وکیل برای قتل و موفق در پرونده های پیچیده

Rate this post

وکیل برای قتل : قتل، شناخته شده ترین جرمی است که در تمام نظام های کیفری جرم انگاری شده و از میان جرایم گوناگون، سنگین ترین مجازات ها را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل پرونده های قتل بدون حضور وکیل برای قتل که در چنین پرونده هایی دارای بیشترین تخصص و مهارت است، ممکن است نتایج خوشایندی برای شاکی یا متهم به بار نیاورد.

به همین دلیل پیشنهاد می شود حتما در پرونده های قتل از وکیل برای قتل که یک وکیل پایه یک کیفری با تخصص در این زمینه است استفاده کنید. گروه وکلای ققنوس بهترین وکیل برای قتل را به شما معرفی خواهند کرد. در این مقاله می توانید با نکات حقوقی انواع قتل و ویژگی های وکیل برای قتل آشنا شوید.

قتل چیست؟

قتل، با تضییع حق حیات انسان ها که اساسی ترین حق هر انسان به شمار می رود قبیح ترین جرم شناخته می شود که در تمام کشورها مجازات سنگینی را به دنبال دارد. قتل از جمله جرایم طبیعی است که معنای آن این است که در تمام کشورها فارغ از فرهنگ و خصوصیات منحصر به فرد دیگر آن جامعه، به عنوان جرم تلقی می شود. قتل به طور کلی به معنای پایان دادن به زندگی انسان زنده است. بنابراین اگر شخصی حتی با هدف کشتن فردی دیگر عمل کشنده ای را نسبت به او انجام دهد و بعدا مشخص شود آن فرد قبلا مرده بوده، قتل محقق نمی شود زیرا موضوع قتل که انسان زنده است وجود نداشته است.

انواع قتل چیست؟

قتل به دو نوع کلی قتل عمدی و قتل غیر عمدی تقسیم می شود. قتل غیر عمدی خود، دارای دو نوع شبه عمد و خطای محض است که هر کدام ویژگی ها و آثار خود را دارند که در ادامه آن ها را شرح می دهیم.

قتل عمدی

قتل عمدی در ماده 290 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است:

  • الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
  • ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
  • پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
  • ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
مطالب مرتبط   اجاره سند در اصفهان برای آزادی زندانی

بنابراین قتل عمدی ناظر به مواردی است که شخص عامدانه می خواهد دیگری را بکشد و نتیجه کشته شدن او را می خواهد یا اینکه قصد کشتن فرد دیگر را ندارد اما عملی را نسبت به او انجام می دهد که می داند می تواند منجر به کشته شدن او شود. به این عمل، فعل نوعا کشنده گفته می شود. مجازات قتل عمد قصاص است که یک مجازات شرعی است. در مواردی که امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد یا اولیای دم با قاتل مصالحه کنند و رضایت بدهند، مجازات دیه و حبس جایگزین قصاص می شوند. این حبس تعزیری می تواند 3 تا 10 سال باشد.

وکیل برای قتل

قتل شبه عمد

در قتل شبه عمد، فرد در انجام فعل خود عمد و اراده دارد اما نتیجه آن عمل یعنی کشته شدن فرد را نمی خواهد. قتل شبه عمد در ماده 291 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است:

جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:

الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

وکیل برای قتل

مجازات قتل شبه عمدی دیه و حبس تعزیری است.

قتل خطای محض

قتل خطای محض در مواردی رخ می دهد که شخص در انجام عمل خود که منجر به کشته شدن دیگری شده هیچ اراده ای از خود نداشته است. در ماده 292 این نوع قتل تعریف شده است:

مطالب مرتبط   سند برای دادگاه جهت ضمانت زندانی

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:

  • الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
  • ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
  • پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

مجازات قتلی که از نوع خطای محض است دیه است و این نوع قتل به علت فقدان اراده در مرتکب، مستوجب حبس تعزیری نیست. دفاع از متهم یا طرح شکایت بر اساس جرم قتل توسط وکیل برای قتل، باید با اثبات نوع آن قتل باشد زیرا همانطور که دیدید، نوع قتل در میزان و نوع مجازاتی که برای فرد مجرم در نظر گرفته می شود مهمترین عامل به حساب می آید.

