اعتراض به قرار منع تعقیب

اعتراض به قرار منع تعقیب

Rate this post

اعتراض به قرار منع تعقیب : قرار منع تعقیب یکی از قرارهایی است که توسط مراجع قضایی صادر می شود و به معنای آن است که مقام قضایی وقوع جرم را احراز نکرده است. این قرار در صورت صدور، می تواند توسط شاکی پرونده ،مورد اعتراض قرار بگیرد. این شکایت مهلت و شرایط خاصی دارد که در این مقاله به آن می پردازیم. برای اعتراض به قرار منع تعقیب بهتر است از یک وکیل پایه یک کیفری با تجربه استفاده کنید. گروه وکلای ققنوس می توانند بهترین وکیل پایه یک کیفری را به شما معرفی کنند.

قرار منع تعقیب چیست؟

اعتراض به قرار منع تعقیب : قرار منع تعقیب یکی از قرارهای نهایی کیفری محسوب می شود. به طور کلی آنچه توسط مراجع قضایی صادر می شود می تواند حکم یا قرار باشد. حکم فقط توسط دادگاه و زمانی صادر می شود که نسبت به ماهیت پرونده رسیدگی صورت می گیرد. اما قرار می تواند هم توسط دادگاه و هم توسط دادسرا صادر شود.

قرار، بر خلاف حکم یک رای شکلی است که بدون بررسی ماهیت پرونده صادر می شود. قرارهای کیفری خود به دو نوع تمهیدی یا تامینی و نهایی تقسیم می شوند. قرارهای تمهیدی یا تامینی قرارهایی هستند که در حین رسیدگی مرجع قضایی، برای کسب تامین از متهم جهت انجام تحقیقات و جبران خسارت شاکی و یا آماده سازی پرونده برای صدور رای مناسب صادر می شوند. اما قرار نهایی قرار است که پرونده را از مرجعی که در حال رسیدگی به آن بوده خارج می کند. قرار منع تعقیب همانطور که گفتیم یک قرار نهایی است یعنی رسیدگی به پرونده را در مرجع قضایی خاتمه می دهد. در ادامه موارد صدور قرار منع تعقیب را شرح می دهیم.

اعتراض به قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب در چه مواردی صادر می شود؟

اعتراض به قرار منع تعقیب : قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که مرجع قضایی تشخیص می دهد یا آن جرم که مورد شکایت قرار گرفته توسط متهم انجام نشده، به عبارت دیگر عمل متهم جرم نیست و یا آن عمل جرم است اما دلیل کافی برای اثبات ارتکاب آن توسط متهم وجود ندارد. این موضوع در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.

بر اساس این ماده اگر قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن عمل متهم صادر شده باشد دیگر نمی توان مجددا از آن رفتار به عنوان جرم شکایت کرد اما اگر صدور قرار منع تعقیب به دلیل فقدان یا عدم کفایت ادله باشد، پس از کشف ادله جدید می توان با اجاره دادستان و فقط برای یک بار دیگر آن جرم را تعقیب کرد.

امکان اعتراض به قرار منع تعقیب و مهلت آن

اعتراض به قرار منع تعقیب : بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب از قرارهای غیر قطعی است و این به این معناست که این قرار قابلیت اعتراض از سوی شاکی را دارد. بر اساس تبصره این ماده، مهلت این اعتراض برای افراد داخل کشور 10 روز و برای افراد خارج از کشور 1 ماه از تاریخ ابلاغ قرار است.

چه کسی می تواند به قرار  منع تعقیب اعتراض کند؟

بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، شخص شاکی می تواند در صورت صدور قرار منع تعقیب به آن اعتراض کند. زیرا صدور قرار منع تعقیب باعث می شود به شکایت او رسیدگی نشود و به همین دلیل در اعتراض به قرار منع تعقیب ذی نفع است.

مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب کجاست؟

مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل آن جرم را دارد. این موضوع در ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. در صورتی که دادگاه صالح برای رسیدگی به آن جرم دادگاه انقلاب یا کیفری یک باشد و این دادگاه ها در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشند،

دادگاه کیفری دو به اعتراض به قرار منع تعقیب رسیدگی می کند.  اعتراض به قرار منع تعقیب در دادگاه صالح، به صورت فوق العاده بررسی می شود و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر آنکه قرار منع تعقیب درمورد جرایمی با مجازات های بند الف تا ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت قابل تجدید نظر است.

