مجازات رشوه | ارتشا از دیدگاه حقوق کیفری

مجازات رشوه | ارتشا از دیدگاه حقوق کیفری

5/5 - (17 امتیاز)

مجازات رشوه ؛ 09101923725

در این مقاله در خصوص رشوه که به عنوان یکی از مهم ترین  جرائم در حوزه فساد اداری و مالی می باشد؛ مصادیق و مجازات رشوه؛ همچنین مفاهیم رشوه؛ رشا و ارتشا؛ شرایط تحقق جرم؛ معاونت در جرم؛ مجازات راشی و مرتشی؛ قانون تشدید مجازات؛ مجازات مفسد فی الارض؛ مشاوره با وکیل متخصص وکلای ققنوس پرداخته شده است.

رشوه چیست ؟ نحوه مجازات آن چگونه است؟

همه ما اطلاعاتی در مورد رشوه چگونگی شکل گیری آن داریم اما شاید کمتر با میزان مجازات و نوع برخود قانونگذار با این نوع جرایم آشنا هستیم.

ما در این مقاله سعی بر این داریم که شما را بیش از پیش با جزئیات این جرم فراگیر در جامعه آشنا کنیم. پس برای این که بهتر بدانیم جرم رشوه چیست و چگونه شکل می گیرد و مجازات رشوه چیست،  تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

اگرچه جرم پرداخت و اخذ رشوه در زمره جرایم علیه آسایش عمومی مطرح می‌شود.

در آیین نامه رسیدگی به جرایم اقتصادی و هم در ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی یکی از جرایمی که به عنوان جرایم اقتصادی قید شده جرم رشا و ارتشا است.

ماهیت آن این است که این جرم علیه آسایش عمومی است و در واقع اعتماد مردم را نسبت به دولت از بین می برد اما این جرم به عنوان جرم اقتصادی احصا شده است.

واتساپ

تعریف رشوه؛

به معنای چیزی است که برای ضایع کردن حق یا انجام دادن کاری برخلاف وظیفه و یا صادر کردن حکمی برخلاف حق و عدالت یا برای انجام یک وظیفه قانونی صدور حکم به مقررات قانونی پرداخت می شود.

قانون گذار ما در قانون تشدید مجازات مرتکبین رشا اختلاس و کلاهبرداری و قانون مجازات اسلامی؛

رشوه را در واقع مال یا وجهی که برای انجام کار قانونی یا انجام کار غیرقانونی به یکی از کارمندان دولت پرداخت می شود اعم از اینکه کار انجام بشود یا نشود می گویند.

منظور از رشا؛

پرداخت رشوه توسط راشی است.

منظور از ارتشاء؛

اخذ رشوه است.

مشاوره وکیل

رشوه؛ مصادیق و مجازات های آن

 • عنصر قانونی جرم رشا و ارتشا ماده ۳ قانون تشدید مجازات رشوه مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷؛ 
 • ماده ۱۱۸ قانون مجازات رشوه جرایم نیروهای مسلح در مورد نظامیان؛
 • در مورد پرداخت رشوه ماده ۵۹۰ و ۵۹۲  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.

مطالب مرتبط    جرم اخاذی و مجازات آن در قانون

 ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ( مجازات رشوه )

– وجه رشوه کمتر از بیست هزار ریال باشد:

انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا سه سال.

– وجه رشوه بیشتر از بیست هزار ریال و کمتر از دویست هزار ریال باشد:

حبس از یک تا سه سال و جریمه نقدی برابر وجه رشوه گرفته شده و انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا سه سال.

مطالب مرتبط   مجازات اختلاس در ایران

– وجه رشوه بیشتر از دویست هزار ریال باشد و کمتر از یک میلیون ریال باشد:

حبس از دو تا پنج سال و جریمه نقدی برابر وجه گرفته شده و انفصال دائم از خدمت و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

– وجه رشوه بیشتر از یک میلیون ریال باشد:

حبس از پنج تا ده سال و جریمه نقدی برابر وجه گرفته شده و انفصال دائم از خدمت و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

ماده ۱۱۸ قانون مجازات رشوه جرایم نیروهای مسلح؛

در ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح هم برای نظامی ها تقریباً همین ماده را آورده است در مورد اخذ رشوه هم ماده ۵۹۰ الهی ۵۹۴ در قانون تعزیرات در مورد پرداخت رشوه می باشد.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

شرایط تحقق جرم رشوه

یک فعل مثبت مادی دادن و گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت با مبلغی غیر واقعی لازم است انجام شود از طرف راشی و به مرتشی داده شود.

عنصر مادی جرم رشوه به صورت ترک فعل قابل تحقق نیست بلکه به صورت فعل مثبت مادی است.

معاونت در جرم رشوه؛

را به مجازات پرداخت رشوه قانونگذار پیش‌بینی کرده است. بنابراین وعده دادن و پیشنهاد دادند که از ناحیه راشی و چه ازناحیه مرتشی به معنی رشوه نیست. حتی شروع به جرم هم تلقی نمی شود.

اگر با هم قبلاً توافق می کردند؛ اما دریافت و پرداخت انجام نشده، صرف توافق برای پرداخت رشوه و یا صرف توافق برای اخذ رشوه جرم تلقی نمی شود.

نکته مهم پیشنهاد و قبول پیشنهاد به معنی اخذ رشوه نیست حتی شروع به جرم هم تلقی نمی‌شود.

