جرم اخاذی و مجازات آن در قانون

5/5 - (6 votes)

 جرم اخاذی، اخاذی ، تهدید، زورگیری، باج گیری، اخاذی در فضای مجازی، وکلای ققنوس، 09101923725

اینستاگرام حقوقی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.ghoghnooslaw.com
Extortion

مجازات جرم اخاذی در قانون

اخاذی یکی از جرایم کیفری است که شباهت زیادی به جرم تهدید دارد. اگرعناصر جرم زورگیری یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی وجود داشته باشد، شخص  قابل مجازات است. اخاذی به معنای باج گیری زورگیری و یا گرفتن چیزی یا مالی به زور و یا با تهدید از دیگری است. هدف از این جرم بدست آوردن غیر قانونی پول، مال به زور و اجبار است. اگر جرم اخاذی با تهدید و بیم انجام شود، جزئی از جرم تهدید است.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است: 

 • تعریف اخاذی
 • جرم اخاذی باید شامل دو چیز باشد
 • عناصر تشکیل دهنده جرم اخاذی
 • عنصر قانونی جرم اخاذی یا اخاذی
 • آیا اخاذی فقط شامل پول می شود؟
 • عنصر معنوی جرم اخاذی
 • آیا اخاذی فقط شامل پول می شود؟

مطالب مرتبط   مشاوره کیفری تخصصی 09101923725

 • عنصر مادی جرم اخاذی
 • مجازات جرم اخاذی
 • جرم اخاذی توسط نیروهای مسلح
 • تفاوت  جرم اخاذی و  جرم تهدید
 • جرم اخاذی در فضای مجازی
 • حکم اخاذی در فضای مجازی طبق قانون
 • چگونه می توان از تقلب و اخاذی در فضای مجازی شکایت کرد؟
 • نمونه متن شکایت از جرم اخاذی در فضای مجازی
 • وکیل گروه وکلای ققنوس 

جرم اخاذی

تعریف اخاذی

اخاذی:

یعنی باج گیری، گرفتن مال یا چیزی به زور و تهدید دیگری. این اصطلاح به معنای گرفتن پول، دارایی، اسناد از مردم با زور و تهدید است. این جرم بدست آوردن غیرقانونی پول، دارایی یا خدمات از شخص، نهاد یا موسسات با اجبار است.

جرم اخاذی باید شامل دو چیز باشد.

تهدید:

 در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن  است. عرف و قانون معنای یکسانی از این عنوان دارند و تهدید این است که طرف مقابل را نسبت به هر چیزی که برای او مضر یا ناخوشایند است مرعوب کند.

حکم اخاذی

عناصر تشکیل دهنده جرم اخاذی

عنصر قانونی جرم اخاذی یا اخاذی

این است که قانونگذار در قانون آن را جرم دانسته برای آن مجازات تعیین کرده است. اگرچه جرم اخاذی یا اخاذی بسیار مهم است. اما قانونگذار جرم مستقل اخاذی را تعریف نکرده است. جرم اخاذی و عنصر قانونی در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

برطبق این قانون هرگاه شخص دیگری را به هر طریقی به قتل، یا از دست دادن جان، ناموس یا پول، یا افشای رازی برای خود یا نزدیکانش تهدید کند، خواه از این طریق، خواستار پول یا اینکه وی خواهان چنین کاری باشد یا خیر، به ۷۴ ضربه شلاق یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم کرده است.

عنصر مادی جرم اخاذی

 این است که مجرم قصد مجرمانه خود را در واقعیت انجام می دهد. عنصر مادی جرم اخاذی از دو قسمت تشکیل شده است:

تهدید – مطالبه مال، پول، کار یا غیر کار. مجموع هر دو مورد نشان دهنده عنصر مادی جرم اخاذی یا اخاذی است.

 تهدید:

به معنای ترساندن شخص از انجام کاری غیرقانونی و نامشروع است، خواه در ازای این ارعاب از او پول بخواهد یا از او بخواهد کاری برای او انجام دهد یا از وی درخواست دریافت اموال یا کاری را نداشته باشد. تهدید اخاذی باید به صورت تهدید به قتل، تهدید به ناموس، تهدید به خودزنی، تهدید به خسارت مالی یا تهدید به افشای اطلاعات باشد.