اعتراض به قرار منع تعقیب

این جرایم شامل موارد زیر هستند:

 • الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
 • ب- جرائم موجب حبس ابد
 • پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
 • ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

نتیجه اعتراض به قرار منع تعقیب چیست؟

اگر دادگاهی که به اعتراض به قرار منع تعقیب رسیدگی می کند آن را غیر موجه بداند اعتراض را رد و در صورتی که اعتراض را وارد بداند قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده را به دادسرا می فرستد تا روال عادی تحقیقات یعنی احضار متهم، تفهیم اتهام و در صورت لزوم، اخذ تامین از او طی شده و پرونده برای بررسی به دادگاه فرستاده شود.

اما حالت سومی هم وجود دارد و آن این است که ممکن است دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض، صرفا تحققات به عمل آمده توسط دادسرا را ناقص تشخیص دهد که در این صورت بدون صدور قرار جلب به دادرسی و با ذکر دقیق موارد نقص تحقیق پرونده را به دادسرا می فرستند تا تحقیقات آن کامل شود و یا آنکه خودش تحقیقات لازم را انجام می دهد.

مدارک لازم برای اعتراض به قرار منع تعقیب جیست؟

برای اعتراض به قرار منع تعقیب، باید اعتراض خود را در لایحه اعتراضی ای که توسط یک وکیل پایه کیفری نوشته می شود به دادگاه صالح برای رسیدگی ارائه دهید. در این لایحه اعتراضی باید مشخصات خودتان به عنوان شاکی پرونده و مشخصات متهم را به طور کامل ذکر کنید و بهتر است مستندات پرونده در دادسرا را هم به این لایحه ضمیمه کنید تا دادگاه بتواند آن ها را بررسی کند.

استفاده از وکیل پایه یک کیفری در اعتراض به قرار منع تعقیب

برای اعتراض به قرار منع تعقیب نکته ای که اهمیت زیادی دارد و باعث توجه دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض شما می شود، نحوه استدلال شما برای اثبات نادرست بودن قرار منع تعقیب است. یعنی استدلال و ادله موجود در لایحه اعتراضی باید به گونه ای باشد که بتواند وقوع جرم توسط متهم را ثابت کند و در نتیجه آن دادگاه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید.

به همین جهت حضور یک وکیل پایه یک کیفری که در نگارش انواع شکوائیه و لوایح کیفری دارای تخصص باشد و از قدرت استدلالی ثوی برخوردار باشد امری ضروری است و شانس موفقیت شما را افزایش می دهد. در صورت نیاز به وکیل پایه یک کیفری برای اعتراض به قرار منع تعقیب می توانید با گروه وکلای ققنوس تماس بگیرید.

اعتراض به قرار منع تعقیب

در این بخش به سوالات رایج شما درباره اعتراض به قرار منع تعقیب پاسخ می دهیم:

آیا قرار منع تعقیب قابل اعتراض است؟

بله. قرار منع تعقیب از قرارهای نهایی کیفری است که غیر قطعی بوده و در نتیجه قابل اعتراض است.

قرار منع تعقیب توسط چه کسی قابل اعتراض است؟

این قرار توسط شاکی قابل اعتراض است.

مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب کجاست؟

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نسبت به اصل دعوا را دارد.

اعتراض به قرار منع تعقیب

وکیل دادسرای امنیت اخلاقی

وکیل دادسرای امنیت اخلاقی

Rate this post

دادسرای امنیت اخلاقی یکی از دادسراهای تخصصی کیفری است که به طور تخصصی به جرایم خاصی می پردازد. وکیل دادسرای امنیت اخلاقی نیز یک وکیل پایه یک کیفری است که در پیگیری پرونده های طرح شده در دادسرای امنیت اخلاقی از تخصص و مهارت کافی برخوردار است. گروه وکلای ققنوس بهترین وکیل دادسرای امنیت اخلاقی را به شما معرفی می کنند و اگر نیاز به مشاوره حقوقی درمورد پرونده های طرح شده در این دادسرا داشته باشید آماده خدمت رسانی به شما هستند. در این مقاله با وظایف و عملکرد دادسرای امنیت اخلاقی و وکیل دادسرای امنیت اخلاقی آشنا خواهید شد.