شروع پرداخت رشوه زمانی محقق می‌شود که کسی مال یا وجهی را به کارمند دولت برای انجام کار قانونی یا غیرقانونی بپردازد اما به عللی که مربوط به خودش نمی شود مانع می شود.

مطالب مرتبط   وثیقه اجاره ای معتبر از وکیل متخصص کیفری

انصراف اگر ایرادی باشد شروع به جرم نیست ولی اگر انصراف ارادی باشد نی که دستگیر می‌شود یا به هر علتی نمی‌تواند پرداخت را  انجام دهد شروع به جرم تلقی می شود.

نکته دوم؛

پرداخت مستقیم شرط وقوع بزه ارتش آن نیست ممکن است و یا مال به صورت غیر مستقیم به کارمند داده شود.

پرداخت غیر مستقیم به این صورت است که:

معمولاً کارمندان به صورت غیر مستقیم وجه را قبول می کنند.

مثلاً؛ وجه به شخصی غیر از خود کارمند پرداخت می شود، قبول رشوه محقق شده است و شرط دیگر این است که این جرم مختص کارمندان دولت است و برای تحقق این جرم شخصی که رشوه می گیرد باید بر اساس قانون استخدامی رابطه استخدامی داشته باشد.

اما در ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات ماموران به خدمات عمومی هم مانند کارمندان دولت مشمول حکم مقرر در این ماده می شوند.

جرم رشوه

جرم رشوه در خصوص چه کسانی شکل می گیرد؟

 • تحقق جرم رشوه با توجه به مقررات ماده ۳ قانون تشدید مجازات رشوه مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛
 • ماده ۵۹۰قانون مجازات اسلامی؛

علاوه بر وجه یامال یا سند پرداخت قبول بلاعوض مال یا کمتر از قیمت معمولی از مصادیق بزه ارتشاء است.

نکته بعدی در باب مجازات رشوه ؛

مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان ریشه می دهد شرط وقوع بزه رشا نیست.

مثلا اگر کسی خودش کارمند دولت باشد و مبلغی را اختلاس کند و به کارمند دولت دیگری از پولی که اختلاس کرده بپردازد جرم رشوه محقق شده است حتی اگر مال از طریق کلاهبرداری بوده باشد.

شرط دیگر تحقق جرم رشوه؛

مطالبه و اخذ هرگونه وجه یامال که سازمان ها و ادارات دولتی در قبال ارائه خدماتی که جزء وظایف قانونی آنها محسوب می شود غیرقانونی و بر خلاف مقررات بگیرد.

یعنی این که اگر یک سازمان دولتی مالی را خود سازمان و اداره دولتی از یک شخص بر خلاف مقررات بگیرد و برای آن مجوزی صادر نشده باشد؛ اخذ وجه توسط سازمان ها و ادارات دولتی در قبال انجام کار قانونی اگرچه برخلاف قانون است عنوان رشوه ندارد.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.ghoghnooslaw.com

punishment-for-bribery

در مورد این موضوع اگر پرداخت رشوه به صورت چک باشد؛

اینکه امکان وصول چک وجود دارد یا امکان وصول آن وجود ندارد؛ فرض بر اینکه طرف در بانک موجودی ندارد، شرط تحقق جرم نیست.

به صرف گرفتن آن چک و لو چکی که از حساب مسدود صادر شده باشد؛ همین که چک را گرفت اخذ رشوه محقق شده است.

در قانون تشدید پیش‌بینی شده که اگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سند پرداخت را قبول کند تاثیری در تحقق جرم ندارد.

مثلاً برگرداندن چک و منصرف شدن از ناحیه مرتشی از موجبات تخفیف مجازات رشوه است و تاثیری در تحقق جرم ندارد.

جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

چه زمانی اعمال مرتکب جرم رشوه تلقی نمی گردد؟

نکته بعدی این است که در قانون تشدید پیش‌بینی شده که آن کاری که کارمند دولت انجام بدهد باید مربوط به وظیفه خود آن شخص در سازمان متبوعه یا مربوط به یکی دیگر از کارمندان در همان سازمان باشد از مصادیق اخذ رشوه است.

مثلاً اگر کسی در وزارت امور خارجه کار کند و مبلغی را برای این که وظیفه ای که مربوط به خودش است را انجام دهد یا مربوط به یکی از کارمندان وزارتخانه باشد انجام دهد اخذ رشوه است.

اما اگر همین کارمند پولی را بگیرد که یک کار قانونی یا غیرقانونی را انجام دهد. مثلاً در وزارت نفت چون وزارت نفت سازمان مطبوع آن نیست؛ آنجا از مصادیق اخذ رشته تلقی نمی شود.

قانون تشدید مجازات رشوه

چون قانون تشدید می‌گوید:

بابت پولی که می ‌گیرد باید کاری انجام دهد که مربوط به وظیفه خودش باشد یا کارمند دیگری در همان سازمان. بنابراین اگر کارمند وزارت امور خارجه از بابت تسهیل در روند صدور پروانه ساختمانی از شخصی وجهی بگیرد که در شهرداری کارش را انجام دهد از مصادیق اخذ رشوه نیست.

اما در قانون مجازات  رشوه جرائم نیروهای مسلح؛

پیش بینی شده که اگر هر یک از کارکنان نیروهای مسلح پولی بگیرد چه کاری در هر کدام از نیروهای مسلح انجام دهد فرقی نمی کند در ارتش یا سپاه و نیروی انتظامی باشد رشوه تلقی می شود.

