وکیل سرقت حدی ماهر

5/5 - (1 امتیاز)

وکیل سرقت حدی، وکیلی است که دارای تخصص در حقوق کیفری و به خصوص جرایم حدی است. جرایم حدی دارای شرایط خاصی برای ارتکاب هستند که وکیل سرقت حدی با آشنایی نسبت به آن ها می تواند پرونده شما را با موفقیت به سرانجام برساند. اگر علاقمند به آشنایی بیشتر با جرم سرقت حدی و دانسته های یک وکیل سرقت حدی هستید مقاله زیر می تواند به شما کمک کند.

تعریف و انواع سرقت

وکیل سرقت حدی : سرقت طبق قانون مجازات اسلامی به ربایش مال متعلق به غیر گفته می شود. سرقت می تواند حدی یا تعزیری باشد. سرقت حدی دارای شرایط و مجازات مقرر در شرع است و شرایط و مجازات سرقت تعزیری توسط قانون گذار وضع شده است.

 • شرایط سرقت مستوجب حد
 • ماده 152 قانون مجازات به شرح این شرایط پرداخته.
 • این شرایط عبارتند از:
 • مالیت شرعی داشتن شیء مسروق
 • این مساله در ماده 267 هم مورد اشاره قرار گرفته (ربودن مال غیر).
 • در حرز قرار داشتن مال
 • لازم نیست تا حتما خود مالک یا متصرف قانونی مال آن را داخل حرز قرار داده باشد.

ماده 269 حرز را عبارت از مکان متناسبی دانسته که عرفا مال در آن محفوظ از دستبرد می ماند.

وکیل سرقت حدی : سرقت موتور و اتومبیل از داخل خیابان حتی اگر قفل شده باشند یا اشیاء خودرو از داخل آن، سرقت از حرز محسوب نمی شود. البته هرگاه خودروی ویژه ای، مثل خودروهای ویژه حمل پول بانک ها که درون آنها صندوق های مقفل خاصی برای گذاشتن پول تعبیه شده است، ربوده شود سرقت از حرز محسوب می شود.

تناسب حرز با مال را عرف تعیین می کند. به نظر می رسد منظور از تناسب مال با حرز آن نیست که حرز لزوما محل معمول برای محافظت از مال باشد بلکه حرز باید به گونه ای باشد که عرف آن را برای محافظت از مال، کافی بداند هرچند که شیوه معمول محافظت از مال نیز نباشد.

هتک حرز مخفیانه توسط سارق

 • اولا هتک حرز باید توسط شخص سارق باشد و ثانیا این هتک باید مخفیانه باشد.
 • اگر کسی به قصد تخریب، هتک حرز کند و سپس تصمیم به سرقت گرفته و مالی را از درون حرز برباید، عمل وی را می توان با وجود سایر شرایط، سرقت مستوجب حد دانست.
 • به نظر می رسد هتک حرز باید جهت ورود به حرز صورت گیرد و نه برای خروج از آن.
 • هرگاه کسی پس از هتک حرز، وارد خانه ای شود و صاحب خانه از روی دلسوزی اجازه یک شب ماندن در آن خانه را به شخص بدهد اما فرد مذکور هنگام شب، یکی از اموال خانه را برباید، تحقق سرقت مستوجب حد بعید نیست.

اخراج مال از حرز توسط سارق

وکیل سرقت حدی : عالوه بر هتک حرز، اخراج مال نیز باید توسط خود سارق انجام گردد.

مخفیانه بودن سرقت

مخفیانه بودن یکی از شرایط سرقت حدی است اما شرط تحقق عنوان سرقت نیست و سرقت های غیر حدی حتی اگر مخفیانه نباشد، محقق است.

منظور از قید “مخفیانه” یا “پنهانی” آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان کاری است؛ هرچند که صاحب خانه یا همسایگان اتفاقا ناظر جریان سرقت قرار گیرند.

فقدان رابطه پدری

به دلیل روایتی از پیامبر که می گوید: تو و اموال تو متعلق به پدرت هستید.

به حد نصاب رسیدن ارزش مال

حداقل ارزش مال مسروق باید معادل5/4 نخود یا ربع دینار طلای خالص باشد.

ربایش مال به اندازه نصاب مذکور باید در یک سرقت انجام شود لذا اگر کسی در دفعات مکرر اموالی را برباید مستوجب حد نمی شود.

دولتی، عمومی یا وقفی نبودن مال مسروق

منظور از وقف، وقف عام است.

در صورتی که مالی مشترک بین دولت و اشخاص خصوصی باشد، با توجه به قاعده الحدود تدرء بالشبهات میتوان در اجرای حد علیه سارق تردید کرد.

در زمان قحطی نبودن سرقت

همین که سرقت در زمان قحطی باشد در سقوط حد کافیست؛ چه مال مسروقه خوراکی باشد چه نباشد و چه سارق مضطر باشد چه نباشد.

وکیل سرقت حدی

شکایت صاحب مال نزد مرجع قضایی

اجرای حد سرقت موکول و متوقف بر شکایت مالباخته است که باید نزد مرجع قضایی مطرح گردد.

بخشیده نشدن سارق از سوی صاحب مال پیش از اثبات سرقت

اگر شاکیان متعدد باشند و گروهی از آن ها سارق را ببخشند اما برخی دیگر نبخشند و سهم آن هایی که نبخشیده اند کمتر از حد نصاب باشد، بخاطر قاعده الحدود تدرء بالشبهات حد ساقط می شود.

تحت ید مالک قرار نگرفتن مال مسروق قبل از اثبات سرقت

این امر نوعی کیفیت مخففه تلقی شده است که موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می گردد.

رضایت مالک در گرفتن مال و یا اختیاری بودن استرداد مال توسط سارق، شرط استفاده وی از این معافیت نمی باشد. بنابراین، حتی اگر مالک مایل به گرفتن مال نبوده و بر اجرای حد اصرار داشته باشد یا اینکه مال به اجبار از سارق گرفته شده و تحت ید مالک قرار گیرد، باز حکم به مجازات حد ممکن نخواهد بود.

به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروق تا قبل از اثبات جرم

اگر مال مورد سرقت تا قبل از اثبات جرم به دلایلی مثل به ارث بردن آن مال، به مالکیت سارق درآید حد ثابت نمی شود.

مسروق یا مغصوب نبودن مال مسروق

ربودن مال مسروق یا مغصوب نیز سرقت محسوب می شود اما به خاطر اینکه نمی توان برای در حرز قرار دادن چنین مالی از سوی سارق یا غاصب، حرمت و ارزشی قائل شد، چنین سرقتی تنها تعزیری محسوب می شود.

توبه نکردن سارق قبل از اثبات جرم

توبه مرتکب در کلیه جرایم مستوجب حد، به استثنای قذف و محاربه را در صورتی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی محرز باشد، به موجب سقوط حد است.

غصب نشده بودن حرز و محل نگهداری مال از سارق

وکیل سرقت حدی : حرزی که غصب شده باشد حرمت و ارزشی ندارد لذا هتک آن، سارق را مستحق حد نمی کند.

موجری که با هتک خانه استیجاری، اموال مستاجر را از درون آن می رباید، در صورت وجود سایر شرایط، به ارتکاب سرقت مستوجب حد محکوم خواهد شد؛ زیرا مستاجر مالک منافع می باشد و “احراز” و در امان بودن از جمله منافع خواهد بود و موجر این حرز را هتک کرده گرچه مالک خود خانه باشد.

مجازات سرقت حدی

مجازات سرقت حدی چهار مرحله دارد که به صورت ترتیبی اجرا می شود:

 • سرقت حدی برای مرتبه اول: قطع دست راست
 • سرقت حدی برای مرتبه دوم: قطع پای چپ
 • سرقت حدی برای مرتبه سوم: حبس ابد
 • سرقت حدی برای مرتبه چهارم :اعدام

تبصره1 ماده 278 بیان می دارد چنانچه سارق آن عضوی که باید قطع شود را نداشته باشد، حسب مورد، مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

اگر شاکی عین، مثل و یا قیمت مال مسروق را بخواهد نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد اما هرگاه خسارات بیشتری را مطالبه کند باید دادخواست ضرر و زیان بدهد.

آیا اگر شخص مرتکب نداند عملش جرم و مستوجب حد است، قابل مجازات خواهد بود؟

خیر. هر چر چند به طور عمومی جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اما استثنائا در سرقت حدی جهل به جرم بودن رفتار، ساقط حد است.

اگر کسی ابتدائا مال غیر را به قصد استفاده موقت برداشته اما بعد از مدتی تصمیم به نگهداشتن مال به طور دائم بگیرد، آیا وی را می توان مرتکب جرم سرقت دانست؟

خیر. چون عنصر مادی و معنوی جرم با هم وجود نداشته اند.

وکیل سرقت حدی با تخصص در جرایم حدی می تواند در پیشبرد موفقیت آمیز پرونده شما نقش مهمی داشته باشد. در صورت نیاز به وکیل سرقت حدی یا وکیل دادگاه کیفری در تهران، وکیل سرقت حدی یا وکیل دادگاه کیفری در کرج و وکیل سرقت حدی یا وکیل دادگاه کیفری در مشهد می توانید با گروه وکلای ژیوار که دارای مهارت و تجربه در حقوق کیفری هستند تماس برقرار نمایید.

وکیل مزاحمت

وکیل مزاحمت حاذق در کلیه شهرهای ایران

5/5 - (1 امتیاز)

وکیل مزاحمت وکیلی است که می تواند در پرونده های حقوق کیفری از جمله جرم مزاحمت ایفای نقش نماید. حضور وکیل دادگاه کیفری از جمله وکیل مزاحمت در کنار شما می تواند احتمال موفقیت در پرونده تان را افزایش دهد. اگر نیازمند وکیل مزاحمت هستید، مقاله زیر می تواند شما را بخشی از دانش حقوقی او آشنا کند.

مشاوره تلفنی

مزاحمت چیست؟

وکیل مزاحمت : مزاحمت از جمله جرایمی است که برای حفاظت از امنیت روانی افراد یا حفاظت از مالکیت افراد بر اموالشان جرم انگاری شده است. این جرم در قانون مجازات اسلامی تحت دو عنوان مزاحمت تلفنی و مزاحمت برای منزل و مسکن اشخاص مورد اشاره قرار گرفته که در ادامه به هر دوی آن ها می پردازیم.

مزاحمت تلفنی

وکیل مزاحمت : مستند قانونی این جرم ماده 641 تعزیرات مصوب سال 1375 است که می گوید: هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

ماده 641 تعزیرات، علاوه بر تلفن های ثابت و همراه، شامل دستگاه نمابر، تلکس، پیجر، بی سیم و رایانه متصل به اینترنت نیز می شود. بنابراین هم کسی که از طریق تلفن زدن و صحبت کردن با دیگری مزاحم وی می شود و هم کسی که از طریق ارسال فاکس، تلکس، نامه الکترونیکی، پیامک، گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر تلفن دیگری یا ارسال پیام از طریق پیجو برای دیگری ایجاد مزاحمت می کند، مرتکب جرم موضوع ماده 641 می شوند. البته تحقق مزاحمت لزوماً منوط به گفتن سخنی یا نوشتن مطلبی نیست.

اجاره سند

بدین ترتیب صرف تلفن زدن و قطع کردن یا تلفن زدن و سکوت کردن، به ویژه وقتی در ساعاتی مثل نیمه های شب انجام شود، می تواند موجب تحقق جرم موضوع این ماده گردد.

بدیهی است، مرتکب باید در ایجاد ارتباط با دیگری از طریق وسایل مخابراتی عامد باشد، نه این که مثلا در حالت خوابگردی یا تحت تأثیر هیپنوتیزم مرتکب این کار شده باشد. به علاوه، قصد ایجاد مزاحمت هم ضروری به نظر می رسد.

بنابراین کسی که مکرراً شماره تلفن دیگری را به تصور این که مربوط به یک اداره دولتی است، گرفته و بر روی دستگاه پیامگیر پیام های انتقادآمیز می گذارد، مرتکب جرم موضوع ماده 641 نمی شود. مجازات مذکور در این ماده، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، علیه مرتکب اجرا می شود.