دادسرای امنیت اخلاقی چیست؟

دادسرا به طور کلی یکی از مراجع قضایی است که وظیفه کشف جرم، تعیقب متهم، بازجویی از او و هر گونه اقدام لازم در جهت تحقیقات مربوط به ارتکاب جرم را انجام می دهد. اجرای احکام صادره از دادگاه ها نیز بر عهده واحد اجرای احکام دادسراست. اما دادسرای امنیت اخلاقی چه نوع دادسرایی است؟ دادسرای امنیت اخلاقی یک دادسرای تخصصی است به جرایم مربوط به عفت و اخلاق عمومی می پردازد.

دادسرای تخصصی به دادسرایی گفته می شود که از میان شعب مختلف دادسراها به بررسی پرونده های خاصی با موضوعات مشخصی اختصاص پیدا می کند. برای مثال می توان به دادسرای جرایم رایانه ای، دادسرای جرایم اقتصادی و دادسرای امنیت اخلاقی اشاره کرد که از جمله دادسراهای تخصصی محسوب می شوند.

وکیل دادسرای امنیت اخلاقی

دادسرای امنیت اخلاقی به چه جرایمی می پردازد؟

وکیل دادسرای امنیت اخلاقی : این دادسرا همانطور که از اسمش پیداست به جرایم مربوط به اخلاق و عفت عمومی می پردازد. این جرایم شامل جرایمی مانند جرایم مرتبط با تجهیزات دریافت از ماهواره، خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصولات سمعی و بصری مستهجن و مبتذل، قاچاق مشروبات الکلی، ایجاد مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر یا انظار عمومی، دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یا ترغیب به آن، شرب خمر، قمار و جرایم مرتبط با آن، قاچاق انسان، رانندگی با حالت مستی، ساخت، نگهداری و حمل مشروبات الکلی، جریحه دار نمودن عفت عمومی، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اشخاص و … می شوند.

دادسرای ناحیه 38 تهران کجاست؟

دادسرای ناحیه 38 تهران در واقع همان دادسرای امنیت اخلاقی در تهران است که تا مرداد سال 1398 به عنوان دادسرای ناحیه 28 یا دادسرای ارشاد شناخته می شده است و در حال حاضر به نام دادسرای ناحیه 38 یا دادسرای امنیت اخلاقی فعالیت می کند. وکیل دادسرای امنیت اخلاقی وکیلی است که به خوبی با رویه قضایی در این دادسرا آشنایی دارد. در ادامه به مهمترین جرایمی که در این دادسرا بررسی می شود، می پردازیم.

ایجاد باند فحشا یا خانه فساد

وکیل دادسرای امنیت اخلاقی : بر اساس ماده 639 قانون مجازات اسلامی ایجاد مرکز فحشا و همچنین، تشویق دیگران به آن جرم داسته شده است: افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

 • ‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.
 • ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
 • این جرم همانطور که گفتیم توسط وکیل دادسرای امنیت اخلاقی در دادسرای امنیت اخلاقی طرح و بررسی می شود.

وکیل دادسرای امنیت اخلاقی

جرایم منافی عفت

جرایم منافی عفت، طیف وسیعی از جرایم را در بر می گیرد. این جرایم بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه طرح می شوند و در همان جا مراحل تحقیقات را پشت سر می گذارند. بنابراین تحقیقات مربوط به این جرایم در دادسرای امنیت اخلاقی انجام نمی شود.

ماده 306 قانون مذکور به این صورت است: به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. در تبصره این ماده نیز جرایم منافی عفت تعریف شده اند: منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

حجاب غیرشرعی

بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، حضور زنان در انظار عمومی بدون حجاب شرعی جرم تلقی می شود و به این جرم در دادسرای امنیت اخلاقی رسیدگی می شود: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از 2 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

پلیس امنیت اخلاقی

نیروی انتظامی در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان ضابط عام دادگستری معرفی شده است. بر اساس ماده 28 این قانون ضابطان دادگستری این گونه تعریف شده اند: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به‌موجب قانون اقدام می‌کنند.

