قرار کفالت در قانون آیین دادرسی کیفری

5/5 - (9 votes)

قرار کفالت چیست ؟

قرار کفالت در قانون آیین دادرسی کیفری؛ یکی از انواع قرارهای تامین کیفری است که توسط مقام قضایی برای متهم صادر می شود. با صدور قرار کفالت و معرفی شخص کفیل متهم بازداشت نمی شود. کفیل در واقع شخصی است که تعهد حضور متهم را در مواقع نیاز در مرجع قضایی ضمانت می کند. در قرار کفالت مبلغی با عنوان مبلغ کفالت تعیین می شود.

در صورتی که متهم در مرجع قضایی حاضر نشود کفیل ملزم به پرداخت مبلغ کفالت است.

کفالت و قرار وثیقه یکی از موارد بسیار مهم در پرونده های کیفری در مرحله تحقیقاتی است. مرجع قضایی کفالت و وثیقه را از متهم دریافت می کند، تا در صورت اثبات جرم، خسارت وارد شده به شاکی جبران شود.

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید

مشاوره وکیل

مهم ترین قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

در جرایم کیفری قانونگذار قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت را به عنوان ضمانت حضور متهم در مواقع ضروری در مرجع قضایی تعیین کرده است. شدیدترین و سخت ترین نوع قرار کیفری قرار بازداشت موقت است. قرار بازداشت موقت در جرایمی مانند قتل، قصاص، نقص عضو، جرایم امنیت داخلی و خارجی و…. توسط دادیار، بازپرس یا دادستان صادر می شود.

در قرار وثیقه شخص متهم می تواند وثیقه ملکی یا پول را شخصا به دادگاه یا دادسرا ارائه کند.

اما در قرار کفالت شخص ثالثی که اعتبار وی برای مقام قضایی ثابت شده است، ضمانت متهم را با فیش حقوقی، پروانه یا جواز کسب معتبر و …. انجام می دهد.

قرار کفالت و وثیقه در پرونده های حقوقی با محکومیت مالی نیز صادر می شود. زمانی که محکوم علیه دادخواست اعسار مطرح کند تا زمان رسیدگی به دادخواست اعسار  برای وی قرار وثیقه صادر می شود.

قرار کفالت در قانون جدید
قرار کفالت در قانون جدید

انواع قرار در جرایم کیفری

 • ضمانت از طرف یک شخص قابل اعتماد از طرف دادگاه یا دادسرا به عنوان کفیل متهم
 • تعهد ضمانت وثیقه  از طرف متهم یا شخص ثالث
 • نظارت متهم توسط ضابطین قضایی
 • تعهد کتبی از شخص متهم برای حضور در مواقع ضروری نزد مقام قضایی
مطالب مرتبط   وکیل جرایم پزشکی و دارویی | گروه وکلای ققنوس

آیا هر شخصی می تواند در قرار کفالت کفیل باشد؟

کفیل در قانون مدنی تعریف شده است. شخصی به طور داوطلبانه و بدون اینکه درخواستی داشته باشد از متهم در مرجع قضایی ضمانت میکند. کفیل  به معنای شخص حامی است. شخص کفیل یا حامی متهم باید دارای اعتبار باشد. اعتبار شخص کفیل باید برای مقام قضایی اثبات شود. شخص کفیل میتواند کارمند با فیش حقوقی یا شخصی که دارای پروانه یا جواز کسب باشد.

در قرار وثیقه شخص متهم یا شخص ثالث سند ملکی خود را به عنوان تعهد ضمانت حضور متهم ارائه می کند.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا هر شخصی می تواند به عنوان کفیل متهم معرفی شود؟

ویژگی های کفیل در قرار کفالت 

شخص کفیل باید دارای ویژگی های ذیل باشد:

 • دارای اهلیت قانونی باشد
 • عاقل و رشید و بالغ باشد
 • توانایی مالی وی برای کفالت برای مقام قضایی اثبات شود

ماده صد و سی و دو قانون آیین دادرسی کیفری

در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرار کفالت تعریف شده است.

کفیل متعهد به ضمانت اجرایی به مرجع قضایی است. ضمانت اجرایی در قرار کفالت همان مبلغ کفالت است. مبلغ کفالت برای جبران خسارت وارد شده به شاکی تعیین می شود. همچنین مبلغ کفالت نباید از میزان خسارتی که به شاکی وارد شده است، کمتر باشد. کفالت در ماده هفتصد و سی و چهار قانون مدنی بیان شده است. دادیار یا بازپرس بعد از تفهیم اتهام به متهم برای وی قرار کفالت صادر می کند.

قرار کفالت شامل قراراخذ کفیل و قرار قبولی کفالت است.

واتساپ

اعتراض به دستوراخذ مبلغ کفالت

کفیل باید متهم را در مواقع نیاز در مرجع قضایی حاضر کند. شخص کفیل بیست روز فرصت دارد که متهم را معرفی کند. در صورتی که در مدت تعیین شده متهم حاضر نشود، دستور اخذ مبلغ کفالت صادر می شود.

قانونگذار در ماده صد و چهل آیین دادرسی کیفری دستور اخذ مبلغ کفالت را تعیین کرده است. دستور اخذ مبلغ کفالت به کفیل ابلاغ می شود.