در واقع در قانون مجازات رشوه جرایم نیروهای مسلح مجموعه نیروهای مسلح یک سازمان واحد تلقی شده اند؛

لذا؛ اگر یک مامور نیروی انتظامی یا پاسدار ایا ارتشی پولی بگیرد که برای انجام کاری در سازمانی که جزء نیروهای مسلح و از مصادیق اخذ رشوه است.

اما اگر یک کارمند دولتی که در وزارت امور خارجه کار می کند پولی را بگیرد تا بخواهد کاری را در وزارت امور اقتصاد انجام دهد این از مصادیق اخیرش که نیست چون آن شخص در آن سازمان کار نمی کند و می تواند از مصادیق جرایم دیگری مثل کلاهبرداری باشد.

مطالب مرتبط   کلاهبرداری و اثبات آن

تاثیر سوء نیت مرتکب در مجازات رشوه

 • سوء نیت عام یعنی عالما و عامدا آن پول را بگیرد.
 • سوء نیت خاص در قبال انجام کاری باشد.

مفهوم سوء نیت عام

بنابراین اگر عالماً و عامداً پول را بگیرد اگر برای قرض باشد یا جزء مطالبات اداره باشد به هیچ عنوان از مصادیق اخذ رشوه نیست و شرط تحقق جرم داشتن سوء نیت عام یا خاص است.

 سوء نیت خاص

بنابراین اگر به عنوان هدیه یا ودیعه پرداخت شود و به عنوان دین به او برگرداند از مصادیق پرداخت رشوه نیست.

اگر کارمند دولت پول را بگیرد اما از ابتدا قصد انجام آن کار مورد انتظار را نداشته باشد آیا جرم محقق شده است؟

نظر قالب و رویه قضایی این است که اگر کسی از راشی پول را بگیرد؛ ولی دست انجام آن کار را نداشته باشد ولی چون به بهانه انجام آن کار پول را گرفته در واقع جرم ارتشا محقق شده است و در قانون کشورهای مصر و انگلستان و کانادا هم این چنین است.

این جرم از جرائم مطلق بوده و صرف گرفتن پول به بهانه انجام کار برای تحقق این جرم کفایت می کند.

ارتشا

مجازات راشی

هر کس عالما و عامدا برای اقدام به امر یا امتناع از انجام امریکا از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات رشوه برای مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی و یا سند پرداخت وجه  مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و علاوه بر ضبط مال به حبس از شش ماه تا ۳۰ سال یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

مجازات مرتشی  

به موجب ماده ۳ سه قانون تشدید مجازات مرتشی که در ابتدای مقاله بررسی کردیم.

حال اگر مرتشی با پولی که به عنوان رشوه گرفته مالی بخرد و این مال افزایش قیمت داشته باشد مثل خرید دلار یا خانه نحوه تعیین مجازات رشوه چگونه خواهد بود؟

یکی از اهداف مجازات رشوه 

این است که با مجازات کردن مرتکب افراد را به حالت قبل از ارتکاب جرم برگردانیم؛

همانطور که قبل از ارتکاب جرم بضاعت مالی نداشته با اعمال مجازات هم باید به همان وضعیت برگردد.

بنابراین سود حاصل آن وجه به صاحب اصلی ما بر می گردد که صاحب اصلی مال بسته به مورد یارا شی است ایا مرتشی بنابراین در این خصوص دادگاه تکلیف دارد در مورد افزایش قیمت تصمیم بگیرد و تحت عنوان وجوه ناشی از وقوع جرم این مال را ضبط کند و منوط به این است که دقیقاً مشخص شده باشد.

اگر کارمند دولت چند مرحله مال  یا وجه را بگیرد مشمول تعدد جرم می شود یا یک جرم محسوب می شود؟

چنانچه یک نفر بابت انجام یک کار چند مرحله وجهی را گرفته باشد تعدد محسوب نمی شود. اما اگر از چند نفر پول را بگیرد برای انجام یک کار از مصادیق تعدد جرم نیست. ولی قطعا اگر از افراد متعدد رشوه بگیرد که کارهای متعددی را انجام دهد از مصادیق تعدد جرم است.

آثار جرم رشوه
مجازات رشوه

آثار جرم رشوه

یکی از آثار جرم رشوه اختلاس این است:

کسی که به اتهام رشوه و اختلاس یا تحصیل مال ازطریق نامشروع و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار می گیرد به استناد ماده ۷ قانون تشدید؛

از تاریخ صدور کیفرخواست از خدمت توسط دادستان معلق می شود و دادستان الزاماً باید این تکلیف خود را انجام دهد.

مطالب مرتبط   جعل سند - استفاده از سند مجعول از منظر قانون

در ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح؛

برای دادستان نظامی این تکلیف پیش بینی شده که اگر یک نظامی رشوه گرفت و در مورد آن کیفر خواست صادر شد به محض صدور کیفرخواست دادستان مکلف است نظامی را از خدمت معلق کند علاوه بر الزام دادستان معلق کردن فردی که کیفرخواست صادر شده.

در تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید ( مجازات رشوه )؛

نیز برای وزیر آن دستگاه این اختیار پیش بینی شده فردی که به اتهامات اخذ رشوه یا اختلاس تحت تعقیب قرار می‌گیرد و پرونده به دادسرا می رود می تواند آن را از خدمت معلق کند.