در بند الف ماده 29 همین قانون نیز فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند، به عنوان ضابط عام عنوان شده اند. بنابراین نیروی انتظامی در تمام جرایم می تواند به عنوان ضابط عام وقوع جرم را به مراجع قضایی گزارش دهد. پلیس امنیت اخلاقی نیز بخشی از نیروی انتظامی است که به طور خاص در زمینه کشف جرایم منافی و عفت و اخلاق عمومی و حفظ ادله و آثار مربوط به این جرایم فعالیت می کند.

نحوه شکایت در دادسرای امنیت اخلاقی چگونه است؟

وکیل دادسرای امنیت اخلاقی : برای شکایت در دادسرای امنیت اخلاقی مانند تمام دادسراهای کیفری لازم است شکوائیه ای بر اساس قوانین و مقررات موجود و به انضمام تمامی ادله و استناداتی که اثبات کننده وقوع جرم هستند، به این دادسرا ارائه دهید. وکیل دادسرای امنیت اخلاقی می تواند در تهیه این شکوائیه به بهترین نحو ممکن به شما کمک کند تا با ارائه شکوائیه ای مستدل و مستند به قوانین مربوطه شانس موفقیت شما در پرونده افزایش پیدا کند.

برای در اختیار داشتن بهترین وکیل دادسرای امنیت اخلاقی می توانید با گروه وکلای ققنوس ارتباط برقرار کنید. گروه وکلای ققنوس با شرکت بهترین وکلا و متخصصان حقوقی در سراسر کشور آماده پاسخگویی به انواع سوالات شما خواهد بود.

وکیل دادسرای امنیت اخلاقی

در این قسمت به سوالات متداول شما درباره وکیل دادسرای امنیت اخلاقی پاس می دهیم:

وکیل دادسرای امنیت اخلاقی چه وظایفی بر عهده دارد؟

وکیل دادسرای امنیت اخلاقی وظیفه نگارش شکوائیه در مقام وکیل شاکی و یا نگارش لایحه دفاعیه برای دفاع از متهم در مقام وکیل متهم را بر عهده دارد و می تواند با حضور موثر در جلسه دادرسی به شما کمک کند.

آیا امضای تعهد در پلیس امنیت اخلاقی سوء سابقه کیفری محسوب می شود؟

خیر. امضای تعهد در پلیس امنیت اخلاقی سوء سابقه کیفری نخواهد بود.

دادسرای امنیت اخلاقی به چه جرایمی رسیدگی می کند؟

دادسرای امنیت اخلاقی به کلیه جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی ترویج و اشاعه فحشا، حجاب غیرشرعی، مصرف الکل، قماربازی و … رسیدگی می کند.

وکیل پرونده های پزشکی با قیمت استثنائی

Rate this post

وکیل پرونده های پزشکی یک وکیل پایه یک کیفری است که در شکایت از جرایم و تخلفات پزشکی یا دفاع از متهم به این جرایم و تخلفات مهارت و تخصص دارد. جرایم و تخلفات پزشکی دارای قوانین و مقررات مخصوص به خود هستند، به همین دلیل استفاده از وکیل پرونده های پزشکی که به کلیه این قوانین و مقررات مسلط باشد و بتواند به درستی به آن ها استناد کند در موفقیت پرونده های پزشکی نقش به سزایی دارد. گروه وکلای ققنوس بهترین وکیل پرونده های پزشکی را به شما معرفی می کنند. در این مقاله درباره جرایم و تخلفات پزشکی و مهارت های مورد نیاز وکیل پرونده های پزشکی توضیحات مورد نیاز را به شما می دهیم.

مشاوره تلفنی

جرایم پزشکی چه هستند؟

وکیل پرونده های پزشکی : جرایم پزشکی جرایمی هستند که متخصصان و متصدیان امور پزشکی در جریان انجام وظیفه خود نسبت به بیماران مرتکب می شوند. در جریان انجام امور پزشکی ممکن است پزشک یا سایر اعضای کادر درمان با قصور یا تقصیر خود موجب ایراد ضرر و خسارت به بیمار شده و از این طریق به او آسیب های جدی وارد نمایند. بیماری که به واسطه تقصیر یا سهل انگاری پزشک یا سایر اعضای کادر درمان دچار خسارت و آسیب شده است می تواند بر اساس قوانین و مقررات موجود در این زمینه و بهره گیری از وکیل پرونده های پزشکی از فرد خاطی شکایت نماید.

