سند اجاره ای | مشاوره حقوقی وثیقه

5/5 - (4 امتیاز)

سند اجاره ای ، 09101923725

سند اجاره ای جهت مراجع قضایی

موضوع قرار وثیقه و بازداشت که منجر به بازداشت متهم به دلیل عدم توانایی در تامین سند می شود، به یکی از معضلات جامعه در بخش دستگاه قضایی تبدیل شده است.

با توجه به تاثیرات منفی و اثرات زیان باری که در پی بازداشت متهم برای وی و خانواده اش ایجاد می شود، به ناچارجهت تهیه و تامین وثیقه به سند اجاره ای روی می آورند.

اشخاص برای تأمین سند اجاره ای به اشخاصی مراجعه می کنند که در حوزه حقوقی اطلاعاتی ندارند؛ این گروه با تاسیس دفاتر اجاره سند برای آزادی زندانی و متهم باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای خانواده زندانیان می شوند.

زمانی که دادیار یا بازپرس قرار وثیقه صادر می کند؛ با فشاری که از نظر روحی به متهم و خانواده وی وارد می شود؛ در بیرون و اطراف  دادگاه  ویا دادسرا با اولین فردی که برای سند اجاره ای تبلیغ  و بازاریابی می کند؛ برخورد کرده و با پرداخت پول و مبلغی حتی در حد بیعانه در دام افراد سودجو گرفتار می شوند.

در خصوص مشکل تأمین سند اجاره ای برای متهم و زندانی سیستم قضایی می بایست راه حلی قانونی برای حل این مشکل و معضل پیدا کند.

از آنجا که در هر حوزه تخصصی می بایست از افراد باتجربه همان بخش استفاده نمود؛ یکی از بهترین راهکارها  در موضوع تامین وثیقه  و اجاره سند  واگذاری و برون سپاری این امر به وکیل دادگستری می باشد.

دفاتر حقوقی تحت نظارت وکلای دادگستری؛ بهترین و امن ترین مکان برای متهم زندانی و خانواده وی است؛ که جهت تهیه و تامین سند اجاره ای مراجعه نمایند و با حسن نیت و اعتمادی  که به وکلای دادگستری برای احقاق حق متهم دارند، بتوانند آزادی زندانی را بدون هیچ گونه ضرر معنوی و حتی مادی  فراهم نمایند.

سند اجاره ای معتبر

قرار وثیقه

قانونگذار براساس قانون آیین دادرسی کیفری، در جرم هایی که مجازات های سنگین؛ مانند:

 • اعدام.
 • حبس های طولانی.
 • جرم های مالی.
 • جرم های سیاسی.

بازپرس  پرونده، دستور صدور قرار بازداشت موقت را می دهد.

اما در خصوص آن دسته از جرایمی که مجازات های سنگین ندارند؛

 • مرجع قضایی برای اینکه متهم در مواقع ضروری خود را به مقام قضایی معرفی نماید؛ به جهت حفظ حقوق متشاکی قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر می کند.
 • چنانچه متهم نتواند سند ملکی جهت تودیع وثیقه را ارائه نماید بازداشت می شود.
 • در بسیاری از موارد متهم و خانواده وی سند اجاره ای برای آزادی ندارند و مجبور به اجاره سند می شوند. در این حالت با پرداخت پول به شخص سندگذار، قرار وثیقه را تأمین می کنند.
 • صدور قرار بازداشت و در پی آن زندانی شدن متهم؛ در مرحله نخست و تحقیقاتی پرونده در دادسرا می تواند اثرات  جبران ناپذیری به شخصیت و آبروی خانواده زندانی وارد کند.
 • رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی؛ با توجه به تاکیدی که در خصوص قرار بازداشت و قرار وثیقه به دستگاه قضایی داشته است، نشان دهنده مدیریت قانونمند و مردم مدار آقای رئیسی می باشد.
مطالب مرتبط   مراحل صدور وثیقه زندانی

سند ملکی اجاره ای

مخالفت رئیسی با قرارهای منتهی به بازداشت

 • ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی؛ به موضوع قرار وثیقه و قرارهایی که منجر به بازداشت متهم در مرحله تحقیقاتی در دادسرا می شود، تأکید ویژه ای داشته است.
 • به مقامات قضایی توصیه نمود؛ که تا جایی که امکان دارد متهم را به دلیل عدم تأمین وثیقه؛ برای چند ساعت یا چند روز به زندان نفرستند.
 • همچنین بیان نمود که؛ ورود خانواده زندانی برای ملاقات وی عوارض جبران ناپذیری دارد.
 • دادستان هرروز در دادسرا لیست زندانیان را بررسی نماید، تا بتوان تعداد بازداشتی ها را کاهش داد.
 • دستور ریاست محترم قوه قضائیه؛ در خصوص عدم بازداشت متهم در زندان؛ به دلیل عدم توانایی در تأمین وثیقه؛ یکی از تصمیمات درست در دستگاه قضایی است.
 • در نتیجه ی این دستور میزان حبس زدایی در کشور کاهش می یابد.
 • در ادامه آقای رئیسی دستوردادند؛ مکانی در دادسرا یا دادگاه یا مکان دیگر خارج از زندان برای بازداشت موقت متهم تا زمان تأمین و تهیه سند اجاره ای  برای وثیقه مورد ارزیابی قرار گیرد.
 • جامعه حقوقی این دستور ریاست قوه قضائیه را؛ مورد استقبال قرار دادند که دستوری اخلاقی و مطابق با قانون است.

قرار وثیقه

قرار وثیقه در قانون آیین دادرسی کیفری

 • یکی از قرارهای تأمین کیفری که به آن نیز در ماده صد و سی و دو قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است می باشد.
 • قرار وثیقه یکی از قرارهای سنگین تامین کیفری در دادسرا است، که مالی در اختیار مرجع قضایی قرار می گیرد.
 • وقتی  قرار وثیقه صادر می شود، متهم می بایست سند و وثیقه ملکی را به رویت بازپرس یا دادیار برساند؛ در صورت داشتن شرایط قانونی دستور کارشناسی سند ملکی؛ توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می شود.
 • بعد از کارشناسی و توقیف سند ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک، نامه توقیفی ملک به دفتر شعبه مربوطه در دادسرا فرستاده می شود.
 • مقام قضایی بعد از تایید نامه توقیف سند وثیقه، دستورآزادی متهم یا زندانی را صادر می کند. در صورت عدم تأمین سند، متهم بازداشت می شود.
مطالب مرتبط   قرار بازداشت|هر آنچه باید در باره قرار بدانید

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

instagram

قانونگذار در ماده دویست و بیست و شش قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلابی اینگونه بیان نموده است که:

 •  در صورتی که متهم در مرحله تحقیقاتی در دادسرا اتهام به وی تفهیم شود؛ برای در دسترس بودن متهم و مراجعه وی به مرجع قضایی در مواقع ضروری، قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر می شود.
 • چنانچه نتواند وثیقه را تامین و تودیع نماید بازداشت می شود. 
 • متهم یا خانواده وی می تواند قرار وثیقه را تأمین کند.
 • خانوده متهم در مواردی که سند وثیقه نداشته باشند، به شخص ثالث برای تامین سند اجاره ای مراجعه می نمایند.
 • سندگذار، در قبال  و به ازای سندی که برای وثیقه متهم به سیستم قضایی ارائه می دهد؛ ضمانت و مبلغی پول می گیرد.

Lease document

ملاک تعیین قرار وثیقه

مبلغ قراروثیقه با توجه به:

 • نوع جرم
 • شدت جرم
 • میزان خسارت وارده  به متشاکی
 • وضعیت طرفین

تعیین می شود. مبلغ وثیقه را مقام قضایی تعیین می کند.

مواردی که به عنوان قرار وثیقه قرار می گیرند:

قانونگذار بیان نموده است که هر مال با ارزشی می تواند برای تامین قرار وثیقه به مرجع قضایی معرفی شود.

براساس بند چهار ماده صد و سی و دو قانون آیین دادرسی کیفری قرار وثیقه شامل موارد ذیل است:

 • پول نقد
 • ضمانتنامه بانکی
 • اموال منقول
 • اموال غیرمنقول شامل، سند زمین و سند ملکی

ضبط وثیقه

ضبط وثیقه

سندگذار یا وثیقه گذار می تواند خود متهم یا شخص ثالثی باشد.

براساس ماده دویست و سی قانون آیین دادرسی کیفری:

در صورتی که متهم بدون عذرموجه، در مواقع ضروری در مرجع قضایی حاضر نشود؛ وثیقه به نفع دولت ضبط می شود.

مطالب مرتبط   وثیقه اجاره ای معتبر از وکیل متخصص کیفری

اگر وثیقه گذار، شخص ثالث باشد، به وی اخطاریه معرفی متهم ابلاغ می شود؛ شخص سندگذار، یکماه مهلت دارد که متهم را تحویل دهد. چنانچه این امر محقق نشد؛ دستور ضبط وثیقه صادر می شود.

در خصوص ضبط وثیقه سندگذار، این گونه است که این چیزی جز ظلمی نیست که برای کسی که در مقام نیکی بوده‌ است اتفاق بیفتد.

از اینرو، مقتضی است به وثیقه‌گذار موضوع ضبط وثیقه اخطارو ابلاغ شود. لکن با توجه به ماهیت و مفاد قرارداد و اینکه از وثیقه‌گذار هنگام تنظیم قرار قبولی وثیقه و سپردن وثیقه حاضر کردن متهم در وقت مقرر خواسته نشده و تنها متهم‌ بوده که با سپردن وثیقه تعهد حضور خود را نموده است‌ به نظر نمی رسد لازم باشد.

چنانکه در مورد قرار اخذ کفیل بند ۲ همان ماده ۵۶۱ مقرر می دارد: اگر متهمی که با معرفی کفیل آزاد بوده پس از احضار در تاریخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود به‌ کفیل اخطار می شود که ظرف پانزده روز مکفول خود را معرفی نماید و در صورت عدم معرفی بدستور دادستان وجه الکفاله از کفیل اخذ می شود.

جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

قرار وثیقه در آرای وحدت رویه
 • شماره رای:
 • ۷۴۴
  تاریخ رای:
 • ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
  خلاصه رای:

در صورتی که مجازات مجرم حبس و پرداخت جزای نقدی هردو تعیین شود؛ ملاک تشخیص درجه مجازات و صلاحیت دادگاه با کیفر حبس است.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.ghoghnooslaw.com

Lease_document

وکیل تودیع وثیقه و سند اجاره ای گروه وکلای کیفری ققنوس

تامین و تهیه وثیقه یکی از مشکلات خانواده متهم یا زندانی برای آزادی زندانی است.

قبل ازهر اقدام در تامین وثیقه و سند اجاره ای برای زندانی؛ با وکیل متخصص امور وثیقه گروه وکلای کیفری ققنوس؛ مشورت نمائید، تا تمام مراحل انجام کار تهیه سند را؛ با صرف کمترین وقت و هزینه انجام دهد.

سئوالات ومشکلات حقوقی در خصوص تأمین سند اجاره ای را؛ در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل؛ با مشاور حقوقی مطرح نمائید؛ تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

مشاوره حقوقی سند اجاره ای :

09101923725

گروه وکلای ققنوس معتبرترین ارائه دهنده سند اجاره ای و وثیقه ملکی

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید

نیاز به وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

تماس بگیرید
× واتساپ