قیمت سند اجاره ای

 سند اجاره ای
قیمت سند اجاره ای
قیمت سند اجاره ای

قیمت سند اجاره ای یکی از موضوعات مهم در خصوص قرارتامین کیفری و تامین سند اجاره ای برای آزادی زندانی و متهم می باشد.

زمانیکه متهم در دادسرا حاضر میشود مقام قضایی بعد از تفهیم اتهام به وی، برای اینکه در مواقع ضروری در مرجع قضایی حاضر شود از وی ضمانت  اخذ مینماید.

قراروثیقه یکی از قرارهای تامین کیفری سنگین در قانون آیین دادرسی کیفری است که در مورد جرایمی صادر میشود که خسارت به شاکی وارد شده است.

خانواده متهم برای تهیه سند اجاره ای به اشخاصی مراجعه میکنند که هیچگونه تخصصص حقوقی ندارند و در بیشتر مواقع در دام افراد کلاهبردار گرفتار میشوند و پول خود را از دست میدهند. بهترین راه حل برای تامین سند اجاره ای برای آزادی متهم و زندانی مراجعه به وکلای دادگستری و دفاتر حقوقی است.

 مهمترین قرارهای تامین کیفری
 • قرار بازداشت موقت
 • قرار وثیقه
 • قرار کفالت
 • صدور قراروثیقه و کفالت

بعد ازاینکه مقام قضایی توانایی مالی وثیقه گذار یا کفیل راتشخیص داد، قرار کفالت یا قرار وثیقه را صادر میکند.

براساس ماده دویست و بیست و چهار قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس موظف است که  به کفیل یا سندگذار تفهیم نماید درصورتیکه درمواقع ضروری متهم درمرجع قضایی حاضر نشود یا سند گذار وی را معرفی نکند، مبلغ کفالت اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط میشود.

عدم توانایی متهم در معرفی وثیقه یا کفالت

قانونگذار در ماده دویست و بیست و شش قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است، تا زمانیکه متهم قرار وثیقه یا قرار کفالت را تامین نکند، به بازداشتگاه فرستاده میشود.

متهم ده روز فرصت دارد که نسبت به قرار بازداشت موقت وعدم قبولی وثیقه اعتراض کند.

قیمت سند اجاره ای
قیمت اجاره سند؛ قیمت سند؛ قیمت سند تهران؛ قیمت سند وثیقه
موارد صدور قرار بازداشت موقت
 براساس ماده دویست و سی و هفت قانون آیین دادرسی کیفری؛

در صورتیکه متهم نتواند قرار وثیقه را تامین کند بازداشت میشود.

مواردی که برای متهم قرار بازداشت موقت صادر میشود به شرح ذیل است:
 • جرم هایی که در قانون برای آن مجازاتهای سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو … تعیین شده است.
 • جرم هایی که مبلغ دیه یک سوم دیه کامل یا بیشتر از آن شود.
 • جرم هایی که برای آن در قانون، مجازات تعزیری درجه چهار تعیین شده است.
 • جرم علیه امنیت داخلی و خارجی که مجازات تعزیری آن در قانون درجه پنج و بالاتراست.
 • جرایم کلاهبرداری، ارتشاء اختلاس، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول، سرقت با  یک فقره سابقه محکومیت قطعی.
 • جرم اذیت و آزار زنان و اطفال.
رفع قرار بازداشت موقت
قانونگذار در ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است که:

در صورتیکه دلیل بازداشت رفع شود بازپرس با توافق دادستان قرار بازداشت را لغو میکند.

در صورتیکه دادستان با بازپرس در مورد رفع قرار بازداشت اختلاف داشته باشند مرجع صالح رسیدگی به این اختلاف دادگاه صالح می باشد.

رای وحدت رویه در مورد قرار بازداشت موقت
 • شماره رای:637
 • تاریخ رای:02-06-1378
 •  خلاصه رای: براساس بند چهار ماده صد و هفتاد و یک قانون آیین دادرسی کیفری متهم میتواند در خصوص قرار بازداشت موقت اعتراض نماید.

قیمت سند اجاره ای 

 

مطالب مرتبط با این مقاله  سند اجاره ای

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Buttonتماس بگیرید