تفاوت جرایم پزشکی با تخلفات پزشکی چیست؟

جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات مورد جرم انگاری قانون گذار قرار گرفته اند در حالی که تخلفات پزشکی به معنای تخلف از ضوابط و مقررات صنفی و انضباطی ای است که توسط سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت مقرر شده است و مجازات های مخصوص به خود را دارد. رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرا و دادگاه های عمومی کیفری انجام می شود اما رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی است که پس از بررسی در این دادسرا پرونده به هیات های بدوی انتظامی ارجاع می شود.

طرح شکایت در دادسرای انتظامی پزشکی مانع از طرح آن در دادسرا و دادگاه های عمومی کیفری نیست زیرا ممکن است یک عمل واحد به طور هم زمان واجد وصف کیفری و مجرمانه و همچنین وصف انضباطی باشد. در نتیجه در هر دو مرجع می توان از یک عمل واحد بنا به جنبه های مختلف آن شکایت نمود. وکیل پرونده های پزشکی در تفکیک این دو جنبه و راهنمایی برای نحوه شکایت در هر دو مرجع به شما کمک خواهد کرد.

وکیل پرونده های پزشکی

جرایم پزشکی در قانون مجازات اسلامی

وکیل پرونده های پزشکی : همانطور که گفتیم، جرایم پزشکی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ذکر شده اند. در ماده 495 این قانون یک قاعده کلی برای جرم انگاری رفتار پزشکان در حین انجام امر پزشکی گفته می شود: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

بنابراین پزشک در هر شرایطی اگر در انجام امور پزشکی مرتکب تقصیر شده باشد یا بر خلاف موازین علمی و فنی عمل کرده باشد مستوجب مجازات است. اما نحوه اثبات این تقصیر بسته به اینکه پزشک برائت گرفته باشد یا نه متفاوت است.

بر اساس این ماده دو حالت قابل فرض است. اولین حالت آن است که پزشک از بیمار یا ولی او برائت نگرفته باشد، که در این صورت با تحقق تلف یا صدمه بدنی تقصیر پزشک مفروض است و اثبات اینکه پزشک بر اساس موازین علمی و فنی عمل کرده است بر عهده خود اوست. اما در فرضی که پزشک از بیمار یا ولی او برائت گرفته باشد، فرض بر عدم تقصیر پزشک است و اثبات آنکه پزشک مرتکب تقصیر شده و مطابق موازین عمل نکرده با شخص شاکی است. بنابراین حتی اگر پزشک از بیمار برائت گرفته باشد اما در حین انجام امر پزشکی مرتکب تقصیر باشد و تقصیر او  ثابت شود، ضامن خواهد بود و در واقع آنچه در این بین موضوعیت دارد اثبات تقصیر پزشک است.

تبصره 1 این ماده نیز بیان کننده همین امر است: در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

اجاره سند

مسئولیت شخص بیمار یا پرستار و نقش وکیل پرونده های پزشکی

وکیل پرونده های پزشکی : ماده 496 قانون مجازات اسلامی درباره دستوراتی است که پزشک برای معالجه به پرستار یا خود بیمار می دهد: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.

بنابراین فرض بر این است که پزشک در رابطه با تبعات دستورات خود به بیمار یا پرستار ضامن است مگر آنکه طبق ماده 495 عدم تقصیر خود را ثابت کند. در تبصره این ماده بیان شده در صورتی که بیمار یا پرستار بدانند دستور پزشک اشتباه است و با وجود این آن را اجرا کنند پزشک ضامن نیست: در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

اثبات هر یک از این موارد بر عهده وکیل پرونده های پزشکی است که در کنار شما حضور دارد.

دادسرای جرایم پزشکی

گفتیم که رسیدگی به جرایم پزشکی بر عهده دادسرا و دادگاه های عمومی کیفری است. دادسرای جرایم پزشکی یک دادسرای تخصصی است که در واقع شامل بخشی از شعب دادسرای عمومی است که به بررسی تخصصی جرایم پزشکی اختصاص پیدا کرده است. در این دادسراها از نظرات تخصصی سازمان پزشکی قانونی و سایر مراجع متخصص استفاده می شود اما نظر نهایی در رابطه با جرم بودن یا نبودن رفتار با مراجع قضایی است و نظرات متخصصان پزشکی در این زمینه جنبه مشورتی دارد. پس از بررسی پرونده در دادسرای جرایم پزشکی در صورتی که مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده عمل پزشک را جرم بدانند پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع می دهند تا حکم مقتضی را صادر کند.

