نیازمند سند اجاره ای

5/5 - (5 امتیاز)

نیازمند سند اجاره ای برای مراجع قضایی

متهم و زندانی در مواقعی که سند ملکی برای تأمین قرار وثیقه به دادگاه یا دادسرا ندارد، نیازمند سند اجاره ای است. سند اجاره ای برای دادگاه یکی از معضلات امروزجامعه است که متهم و خانواده وی با آن مواجه هستند. سند اجاره ای برای دادگاه شخص را مجبور می کند، به اشخاصی مراجعه کند که به صورت واسطه کار می کنند.

خانواده متهم که نیازمند اجاره سند هستند بهتراست تهیه سند اجاره ای را زیر نظروکیل دادگستری انجام دهند تا دچارمشکل نشوند.
گروه وکلای ققنوس ارائه دهنده خدمات مشاوره ای درخصوص سند اجاره ای در سراسر کشور برای متهم و زندانی می باشد.

نیازمند سند اجاره ای

گروه وکلای ققنوس در موارد ذیل در کنار خانواده متهم و زندانی حضور دارد:

 •  سند برای اجاره
 • نیازمند سند برای دادگاه
 •  سند برای دادسرا
 • نیازمند سند برای زندانی
 •  وثیقه اجاره ای

چه زمانی متهم نیازمند وثیقه اجاره ای است؟

 • زمانی که متهم به دادسرا احضار میشود و به وی تفهیم اتهام شد؛ دادیار یا بازپرس برای حضور متهم در مواقع ضروری برای وی قرار تأمین کیفری صادر می کند.
 • قرار تأمین کیفری بستگی به جرم ارتکابی می تواند قرار بازداشت یا قرار وثیقه باشد.
 • اگرمتهم نتواند قراروثیقه را تأمین کند بازداشت می شود.
 • چنانچه متهم سند ملکی نداشته باشد، نیازمند سند اجاره ای برای وثیقه می شود.
 • متهمی که نیازمند سند برای اجاره وثیقه است باید به وکیل دادگستری مراجعه کند.
 • نیازمند سند اجاره ای برای دادگاه با مراجعه به وکیل دادگستری دچار مشکل نمی شود.

خانواده متهم یا زندانی در سراسر کشور که نیازمند سند اجاره ای هستند به گروه وکلای ققنوس مراجعه کنند.

شرح خدمات گروه وکلای ققنوس برای نیازمند سند اجاره ای برای دادگاه به شرح ذیل است:

خدمات گروه وکلای ققنوس به خانواده متهم و زندانی در سراسر کشور در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل

اجاره سند در تهران
نیازمند سند اجاره ای در قم
سند اجاره ای در مشهد
نیازمند اجاره سند شیراز، اصفهان
 سند اجاره ای کرج، شهریار، فردیس
نیازمند سند اجاره ای برای تعزیرات
سند اجاره ای برای دادگاه انقلاب

آیا متهم می تواند به قراربازداشت موقت اعتراض کند؟

درادامه مقاله در مورد اعتراض به قراربازداشت موقت شرح داده شده است.

نیازمند اجاره سند
نیازمند اجاره سند

اعتراض به قرار بازداشت براساس قانون

 • قرار بازداشت موقت تنها قراری تأمین کیفری است که متهم میتواند نسبت به آن اعتراض کند.
 • قرار بازداشت موقت تنها قرارتأمین کیفری است که دارای مهلت زمانی است.
 • در قراربازداشت موقت حق اعتراض باید درمتن قراربازداشت قید شود.
 • چنانچه دادسرا قرار بازداشت را صادرکند، مرجع صالح رسیدگی به اعتراض دادگاه صالح مربوط به جرم متهم است.
 • در صورتی که قراربازداشت در دادگاه کیفری یک صادر شود، مرجع اعتراض به قرار بازداشت دادگاه کیفری یک است.
نظریه مشورتی قوه قضاییه (مدت زمان قرار بازداشت موقت)
 • ۷-۹۴-۱۲۳۱
  تاریخ :۱۳۹۴/۰۵/۱۷
  خلاصه نظریه مشورتی به شرح ذیل است:
  – بیشترین مدت زمان قرار بازداشت موقت در جرایمی که محکومیت آن سلب حیات باشد دو سال است.
  – بیشترین مدت زمان قرار بازداشت در جرایمی به غیر از جرایمی که محکومیت آن سلب حیات است، یک سال می باشد.
  – در جرم هایی که محکومیت آن سلب حیات یا قتل عمد باشد، بعد از تمام شدن مدت قرار بازداشت موقت مرجع قضایی میتواند برای متهم قرار وثیقه یا قرار کفالت صادر کند.
  – چنانچه متهم جرم های متعددی مرتکب شود برای تعیین مدت زمان قرار بازداشت بیشترین مدت حبس جرمی که انجام داده است را در نظر می گیرند.
  – در صورتیکه پرونده متهم به دادگاه فرستاده شود و متهم همچنان در بازداشت باشد، باید مدت زمان قرار بازداشت براساس ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود.
  – چنانچه پرونده متهم با کیفرخواست به دادگاه فرستاده شود، دادگاه ملزم نیست که درخصوص فک یا تخفیف قرار بازداشت تصمیم بگیرد.
نیازمند اجاره سند
نیازمند اجاره سند