این تعلیق از خدمت آثار بدی دارد؛ حقوق کارمندان کم می شود و حق آمدن سر کار ندارد و خصوصاً در آن مواردی که پرونده روندش در دادگاه طولانی شود آثار زیادی دارد.

رشوه و مجازات آن
مجازات رشوه

موارد تشدید مجازات مرتشی 

ماده ۴ قانون تشدید مجازات رشوه ؛

کسانی را که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری و امر ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند؛

 • علاوه بر ضبط کلیه اموال که از طریق رشته کسب کردند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری  و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد؛
 • به جزای نقدی معادل مجموع اموال؛
 • انفصال دائم از خدمات دولتی و پس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فل عرض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

مجازات مفسد فی الارض؛

با استناد به ماده ۲۸۶ است لذا اگر مصادیق مفسد فی الارض و بحث اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد؛ دادگاه انقلاب صلاحیت دارد در مورد شبکه هم که منظور باند است در قانون تعریف نشده است.

تبصره ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی؛

به تعریف گروه مجرمانه پرداخته که گروه منسجم بیش از دو نفر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شوند یا اینکه از ابتدا هدفشان ارتکاب جرم نبوده و پس از تشکیل گروه اهدافی را برای ارتکاب جرم  تعقیب ‌کنند. برای اینکه جرم اینها باندی باشد صرف اینکه یک نفر هم کارمند باشد کافی است و رویه قضایی این معضل را قبول دارد.

مطالب مرتبط   وکیل امور کیفری | متخصص در دعاوی جزائی

موارد تشدید مجازات راشی

در ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات رشوه (راشی) معین شده است:

 • علاوه بر ضبط مال؛
 • شش ماه تا سه سال حبس؛
 • و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

ما بر آن هستیم که هر کسی از حقوق خود آگاه و در به دست آوردن آن از چیزی هراس نداشته باشد.

گروه وکلای ققنوس

در همه حال و در هر شرایطی همراه و یار و یاور مردم عزیزمان بوده است و با سابقه طولانی که در حوزه جرائم گوناگون به لطف داشتن وکلایی متخصص دارد راحتی خیال را در کسب نتیجه برای موکلین خود به ارمغان می آورد.

شما عزیزان می توانید از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری با وکلای گروه ما در ارتباط باشید. در صورت سوال در مورد جزئیات مجازات رشوه با کارشناسان ما تماس بگیرید.

تیم ما مفتخر است که در هر زمینه ای از حضور وکلای متخصص آن حوزه بهره مند می باشد و پس از شنیدن سخنان شما و بررسی پرونده تان بهترین وکیل در حیطه درخواست و مشکل شما را به شما پیشنهاد می دهند.

هیات تحریریه گروه وکلای ققنوس

مجازات رشوه

سالار مرشدی

جرم قاچاق

جرم قاچاق | جرایم مرتبط و مجازات آن از منظر قانون

5/5 - (12 امتیاز)

جرم قاچاق ؛ 09101923725

مشاوره وکیل

جرم قاچاق کالا چیست؟

این روزها از قاچاق زیاد می شنویم. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که مقصود از قاچاق کالا چیست؟ مجازات چیست؟ …

اگر از این مسائل آگاه نیستید، پیشنهاد می کنم این متن را از دست ندهید. در این نوشته قصد داریم در مورد مجازات و جرم قاچاق کالا حرف بزنیم.

با ما بمانید تا بدانیم جرم قاچاق کالا چگونه و به چه شکل صورت می گیرد؟ و کیفر یا مجازاتی که قانونگذار در خصوص آن پیش بینی و تبیین کرده است چیست؟ و اینکه قبل از مطالعه جرم قاچاق بهتر است در مورد کلمه قاچاق و دلایل قاچاق یا نحوه مجازات و مهمتر از آن لزوم انتخاب وکیل متخصص آگاهی لازم را کسب کنید.

قاچاق

قاچاق چیست؟

قبل از اینکه در مورد جرم قاچاق صحبت کنیم، بهتر است در مورد کلمه قاچاق صحبت کنیم.

کلمه قاچاق بر اساس قانونی که در دی ماه سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد، به این صورت بیان شده است:

طبق قانون، قاچاق جرم محسوب می شود و به عملی گفته می شود که چیزی را بدون مجوز قانونی به محلی وارد یا از آن خارج کند این عمل جریمه دارد. این قاچاق می تواند در ورودی هر شهری، در خروجی شهر و … صورت گیرد.

«کالا» در این تعریف به معنای هر شیئی است که ارزش مادی داشته باشد. منظور از «ارز» پولی است که در کشورهای خارجی رایج است، مانند اسکناس، سکه، حواله ارزی و غیره.

قاچاق عبارت است از:

عبور کالا از مرز چه از خارج به داخل و چه از داخل به خارج از کشور که به صورت پنهانی وارد یا خارج می شود و در واقع بدون اجازه دولت و ممنوع است. به شخص یا کسانی که دست به قاچاق می زنند، قاچاقچی نیز می گویند.

قاچاق کالا؛

نوعی قاچاق است که در آن کالا از مکانی به مکان دیگر یا از مکانی به مکان دیگر منتقل می شود که ممکن است در داخل کشوری به نام قاچاق داخلی صورت گیرد.

یا به صورت مخفیانه وارد یا خارج از کشور شوند که به آن قاچاق خارجی می گویند. در هر صورت جرم قاچاق کالا تلقی می شود و مجازات قانونی و دولتی برای آن ها خواهد بود.