دادگاه عمومی بر اساس اینکه جرم را از نوع عمد یا غیر عمد تشخیص دهد حکم متناسب با آن را صادر و پزشک را به مجازات مقرر محکوم می نماید. در تمام این مراحل، استفاده از وکیل پرنده های پزشکی به سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی می افزاید و شانس موفقیت شما را در اثبات ادعایتان افزایش می دهد.

وکیل پرونده های پزشکی

تخلفات پزشکی

تخلفات پزشکی همانطور که گفتیم، به معنای تخلف از مقررات صنفی و انضباطی در امر پزشکی است و با جرایم پزشکی تفاوت دارد. مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان نظام پزشکی است. مجازات تخلفات پزشکی بسته به نوع تخلف می تواند از توبیخ شفاهی تا محرومیت دائمی از اشتغال به حرفه پزشکی در تمام کشور را در بر بگیرد.

اجاره سند

در قسمت زیر مهمترین تخلفات پزشکی را  که در آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ذکر شده است، بیان می کنیم:

 • سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی
 • افشا نمودن اسرار و نوع بیماری
 • انجام اعمال خلاف شئون پزشکی
 • جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده
 • فریفتن بیمار و ….

شکایت از هر یک از موارد بالا را با مشورت گرفتن از یک وکیل پرونده های پزشکی می توانید در سازمان نظام پزشکی مطرح کنید.

وکیل پرونده های پزشکی چه ویژگی هایی دارد؟

وکیل پرونده های پزشکی یک وکیل کیفری است که باید در رشته حقوق جزا و جرم شناسی تحصیل کرده باشد و از کانون وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضاییه در محل فعالیت خود پروانه معتبر وکالت داشته باشد. وکیل پرونده های پزشکی علاوه بر آشنایی با کلیه مقررات جزایی و انضباطی در حوزه امور پزشکی باید با تشکیلات دادسرای جرایم پزشکی و سازمان نظام پزشکی به عنوان دو مرجع مهم برای شکایت از جرایم و تخلفات پزشکی آشنایی داشته باشد تا بتواند در اسرع وقت شکایت موکل خود را به این مراجع ارائه دهد. وکیل پرونده های پزشکی علاوه بر کمک به بیمار به عنوان شاکی می تواند به پزشک متهم به جرایم و تخلفات پزشکی هم کمک کند تا با اثبات بی گناهی خود از مجازات جرایم پزشکی یا تخلفات پزشکی نجات پیدا کند. در صورتی که نیازمند بهترین وکیل پرونده های پزشکی هستید می توانید با گروه وکلای ققنوس تماس بگیرید.

وکیل پرونده های پزشکی

در این بخش به سوالات متداول شما درباره وکیل پرونده های پزشکی پاسخ می دهیم:

جرایم پزشکی به چه جرایمی می گویند؟

هر گونه عمل پزشک که از روی تقصیر و بر خلاف موازین علمی و فنی باشد و موجبه صدمه و آسیب به بیمار شود جرم تلقی شده است.

مرجع شکایت از جرایم و تخلفات پزشکی کجاست؟

برای شکایت از جرایم پزشکی باید شکایت خود را در قالب یک شکوائیه مستدل به دادسرای جرایم پزشکی ارائه دهید و برای شکایت از تخلفات پزشکی باید سازمان نظام پزشکی مراجعه کنید.

وکیل پرونده های پزشکی

وکیل کیفری

وکیل امور کیفری | متخصص در دعاوی جزائی

5/5 - (6 امتیاز)

وکیل امور کیفری : امور کیفری بخش بسیار مهمی از دعاوی مطروحه در دادگاه ها و دادسراها را تشکیل می دهد که با توجه به آثار و مجازات هایی که می تواند برای شخص متهم در پی داشته باشد، استفاده از یک وکیل امور کیفری در آن ها ضروری به نظر می رسد. در این مقاله به ضرورت استفاده از وکیل امور کیفری و ویژگی های بهترین وکیل امور کیفری می پردازیم. برای استفاده از بهترین وکیل امور کیفری در هر یک از شهرهای کشور می توانید از گروه وکلای ققنوس کمک بگیرید.