مطالب مرتبط   وکیل تهدید در تهران و سایر شهرها

مهلت اعتراض به دستور اخذ مبلغ کفالت

بعد از ابلاغ دستور اخذ مبلغ کفالت به کفیل و عدم حضور متهم در مرجع قضایی؛ کفیل ده روز مهلت دارد که به دستور اخذ وجه الکفاله اعتراض کند.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض دستور اخذ وجه الکفاله دادگاه عمومی یا انقلاب است. جرم هایی که صلاحیت رسیدگی آنها در دادگاه کیفری استان است، بعد از مدت چهارماه بازپرس موظف به بررسی و تصمیم گیری به قرار کفالت است. جرائمی که صلاحیت رسیدگی آنها در دادگاه کیفری استان نیست، بعد از دوماه بازپرس موظف به بررسی و تصمیم گیری است.

قرار وثیقه | قرار کفالت

قرار وثیقه

مجموعه ای از محدودیت های پیش از محاکمه است. مرجع قضایی قرار وثیقه  یا کفالت را به عنوان قرارهای تامین کیفری برای اطمینان از مطابقت با روند قضایی به فرد مظنون تحمیل می کند. وثیقه آزادی مشروط متهم با قول حضور در دادگاه در صورت لزوم است. در برخی از کشورها، به ویژه ایالات متحده آمریکا وثیقه معمولاً به معنای وثیقه یا سند ملکی، واریز پول یا نوعی دارایی توسط مظنون در ازای آزادی از بازداشت قبل از محاکمه است.

اگر متهم در مواقع لزوم در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود، وثیقه به نفع دولت ضبط میشود. متهم جرم عدم حضور در مرجع قضایی برای وی در پرونده ثبت میشود. در صورت بازگشت متهم به مرجع قضایی، وثیقه پس از پایان جلسه محاکمه و صدور رای آزاد می شود.

پذیرش قرار کفالت یا وثیقه در مرجع قضایی

در قرار کفالت متهم باید شخص ثالثی را که اعتبار وی برای دادگاه یا دادسرا اثبات شود معرفی کند. قرارکفالت در جرایم جزئی و جرایمی که قرار بازداشت موقت ندارد، صادر می شود. موارد قرار کفالت می تواند فیش حقوقی،پروانه یا جواز کسب معتبر،یا پول نقد باشد که به حساب دادگستری واریز می شود. در قرار وثیقه متهم خودش یا شخص ثالث وثیقه که سند ملکی یا دارایی با ارزش یا مبلغ نقدی است، به مرجع قضایی ارائه می کند.

بعد از ارائه وثیقه، دادگاه باید مجدداً وثیقه را بررسی کند. مقام قضایی باید تصمیم بگیرد وثیقه را بپذیرد یا آن را رد کند.

مطالب مرتبط   تامین خواسته از درخواست تا اجرا

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

آیا نوع جرم در تعیین قرار تامین کیفری موثر است؟

در جرایم جزئی، متهم ممکن است بدون نیاز به وثیقه به دادگاه احضار شود. برای جرایم سنگین و شدید یا متهمی که احتمال می رود در دادگاه حاضر نشود، قرار وثیقه صادر می شود. در صورت عدم توجیه بازپرس در خصوص اتهام متهم، قرار وثیقه صادر می شود.

مبلغ وثیقه بسته به نوع و شدت جرم که مظنون به آن متهم است متفاوت است. روش های تعیین مقدار وثیقه متفاوت است. میزان قرار وثیقه و قرار کفالت براساس نوع جرم ومیزان مجازات تعیین شده در قانون مشخص می شود.

انواع قرار کفالت
انواع قرار کفالت

رای وحدت رویه دستور ضبط تامین کیفری

 • شماره رای وحدت رویه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۰۹۶
 • تاریخ رای وحدت رویه: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸
 • خلاصه رای وحدت رویه:

دادستان مسئول صدور دستور ضبط وثیقه و مبلغ کفالت (وجه الکفاله) است. این مسئولیت می تواند توسط معاون دادستان نیز انجام شود.

نمونه درخواست قبولی قرار کفالت

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب     شعبه    استان

باسلام

احتراما به استحضار میرساند در خصوص آقای         فرزند       به اتهام       به شماره پرونده       قرار کفالت توسط آن مقام محترم صادر گردیده است.لذا اینجانب       فرزند         شغل      با فیش حقوقی که اصل و فتوکپی آن تقدیم حضور می گردد، آمادگی خود را برای کفالت از وی اعلام می نمایم. همچنین متعهد می گردمهرزمان دادگاه وی را احضار نماید، او را حاضر نمایم. درغیراینصورت طبق مقررات قانونی در خصوص قرار کفالت با من برخورد شود. تقاضا دارم دستور فرمائید اقدامات لازم در این مورد انجام شود.

باتشکر و احترام

امضاء

 • آدرس کفیل:
 • کدملی:
 • نام و نام خانوادگی کفیل:
 • شماره همراه:

قرار کفالت کیفری تحت نظارت وکیل 

گروه وکلای کیفری ققنوس، مجموعه تخصصی حقوقی متشکل از وکلای دادگستری با ارائه مشاوره تخصصی آمادگی خود را جهت قبول وکالت وانجام اقدامات حقوقی در مورد اجاره وثیقه و تهیه سند اجاره ای برای دادگاه را اعلام می نماید.

قبل از هر اقدام قانونی در مورد تامین واجاره وثیقه برای دادگاه و دادسرا با وکیل دادگستری گروه وکلای کیفری ققنوس مشورت نمایید.

Leave a Comment


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ghoghno1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309