مطالب مرتبط   وکیل امور کیفری | متخصص در دعاوی جزائی

 درجرم تهدید، درخواست یا عدم درخواست دریافت مال از شخص تهدید شده یا درخواست کار از وی قابل انجام است یا نمی توان آن را انجام داد، اما در جرم اخاذی اینگونه نیست. دومین کاری که برای ارتکاب جرم اخاذی ضروری است این است که فرد همراه با تهدید، از شخص تهدید شده مال، پول، انجام یا عدم انجام کاری را درخواست کرده است.

عنصر معنوی جرم اخاذی

 این است که فرد تهدید کننده قصد ایجاد وحشت و ترس در فرد تهدید شده را دارد. یعنی ارعاب قصد دارد وحشت و ترس ایجاد کند تا بتواند از شخص تهدید شده پول دریافت کند یا او را مجبور به انجام یا عدم انجام کاری کند.

در این مورد، اینکه آیا انگیزه مجرم بازی و تفریح ​​بوده است یا اینکه واقعاً قصد تهدید داشته است، مانع شکل گیری جرم نمی شود. درعنصر روانی کافی است که فرد برای ارتکاب جرم قصد تهدید دیگری برای اخاذی از وی را داشته باشد و آنچه باعث انگیزه فرد شده است مانع شکل گیری جرم نمی شود. انگیزه فرد می تواند از مجازات وی بکاهد.

 جرم اخاذی

آیا اخاذی فقط شامل پول می شود؟

خیر، موضوع این جرم می تواند یک ماده مادی و ملموس مانند پول، طلا، سند باشد. یا اینکه غیرمادی و غیرقابل لمس است، مانند اینکه از کسی بخواهیم کاری انجام دهد یا کاری انجام ندهد. بنابراین، ارتکاب این جرم همیشه به دو عامل نیاز دارد:

 • اول اینکه زورگیر از زور و تهدید استفاده کند.
 • دوم، هدف آن به دست آوردن چیزی مادی یا غیرمادی است.

مجازات جرم اخاذی

در قانون مجازات اسلامی،

قانونگذار در دو ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ با عنوان تهدید و اکراه را بیان کرده است. هرکس به زور یا اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشتار یا سند یا امضا یا مهر یا گرفتن سند یا نوشتاری از وی کند که به وی سپرده شده باشد به سه ماه تا دو سال زندان و حداکثر ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

همچنین هرگاه شخص دیگری را به قتل یا از دست دادن جان یا ناموس یا دارایی یا با افشای مخفی برای خود یا نزدیکانش تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به دو ماه تا دو سال زندان با شلاق یا حبس محکوم می شود.

Extortion

تفاوت جرم اخاذی و جرم تهدید

وقتی فقط عمل تهدید انجام شود، چه نتیجه  داشته باشد و چه نتیجه نداشته باشد، موجب مجازات فرد تهدید کننده از دو ماه تا دو سال حبس یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. اما اگر فرد تهدید کننده در اثر تهدید پول یا دارایی یا سندی بدست آورد، به این معنی است که این شخص از طریق تهدید توانسته است جرم اخاذی را مرتکب شود. ولی از آنجایی که این دو جرم در راستای هم هستند، این شخص تنها به مجازات جرم أخاذی محکوم می شود. زیرا دارای مجازات شدیدتری نسبت به جرم تهدیدِ به تنهایی می باشد. یعنی ممکن است دادگاه این شخص را به سه ماه تا دوسال حبس یا اینکه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند.

جرم اخاذی توسط نیروهای مسلح

هر نظامی برای انجام یا امتناع از انجام کاری که وظیفه وی یا کارمند دیگر نیروهای مسلح است، بدون هزینه یا کمتر، یا کمتر از مقدار یا دارایی یا سند پرداخت یا تسلیم مالی است را قبول کند، حتی اگر انجام یا امتناع از انجام کاری خلاف قانون نباشد، جرم محسوب می شود و به ترتیب زیر محکوم می شود:

 • چنانچه قیمت مال  یا  میزان پول تا یک میلیون  ریال باشد،  به مجازات حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی برابر با پول یا قیمت ملک و تخفیف یک درجه یا درجه.
 • اگر قیمت مال یا مبلغ بدست آمده بیش از یک میلیون ریال تا ده میلیون  ریال باشد،  به مجازات حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی برابر با مقدار یا قیمت مال و به کاهش دو درجه یا  دو رتبه.
 • در صورتی که بهای مال یا پول بدست آمده بیش از ده میلیون  ریال باشد، حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل مبلغ یا قیمت اموال بدست آمده و اخراج از نیروهای مسلح.

