قرار بازداشت|هر آنچه باید در باره قرار بدانید

5/5 - (3 votes)

قرار بازداشت

زمانی که متهم به دادسرا احضار می شود بازپرس یا دادیاربرای رسیدگی به پرونده و برای در دسترس بودن متهم قراربازداشت صادر می کند.

قراربازداشت یکی ازانواع قرارهای تامین کیفری است که قانونگذاردر آیین دادرسی کیفری به آن اشاره کرده است. تمام مفاد قانونی که در قراربازداشت انجام می شود در ماده دویست و هفده الی دویست و شصت و دو قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.

یکی از سخت ترین قرارهای کیفری و شدیدترین آن قرار بازداشت موقت می باشد.

 

مشاوره حقوقی قرار بازداشت
 
 

قرار بازداشت موقت

قانون در ماده دویست و هفده قانون آیین دادرسی کیفری برای اینکه در مواقع ضروری به متهم دسترسی داشته باشد برای جلوگیری از فرار وی قرارتامین کیفری صادر می شود. قرارتعهدی برای جبران خسارت شخص شاکی می باشد.

مرجع قضایی بعد از تفهیم اتهام به متهم برای وی قراربازداشت موقت صادر میکند. برای اینکه با صدور قرار متهم بتواند آزاد باشد، باید وجه التزام یا وثیقه برای ضمانت به دادسرا یا دادگاه بسپارد.

در ماده دویست و سی و هفت قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی که برای آن قرار بازداشت صادر می شود بیان شده است. بازپرس یا دادیار نمیتواند برای متهم قراربازداشت موقت صادر می کند مگر اینکه تمام اسناد و دلایل برای اتهام شخص کافی باشد. 

قرار بازداشت موقت در دادسرا

 در جرم هایی که مجازات آنها موارد ذیل است صادر می شود:

جرمی که محکومیت آن در قانون:

 • سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو است
 •  قطع عضو و جرم عمدی است
 •  به میزان یک سوم دیه کامل یا بیشتر از آن است
 • تعزیرات درجه چهار به بالا است
 • جرم برعلیه امنیت داخلی و خارجی کشوربا محکومیت درجه پنج به بالا
 • مزاحمت برای زنان و اذیت کودکان و زنان و تهدید با اسلحه و سلاح سرد
 • سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، جعل، خیانت در امانت
 

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

 

مرجع صالح صدور قرار بازداشت

در ماده دویست و چهل قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل مرجع صالح رسیدگی به قرار را دادستان معرفی نموده است:

 • قرار باید برای دادستان ارسال شود.
 • دادستان موظف است که  در مدت بیست و چهارساعت نظر خود را به بازپرس یا دادیار اعلام کند.
 • اگر دادستان با قرار بازداشت مخالفت کند مرجع حل اختلاف دادگاه می باشد .
 •  دادگاه ده روز فرصت دارد که به اختلاف رسیدگی کند .-دراین مدت ده روز متهم  در بازداشت به سر می برد.

قرار بازداشت چند روز است؟

براساس ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری مدت قراربراساس جرایم مطرح شده به شرح ذیل است.

– مدت زمان قرار بازداشت براساس نوع جرم و شدت مجازات جرم و محکومیت جرم مربوطه  متفاوت است.

– اگر محکومیت جرم حداقل یک سال باشد،مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از این مدت باشد.

– براساس ماده دویست و چهل و دو قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرمی که محکومیت آن سلب حیات باشد مدت زمان قرارموقت نباید بیشتر از دو سال و در جرم های دیگر نباید بیشتر از یک سال باشد.

– در جرم هایی که محکومیت آن سلب حیات است در صورتی که بعد از دوسال  تا زمان اجرای حکم نتواند قرار وثیقه را تامین کند در بازداشت به سر میبرد.

– همه جرایم به جز سلب حیات نمیتوان متهم را بیشتر از زمان  تعیین شده قانونی بازداشت کرد.

مطالب مرتبط   مهلت اعتراض به قرار بازداشت

اعتراض به قرار بازداشت موقت

– براساس ماده دویست و چهل و یک قانون آیین دادرسی کیفری در صورتیکه دلیل بازداشت متهم منتفی شود. دادیار یا بازپرس با نظر موافق دادستان دستور ابطال قرار بازداشت را صادر می کند. در صورتی که دادستان با منتفی شدن قرار بازداشت موافق نباشد حل اختلاف در این مورد با دادگاه است. چنانچه متهم دلیل بازداشت را منتفی بداند میتوانداز بازپرس درخواست فک قرار یا تبدیل آن را خواستار شود.

بازپرس موظف است که در مدت پنج روز در مورد تقاضای متهم اظهارنظر کند. چنانچه دادخواست متهم پذیرفته نشود ده روز فرصت دارد که به قرار رد درخواست اعتراض کند.

فک قرار بازداشت موقت

جرم های موضوع بند الف، ب، ت، ث، پ ماده سیصد و دو قانون آیین دادرسی کیفری مدت زمان قرار دو ماه است. در جرایم دیگر به غیر از موارد فوق مدت قرار بازداشت موقت یک ماه تعیین شده است.

چنانچه در مدت تعیین شده  در دادسرا قرارنهایی صادر نشود بازپرس موظف است که قرار بازداشت موقت را فک یا تبدیل به قرار تامین کند. اگر دلیلی برای بازداشت متهم بیشتر از زمان تعیین شده قانونی وجود داشته باشد به وی ابلاغ می شود.

– متهم ده روز فرصت دارد که به دادگاه اعتراض کند. بازپرس میتواند فک قرار بازداشت موقت و یا تخفیف مدت بازداشت را  نیاز به موافقت دادستان نیست. ادامه قرار تامین باید توسط دادستان تایید شود.

تبدیل قراربازداشت به قرار وثیقه

براساس ماده سی و چهار قانون آیین دادرسی کیفری  مصوب سال ۱۳۷۸ قاضی میتواند در روند رسیدگی به پرونده متهم قرار تأمین یا تبدیل قرار را صادر کند. تبدیل قرار تأمین در این ماده در مورد قراردادهایی است که قاضی خود قرار را صادر کرده باشد.

 وکیل اعتراض به قرار بازداشت ققنوس

گروه وکلای ققنوس دارای وکلای متخصص و باتجربه در امور مربوط به وثیقه برای آزادی زندانیان و متهم می باشد. برای تهیه سند و اجاره سند با مشاور حقوقی گروه وکلای کیفری ققنوس تماس بگیرید.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه اجاره سند برای آزادی زندانی و متهم را با وکیل امور وثیقه مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگو باشیم.

هیات تحریریه ققنوس : قرار بازداشت 

 

Leave a Comment


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ghoghno1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309