رأی وحدت رویه (قرار بازداشت)

شماره رأی وحدت رویه:۶۳۷
تاریخ:۰۲-۰۶-۱۳۷۸
خلاصه رأی:

براساس ماده صد و هفتاد و یک قانون آیین دادرسی کیفری بند چهارمتهم میتواند در خصوص قرار بازداشت موقت اعتراض کند.
 اعتراض به قراربازداشت حتی با تصویب قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب سال هزارو سیصد و هفتاد وسه و منحل شدن دادسرا تغییر نکرده است.
 برای حفظ حقوق متهم قرار بازداشت قابل اعتراض و رسیدگی است.
 همچنین در قرارهای قابل اعتراض ماده نوزده قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب بند (ب) ذکر نشدن عنوان قرار بازداشت دلیلی بر قطعی بودن قرار مذکور نیست.
 زیرا قرارهای ماده فوق مربوط به پرونده حقوقی است و مربوط به پرونده کیفری نیست.
 نتیجه اینکه رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به اعتراض قرار بازداشت رسیدگی کرد با رأی موافق برطبق موازین قانون است.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری ققنوس

گروه وکلای کیفری ققنوس دارای وکلای متخصص و باتجربه در امور مربوط به وثیقه برای آزادی زندانی و متهم می باشد.

برای اجاره سند با مشاور حقوقی گروه وکلای کیفری ققنوس تماس بگیرید.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه سند اجاره ای برای وثیقه دادگاه و قیمت سند اجاره ای را در تمام ساعات شبانه روزحتی ایام تعطیل با وکیل پایه یک دادگستری مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو باشیم.

هیات تحریریه ققنوس : نیازمند سند اجاره ای

قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی

4/5 - (4 امتیاز)

قرارداد اجاره سند

قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی یکی از موضوعاتی است که متهم و خانواده وی زمانی که مرجع قضایی به متهم تفهیم اتهام کرده و برایش قرار وثیقه صادر می کند، تبدیل به مشکل اساسی برای متهم و خانواده وی می شود.

در صورتی که خود متهم سند ملکی بریا تامین قرار وثیقه نداشته باشد، و خانواده متهم دچار تنش برای بازداشت متهم هستند، ممکن است برای سند اجاره ای برای آزادی زندانی به افراد کلاهبرداری که در بیرون از دادگاه و دادسرا فعالیت می کنند مراجعه کنند.

مطمئن ترین راه برای سند اجاره ای برای زندانی و متهم و تنظیم  قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی بهره مندی از مشاوره حقوقی وکیل دادگستری است.

وکیل دادگستری گروه وکلای ققنوس در تمام مراحل تامین سند اجاره ای برای زندانی در کنار خانواده متهم و زندانی می باشد.

قرارداد اجاره وثیقه برای زندانی
قرارداد اجاره وثیقه برای آزادی زندانی

گروه وکلای ققنوس خدمات ذیل را به متهم و خانواده زندانیان ارائه می کند:

 • سند اجاره ای در تهران
 • وثیقه اجاره ای در قم
 • سند اجاره ای در کرج و شهریار
 • وثیقه اجاره ای در رباط کریم
 • قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی

در ادامه مقاله در مورد تاثیر مرور زمان بر جرایم کیفری از دیدگاه قانون شرح داده شده است.