دعوای کیفری چیست؟

در ابتدا لازم است به این سوال پاسخ دهیم که اصولا دعوای کیفری چه نوع دعوایی است و چه ویژگی هایی دارد؟ اصولا دعاوی ای که در مراجع قضایی طرح می شوند به دو دسته تقسیم می شوند: دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی. دعوای کیفری به دعوایی گفته می شود که در آن به وقوع یک جرم پرداخته می شود. در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم به این صورت تعریف شده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

بنابراین، طبق این تعریف اگر رفتاری بر اساس قانون مجازاتی نداشته باشد، جرم تلقی نمی شود. به این ترتیب، می توان گفت دعوای کیفری برای اثبات تحقق رفتاری مطرح می شود که ادعا می شود یکی از عناوین مجرمانه بوده و بر اساس قانون دارای مجازات است. برای مثال می توان از عناوین مجرمانه ای مقل قتل، سرقت، کلاهبرداری، جعل، توهین و افترا و … نام برد که افراد می توانند نسبت به ارتکاب آن ها شکایت کنند.

وکیل امور کیفری

قوانین کیفری

مقررات و احکام مربوط به دعاوی کیفری در قوانینی که قوانین کیفری نامیده می شوند ذکر شده اند. این قوانین یا ماهوی هستند، به این معنا که در آن ها رفتارهای مشخصی با شرایط و ویژگی های مشخص به عنوان جرم شناخته شده اند و یا شکلی هستند که به این معناست که در آن ها جرم انگاری صورت نگرفته بلکه تشریفات و نحوه رسیدگی به جرایمی که در قوانین ماهوی ذکر شده اند مشخص شده است.

مهمترین قانون کیفری ماهوی در ایران، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است و مهمترین قانون کیفری شکلی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است. در کنار این قوانین عمومی و گسترده، قوانین کوچک تری هم وجود دارند که اصطلاحا قوانین خاص نامیده می شوند و به موضوعات مشخص و جزئی تری می پردازند. برای مثل می توان از قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قانون جرایم رایانه ای، قانون مبارزه با پولشویی، قانون نجوه اجرای محکومیت های مالی، قانون قاچاق اسلحه، قانون سقط درمانی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با قاچاق انسان، قانون مطبوعات و.. نام برد که به عنوان قانون خاص شناخته و به کار برده می شوند.

وکیل امور کیفری

مجازات های کیفری چه هستند؟

همانطور که گفتیم، جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این مجازات می تواند انواع مختلفی داشته باشد. به طور کلی در قانون مجازات اسلامی چهار نوع مجازات به رسمیت شناخته شده است: حد، قصاص، دیه و تعزیر.

حد مجازاتی شرعی است که در فقه امامیه برای رفتارهای مشخصی با شرایط و ویژگی های خاصی ذکر شده است و از سوی قاضی قابلیت هیچ نوع تغییری از تخفیف تا تشدید را ندارد. جرایمی مانند زنا، لواط، قذف، مساحقه، شرب خمر، سرقت حدی و … جرایم حدی هستند. مجازات این جرایم می تواند از شلاق تا اعدام باشد.

قصاص به مجازات جنایت عمدی بر عضو یا نفس انسان دیگر گفته می شود که احکام و مقررات آن از شرع گرفته شده است.

دیه نیز به مبلغ مشخصی می شود که در ازای جنایت غیر عمدی بر عضو یا نفس گفته می شود که میزان آن در شرع معین شده و معادل ریالی آن هر ساله توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می شود. دیه همچنین در مواردی که به هر دلیلی اجرای قصاص در جرایم عمدی منتفی می شود به عنوان جایگزین قصاص از مجرم گرفته می شود.