واتساپ

انواع قاچاق

 • ۱. کالا و ارز
 • ۲. انسان
 • ۳. مواد مخدر
 • ۴. اسلحه

مطالب مرتبط   وثیقه اجاره ای معتبر از وکیل متخصص کیفری

 قاچاق کالا

کالاهای ممنوعه:

این نوع کالاها کالاهایی هستند کهً قانونا ورود و خروج آنها ممنوع است.

کالای مجاز مشروط:

به مواردی گفته می شود که برای ورود و خروج باید تشریفات گمرکی داشته باشند تا مجوز لازم توسط مرجع مربوطه طبق قانون صادر شود

کالاهای مجاز:

این نوع کالاها که ورود و خروج آنها با رعایت یک سری وظایف ضروری مربوط به تشریفات گمرکی و بانکی انجام می شود، نیازی به دریافت مجوز ندارند.

 لازم به ذکر است که با کمک یک وکیل جرم قاچاق مجرب مطمئناً می توانید تمامی مراحل را با آگاهی لازم و با موفقیت انجام دهید.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

مجازات قاچاقچیان

مجازات جرم قاچاق کالا بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، این افراد علاوه بر ضبط کالاهایشان، جریمه نقدی نیز خواهند داشت.

بهتر است این را هم بگوییم که اگر فردی جنس مجاز را از طریق راه غیر قانونی وارد کشور کرده باشد، باید مبلغی که در مواد قانون پیش بینی شده است، یعنی تقریبا یک یا دو برابر ارزش کالای قاچاق، به عنوان جریمه به دولت پرداخت کند.

اگر افرادی که اقدام به جرم قاچاق می کنند اما به دلایل مختلف موفق به واردات یا صادرات کالای مورد نظر نمی شوند، طبق قانون ۶۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها متهم به ضبط کالا می شوند.

بهترین توصیه ای که می توان به کسانی که مرتکب چنین مجازاتی شده اند کرد این است که از مشاوره یک وکیل مجرب برای کاهش مجازات خود استفاده کنند. توجه داشته باشید که کمک گرفتن از وکیل متخصص قاچاق یک ضرورت انکارناپذیر است.

جرم قاچاق کالا

نکته مهم در مجازات قاچاقچی

بر اساس ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا؛

در صورتی که اشخاصی که مرتکب جرم قاچاق کالا می شوند، باید طبق قوانین مقرر مواردی از قبیل کارت صرافی، کارت بازرگانی، پروانه کسب، تعطیلی مشاغل، پروانه حمل و نقل و… و همچنین گواهینامه های رانندگی و حتی در خارج از کشور ممنوع است و در صورت قاچاق بودن کالا، موارد مذکور برای آن افراد باطل می شود و قاضی مدت این بطلان را که موقت یا دائم است تعیین می کند.

البته می توانید از راهکارها و تخصص یک وکیل خوب در خصوص مشکل خود بهره ببرید زیرا روند پرونده های قاچاق بسیار سخت و برای افراد عادی همراه با عدم کسب نتیجه می باشد.

شروط تحقق جرم قاچاق

مجازات متهم به قاچاق کالا دو شرط دارد. این دو شرط به شرح زیر است:

۱- در خصوص اجرای حکم قانون در مورد کسی که مرتکب قاچاق شده است، دادگاه باید اطمینان حاصل کند که شخص از حرام بودن کاری که انجام داده و عمداً قاچاق کرده است آگاه بوده است.

۲- حصول اطمینان از اینکه نیت متخلف از قاچاق کردن ورود ضرر و آسیب به حکومت بوده یا خیر. اگر مرتکب قصد آسیب رساندن به دولت را داشته باشد، حداکثر مجازات را برای فرد در نظر بگیرند.

جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

دلایل قاچاق کالا

یکی ازعلت های اصلی قاچاق کالا؛

خواسته افراد داخل کشور است که می خواهند از اقلام سایر کشورها استفاده کنند، همچنین بعضی از کشورهای خارجی تمایل به استفاده از اقلام تولیدی کشور ما دارند. در واقع این مطالبات باعث ورود غیرقانونی کالا به بازارها می شود.

البته قانونگذار با تبیین موادی که از ورود اقلام تولید کشورهای دیگر به کشور جلوگیری می کند، اجرای این گونه سیاست ها را در جهت حمایت از تولیدات ملی و داخلی تا سودآوری بالا را هدف قرار می دهد.

از این جهت می توان به قاچاق کالا اشاره کرد که تفاوت قیمت کالا در بازارهای کشور ما و دیگر کشورها بسیار زیاد است و منافع قابل توجهی را برای واردکننده به همراه دارد.

یکی دیگر از دلایل اقدام به جرم قاچاق کالا؛

اعمال مقادیر بسیار بالای گمرکی تا جایی که قیمت اصلی را به شدت بالا می برد که باعث افزایش قیمت کالا می شود.

افزایش بیکاری در کشور به ویژه در مناطق مرزی یکی از عوامل قاچاق کالا است که در برخی مناطق از جمله سیستان و بلوچستان یا کردستان و خوزستان و آذربایجان غربی و … دیده می شود.

مطالب مرتبط    مشاوره حقوقی با وکیل کیفری تهران

مرجع صالح به رسیدگی جرم قاچاق کالا

کلیه جرائم مرتبط با قاچاق کالا در دادگاه های انقلاب تهران رسیدگی می شود.

البته لازم به ذکر است در صورتی که عامل جنایت در تهران نباشد، پرونده قاچاقچی در نزدیکترین استان رسیدگی شود.