از جمله این مقررات در تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات پیش بینی شده است. مطابق این مقررات، خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته، برای مرتبه دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می شود. به علاه، هرگاه ایجاد مزاحمت توأم با ارتکاب جرایم دیگری مثل توهین باشد مقررات تعدد معنوی اجرا خواهد شد. گاه ممکن است این نوع مزاحمت با ایجاد هراس در طرف مقابل موجب مرگ یا صدمه بدنی وی شود. در این حالت مقررات راجع به قتل و صدمات جسمانی، اعم از عمدی یا غیر عمدی، قابل اعمال خواهد بود.

وکیل مزاحمت

مزاحمت برای منزل و مسکن اشخاص

در این خصوص دو ماده 580 مخصوص مامورین و ماده 694 مخصوص افراد عادی قابل ذکرند.

وکیل مزاحمت : ماده 580 می گوید: هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که‌ صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 694 تعزیرات می گوید: هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند.

وکیل مزاحمت : جرم موضوع ماده 580 تعزیرات از سوی مستخدمان و مأموران قضائی و غیر قضائی دولت، بدون توجه به نوع استخدام آن ها و نیز کسانی که بدون این که در استخدام دولت باشند، خدمت دولتی به آنها ارجاع شده است، قابل ارتکاب می باشد. نمونه اشخاص دسته اخیر، کارآگاهان خصوصی هستند که ممکن است با نیروی انتظامی یا دادستانی، چه در مقابل اخذ حق الزحمه و چه بدون آن، همکاری کنند.

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم، ورود به منزل دیگری و شرط تحقق جرم، آن است که این ورود بدون اذن صریح صاحب خانه یا رضایت وی که در واقع، اذن ضمنی است و بدون رعایت ترتیب قانونی و با سوء استفاده مأمور از قدرت دولتی صورت گرفته باشد. بنابراین مأموری که شب هنگام، به طور پنهانی، وارد منزل دیگری می شود، مشمول این ماده نخواهد شد، بلکه ممکن است مشمول ماده 694 شود. البته به نظر می رسد مأموری که با جعل حکم قضائی وارد منزل غیر می شود می تواند مشمول ماده قرار گیرد.

ورود با فعل مثبت انجام می شود و اعم از آن است که ار راه های معمول مثل در ورودی یا از راه های غیر معمول مثل پنجره و دیوار صورت گیرد.

وکیل مزاحمت : برای شمول ماده 694، ورود به خانه یا مسکن باید با عنف یا تهدید صورت گیرد. منظور از تهدید ترساندن کسی است که در منزل ساکن است. این کار ممکن است با کلام یعنی به کار بردن الفاظ تهدیدآمیز یا رفتار مثلا سلاح کشیدن بر روی او صورت گیرد.

در مورد معنی عنف برخی از نویسندگان آن را به معنی عدم رضایت صاحب خانه یا متصرف قانونی آن دانسته اند.

نکته دیگر این که عنف یا تهدید باید برای ورود به منزل یا مسکن دیگری صورت گیرد و نه برای ادامه توقف در آن. بدین ترتیب، کسی که بدون هیچ گونه عنف یا تهدیدی وارد منزل دیگری می شود و پس از بیدار شدن صاحب خانه با او گلاویز می شود تا صاحب خانه نتواند او را از خانه بیرون کند، از شمول این ماده خارج خواهد بود.

اجاره سند

اگر کسی به عنف وارد منزل خودش شود که دیگری آن را تصرف کرده آن مرتکب مزاحمت منزل و مسکن اشخاص شده است؟

خیر. چنین فردی مزاحم محسوب نمی شود.

وکیل مزاحمت

محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی کجاست؟

محل وقوع این جرم مکانی است که مزاحم در آن وجود دارد.

وکیل مزاحمت به عنوان یک وکیل دادگاه کیفری با تسلط بر نکاتی که در بالا ذکر و همچنین نکات دیگری که در قوانین موجود است، می تواند به موفقیت در پرونده مزاحمت کمک کند. در صورت نیاز به وکیل مزاحمت یا وکیل دادگاه کیفری در تهران، وکیل مزاحمت یا وکیل دادگاه کیفری درکرج و وکیل مزاحمت یا وکیل دادگاه کیفری در مشهد می توانید با گروه وکلای ققنوس که دارای تخصص و تجربه در حقوق کیفری هستند تماس برقرار نمایید.

