وکیل جرایم پزشکی تهران

5/5 - (7 votes)

وکیل جرایم پزشکی تهران

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت به وکیل جرایم پزشکی تهران کلیک کنید

مشاوره با وکیل اعتراض به قرار وثیقه

زمانی که با جرایم و تخلفات پزشکی مواجه شدید دو راه حل دارید. خودتان در پرونده جرایم پزشکی دفاع کنید و مراحل دادرسی را بدون تسلط بر قوانین و مقررات پزشکی پیش ببرید. اما بهترین راه حل این است که از وکیل جرایم پزشکی تهران، متخصص و با تجربه در این امر کمک بگیرید و اجازه دهید وکیل جرایم پزشکی تهران با علم وتجربه خود پرونده شما را به بهترین حالت ممکن حل و فصل کند.

وکیل جرایم پزشکی تهران
وکیل جرایم پزشکی تهران

دراین مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

 • تخلفات پزشکی 
 • قصور پزشکی
 • انواع جرایم پزشکی
 • ارکان مسئولیت کیفری در اعمال پزشک
 • نتیجه مجرمانه
 • رابطه سببیت
 • مستندات قانونی مربوط به قصور پزشکی
 • نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی
 • مراحل رسیدگی قضایی به جرایم پزشکی
 • مجازات پزشک در جرایم پزشکی
 • نحوه رسیدگی به تخلفات پزشکی
 • مجازات های انتظامی نظام پزشکی
 • جرایم پزشکی و تخلفات پزشکی
 • مرور زمان در جرایم پزشکی
 • نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در مرجع قضایی
 • وکیل جرایم پزشکی تهران گروه وکلای ققنوس

مطالب مرتبط   وکیل امور کیفری | متخصص در دعاوی جزائی

تخلفات پزشکی 

وکیل جرایم پزشکی تهران تخلفات پزشکی را شرح داده است که تخلفات پزشکی می توانند شامل یکی از موارد تخلفات کیفری، مدنی و انتظامی باشند.

تخلفات کیفری، شامل:

 • صدور گواهی خاف واقع
 • سقط جنین غیر قانونی
 • افشای راز بیمار
 • سوء رفتار حرف ها بوده

و از مواردی است که قابل بیمه شدن نبوده و مجرم باید مجازات آن را طبق مقرراتی که قانون تعیین نکرده است، تحمل نماید.

تخلفات مدنی،

موارد قصور پزشکی را در برمی گیرد که قابل بیمه شدن بوده و درمانگر قصد آسیب یا صدمه به فردی را نداشته ولی سبب ایجاد آن شده است؛ مانند جرائم شبه عمد و غیر عمد. تخلفات انتظامی که در نظام پزشکی بررسی می شوند، عبارتند از مواردی که بیمار از مداخله ی پزشک آسیب ندیده ولی پزشک در کار خود تخلف کرده است.

مانند تأخیر در ویزیت بیمار یا غیبت در محل کار که با صدمه به فردی همراه نیست ولی سبب بی نظمی در محل کار شده است که این گونه موارد نیز قابل بیمه شدن نیستند. بعضی از موارد، مانند افشای سّرِ بیمار، هم به عنوان تخلف انتظامی و هم به عنوان تخلف کیفری، قابل پیگیری است.

تخلفات پزشکی
وکیل جرایم پزشکی تهران

قصور پزشکی

چنانچه فردی در اموری که قانوناً مسئولیت دارد، کوتاهی کند و سبب آسیب دیدن فرد دیگری شود، فرد مسئول در قبال فرد دیگر، دچار قصور شده و اگر او، پزشک معالج بیمار باشد، قصور پزشکی صورت گرفته است. قصور پزشکی به دو دسته بی مبالاتی و بی احتیاطی تقسیم می شوند.

 برای تحقق قصور پزشکی باید همه شرایط زیر وجود داشته باشد:

 • پزشک باید مسئولیتی در خصوص بیمارداشته باشد
 • چنانچه پزشک در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده باشد
 • در نتیجه این کوتاهی، به فرد آسیب رسیده باشد
 • رابطه علیت بین آسیب ایجادشده و رفتار مرتکب پزشک وجود داشته باشد

لینک مقاله جرایم پزشکی تهران را به اشتراک بگذارید:

www.ghoghnooslaw.com

Tehran_Medical_Crimes_Lawyer

انواع جرایم پزشکی

وکیل جرایم پزشکی تهران، جرایم پزشکی را بیان کرده است. در صورتی که در اثر قصور یا عمد پزشک به بیمار آسیبی وارد شود، چنانچه عمدی یا غیرعمد باشد طبق مقررات جنایات عمد و غیرعمد مجازات در نظر گرفته می شود.

