وکیل دیوان عالی کشور

5/5 - (3 votes)

وکیل دیوان عالی کشورمتخصص در دعاوی کیفری

وکیلی است که دارای تخصص وکالت در پرونده های  حقوقی و کیفری مطرح شده در را دارد.

وکیل دیوان عالی کشور در مورد پرونده هایی که نیاز به فرجام خواهی، تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشوردارند فعالیت می کند.

در این مقاله سعی شده است در مورد نقش وکیل دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری مطرح شده در دیوان عالی کشور صحبت شود.

 

 

مشاوره با وکیل دیوان عالی کشور
مشاوره با وکیل دیوان عالی کشور
 

سئوالات متداول در مورد دیوان عالی کشور

 • تعریف دیوان عالی کشور
 • نقش و وظیفه دیوان عالی کشور
 • شعبات و قضات دیوان عالی کشور
 • چگونگی انتخاب قضات در دیوان عالی کشور
 • نحوه رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری در دیوان عالی کشور
 • پرونده های اقتصادی در دیوان عالی کشور
 • تغییر رأی در دیوان عالی کشور
 • چگونگی رسیدگی دیوان عالی کشور

وکیل دیوان عالی کشور

اساس تشکیل دیوان عالی کشور

– سازمان دیوان عالی کشور براساس قانون اساسی، اصل صد و شصت و یک تشکیل شده است.

-دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع رسیدگی بر اجرای صحیح قانون در مرجع قضایی نظارت میکند.

– یکی از وظایف دیوان عالی کشور این است که در صورتی که در مورد یک موضوع رأی های مختلفی در مرجع قضایی صادر شود، رأی وحدت رویه صادر کند.

-محل اصلی سازمان دیوان عالی کشور تهران است .

– با تشخیص رئیس قوه قضائیه، شعب دیوان عالی کشور در شهرستان ها تشکیل میشود.

– دیوان عالی کشور چهل و پنج شعبه در تهران و پنج شعبه در قم و سه شعبه در مشهد دارد.

– اعضای دیوان عالی کشور از برترین قضات ایران هستند.

– رئیس دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال بوسیله رئیس قوه قضائیه انتخاب میشود.

– سازمان دیوان عالی کشور دارای دو بخش اصلی دادسرا و شعبات می باشد.

 

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

 

بخش های دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور از دوبخش دادسرا و شعبات تشکیل شده است که شعبات به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می شود.

شعب حقوقی دیوان عالی کشور

در مورد پرونده های حقوقی که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر رای صادر می شود، در خصوص رأی مربوطه می توان در زمان تعیین شده اعتراض نمود و براساس قانون در دیوان عالی کشور فرجام خواهی مطرح کرد.

شعب کیفری دیوان عالی کشور

در مورد پرونده های کیفری که در دادگاه تجدیدنظر و بدوی رای اصراری صادر می شود، می توان در زمان تعیین شده براساس قانون فرجام خواهی صورت گیرد.

دیوان عالی

رأی اصراری

اگر رأیی که در دادگاه صادر شده است، دیوان عالی کشور آن را نقض و قبول نکند، پرونده به دادگاه هم عرض صادرکننده رای ارسال و مورد بررسی قرار می گیرد.

در این مرحله دادگاه هم عرض رأی دیوان عالی کشور را قبول نمی کند و براساس رای اولیه رای صادر میکند. به این گونه آراء، آرای اصراری گویند.

-دادسرای کل کشور در کنار دیوان عالی کشور قرار دارد و دادستان کل، رئیس دادسرای کل کشور است.

-معاونین و دادیار تحت نظارت دادستان کل ،در دادسرا کل کشور انجام وظیفه میکنند.

شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

– از پنج نفر قاضی دیوان عالی کشور تشکیل شده است.

-شعب تشخیص به رأی های قطعی که تقاضای تجدیدنظرخواهی در مورد آن مطرح شده است رسیدگی میکند.

-این شعب شامل هیت عمومی دیوان عالی و هیئت عمومی وحدت رویه قضایی است.

به رأیی که در هیئت عمومی دیوان عالی صادر میشود نمیتوان تقاضای تجدید نظر کرد و تنها براساس قانون می توان رأی را بی اثر نمود.

وظیفه تبعی دیوان عالی کشور

-مشخص نمودن مرجع صالح برای حل اختلاف بین دو مرجع قضایی

-مجوز احاله پرونده کیفری

-رسیدگی به تخلف رئیس جمهور

فرجام خواهی

زمانیکه به رأی دادگاه تجدید نظر اعتراض دردیوان عالی کشور مطرح شود به آن فرجام خواهی گویند.

