قیمت سند اجاره ای

اجاره سند جهت زندانی را از گروه وکلای کیفری ققنوس بخواهید

 

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.ghoghnooslaw.com/
Rental_document_price

قیمت سند اجاره ای

 • قیمت سند اجاره ای یکی از موضوعات مهم در خصوص قرارتامین کیفری و تامین سند اجاره ای  برای آزادی زندانی و متهم می باشد.
 •  زمانیکه متهم در دادسرا حاضر میشود مقام قضایی بعد از تفهیم اتهام به وی، برای اینکه در مواقع ضروری در مرجع قضایی حاضر شود از وی ضمانت  اخذ مینماید.
 • قرار وثیقه یکی از قرارهای تامین کیفری سنگین در قانون آیین دادرسی کیفری است که در مورد جرایمی صادر میشود که خسارت به شاکی وارد شده است.
 • خانواده متهم برای تهیه سند اجاره ای به اشخاصی مراجعه میکنند که هیچگونه تخصصص حقوقی ندارند و در بیشتر مواقع در دام افراد کلاهبردار گرفتار میشوند و پول خود را از دست میدهند.
 • بهترین راه حل برای تامین سند اجاره ای برای آزادی متهم و زندانی مراجعه به وکلای دادگستری و دفاتر حقوقی است.

 مهمترین قرارهای تامین کیفری

 • قرار بازداشت موقت.
 • قرار وثیقه.
 • قرار کفالت.
 • صدور قراروثیقه و کفالت.

بعد ازاینکه مقام قضایی توانایی مالی وثیقه گذار یا کفیل راتشخیص داد، قرار کفالت یا قرار وثیقه را صادر میکند.

Rental document price

براساس ماده دویست و بیست و چهار قانون آیین دادرسی کیفری؛
 • بازپرس موظف است که به کفیل یا سندگذار تفهیم نماید؛
 • درصورتیکه درمواقع ضروری متهم درمرجع قضایی حاضر نشود؛
 • یا سند گذار وی را معرفی نکند،
 • مبلغ کفالت اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط میشود.

عدم توانایی متهم در معرفی وثیقه یا کفالت

 • قانونگذار در ماده دویست و بیست و شش قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است؛
 • تا زمانیکه متهم قرار وثیقه یا قرار کفالت را تامین نکند، به بازداشتگاه فرستاده میشود.
 • متهم ده روز فرصت دارد که نسبت به قرار بازداشت موقت وعدم قبولی وثیقه اعتراض کند.

قیمت سند اجاره ای

موارد صدور قرار بازداشت موقت

 براساس ماده دویست و سی و هفت قانون آیین دادرسی کیفری؛ در صورتیکه متهم نتواند قرار وثیقه را تامین کند بازداشت میشود.
مواردی که برای متهم قرار بازداشت موقت صادر میشود به شرح ذیل است:
 • جرم هایی که در قانون برای آن مجازاتهای سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو … تعیین شده است.
 • جرم هایی که مبلغ دیه یک سوم دیه کامل یا بیشتر از آن شود.
 • جرم هایی که برای آن در قانون، مجازات تعزیری درجه چهار تعیین شده است.
 • جرم علیه امنیت داخلی و خارجی که مجازات تعزیری آن در قانون درجه پنج و بالاتراست.
 • جرایم کلاهبرداری، ارتشاء اختلاس، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، سرقت با  یک فقره سابقه محکومیت قطعی.
 • جرم اذیت و آزار زنان و اطفال.

رفع قرار بازداشت موقت

قانونگذار در ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است که:
 • در صورتیکه دلیل بازداشت رفع شود بازپرس با توافق دادستان قرار بازداشت را لغو میکند.
 • در صورتیکه دادستان با بازپرس در مورد رفع قرار بازداشت اختلاف داشته باشند مرجع صالح رسیدگی به این اختلاف دادگاه صالح می باشد.

مطالب مرتبط   سند اجاره ای برای وثیقه تحت نظارت وکیل مجرب دادگستری

رای وحدت رویه در مورد قرار بازداشت موقت
 • شماره رای:
 • 637
 • تاریخ رای:
 • 02-06-1378
 •  خلاصه رای:
 • براساس بند چهار ماده صد و هفتاد و یک قانون آیین دادرسی کیفری متهم میتواند در خصوص قرار بازداشت موقت اعتراض نماید.

قیمت سند اجاره ای

 اهمیت قرار بازداشت موقت

اهمیت قرار بازداشت موقت که آزادی افراد را مورد تعرض و تهدید قرار داده و به طور کامل آن را سلب مینماید، اقتضاء می کند که صدور آن تابع قواعد و ضوابط دقیق و خاصی باشد و ساز و کارهای لازم به منظور کنترل و نظارت بر قرار موصوف در قانون پیش بینی شود. این ضوابط ارتباط مستقیم با اصول مربوط به تضمین حقوق متهم در دادرسی عادلانه و منصفانه دارد. به همین علت امروز اصل صدور قرار بازداشت موقت در موارد خاص و استثنایی در اسناد بین المللی و حقوق کیفری کشورهای مختلف پذیرفته شده است.

قانون آیین دادرسی کیفری جدید واجد نوآوری هایی در این زمینه است. لغو موارد قرار بازداشت موقت الزامی، محدود نمودن جرایم مشمول صدور قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت متهم و لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرضروری از جمله نوآورهای و تحولات مثبت و امکان صدور قرار بازداشت موقت توسط مقام تعقیب و عدم پیش بینی قاضی مستقل و ویژه بازداشت و آزادی متهم نیز از نکات قابل نقد قانون جدید آیین دادرسی کیفری در باب قرار بازداشت موقت محسوب می شود.

قرار بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری
 • اصل (32) قانون اساسی جمهوری مقدس‌ اسلامی ایران، مقرر می‌دارد که؛
 • هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد؛ مگر به حکم و ترتیبی‌ که قانون مقرر می‌کند؛
 • و در صورت بازداشت،
 • موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود؛
 • و حداکثر ظرف‌ مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به‌ مراجع صالحه قضائی ارسال؛
 • و مقدمات‌ محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد،
 • متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود؛
 • و با توجه به اصل برائت، این اصل مسلم فقهی، که‌ در قانون اساسی نیز در اصل سی و هفتم مودر تأکید واقع شده است،
 • اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛
 • مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و چون بازداشت موقت و حبس، خود نوعی‌ مجازات است.

بنابراین، به دستور اصل‌ سی و ششم قانون اساسی؛

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که در صورتی که‌ بازداشت موقت به علت نقص قانونی موجب‌ تضییع حق متهم گردد، عمل دادرس دادگاه یا قاضی تحقیق در شمول نهی و منع اصول‌ فوق الذکر واقع خواهد گردید.

مطالب مرتبط   چگونگی اجاره سند و وثیقه برای آزادی زندانی

قیمت سند اجاره ای

Call Now Buttonتماس بگیرید