از جمله جرایم پزشکی :

 • ورود صدمه به بیمار توسط پزشک
 • افشای اسرار بیمار توسط پزشک
 • سقط جنین به طریق غیر قانونی
 • صدور گواهی خلاف واقع
 • جعل عناوین پزشکی
 •  کلاهبرداری در پزشکی مانند تبلیغات پزشکی یا دارویی وکیل جرایم پزشکی تهران
وکیل تخلفات پزشکی تهران
وکیل جرایم پزشکی تهران

ارکان مسئولیت کیفری در اعمال پزشک

وکیل جرایم پزشکی تهران، ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشک را بیان کرده است. برای تحقق مسئولیت کیفری برای پزشکان در اعمالی که به قصد درمان بیماران مرتکب می شوند تحقق سه شرط لازم است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

 • فعل مجرمانه یا خطای پزشکی
 • نتیجه مجرمانه
 • رابطه سببیت

نتیجه مجرمانه

یکی دیگر از ارکان مسئولیت کیفری برای پزشک وقوع نتیجه مجرمانه است. پزشک زمانی دارای مسئولیت جبران خسارت است که در اثر اقدامات او بیمار دچار ضرر و زیان شده باشد و نتیجه مجرمانه حاصل شده باشد. در صورتی که پزشکی تخلفی کرده باشد اما نتیجه زیانباری از آن به وجود نیامده باشد نمی توان پزشک را مسئول جبران خسارت دانست هر چند که تخلف پزشک در سازمان نظام پزشکی قابل پیگیری باشد.

عموما اعمال پزشکان در به وجود آمدن صدمه به بیمار شبه عمدی در نظر گرفته می شود چرا که پزشک با قصد درمان اقدام فوق را انجام داده، هرچند در عمل مرتکب تقصیر شده و زیانی هم به بیمار وارد آورده است.

رابطه سببیت

زمانی که بیماری در اثر اقدام پزشک دچار صدمه می شود باید به این نکته توجه شود که آیا صدمه وارده در اثر اقدام پزشک بوده یا دلایل دیگری دارد که ارتباطی با اقدام پزشک نداشته است.

مستندات قانونی مربوط به قصور پزشکی

ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

– هر نوع عمل جراحی یا پزشکی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی، علمی و نظامات دولتی انجام می شود، در موارد فوری، اخذ رضایت ضروری نیست.

مطالب مرتبط   مشاوره کیفری تخصصی 09101923725

براساس بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات های اسامی، هر اقدامی که مشمول موارد زیر باشد، قصور پزشکی محسوب نمی شود:

 • اقدامات صورت گرفته، قانونی، مشروع و اخلاقی باشد.
 • موازین علمی و عملی رعایت شده باشد.
 • بیمار یا ولیّ وی برای انجام اقدام درمانی، رضایت داده باشد. در همین ماده آمده است که برای موارد اورژانسی، رضایت ضروری نیست؛ یعنی شرط رضایت فقط برای موارد غیر اورژانسی لازم است.
 • هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از بیمار به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولیّ بیمار اخذ می شود.
 • پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به بیمار یا پرستار و مانند آن صادر می کند، در صورت تلف شدن یا صدمه بدنی بیمار، ضامن است.
 • هرگاه بیمار یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف خواهد شد و باوجوداین، به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت متوجّه شخص بیمار یا پرستارخواهد بود.
 • در موارد ضروری که اخذ برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات بیمار، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف شدن یا صدمات وارده به بیمار نیست .
 • در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد؛ مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است. بر مبنای این ماده می توان گفت عوارض جانبی در درمان، اگر نتیجه ذات بیماری یا درمان بوده نه کوتاهی فرد درمانگر، قصور پزشکی نیست.
 • هرگاه شخصی با نیت احسان و کمک به دیگری، رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل، موجب صدمه یا خسارت شود، در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.
انواع جرایم پزشکی
وکیل جرایم پزشکی تهران

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی

وکیل جرایم پزشکی تهران، نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی را بیان نموده است که رسیدگی به پرونده کیفری شکایت از پزشک همچون سایر دعاوی کیفری می بایست مراحل دادسرا و دادگاه را طی نماید. یکی از عمده ترین تفاوت های این دعاوی، در ارجاع امر به پزشکی قانونی، سازمان نظام پزشکی و شورای حل اختلاف است.

