله دادیار زندان نسبت به معرفی کارشناس جهت بازدید ملک اقدام نموده؛ 
 • و پس از بازدید؛
 • و تائید گزارش کارشناس مبنی بر کافی بودن ارزش ملک؛
 • نسبت به قرار وثیقه اقدام به معرفی سند؛
 • به سازمان ثبت اسناد و املاک می‌نماید.
 • پس از آن سند مربوطه در اداره ثبت اسناد در لیست بازداشتی‌ها قرار گرفته؛
 • و در قسمت توضیحات سند قید می‌گردد.
 • در این مرحله وثیقه گذار با در دست داشتن نامه اداره ثبت اسناد جهت آزادی زندانی مراجعه می‌نماید.

اجاره سند برای وثیقه

ارائه سند اجاره ای برای وثیقه زندانی

یکی از خدمات گروه وکلای ققنوس ارائه اسناد اجاره‌ای برای وثیقه است. چنانچه نیاز به اسناد اجاره‌ای دارید می‌توانید با شماره 09101923725 تماس گرفته و به صورت رایگان از همکاران ما مشاوره بگیرد.

انواع اسناد اجاره‌ای

تمام مراحل اجاره اسناد اجاره‌ای طی قرارداد رسمی و در حضور وکیل رسمی مجرب انجام خواهد گرفت. ازاینرو؛ هیچ مشکلی برای فرد وثیقه گذار و متهم به وجود نخواهد آمد. پس از طی مدت زمان اجاره طرفین نسبت به تسویه حساب کامل و عودت سند اقدام خواهند نمود.

مطالب مرتبط   اجاره سند برای دادگاه با نظارت وکیل دادگستری

 

چگونگی اجاره سند و وثیقه برای آزادی زندانی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.ghoghnooslaw.com/

Rent_a_document_for_bail

چگونگی اجاره سند و وثیقه جهت آزادی زندانی

 • بازداشت هر شخصی به هر دلیلی عواقب و تاثیراتی بر زندگی اجتماعی او از جمله: تاثیرات سو بر زندگی زناشویی و خانوادگی، روابط اجتماعی، شغل و … خواهد داشت، بسیاری از زندانیانی که برای آزادی توانایی تامین وثیقه ندارند می‌توانند با استفاده از راهکارهایی‌ اسناد را اجاره کنند.

 • اجاره سند و وثیقه و تامین وثیقه برای قرار ملکی و آزادی متهم؛ یکی از روش‌هایی می‌باشد که افراد خیر برای زندانیان ضمانت می‌کنند تا در طی زمان مقرر شده، زندانی آزاد شود تا به امور قضایی و دیگر امور زندگی خود رسیدگی کند. متهم یا زندانی نیز باید به امانت خود وفادار بوده و در موعد مقرر شده به زندان بازگردد و سند وثیقه را آزاد کند.

 • معمولا زمان اجاره سند و وثیقه بین زندانی و وثیقه‌ گذار یک سال می‌باشد؛
 • که زمان مناسبی برای انجام امور متهم از جمله پرداخت بدهی‌ها و امور مربوط به پرونده و زندگی وی می‌باشد.
 • در این برهه‌ی زمانی متهم وظیفه دارد از انجام اعمال مشکل آفرین برای سندگذار مانند:
 • اخطار ضبط وثیقه پرهیز کرده و در موعد مقرر برای آزاد کردن سند ملکی وثیقه گذار اقدام کند.

چگونگی اجاره سند و وثیقه

صدور قرار وثیقه

برای صدور قرار وثیقه دو عمل انجام می‌شود:

 • که یکی جنبه‌ی قضایی داشته؛
 • و دیگری جنبه‌ی قرار دادی؛

به صورتی که صدور اخذ وثیقه نیاز به حکم قضایی داشته و اراده‌ی متهم در صدور آن نقشی ندارد؛

ولی قرار قبولی وثیقه،

قراردادی می‌باشد که بین مرجع قضایی (قاضی) و شخص وثیقه‌گذار انجام می‌شود،

به صورتی که وثیقه‌ گذار متعهد می‌شود که در صورت احضار متهم به مراجع قضایی و عدم حضور وی بدون عذر موجه، مال مورد وثیقه به نفع دادگاه ضبط شود.

مطالب مرتبط   اجاره سند برای دادگاه با نظارت وکیل دادگستری

اجاره سند وثیقه برای آزادی زندانی

چگونگی اجاره سند و وثیقه

چه کسانی برای ضمانت قرار وثیقه معتبراند؟

 • کارمند شرکت‌های خصوصی و دولتی با حداقل دوسال و نیم سابقه‌ی کاری.
 • حقوق بگیران با سابقه کار حداقل دو سال و نیم در مکان ثابت.
 • بازنشستگان ادارات و ارگان‌های دولتی و تامین اجتماعی.
 • مالک‌هایی که ملکی به صورت قولنامه با مبایعه نامه به نام خود دارند.
 • کاسبان دارای جواز کسب.