تعزیر به هر مجازاتی گفته می شود که جرو سه مورد بالا نباشد. بر اساس شرع اسلامی، حکومت می تواند برای هر رفتاری که در شرع حرام دانسته شده است، مجازاتی تحت عنوان تعزیر قرار دهد. محدوده مجازات در تعزیر از سوی قانون گذار تعیین می شود و تعیین میزان دقیق آن بر عهده قاضی است. قاضی می تواند در مجازات تعزیری از انواع تخفیف، تشدید، مجازات جایگزین حبس، تعلیق، تعویق و هر نهاد دیگری که در قانون مجازات عنوان شده استفاده کند.

وکیل امور کیفری

تفاوت دعوای کیفری با دعوای حقوقی چیست؟

دعوای کیفری با دعوای حقوقی تفاوت بسیاری دارد که در زیر به بخشی از آن ها اشاره می کنیم:

 1. طرح دعوای حقوقی باید حتما در ورقه ای با فرم مخصوص که دادخواست نامیده می شود انجام شود و در صورت عدم رعایت شرایط دادخواست نویسی دعوای حقوقی رد می شود اما طرح دعوای کیفری به موجب شکوائیه است که می تواند در هر فرمی نوشته شود و یا حتی به صورت شفاهی طرح شود.
 2. در دعوای حقوقی به طرح کننده دعوا خواهان و به طرف مقابل خوانده می گویند اما در دعوای کیفری به طرح کننده دعوا شاکی و به کسی که علیه او شکایت شده مشتکی عنه گفته می شود.
 3. پرونده حقوقی با استرداد دعوا توسط خواهان مختومه می شود اما در بسیاری از دعاوی کیفری به دلیل جنبه عمومی جرم، حتی با وجود رضایت شاکی پرونده ادامه پیدا می کند.
 4. رسیدگی به دعاوی کیفری معمولا سریع تر از دعاوی حقوقی انجام می شود.
 5. در شکایت کیفری اگر متهم به احضاریه مرجع قضایی توجه نکند، جلب می شود اما در صورتی که خوانده دعوای حقوقی در مرجع قضایی حاضر نشود رسیدگی بدون او ادامه پیدا می کند و رای مقتضی صادر می شود.

با توجه به این تفاوت ها پیگیری پرونده های کیفری تخصص و مهارت ویژه ای می طلبد که در وکیل امور کیفری وجود دارد. در ادامه به ویژگی های وکیل امور کیفری پرداخته می شود.

ویژگی های وکیل امور کیفری

وکیل امور کیفری وکیلی است که تخصص و تمرکز حرفه ای خود را بر طرح دعاوی کیفری یا دفاع از متهمان قرار داده است. وکیل امور کیفری علاوه بر آنکه باید از کانون وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضاییه در محل فعالیت خود پروانه معتبر داشته باشد، باید فارغ التحصیل رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشکده حقوق باشد تا بتواند با تسلط بر کلیه قوانین کیفری شکوائیه یا لایحه دفاعی مستدل و مستندی تهیه کند که باعث موفقیت در پرونده موکل خود شود.

وکیل امور کیفری علاوه بر تسلط بر قوانین و مقررات کیفری باید به رویه قضایی جاری در محاکم و دادسراهای کیفری نیز آگاه باشد تا از طرح دعوای نادرست و اتلاف هزینه و انرژی موکل خود جلوگیری کند. با توجه به نکاتی که گفته شد، پیشنهاد می کنیم در صورت درگیری در یک پرونده کیفری حتما از وکیل امور کیفری بهره مند شوید و اقدامات حقوقی خود را بر اساس مشاوره با وکیل امور کیفری پیش ببرید. برای آشنایی با بهترین وکیل امور کیفری در هر یک از شهرهای سراسر کشور با گروه وکلای ققنوس که دارای تجربه چندین ساله در امور کیفری هستند تماس بگیرید.

وکیل امور کیفری

در این قسمت به سوالات متداول شما درباره وکیل امور کیفری پاسخ می دهیم:

امور کیفری چه اموری هستند؟

همانطور که در بالا گفته شد، امور کیفری اموری هستند که حول محور تحقق یک جرم در دادسرا یا دادگاه مطرح می شوند و وکیل امور کیفری می تواند به وکالت از شما آن را پیگیری نمیاد.

وکیل امور کیفری در چه مراحلی می تواند به موکل کمک کند؟

استفاده از وکیل امور کیفری در تمامی مراحل رسیدگی به این دعاوی مجاز است.