می توان بصورت خلاصه گفت که پس از تنظیم شکواییه به نحو صحیح و قانونی، با ثبت آن، به دادسرای مربوطه مراجعه نموده و می بایست در مواعد مقرر به سازمان نظام پزشکی رفته و در جلسه یا جلسات کمیسیون حضور بعمل برسانید. سازش یا عدم سازش را به شورای حل اختلاف اعلام نموده و در جلسات رسیدگی در دادسرا برای انجام تحقیقات مقدماتی و در دادگاه برای تشکیل جلسه رسیدگی شرکت نمایید.

مراحل رسیدگی قضایی به جرایم پزشکی

منظور از رسیدگی قضایی به جرایم پزشکی آن است که به فعل یا ترک فعل پزشک در محاکم دادگستری رسیدگی میگردد. یعنی برای محکوم نمودن پزشک به قصور پزشکی و مطالبه دیه از وی، باید شکواییه تنظیم نمود و از طریق محاکم قضایی کیفری اقدام نمود. لذا دعاوی حقوقی و تنظیم دادخواست در این مقام محلی از اعراب نداشته و محمل ندارند.

پس از صدور کیفرخواست علیه پزشک، پرونده از دادسرا منفک شده و به دادگاه ارجاع داده می شود. دادگاه بدوی، مرجع صادرکننده حکم نخستین است. هر یک از طرفین دعوا که به حکم اصداری معترض باشد، با ثبت اعتراض خود تحت عنوان تجدیدنظر خواهی، تقاضای رسیدگی مجدد را از محاکم تجدیدنظر خواستار می گردد. رای صادره از این مرجع، قطعی است.

مجازات پزشک در جرایم پزشکی

جرایم به دو دسته جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی تقسیم می شوند. جرایم پزشکی از مصادیق جرایم غیرعمد است. قصاص در پرونده های مربوط به شکایت از پزشک به دلیل قصور پزشکی منتفی است. پزشک در اکثر موارد به پرداخت دیه در حق بیمار محکوم می شود.

نحوه رسیدگی به تخلفات پزشکی

رسیدگی به جرایم و تخلفات پزشکی برعهده دادگاه های عمومی یا کمیسیون های نظام پزشکی می باشد. همچنین در تهران دادسرای ویژه ای تحت عنوان دادسرای جرایم پزشکی برای رسیدگی به مشکلات و پرونده های قضائی وجود دارد که می توان در رابطه با تخلفات پزشکی به آن مراجعه نمود. نحوه رسیدگی به پرونده ها در این دادسرا اینگونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون های پزشکی، پرونده بررسی می شود. در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود مراتب به شعبه رسیدگی کننده ارسال می شود.

جرایم پزشکی و تخلفات پزشکی
وکیل جرایم پزشکی تهران

مجازات های انتظامی نظام پزشکی

طبق قانون پزشکانی که مرتکب یکی از تخلفات و جرایم پزشکی شوند علاوه بر مجازاتی که طبق مقررات جنایات عمدی و غیر عمد برای آنان در نظر گرفته شده است، حسب مورد به یکی از مجازات های زیر نیز محکوم می شوند:

 • تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی
 • اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی

محرومیت از :

 • اشتغال به پزشکی و حرفه های وابسته به آن از ۳ ماه تا یکسال در محل ارتکاب به جرم
 • ادامه فعالیت در پزشکی و حرفه های وابسته به آن بیش از ۳ ماه تا یکسال در تمام کشور
 • اشتغال به پزشکی و حرفه های وابسته به آن از ۱ تا ۵ سال در تمام کشور
 • محرومیت دائم از حرفه پزشکی