جرم اخاذی در فضای مجازی

جرم اخاذی در فضای مجازی

اخاذی که با عنوان اخاذی و حق سکوت نیز شناخته می شود. این به معنای گرفتن مال یا چیز دیگری از طریق تهدید و اجبار است. اصولاً هدف از اخاذی بدست آوردن مال یا خدمات از شخصی به طور غیرقانونی و تحت فشار است. حال اگر این عمل در اینترنت و شبکه های مجازی و از طریق آن انجام شود، اخاذی در فضای مجازی است.

برای ارتکاب جرم اخاذی در فضای مجازی دو شرط لازم است:

 • شرط اول تهدید است. تهدید باید یک عمل غیرقانونی باشد. به عنوان مثال تهدید به انتشار عکس های شخصی خصوصی در فضای مجازی.
 • شرط دوم درخواست پول یا به اصطلاح دیه یا انجام کاری توسط زورگیر است. بنابراین جرم اخاذی در صورت تقاضای پول یا انجام کاری همراه با تهدید رخ داده است. به عنوان مثال، شخصی دختری را تهدید می کند که اگر با او رابطه برقرار نکند، عکس های خصوصی خود را در اینستاگرام منتشر می کند.

حکم اخاذی در فضای مجازی طبق قانون

حکم جرم اخاذی در فضای مجازی طبق قانون

 برطبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی،

هرگاه او شخص دیگری را به هر طریقی به قتل یا از دست دادن جان یا ناموس یا دارایی یا با افشای راز برای خود یا نزدیکانش تهدید کند، خواه این درخواست را کرده باشد یا نه به مجازات ۷۴ ضربه شلاق یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می شود.

بنابراین طبق این ماده مجازات جرم ارعاب و اخاذی در فضای مجازی از یک تا ۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه تا دو سال حبس خواهد بود. قاضی با توجه به شرایط و شخصیت مجرم یکی از این مجازات ها را برای این جرم در نظر می گیرد.

طبق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی،

هر کسی می تواند صوتی، تصویری یا تصویری یا سایر اسرار خصوصی یا خانوادگی را از طریق رایانه یا سیستم های مخابراتی بدون رضایت خود منتشر کند، مگر در موارد قانونی ، به طوری که منجر به ورود خسارت یا عرف موجب خدشه دار شدن شأن او خواهد شد، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا به جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد.

چگونه می توان از تقلب و اخاذی در فضای مجازی شکایت کرد؟

اگر در فضای مجازی با جرم کلاهبرداری یا اخاذی روبرو شدید، می توانید موارد زیر را به چند روش انجام دهید:

شخصاً به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنید و شکایت خود را به صورت شفاهی یا کتبی بیان کنید. این دادسرا مسئول رسیدگی به جرایم ارتکابی در فضای مجازی و رایانه است. پس از تشکیل پرونده و بررسی پرونده، دادستان پرونده را برای تحقیقات بیشتر به پلیس فتا ارجاع می دهد.

Extortion crime

نمونه متن شکایت از جرم اخاذی در فضای مجازی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب:

با سلام

بدین وسیله اینجانب …… به نشانی ….. علیه آقای …… با شماره ناشناس …… به آدرس………. شکایت خود را به شرح زیر بیان می دارم.

آقای … از طریق هک کردن حساب کاربری بنده در اینستاگرام که خصوصی بوده و صرفا خانواده ام امکان دسترسی به آن را داشته اند تصاویر خصوصی و خانوادگی ام را ذخیره و بنده را تهدید به انتشار عمومی این عکس ها در ازای درخواست های غیر اخلاقی اش نموده است.

لذا خواهشمند است جهت حفظ حیثیت شخصی و خانوادگی بنده در اسرع وقت ایشان را جلب و قرار مجرمیت شان را صادر نمایید.

با سپاس

مطالب مرتبط   دادسرای جرایم رایانه ای

وکیل جرم اخاذی گروه وکلای ققنوس 

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است، بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود.

سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را با وکیل کیفری تهران مربوط به  گروه وکلای ققنوس مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

Leave a Comment


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ghoghno1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309