عوامل موثر در تعیین مجازات زندانی چیست؟

 • رضایت شاکی خصوصی
 • کیفیت و نوع جرم ارتکابی
 • اثر ارتکاب جرم
 • وضعیت سنی مجرم
 • شرایط جسمی مجرم
 • شخصیت و وضعیت مجرم
 • شغل مجرم
 • سابقه کیفری و سوء پیشینه

مرور زمان کیفری

بحث مرور زمان کیفری از موارد مهم در قانون مجازات اسلامی است. تعقیب مجرم و اجرای حکم قطعی در مورد جرایم کیفری، بعد از پایان این مدت متوقف می شود. مجازاتی که برای آن در قانون مجازات اسلامی  مشخص شده است، در مرور زمان کیفری اجرا نمی شود.

مرور زمان کیفری در قانون

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مرور زمان کیفری به سه بخش به شرح ذیل تقسیم شده است:

 • مرور زمان تعقیب
 • زمان صدور
 • مرور زمان اجرای حکم

مرور زمان تعقیب

 1. بحث مرور زمان تعقیب به زمان قبل از شکایت از متهم مربوط است.
 2. مرورزمان تعقیب از موقعی که جرمی اتفاق افتاده است تا پایان مهلت قانونی به منظور طرح شکایت را شامل می شود.
 3. بعد از این مدت تعقیب متهم صورت نمی گیرد.

مرور زمان صدور حکم

در صورتیکه از زمان تعقیب متهم تا پایان مهلت مرور زمان کیفری حکمی برای متهم صادر نشود. پس از اتمام مهلت زمان معین شده، دیگر امکان صدور حکم وجود ندارد. نحوه محاسبه مرور زمان از تاریخ دستورات لازم از سوی مقامات قضایی در نظرگرفته و محسوب خواهد شد.

قرارداد اجاره وثیقه برای آزادی
قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی

مرور زمان اجرای حکم

در صورتی که از زمان قطعی شدن رای تا پایان یافتن مهلت مشخص شده حکم به اجرا نشود. پس از پایان مهلت قانونی امکان اجرای حکم وجود ندارد.

بر طبق قانون مجازات اسلامی جرایمی که مهلت قانونی قطعی شدن آنها پایان یافته است وحکم در موردشان اجرا نشده است، دیگر قابلیت اجرایی ندارد.

 چه جرایمی مرور زمان کیفری در مورد آنها اجرا نمی‌شود؟

در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرایمی که مرور زمان کیفری را شامل نمی باشند، شرح داده است:

 • جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
 • جرم اقتصادی
 • جرائم کلاهبرداری
 • جرم اقتصادی موضوع تبصره ۳۶
 • جرائم مربوط به مواد مخدر

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

حق شاکی در مرور زمان کیفری

-مهمترین نکته در قانون مجازات اسلامی حق شاکی خصوصی است.

-براساس ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ متوقف شدن تعقیب متهم یا متوقف شدن صدوراجرای حکم مانع گرفتن حق شاکی خصوصی نمی شود.

-شاکی خصوصی میتواند شکایت خود را در مرجع صالح رسیدگی به جرم در مرجع قضایی مطرح کند.

-مهمترین نکته درمرور زمان کیفری این است که مرور زمان کیفری مختص مجازات های تعزیری است.

– مجازات های تعزیری شامل هشت درجه می باشند.

اجاره سند برای وثیقه زندانی 

خانواده محترم زندانیان برای تهیه و تامین وثیقه برای دادگاه و دادسرا و مشاوره حقوقی در خصوص پرونده زندانیان و قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی می توانند با مشاوران گروه وکلای کیفری ققنوس تماس بگیرند.

وکلای متخصص گروه ققنوس بعد از اینکه پرونده زندانی را تحویل گرفتند، در کمترین زمان ممکن اقدام به تهیه وثیقه  و قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی می کنند.

بخشنامه قوه قضائیه

براساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه هر نوع مکاتبه کاغذی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرجع قضایی ممنوع شد.

مزیت این بخشنامه به شرح ذیل است:

 • استعلام سابقه ثبتی وسهولت جوابگویی به مراجعین
 • جلوگیری از سوء استفاده
 • جلوگیری از جعل احتمالی مکاتبات

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه استعلامات و پاسخ ها بصورت الکترونیک و بوسیله شبکه ملی عدالت انجام می شود.

قرارداد اجاره وثیقه

مشاوره حقوقی قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی 

گروه وکلای کیفری ققنوس، مجموعه تخصص حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت وانجام اقدامات حقوقی در مورد قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی را اعلام می نماید.

قبل از هر اقدام قانونی در مورد تامین و اجاره وثیقه برای ضمانت دادگاه برای دادگاه با وکیل دادگستری گروه وکلای کیفری ققنوس مشورت نمایید.

هیات تحریریه ققنوس: قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی