قرار تامین کیفری از منظر قانون

5/5 - (8 votes)

قرار تامین کیفری از رایج ترین آرائی هستند که توسط مراجع دادگستری از جمله دادسرا و دادگاه صادر می شوند. به همین دلیل اگر درگیر یک پرونده کیفری در مراجع قضایی کیفری هستید، ضرورت دارد تا حد نیاز با قرارهای تامین کیفری آشنایی مختصری داشته باشید. برای آشنایی دقیق تر و استفاده از انواع مشاوره های حقوقی وکلای خبره و متخصص کیفری می توانید با گروه وکلای ققنوس تماس بگیرید. مشاوران و کارشناسان ما در اسرع وقت و با کمترین هزینه پاسخگوی شما هستند. در این مقاله شما با مفهوم و تعریف قرارهای تامین کیفری و انواع آن ها و شرایط صدورشان توسط مراجع قضایی آشنا خواهید شد.

قرار تامین کیفری چه می باشد؟

قرار تامین کیفری : به طور کلی آرائی که توسط مراجع قضایی صادر می شوند شامل قرار و حکم می شوند. قرار به رایی گفته می شود که با توجه به مقررات شکلی مانند صلاحیت مرجع قضایی، اهلیت شاکی برای شکایت و … صادر می شوند و هیچ ارتباطی به ماهیت دعوا یعنی محق بودن شاکی یا بی گناه بودن متهم ندارند. اما حکم رایی است که درباره ماهیت دعوا یعنی همان محق بودن شاکی یا بی گناه بودن متهم اظهار نظر کرده و تکلیف آن را مشخص می کند. دادسرا به عنوان مرجعی که درباره جرایم تحقیقات مقدماتی به عمل می آورد تنها می تواند قرار صادر کند اما دادگاه می تواند به تناسب شرایط قرار و یا حکم صادر کند.

یکی از انواع قرارهایی که توسط دادسرا یا دادگاه می تواند صادر شود، قرارهای تامین کیفری است. قرارهای تامین کیفری برای تامین حقوق بزهدیده و جبران خسارت های وارده به او و همچنین تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی صادر می شوند. در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اهداف صدور قرارهای تامین کیفری بیان شده اند: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند.

انواع قرارهای تامین کیفری

قرار تامین کیفری دارای انواع گوناگونی هستند که هر یک به تناسب موقعیت و صلاح دید مرجع قضایی صادر می شوند.

این قرارها به ترتیب شدت قضایی در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده اند که به شرح زیر هستند:

 • الف – التزام به حضور با قول شرف
 • ب – التزام به حضور با تعیین وجه التزام
 • پ – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
 • ت – التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
 • ث- التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
 • ج – التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
 • چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
 • ح – اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
 • خ – اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
 • د – بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

قرار تامین کیفری

مرجع قضایی برای این که به متهم در مواقع ضروری دسترسی داشته باشد، در مرحله تحقیقاتی پرونده برای وی یکی از قرارهای تامین ضمانت کیفری را صادر می کند. قرار بازداشت موقت یکی از سخت ترین نوع قرارهای تامین کیفری است.

دادیار یا بازپرس می تواند قرار بازداشت موقت را تبدیل به قرار وثیقه نماید. قرار وثیقه را متهم یا شخص ثالث می تواند به مرجع قضایی ارائه کند. بهترین راه برای ارائه قرار وثیقه استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص امور وثیقه می باشد تا همه مراحل تامین وثیقه قانونی انجام شود.

در این مقاله در مورد قرار تامین کیفری و انواع آن در قانون شرح داه شده است.

انواع قرار تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

قانونگذار اینگونه تعریف کرده است:

 • مجرم شخصی است که در دادگاه جرم وی ثابت شده است.
 • متهم شخصی است که جرم ارتکابی منتسب به وی اثبات نشده است.
 • شخص متهم، مظنون به ارتکاب جرم است.
 • مرجع قضایی برای اینکه به متهم دسترسی داشته باشد، برای وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر می کند.
 • قرار تامین کیفری ضمانت جبران خسارت وارد شده به شاکی است.
 • قرار تامین کیفری را بازپرس یا دادیار باتوجه به نوع جرم ارتکابی و میزان جرم صادر می کند.

قرار تامین کیفری

مهمترین قرارهای تامین کیفری

مهمترین قرارهای تامین کیفری که دادیار یا بازپرس درپرونده های کیفری صادر می کند، شامل موارد ذیل است:

 • بازداشت موقت
 • وثیقه
 • کفالت

مطالب مرتبط   تودیع وثیقه چیست | چه زمانی صادر می شود؟

قرار تامین

بسیاری از مواردی که در مطالب قبل در مورد قرار تامین کیفری بیان شده است در قانون وجود دارد. اما در سیستم قضایی استفاده نمی شود. لذا،  در تعیین نوع قرار کیفری، مرجع قضایی جرم ارتکابی متهم و شدت مجازات جرم را مبنای صدور قرار تامین کیفری قرار می دهد.