وکیل تهدید

وکیل تهدید در تهران و سایر شهرها

4/5 - (1 امتیاز)

وکیل تهدید، وکیل کیفری ای است که دارای تخصص در طرح دعوای جرایم علیه اشخاص از جمله جرم تهدید است. وکیل تهدید با دانش حقوقی و همچنین تعهد حرفه ای خود می تواند نقشم مهمی در پرونده توهین ایفا کند. اگر در آستانه انتخاب وکیل توهین هستید، مقاله زیر می تواند در یک انتخاب درست به شما کمک کند و شما را با بخشی از دانش وکیل توهین آشنا سازد.

مشاوره تلفنی

تهدید چیست؟

وکیل تهدید : تهدید از جرایمی است که علیه تمامیت معنوی اشخاص صورت می پذیرد و می تواند سلامت و امنیت روانی افراد جامعه را در معرض آسیب و خطر جدی قرار دهد. به همین دلیل قانون گذار در جهت حمایت از سلامت روانی و معنوی افراد جامعه این رفتار را جرم انگاری کرده است.

مستند قانونی جرم انگاری این رفتار ماده 669 تعزیرات مصوب سال 1375 است که می گوید: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

اجاره سند

شرایط ارتکاب جرم تهدید

وکیل تهدید : برای تحقق جرم موضوع این ماده باید تهدید یعنی ترساندن طرف مقابل به هر آنچه که برای وی زیان بار یا ناخوشایند است، انجام شود. این تهدید، بنا به تصریح ماده باید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به شخص یا بستگان او باشد. هرگاه ضرر، بنابه قضاوت عرف کوچک و قابل اغماض باشد این جرم محقق نمی شود. مثل این که مغازه داری مشتری را تهدید به گران فروختن اجناسش به وی کند یا مقام مافوق اداری، کارمند زیردست خود را تهدید به ندادن مرخصی یا اضافه کاری کند.

ضرر بستگان نیز کفایت می کند. منظور از بستگان، خویشاوندان نزدیک سببی یا نسبی فرد می باشند که ورود ضرر به آن ها برای فرد، نگران کننده است. بنابراین نمی توان آن را شامل خویشان  دور مرتکب، که وضعیت آن ها چندان اهمیتی برای مرتکب ندارد، کرد.

منظور از ضرر چیست؟

وکیل تهدید : منظور از ضرر نفسی، ضرری است که متوجه جسم طرف مقابل باشد. مثل این که وی را تهدید به کتک زدن یا بریدن اعضای بدن نمایند.

منظور از ضرر شرفی، ضرری است که متوجه آبروی طرف باشد. مثل این که وی تهدید شود که شایعاتی در مورد اختلاف خانوادگی یا چند همسر داشتن یا نابسامان بودن وضعیت مالی وی پخش شود.

منظور از ضرر مالی، ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد. مثل این که وی تهدید به آتش زدن خودرو یا خانه اش شود.

منظور از افشای سر، افشای چیزی است که طرف مقابل بر مکتوم و پنهان ماندن آن اصرار دارد. مثل این که کسی دیگری را به افشای سوء پیشینه کیفری وی یا روابط جنسی متعددی که داشته و یا همسر اولی که قبل از همسر فعلی اختیار کرده بوده است، تهدید نماید.

خواسته تهدید کننده باید چگونه باشد؟

خواسته تهدید کننده مهم نیست. ممکن است درخواست مالی داشته باشد یا ممکن است درخواست وی برقراری رابطه جنسی باشد، یا ممکن است درخواست وی اخذ طلبش باشد. از سوی دیگر هرگاه تهدید کننده هیچ درخواستی نداشته و به عبارت دیگر، تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را هم نکرده باشد، باز بنا به تصریح ماده 669  مشمول ماده قرار خواهد گرفت.

به علاوه، در صورتی که تهدید کننده خواسته ای هم داشته باشد، رسیدن وی به آن خواسته شرط تحقق جرم موضوع ماده 669 نیست و به عبارت دیگر این جرم مطلق بوده و مقید به نتیجه نمی باشد. لیکن مرتکب باید عمد در تهدید داشته و از این که تهدید وی موجب ناراحتی و نگرانی طرف مقابل خواهد شد، آگاه باشد ولی انگیزه مرتکب تاثیری در تحقق جرم ندارد.