همچنین از دیگر مراجعی که در زمینه جرایم قاچاق کالا فعالیت می کند در واقع سازمان تعزیرات حکومتی است.

لازم به یادآوری است که با مراجعه به وکیل دادگستری که اطلاعات کاملی در مورد پرونده های قاچاق دارد و بهترین لایحه دفاعی را برای پرونده تهیه می کند، می توانید مطمئن باشید که به روند پرونده شما کمک می کند.

ما در این مقاله سعی کردیم شما را در خصوص موارد مختلف قاچاق آگاه کنیم تا مبادا به دام این افراد گرفتار شده و پایتان به پرونده های این چنینی باز نشود.

از این رو گروه وکلای ققنوس با در اختیار داشتن وکلایی با سابقه در زمینه قاچاق شما را یاری می نماید تا به ناحق گرفتار و درگیر مشکلات قاچاق نشوید.

هیات تحریریه گروه وکلای ققنوس

 جرم قاچاق؛ سالار مرشدی

مشاوره حقوقی آدم ربایی

مشاوره حقوقی آدم ربایی

5/5 - (8 امتیاز)

مشاوره حقوقی آدم ربایی ؛ 09101923725

مشاوره با وکیل آدم ربایی
مشاوره حقوقی آدم ربایی با وکیل کیفری

مشاوره حقوقی در پرونده آدم ربایی

سلام. خسته نباشید. ببخشید یک سوال از جانب شما داشتم، چندوقت پیش فرزندم را به زور سوار ماشین کردند و دزدیدن، ما هم شکایت کردیم و پیگیر شدیم و خداروشکر فرزندم پیدا شد، اما می خواستم بپرسم برای مجازات این شیادان باید چه کار کنیم. ممنون.

سلام و ممنون از طرح سوال شما، انشاا… با خواندن این مطلب به نتیجه ی دلخواه خود برسید.

واتساپ

مبحث اول:

معنا و مفهوم آدم ربایی:

در این مبحث به این قضیه می پردازیم که جرم آدم ربایی به چه معناست. باید گفت که انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که می تواند از روش های مختلفی صورت بگیرد مانند فریفتن یا با زور انجام گیرد را آدم ربایی می گویند.
به طور کلی آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابجائی از محلی به محل دیگر می باشد و باید گفت که اگر در جریان آدم ربایی به فرد اسیبی وارد شود مجازات فرد آدم ربا افزایش خواهد یافت.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

مبحث دوم:

ویژگی های مهم و اساسی جرم آدم ربایی:

در این مبحث ویژگی های جرم آدم ربایی را بررسی می کنیم.

۱.ویژگی اول:

مربوط به بعد قانونی جرم است که می گوید هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری، شخصی را برباید مجازات برای او به همراه دارد و در جای دیگری می گوید که اگر هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بربايد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید، مجازات خواهد شد.

مشاوره آدم ربایی
مشاوره حقوقی آدم ربایی

۲.ویژگی دوم:

جرم آدم ربایی مربوط به بعد فعلی آن است که باید گفت که عمل ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر جرم آدم ربایی محسوب می‌شود، به معنایی بهتر و دقیق تر اینکه ربودن شخص به این معناست که او را از جایی به جای دیگر بدون رضایت او منتقل کند.

۳.ویژگی سوم:

مربوط به بعد اراده است و باید گفت که شخص باید سوء نیت و قصد مجرمانه برای ارتکاب جرم را داشته باشد و در غیر اینصورت جرم آدم ربایی محقق نخواهد شد و انگیزه مرتکب جرم در عدم مسئولیت او بی‌تاثیر خوهد بود و مرتکب با هر انگیزه‌ای اعم از مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر مرتکب آدم‌ ربایی شود مجازات خواهد شد.

جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

مبحث سوم:

نکات متداول مشاوره حقوقی آدم ربایی:

۱.نکته ی اول:

آزادی تن، به معنای این است که آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن برگردد و از توقیف بدون جهت، محفوظ و مصون باشد، است که نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.

۲.نکته ی دوم:

آدم ربایی از جمله جرم های مرکب است که اغلب با زور همراه است. این جمله بدین معناست که مجرم از اسلحه (سرد و یا گرم) برای ترساندن انسان استفاده می کند تا بدین طریق فرد را سوار ماشین کرده و بدزدد.

۳.ممکن است جرم آدم ربایی با فریب دادن صورت بگیرد مانند این که فرد تصور می کند خودرویی که سوار می شود تاکسی است .

۴.نکته ی مهم دیگر؛

اینکه جرم آدم‌ ربایی از جرایم آنی به شمار می‌رود به این‌ معنا که در یک لحظه واقع می شود.

مشاوره حقوقی با وکیل آدم ربایی
مشاوره حقوقی آدم ربایی

۵. قانونگذار حتی شروع به جرم آدم ربایی را نیز مجازات برای آن درنظر گرفته است به این معنا که مثلا فرد خاطی، شخصی را به زور وارد ماشین می کند و قصد ربودن هم دارد ولی او را از مکانی به مکان دیگر انتقال نمی دهد و یا اینکه ممکن است که فرد از ماشین فرار کند.

۶. اگر شخصی، وسایل ارتکاب جرم را برای دیگری فراهم کند ولی خود او در جرم دخیل نباشد و یا اینکه افرادی را تشویق و یا تهدید کند که این جرم را انجام دهند، معاون در جرم است و مجازات می شود.