ادله اثبات قتل و نقش وکیل برای قتل

در علم حقوق به ابزارهایی که برای اثبات یک واقعه به کار گرفته می شوند و در قانون ذکر شده اند، ادله اثبات گفته می شود. در امور کیفری این ادله اثبات، ادله اثبات کیفری هستند که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند. این ادله به شرح زیر هستند:

اقرار: اقرار به معنای اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. فردی که به ارتکاب جرمی اقرار می کند باید عاق و بالغ باشد و در بیان اقرار اراده و اختیار داشته باشد. بنابراین اقرار تحت شکنجه معتبر نیست.

بینه: بینه در حقوق به معنای شهادت است. شهادت از جانب کسی پذیرفته می شود که وقوع آن جرم را به طور مستقیم دیده یا شنیده باشد. شاهد باید عاقل و عادل باشد.

قسامه: قسامه نوعی سوگند برای اثبات جرم قتل با شرایط ویژه است که در مواردی که دلیل محکم تری برای اثبات جرم وجود ندارد از آن استفاده می شود. حد نصاب اعتبار سوگند در قسامه 50 مرتبه است.

علم قاضی: مواردی وجود دارد که اماراتی مبنی بر وقوع قتل از جانب متهم وجود دارند که قاضی را به علم می رسانند. در این موراد قاضی با بیان علت علم خود به وقوع جرم، حکم به مجازات متهم می دهد.

استفاده از ادله اثبات کیفری، یکی از موضوعات تخصصی حقوقی است که نقش بسیار مهمی در پرونده های قتل دارد. وکیل برای قتل با انواع ادله اثبات کیفری آشنایی دارد و در استفاده و استناد به آن ها تجربه و تبحر دارد. به همین دلیل حضور وکیل برای قتل در کنار شما کمک موثری به پیشبرد دادرسی در راستای منافع شما خواهد کرد. ویژگی های وکیل برای قتل برای انتخاب درست شما در ادامه بیان می شود.

مطالب مرتبط   وکیل جرایم اینترنتی در تهران

وکیل برای قتل چه ویژگی هایی دارد؟

وکیل برای قتل باید پروانه وکالت رسمی و معتبر از نهادهای مربوطه داشته باشد که به او اجازه می دهد به عنوان وکیل پایه یک کیفری فعالیت نماید. وکیل برای قتل در رشته حقوق جزا و جرم شناسی تحصیل کرده و به همین خاطر نسبت به وکلای دیگر تسلط ویژه ای بر قتل و انواع جرایم دیگر دارد که او را از سایر وکلا متمایز می کند. وکیل برای قتل باید از توانایی های ارتباطی قوی برای ارتباط با موکل خود برخوردار باشد تا بتواند با تسلط بر اطلاعات پرونده و موکل خود، به نحو موثری از او دفاع کند.

پرونده های قتل به علت مجازات سنگین قصاص، از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و به نوعی مرگ و زندگی متهم به سرنوشت این پرونده ها بستگی دارد. به همین دلیل انتخاب بهترین وکیل برای قتل، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم به عنوان اولین اقدام حقوقی شما در چنین پرونده هایی توصیه می شود. گروه وکلای ققنوس بهترین وکیل برای قتل در تهران، بهترین وکیل برای قتل در مشهد، بهترین وکیل برای قتل در شیراز و در سراسر شهرهای کشور را در اختیار شما می گذارند و پاسخگوی انواع سوالات حقوقی شما هستند.

وکیل برای قتل

در این بخش به سوالات متداول شما درباره وکیل برای قتل پاسخ می دهیم:

قتل چه انواعی دارد؟

قتل دارای انواع قتل عمدی، شبه عمد و خطای محض است که هر یک مجازات خود را دارند و وکیل برای قتل می تواند با تکیه بر دانش خود هر یک از آن ها را اثبات کند.

وکیل برای قتل در چه مرحله ای می تواند دخالت کند؟

وکیل برای قتل در تمام مراحل می تواند دخالت کند و حضور او در کنار متهم به قتل بر اساس قانون یک الزام قانونی است.

دیدگاهتان را بنویسید