اجاره سند

تهدید باید به چه شیوه ای باشد؟

وکیل تهدید : تهدید کردن بنا به تصریح ماده 669، به هر نحو کفایت می کند. اعم از این که به شکل شفاهی یا مکتوب یا با ارسال ایمیل یا پیامک و نظایر آن ها باشد. همین طور، تهدید می تواند غیر مستقیم باشد. مثل این که مطلب تهدیدآمیز به الف گفته شود، با علم به این که وی آن را به ب که شخص مورد نظر تهدید کننده است منعکس خواهد کرد.

اما تهدید باید صریح باشد. بنابراین اگر کسی مثلا در یکی از روزهای ماه رمضان به دیگری بگوید اگر ماه رمضان نبود تو را می کشتم، جرم موضوع ماده 669 محقق نشده است. به علاوه، به نظر می رسد که از نظر حقوق ایران، تهدید باید به سمع طرف مقابل برسد و اگر طرف مقابل از آن آگاه نشود در واقع تهدیدی صورت نگرفته است.

تهدید مشروط

سوالی که اینجا پیش می آید این است که تکلیف تهدید مشروط چیست؟ مثل این که کسی ضمن تهدید دیگری به قتل، انجام این کار را مشروط به تحقق یا عدم تحقق واقعه ای در عالم خارج نماید. شاید بتوان گفت که هرگاه شخص مورد تهدید، نقشی در وقوع یا عدم وقوع آن واقعه نداشته و آن واقعه نیز محتمل الوقوع باشد، مسلّماً جرم موضوع ماده 669 ارتکاب می یابد.

مثل این که کسی دیگری را به طور جدی تهدید کند که اگر در روز بعد باران بیاید، وی را خواهد کشت. حتی اگر وقوع یا عدم وقوع آن واقعه به فعل یا ترک فعل شخص مورد تهدید بستگی داشته باشد هم، بنا به تصریح ماده 669 که می گوید: اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، باز جرم موضوع این ماده تحقق می یابد.

وکیل تهدید

اخذ نوشته یا سند با تهدید

وکیل تهدید : در ماده 668 تعزیرات، اخذ نوشته یا سند از دیگری به واسطه تهدید هم جرم انگاری شده است: هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و ‌نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از و‌ی بگیرد به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اجاره سند

آیا جرم تهدید می تواند علیه اشخاص حقوقی هم ارتکاب یابد؟

با توجه به واژگان به کار رفته در قانون به نظر می رسد این جرم منحصر به اشخاص حقیقی است.

اگر در نتیجه تهدید مالی برده شود چه عنوان مجرمانه ای بر آن صدق می کند؟

این رفتار مشمول عنوان سرقت مقرون به آزار خواهد بود.

اگر خواهان موفقیت در پرونده تهدید هستید، حضور وکیل تهدید در کنار شما ضروری است. وکیل تهدید با مهارت و تبحر خود در حقوق کیفری می تواند به شما کمک مهمی در این زمینه بکند. در صورت نیاز به وکیل تهدید یا وکیل دادگاه کیفری در تهران، وکیل تهدید یا وکیل دادگاه کیفری در کرج و وکیل تهدید یا وکیل دادگاه کیفری در مشهد می توانید با گروه وکلای ققنوس که دارای تخصص در حقوق کیفری هستند ارتباط برقرار نمایید.

وکیل افترای عملی

وکیل افترای عملی حاذق

Rate this post

وکیل افترای عملی، وکیل کیفری ای است که با تسلط بر حقوق کیفری و به خصوص جرم افترای عملی می تواند پرونده های افترای عملی را در دادگاه پیش ببرد. وجود یک وکیل افترای عملی در کنار شاکی یا متهم این جرم کمک شایانی به موفقیت او در پرونده می کند. اگر نیازمند وکیل افترای عملی هستید، مقاله زیر شما را با بخشی از دانش تخصصی او آشنا می سازد.

افترای عملی چیست؟

وکیل افترای عملی : افترا اعم از ساده یا عملی جرمی است که علیه حیثیت و تمامیت معنوی اشخاص صورت می پذیرد. گاه ممکن است کسی به جای آن که سخن افترا آمیزی علیه دیگری بر زبان آورده یا مطلب افترا آمیزی را علیه وی منتشر نماید، با گذاشتن ادوات و اشیاء اتهام آور نزد وی، او را در مظان اتهام قرار دهد. تأثیر منفی این کار بر آبرو و حیثیت قربانی بیش از افترای ساده است و بنابراین مجازات سنگین تری نیز برای آن پیش بینی شده است.