مطالب مرتبط    شکایت آدم ربایی و مراحل آن در سیستم قضایی

۷.اگر آدم ربا، قبل از دستگیری و با اختیار خود، شخصی را که دزدیده است، آزاد کند و یا به همان محل اولیه بازگرداند، مجازات او کاهش می یابد.

۸. چنانچه فردی دختری را برای ازدواج برباید و یا مخفی کند نیز مجازات خواهد شد.

۹. نکته ی مهم دیگر؛

اینکه اگر مجرم آسیبی به فرد وارد کند، جرم او شدیدتر می شود و مجازات او نیز افزایش خواهد یافت.

۱۰. اگر آدم‌ ربایی با وسیله نقلیه صورت بگیرد حتی اگر آن وسیله دوچرخه باشد، جرم شدیدتر شده و مجازات افزایش می یابد.

مطالب مرتبط   وکیل آدم ربایی متخصص در جرایم تجاوز به عنف

سخن آخر

آدم ربایی و جرایم مرتبط با آن که در مقالات توضیح دادیم، یکی از جرایم مهم توسط قانونگذار شناخته شده و برای آن مجازات سختی در نظر گرفته است.

بهترین راه در این زمينه و مسائلی همچون، مشاوره حقوقی آدم ربایی و راهنمایی گرفتن از وکلای باتجربه و متخصص گروه وکلای ققنوس است که راه حلی ساده و نتیجه گیری راحتی را برای شما در پی دارد.

هیات تحریریه گروه وکلای ققنوس

مشاوره حقوقی آدم ربایی ؛ محمد مهدی کیخا

وکیل آدم ربایی متخصص در جرایم تجاوز به عنف

وکیل آدم ربایی متخصص در جرایم تجاوز به عنف

4.9/5 - (13 امتیاز)

وکیل آدم ربایی ؛ 09101923725

مشاوره وکیل

جرم آدم ربایی

از منظر قانون موارد بیشماری جرم تلقی شده است و هر یک شرایط تشکیل جرم و آثار و مجازات های خاص خود را دارد.

برخی از این جرائم بر علیه اموال و برخی بر علیه اشخاص می باشد.

یعنی وقتی آن جرم صورت می گیرد ضرر و آثار آن متوجه اموال یا خود شخص می شود.

این یک تقسیم بندی کلی است که توسط حقوقدانان مطرح و جا افتاده شده است.

آدم ربایی نیز به عنوان یک جرم در زمره جرائم علیه اشخاص قرار می گیرد.

مجازات آدم ربایی

با این که هدف آدم ربا کسب پول و به طور کلی اموال است ولی چون آثار جرم بر شخص می باشد در این زمره قرار می گیرد.

این روزها در بطن جامعه جرم های بسیاری اتفاق می افتد که لازم است با آگاهی بیشتر و انجام موارد پیشگیرانه تا حد زیادی از وقوع آن ها جلوگیری نماییم.

با این که پیشگیری بسیار حائز اهمیت است ولی باز هم رخ دادن بعضی جرائم احتمال دارد و ان موقع است که همراهی یک فرد خبره و با تجربه به چشم می خورد.

تا جایی که خود قانونگذار نیز حضور وکیل را برای بررسی پرونده های مربوط به آدم ربایی لازم دانسته است. چون که تشخیص نوع و چگونگی جرم ارتکابی از حساسیت بالایی بر خوردار است.

واتساپ

آدم ربایی چیست؟

جرم آدم ربایی زمانی اتفاق می افتد که فردی با تهدید، زور یا برخلاف میل خود از مکانی به مکان دیگر منتقل شود.

آدم ربایی؛

یکی از جرایم مهم جامعه است که با ربودن آزادی فردی همراه است و می تواند نظم عمومی کشور ها را به شدت متزلزل کند، علاوه بر آن در مواردی با آسیب رساندن به اذهان عمومی جامعه همراه است.

پیامدهای فردی و جهانی دارد. اگرچه این جنایت در جوامع بشری زیاد اتفاق نمی افتد، اما اهمیت آن در این است که باید با مصادیق محدود آن به شکل جدی برخورد شود.

بنابراین در قانون مجازات اسلامی جابجایی شخص از محلی به مکان دیگر برای مخفی کردن او با قصد سوء، جرم آدم ربایی محسوب می شود.

در واقع اگر فردی مایل به انتقال به مکان دیگری باشد، جرم آدم ربایی اتفاق نیفتاده است و نمی توان محکوم را به این عنوان متهم کرد.

جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

آزادی بدن چیست؟

آزادی بدن به این معناست که؛

شخص می تواند و حق دارد از هر مکان و مکانی به مکان دیگری نقل مکان کند و به کشور خود برود و برگردد و از هرگونه بازداشت بدون جهت در امان باشد.

نکته:

آدم ربایی در واقع سلب آزادی است.

آدم ربایی و عناصر آن

 عناصر جرم آدم ربایی

جرم آدم ربایی از سه عتصر قانونی، معنوی و مادی تشکیل شده است.

عنصر قانونی جرم آدم ربایی و مجازات آن:

طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی:

«هر کس شخصاً یا توسط شخص دیگری به منظور مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر از طریق خشونت، تهدید یا حیله یا به هر طریق دیگری شخصی را بدزدد یا مخفی کند. به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می شود.»

در صورتی که مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال سن داشته باشد یا آدم ربایی توسط وسایل نقلیه انجام شود و یا قربانی آسیب های جسمی و حیثیتی داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود.