جهت عضویت در تلگرام حقوقی کلیک کنیدتلگرام حقوقی

جرایم پزشکی و تخلفات پزشکی

 • تخلفات پزشکی شامل مواردی مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار هستند که پزشک با ارتکاب آنان بر خلاف قوانین و مقررات صنفی رفتار می نماید.
 • اما جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
 • از سوی دیگر رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای جرایم پزشکی است.
 • اما رسیدگی به جرایم پزشکی در صلاحیت محاکم عمومی است.
 • رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی است.
 • اما رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
 • همچنین رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأت‌ های بدوی انتظامی، مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی‌شود، زیرا ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و از آن جایی که چنین امری تخلف نیز محسوب می‌شود، محاکم دادگستری و هیأت‌های بدوی انتظامی هر کدام می‌توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند. در اکثر موارد می‌توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچ یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی‌شود.

مرور زمان در جرایم پزشکی

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی به مجازاتهای تعزیریِ قابل گذشت اشاره نموده است. اما باید دانست که شکایت از کادر درمانی به اتهام قصور پزشکی، ممکن است با مجازاتهای تعزیری همراه باشد. ولی از آنجا که حق مطالبه دیه برای عوارض احتمالی ایجاد شده در بیمار جزء مبحث دیاتِ کتاب قانون مجازات محسوب می گردد. لذا این جنبه شکایت از کادر درمانی مشمول مرور زمان تصریح شده در ماده ۱۰۶ قانون مجازات نمی گردد. در نتیجه شکایت از کادر درمانی به اتهام قصور پزشکی، مشمول مرور زمان تصریح شده در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی نخواهد شد.

Tehran Medical Crimes Lawyer

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در مرجع قضایی

وکیل جرایم پزشکی تهران، نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در مراجع قضایی را این گونه توضیح داده است که:

 • برای طرح هر شکواییه با توجه به رویه جدید محاکم شاکی به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کرده و شخصا یا توسط وکیل جرایم پزشکی تهران اقدام به ثبت شکواییه خویش می نماید.
 • در ادامه پرونده به دادسرای جرایم پزشکی در تهران و در شهرستان ها به دادسرای مربوطه ارجاع می شود.
 • پس از ارجاع به دادسرا معاون ارجاع پرونده را به یکی از شعب بازپرسی و یا دادیاری ارجاع می دهد.
 • شعبه مربوط با توجه به صدمه وارد آمده به بیمار اعم از فوت یا صدمه بدنی، از مرکز درمانی مربوط پرونده درمانی بیمار را مطالبه می نماید و سپس جهت تکمیل مستندات پرونده را به کمیسیون پزشکی ارجاع می دهد.
 • پس از ارجاع امر به کمیسیون پزشکی، پزشکان مربوط با تشکیل جلسه و کسب اظهارات طرفین و در صورت نیاز به عکس برداری یا اقدامات پزشکی دیگر ضمن انجام این اعمال پرونده را به دادسرا عودت می دهند و مقام رسیدگی کننده با توجه به نظر کمیسیون پزشکی اقدام به صدور قرار می نماید و در ادامه پرونده به دادگاه ارجاع شده و با تشکیل جلسه رسیدگی قاضی اقدام به صدور حکم می نماید.

وکیل جرایم پزشکی تهران گروه وکلای ققنوس

امروزه با توجه به اهمیت جرایم پزشکی و تخصصی بودن پرونده های قضایی در حوزه پزشکی بهره مندی از مشاوره و وکالت وکیل جرایم پزشکی تهران متخصص و باتجربه در جرایم پزشکی که به تمام قوانین و مقررات پزشکی و قوانین مجازات اسلامی تسلط و آگاهی دارد امری ضروری است. 

سوالات و مشکلات در خصوص جرایم پزشکی، تخلفات پزشکی؛

را با وکیل جرایم پزشکی تهران، وکیل جرایم پزشکی مشهد، وکیل جرایم پزشکی قم، وکیل جرایم پزشکی کرج مربوط به وکلای ققنوس مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

جهت عضویت در اینستاگرام ققنوس کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

هیات تحریریه ققنوس

وکیل جرایم پزشکی تهران

جهت برقراری ارتباط با شماره زیر تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی با وکیل جرایم پزشکی تهران :

09101923725

Leave a Comment


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ghoghno1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309