مشاوره تلفنی

مستند قانونی این جرم ماده 699 تعزیرات مصوب سال 1375 است که می گوید: هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادو‌ات جرم یا اشیایی را که یافت‌ شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌ گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به‌ نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌ شود.

عنصر مادی افترای عملی

وکیل افترای عملی : عنصر مادی در هر جرمی عبارت است از: رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال، نتیجه حاصله

رفتار فیزیکی:

وکیل افترای عملی : رفتار مرتکب در افترای عملی به شکل یکی از افعال مثبت گذاردن، مخفی کردن و متعلق به غیر قلمداد نمودن است. منظور از گذاردن آلات و ادوات جرم یا اشیاء اتهام آور در منزل، محل کسب، جیب یا اشیاء متعلق به دیگری آن است که اموال منقولی مثل اموال مسروقه، چاقویی که در جریان قتل مورد استفاده قرار گرفته است، سلاح غیر مجاز، مشروبات الکلی، مواد مخدر، اسکناس های جعلی، ابزار جاسوسی، لباس های قربانی تجاوز جنسی و یا جسد مقتول در محل های مورد اشاره گذاشته شود.

نباید عبارت اشیاء متعلق به دیگری را محدود به اشیائی کرد که در تعلق مالکانه دیگری قرار دارد بلکه صرف تعلق عرفی کافی است. بنابراین کسی که برای انتقام گیری از سارق خودرویی، مواد مخدر را در صندوق عقب اتومبیل، که هنوز در اختیار سارق است، می گذارد تا وی را در مظان اتهام قاچاق مواد مخدر قرار دهد، به ارتکاب این جرم محکوم می شود و نمی تواند به استناد این که اتومبیل، از لحاظ حقوقی، متعلق به سارق نبوده است، از مسئولیت کیفری بگریزد.

وکیل افترای عملی

مخفی کردن اخص از گذاردن و توأم با پنهانکاری است. مثل این که مرتکب، مواد مخدر را در داخل کانال کولر یا زیر باغچه خانه دیگری قرار داده و یا آن را در داخل جلد کتاب متعلق به وی جاسازی نماید.

متعلق به دیگری قلمداد کردن عبارت از آن است که شخص، بدون گذاردن یا مخفی کردن اموال در جایی، آن ها را متعلق به دیگری قلمداد کند. برای مثال کسی که از یک مسافر هواپیما درخواست می کند که چمدان حاوی وی را تا مقصد ببرد و مسافر هم بدون اطلاع از این که چمدان حاوی مواد مخدر است، آن را جزء اثاثیه خود تحویل بار می دهد، در صورت وجود سایر شرایط، مرتکب این جرم خواهد شد. در اینجا نیز منظور از تعلق داشتن، تعلق عرفی است. در نتیجه در مثال بالا نباید به استناد این که مواد مخدر مال محسوب نشده و نمی توان آنها را در تعلق مالکانه کسی دانست، از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم افترا خودداری کرد.

در ضمن به نظر می رسد که متعلق به دیگری قلمداد کردن بر خلاف گذاشتن و مخفی کردن نسبت به اموال غیر منقول نیز صدق می کند. مثل این که کسی با تخریب یک اثر تاریخی ثبت شده آن را متعلق به دیگری قلمداد کند تا این شخص به اتهام تخریب اثر تاریخی بر اساس ماده 558 قانون تعزیرات تحت تعقیب قرار گیرد.

اجاره سند

شرایط و اوضاع و احوال:

وکیل افترای عملی : اولین شرطی که برای تحقق جرم افترای عملی ضروری است، احراز ماهیت اتهام آور اشیاء، آلات و ادواتی است که در منزل، محل کسب، جیب یا اشیاء متعلق به دیگری گذاشته یا پنهان می شوند و یا متعلق به او قلمداد می گردند. بنابراین هرگاه ماهیت آن اشیاء و آلات به گونه ای نباشد که بتواند باعث توجه اتهام کیفری به طرف مقابل شود بلکه برای مثال صرفاً باعث بدنامی او یا ایجاد بدبینی در مردم نسبت به وی گردد، این جرم محقق نمی شود.