مطالب مرتبط    شکایت آدم ربایی و مراحل آن در سیستم قضایی

عنصر مادی جرم:

قسمت جسمانی جرم رکن مادی جرم است و زمانی اتفاق می افتد که شخصی بدون اراده و رضایت شخص دیگری را با حیله و زور و تهدید می رباید.

عنصر معنوی جرم:

علاوه بر عناصر قبلی، عنصر معنوی جرم نیز در ارتکاب جرم نقش دارد، یعنی مجرم باید در ارتکاب جرم قصد مجرمانه داشته باشد.

تبصره:

اگر شخصی با تهدید و زور شخصی را ربوده و مفقود الاثر باشد، در صورتی که آدم ربا نتواند زنده بودن او را ثابت کند ضامن دیه است، اما اگر ربوده شده به طور عادی بمیرد ربطی به آدم ربا ندارد یا اگر به دست شخص دیگری کشته شده باشد، رباینده ضامن نیست.

مرجع صلاحیت دار پرونده آدم ربایی

پرونده آدم ربایی به دادگاه عمومی کیفری ارسال می شود و دادگاه متهم را به ۵ تا ۱۵ سال حبس محکوم می کند و در صورت اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

لزوم حضور وکیل در پرونده آدم ربایی

لزوم حضور وکیل در پرونده آدم ربایی

حقیقت این است که وکیل آدم ربایی علاوه بر اینکه باید وظایف وکالت پرونده های مختلف را بر عهده بگیرد، باید توانایی شفاف سازی ابهامات و سوالات مختلف مربوط به رسیدگی به پرونده های مختلف را نیز داشته باشد.

وکیل آدم ربایی؛

باید تقریباً یک کارآگاه حرفه ای باشد و بتواند از تمام هوش خود برای پاسخگویی به تمام سؤالات مربوط به یک پرونده استفاده کند و از طرفی تشخیص دهد که در هر مرحله از چنین حوادثی چه چیزی به نفع موکل است.

امروزه وکیل آدم ربایی علاوه بر اینکه می تواند در دادگاه حاضر شود و برای حفظ حقوق موکل خود عملکرد مناسبی داشته باشد، این توانایی را دارد که آرامش بیشتری را برای موکل خود ایجاد کند و به تمام سوالات آنها با دقت پاسخ دهد.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

instagram

مشاوره آدم ربایی

اگر از آن دسته افرادی هستید که احساس می کنید به یک وکیل آدم ربایی نیاز دارید، توصیه می کنیم؛

از یک فرد حرفه ای و با تجربه در این زمینه کمک بگیرید.

یک وکیل آدم ربایی؛

با تجربه تر از هر شخص دیگری می تواند به پرونده های آدم ربایی رسیدگی کند و به طرفین پرونده کمک کند.

برای اینکه بتوانید یک وکیل آدم ربایی حرفه ای پیدا کنید و پرونده خود را به او محول کنید، توصیه می کنیم از افراد مختلف مانند گروه های حقوقی حرفه ای کمک بگیرید.

گروه متخصص و مجرب وکلای ققنوس؛

سال هاست که در پرونده های مختلف تلاش کرده و عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده اند و تعداد پرونده هایی که با موفقیت انجام شده بسیار زیاد است.

گروه وکلای ققنوس می تواند بهترین و حرفه ای ترین وکیل آدم ربایی در تهران را در کمترین زمان ممکن به شما معرفی کند.

 برای آشنایی با وکیل متخصص آدم ربایی می توانید در هر زمان با ما تماس بگیرید و به دفتر وکالت مراجعه کنید.

وکالت در آدم ربایی

وکالت در امور آدم ربایی

با توجه به موارد فوق؛

از آنجایی که جرم آدم ربایی برای دفاع از حقوق شما مجازات سنگینی دارد؛

بهتر است با وکیل متخصص در این زمینه مشورت کنید، زیرا وکیل کیفری با تجربه کافی می تواند به بهترین نحو از حقوق موکل دفاع کند.

مشاوره حقوقی با وکیل آدم ربایی از طرق مختلفی انجام می شود.

یکی از ساده ترین و رایج ترین روش های مشاوره وکیل آدم ربایی؛

این است که موکلان به صورت حضوری به دفتر وکالت او مراجعه کنند.

رویکرد جدید مشاوره با وکیل آدم ربایی، مشاوره غیر حضوری است. مشاوره غیر حضوری با وکیل آدم ربایی به صورت آنلاین و تلفنی می باشد.

بنابراین در چنین شرایطی افراد می توانند به راحتی با وکیل تماس گرفته و سئوالات خود را بدون محدودیت زمانی و مکانی در مواقع حساسی که نیاز به کمک وکیل حرفه ای آدم ربایی دارد مطرح کنند.

وکیل آدم ربایی در اسرع وقت به سوالات آنها پاسخ خواهد داد.

عموم مردم در هر سنی که باشند این اختیار قانونی دارند که از مزایای مشاوره با وکیل آدم ربایی بهره مند شوند و بدون اتلاف وقت به تمامی چالش های ذهنی خود پاسخ دهند.

شما عزیزان نیز می توانید با مراجعه حضوری و یا از طریق تلفنی از خدمات وکلای ما بهره مند شوید.

هیات تحریریه گروه وکلای ققنوس

 وکیل آدم ربایی

سالار مرشدی

تماس بگیرید
× واتساپ