در مورد جرایم سنگین قرارهای شدید و سخت مانند قرار بازداشت موقت صادر می شود. در صورتی که متهم مرتکب جرم غیر عمد شده باشد و توانایی جبران خسارت وارد شده به شاکی را تأمین کند، نباید برای وی قرار وثیقه یا کفالت صادر شود.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

 • ماده دویست و هفده قانون آیین دادرسی کیفری

قرار تأمین کیفری را شرح داده است:

 • ملزم شدن متهم به حضوربا دادن قول
 • با مشخص کردن مبلغ التزام به حضور در مرجع قضایی در مواقع ضروری
 • ملزم شدن متهم با مشخص کردن مبلغ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی تا پایان رسیدگی به پرونده
 • با مشخص کردن مبلغ التزام  ومعرفی هفتگی یا ماهانه به مرجع انتظامی یا قضایی
 • ملزم شدن کارمندان رسمی کشوری و نیرو مسلح با مشخص کردن مبلغ التزام و تعهد پرداخت مبلغ التزام از حقوق آنها
 • با مشخص کردن مبلغ التزام و عدم خروج از منزل با نظارت الکترونیکی
 • معرفی کردن شخص کفیل و مشخص کردن مبلغ کفالت
 • ارائه و معرفی وثیقه برای قرار وثیقه مانند سند ملکی، مال منقول ،پول نقد، ضمانت نامه های بانکی

قرار تامین کیفری

مراحل قبولی قرار کیفری

 • بعد از حضور متهم در دادسرا یا دادگاه، اتهام به وی تفهیم می شود.
 • در این مرحله برای حضور متهم در مواقع نیاز در نزد مقام قضایی قرار کیفری صادر می شود.
 • بستگی به نوع جرم متهم، قرار کفالت و قرار وثیقه صادر می شود.
 • بعد از صدور قرار کفالت، متهم باید شخصی را که توانایی مالی وی به دادگاه اثبات شده است، به عنوان کفیل معرفی کند.
 • پس از صدور قرار وثیقه، متهم باید سند ملکی یا مال منقول و باارزشی را به عنوان قرار وثیقه معرفی کند.
 • ماده دویست و بیست و چهارقانون آیین دادرسی کیفری

در ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. دادیار یا بازپرس موظف است که به وثیقه گذار یا کفیل ضبط وثیقه یا مبلغ کفالت را در صورت عدم حضور متهم در مرجع قضایی تفهیم کند. همچنین در صورت عدم حضور یا معرفی متهم، وثیقه یا مبلغ کفالت به نفع دولت ضبط می شود.

قبولی قرار کیفری

 • ماده دویست و بیست و شش قانون آیین دادرسی کیفری

در این ماده از قانون فوق بیان شده است که در صورتی که متهم قرار کفالت یا قرار وثیقه را ارائه نکند، بازداشت می شود. متهم ده روز مهلت دارد که به قرار بازداشت موقت اعتراض کند.

 • تبصره ماده دویست و بیست و شش قانون آیین دادرسی کیفری
 • مرجع قضایی باید برای متهم تمامی امکانات برای پیدا کردن سندگذار یا کفیل را تامین کند.
 • قبول وثیقه گذار یا کفیل باید در ساعت غیر اداری در مرجع قضایی انجام شود.

لینک مقاله قرار تامین کیفری را به اشتراک بگذارید:

www.ghoghnooslaw.com

Criminal_supply_agreement

 • ماده دویست و بیست و هشت قانون آیین دادرسی کیفری

در این ماده از قانون بیان شده است که وثیقه گذار یا شخص کفیل در تمام مراحل رسیدگی به پرونده می تواند متهم را معرفی کند.

با معرفی متهم وثیقه یا ضمانت کفالت خود را آزاد کند. دادگاه یا دادسرا موظف است که قرار آزادی کفالت یا وثیقه را با معرفی متهم صادر کند.

قرار تامین کیفری

مشاوره حقوقی قرار تامین کیفری گروه وکلای ققنوس

مشاوره حقوقی ققنوس با مدیریت وکیل دادگستری و استفاده از کارشناسان ارشد حقوق در تمام مراحل تامین اجاره سند برای وثیقه زندانی در کنار خانواده متهمین و زندانیان حضور دارد.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد سند برای دادگاه و دادسرا در تمام ساعات شبانه روز با وکیل پایه یک دادگستری ققنوس مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

واتساپ

Leave a Comment


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ghoghno1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309