شرط دوم آن است که عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد. بنابراین کسی که عالماً اموال مسروقه را از سارق پذیرفته و بعد تحت عنوان سرقت آن اموال تحت تعقیب قرار می گیرد، نمی تواند مدعی ارتکاب جرم افترای عملی علیه خود شود. بدیهی است در مواردی که فرد با علم و اطلاع، اشیاء و آلات و ادواتی را از دیگری می پذیرد، بدون این که از ماهیت اتهام آور آنها مطلع باشد برای مثال نمی داند چمدانی که به او داده می شود حاوی مواد مخدر یا اموال مسروقه می باشد، یا این که سلاحی که آن را از دیگری می گیرد در قتل کسی به کار رفته است، باز می توان جرم افترای عملی را در صورت وجود سایر شرایط محقق دانست.

اجاره سند

نتیجه حاصله:

افترای عملی یک جرم مقید است و بنا به تصریح ماده 699 باید طرف مورد افترا در نتیجه اقدامات مرتکب، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و تعقیب وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی شود. تنها پس از حصول این نتیجه می توان به تعقیب شخص مفتری پرداخت.

عنصر روانی افترای عملی

برای تحقق جرم افترای عملی، وجود سوء نیت ضروری است. مرتکب بنا به تصریح ماده 699، عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری انجام دهد. بنابراین وی باید اولا در انجام فعل خود عامد و قاصد باشد، نه این که تحت تأثیر مواد مخدر، مشروبات الکلی و … اقدام افترا آمیز خود را مرتکب شده باشد.

وکیل افترای عملی

ثانیاً با توجه به قید عالماً در این ماده، مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیاء و آلات و ادوات مورد بحث آگاه باشد. بنابراین اگر کسی که چمدان حاوی مواد مخدر را داخل خانه دیگری گذاشته است خود نیز از محتوای چمدان بی اطلاع باشد و یا حتی، در صورت مطلع بودن از محتوای چمدان، نسبت به جرم بودن نگهداری مواد مخدر از لحاظ قوانین کیفری ایران آگاهی نداشته باشد، محکوم کردن وی به ارتکاب جرم موضوع ماده 699 وجاهت نخواهد داشت.

ثالثاً، مرتکب باید از سوء نیت خاص برخوردار بوده، یعنی قصد وی متهم نمودن دیگری باشد. بنابراین اگر قاتلی در حال فرار از دست مأموران چاقویی را که از آن برای قتل دیگری استفاده کرده است داخل خانه ای پرتاب کند، به دلیل فقدان سوء نیت خاص، تحت عنوان افترای عملی قابل تعقیب نخواهد بود.

اگر کسی در اثر افترای عملی شخصی، مورد تعقیب قرار گیرد و محکوم شود می تواند علیه مفتری طرح دعوا کند؟

خیر. بنا به صراحت ماده، جرم افترای عملی تنها هنگامی قابل تعقیب است که شخص مورد افترا حکم برائت یا قرار منع تعقیب گرفته باشد.

اجاره سند

آیا تعدد شیء یا وسیله ای که موجب انتساب جرم است شرط تحقق افترای عملی است؟

خیر. با وجود اینکه ماده از آلات و ادوات و اسم جمع استفاده کرده اما قرار دادن حتی یک شیء هم باعث تحقق افترای عملی است.

طرح پرونده های افترای عملی به دلیل ظرایف فنی و حقوقی، نیاز به حضور یک وکیل دادگاه کیفری خبره که وکیل افترای عملی نامیده می شود دارد. وکیل افترای عملی می تواند به موفقیت شما در چنین پرونده ای کمک نماید. در صورت نیاز به وکیل افترای عملی یا وکیل دادگاه کیفری در تهران، وکیل افترای عملی یا وکیل دادگاه کیفری در کرج و وکیل افترای عملی یا وکیل دادگاه کیفری در مشهد می توانید با گروه وکلای ققنوس که دارای تخصص و تجربه در حقوق کیفری هستند تماس برقرار نمایید.