چگونگی اجاره سند وثیقه

کلیه‌ی مراحل اجاره سند اجاره ای و وثیقه تا آزادی متهم معمولا 48 تا 72 ساعت طول می‌کشد. البته تامین وثیقه و اعتماد به اشخاص برای اجاره‌ی سند وثیقه امری بسیار دشوار است؛ زیرا افراد سودجویی وجود دارند که با ارائه‌ی قیمت‌های پایین‌تر و به صرفه‌تر سعی در کلاهبرداری از شما خواهند داشت. پس باید هوشیار بود و فقط به اشخاصی که دارای دفتر کاری ثابتی بوده و رزومه‌ی کاری مشخصی دارند که بشود له آنان اعتماد کنید تا بعدا پشیمانی به بار نیاید.

در اجاره اسناد، مراقب افراد سودجو باشید!

قیمت اجاره سند وثیقه

اجاره سند برای دادگاه و دادسرا‌ها  وجود دارد که شما با مشورت با یک مشاور یا گروه مشاوره‌ای می‌توانید نسبت به اجاره سند وثیقه برای آزادی زندانی خود اقدام کنید.

اجاره سند و وثیقه جهت آزادی زندانی

سوالات متداول درباره اجاره وثیقه و سند

اجاره وثیقه | سوالات متداول درباره اجاره وثیقه و سند

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.ghoghnooslaw.com/

Frequently_Asked_Questions

اجاره وثیقه و سند

 • آیا می توان برای اجاره وثیقه از چند سند استفاده کرد؟
  بله در صورت صلاحید قاضی از نظر قانونی ممکن است.

 • آیا به جای سند ملکی می توان از چند فیش حقوقی استفاده کرد؟

 • بستگی به میزان قرار دارد در قرار های کم بها بسته به نظر قاضی می توان این اقدام را انجام داد، اما در قرار های سنگین فقط سند ملکی مورد تایید است.

 • آیا از سند شهرستان هم جهت ارائه وثیقه به مراجع و محاکم قضائی تهران می توان استفاده کرد؟

 • بله می توان استفاده کرد.

نیاز وثیقه گذار به فروش ملک

 • چنانچه با گذشت چندسال از ارائه سند جهت وثیقه که هنوز منجر به صدور حکم نشده و وثیقه گذار نیاز مبرم به سند ملک مذکور را داشته باشد چه راهکاری وجود دارد؟

 • می تواند از مقام قضائی درخواست جایگزینی وثیقه نماید و یا متهم را تحویل دهد و سند خود را آزاد کند. لذا میتوانید برای دریافت کسب اطلاعات بیشتر مقاله داخل سایت با عنوان نیاز وثیقه گذار به فروش ملک را مطالعه کنید.

مطالب مرتبط   اجاره وثیقه برای آزادی زندانی

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ی چگونگی شرایط اجاره ی وثیقه و چگونگی گذاشتن سند و وثیقه و قیمت سند و وثیقه برای هر شهر با ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.

 • آزادی متهم با قرار وثیقه.
 • سند برای تودیع وثیقه.
 • سند برای متهم در دادگاه و دادسرا.
 • سند تجاری و ملکی برای ضمانت در تمامی شهرها.
 • اجاره سند برای آزادی زندانی.
 • اجاره سند برای آزادی زندانی در تمام دادگاه ها(حقوقی – کیفری).
 • اجاره سند برای کالای قاچاق.
 • سند اجاره ای برای تمامی دادگاه ها و دادسرا های کشور.
 • تامین وثیقه برای آزادی متهم.
 • تامین وثیقه برای دادسرا و دادگاه.

به روزترین قیمت سند اجاره ای و آخرین قیمت اجاره سند و وثیقه را از ما بخواهید.

گروه وکلای ققنوس با مشاوران و وکلای با تجربه در زمینه سند اجاره ای و امور حقوقی و با سابقه همراه با رزومه ی موفق در کنار شما عزیزان خواهد بود.

“گروه وکلای ققنوس” معتبرترین ارائه دهنده وثیقه و سند ملکی جهت مراجع قضائی

سوالات متداول درباره اجاره وثیقه و سند

 • همچنین اگر نیاز به دانش حقوقی در خصوص تمامی مسائل حقوقی دارید و یا سوالات حقوقی دارید می توانید از طریق لینک زیر وارد سایت گروه حقوقی آساک شوید؛
 • و دانش حقوقی خود را بالا ببرید و مشاوره حقوقی دریافت کنید وکلای با تجربه گروه حقوقی آساک شما را در تمامی امور حقوقی راهنمایی میکنند.

/https://asaklaw.com

مطالب مرتبط   اجاره سند برای دادگاه با نظارت وکیل دادگستری

تماس بگیرید
× واتساپ