قانونگذار درماده سیصد و شصت و شش  قانون آیین دادرسی مدنی فرجام خواهی را اینگونه تعریف کرده است؛ که رأی صادرشده در دادگاه بدوی و تجدید نظر باید با قوانین و موازین شرعی و قانونی انطباق داشته باشد.

در شکایت اصلاحی و عدولی از فرجام خواهی استنفاده نمی شود.

-دیوان عالی کشور در مورد رای های صادره قضاوتی انجام نمی دهد بلکه رأی صادره را براساس انطباق با قانون مورد بررسی قرار می دهد.

-درصورتی که تشخیص داده شود که رای دارای نقض است دیوان عالی کشور آن را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی ارسال می کند.

مهلت قانونی فرجام خواهی

زمان و مهلت  تعیین شده برای فرجام خواهی برای اشخاصی که در ایران مقیم هستند بیست روز است.

مهلت فرجام خواهی برای ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، دوماه می باشد.

اگرتقاضای فرجام خواهی از طرف شعبه صادرکننده رای مطرح شود مهلت تعیین شده از زمانی که زمان تجدید نظر تمام شده است محاسبه می شود.

مطالب مرتبط    مشاوره حقوقی با وکیل کیفری تهران

فرجام خواهی در پرونده حقوقی

قانونگذار در ماده ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده های حقوقی قابل فرجام را بیان کرده است:

-رأیی که خواسته آن بیشتر از بیست میلیون ریال باشد.

-رأی در مورد اصل نکاح، فسخ و طلاق.

-در مورد نسب، حجر، وقف، حبس و تولیت.

سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که:

آیا فقط رای دادگاه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است یا قرار صادر شده در مرجع قضایی نیز قابل فرجام خواهی است؟

قرارصادرشده اگر موضوع آن قابل فرجام خواهی باشد در موارد ذیل قابل فرجام خواهی است:

 • باطل شدن و رد دادخواست
 • سقوط دعوا
 • اهلیت نداشتن یکی از طرفین دعوا

مطالب مرتبط    مشاوره حقوقی با وکیل کیفری تهران

فرجام خواهی در پرونده کیفری

 قانونگذاربراساس قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد جرم هایی که درخصوص آن می توان در دیوان عالی کشور فرجام خواهی مطرح کرد بیان نموده است.

این جرایم شامل:

 • قطع عضو
 • سلب حیات
 • حبس ابد
 • جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر
 • جنایت عمدی که مبلغ دیه آن نصف دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
 • رای صادره در جرم سیاسی و مطبوعاتی
 • مراحل فرجام خواهی

– اگر فرجام خواهی در خصوص رأی دادگاه بدوی باشد، دادخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی فرستاده می شود.

– چنانچه در خصوص رای دادگاه تجدید نظر باشد، دادخواست به دفتر دادگاه تجدیدنظرتحویل داده می شود.

– دادخواست فرجام خواهی باید براساس ماده ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل شود.

– هزینه دادرسی در فرجام خواهی پنج و نیم درصد از مبلغ محکوم به می باشد.

آدرس دیوان عالی کشور

تهران، خیابان خیام، رو بروی پارک شهر- کاخ دادگستری- طبقه اول- اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور

برای ورود به سایت دیوان عالی کشور به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایید.

divanealee.eadl.ir

شماره تماس:02138581

 تماس با اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور: 38582506 – 021
فاکس روابط عمومی :02133945779

 پیامک:500049

پیگیری پرونده ازدبیرخانه:02138582571

کدپستی:111494331

دیوان عالی کشور

شعبات دیوان عالی کشور در شهرستان ها

-شعبات ۲۳ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۳۱، ۳۳، ۳۹، ۵۲  دیوان عالی کشور در قم مستقر شده است.

-آدرس شعبه دیوان عالی کشور در قم، میدان آزادی بلوار میرعابدینی جنب دادگستری

-رسیدگی به فرجام خواهی پرونده ها دردیوان عالی کشورغیرحضوری است.

گروه وکلای ققنوس با داشتن وکلای متخصص و باتجربه احاطه کامل به پرونده ها و قواعد و تشریفات دادرسی دارند؛ از این رو قبل از انتخاب وکیل در پرونده هایی که در وکیل دیوان عالی کشور مطرح می شود با  وکیل دیوان عالی کشورما مشورت نمایید.

وکالت در دیوان عالی کشور فقط  توسط وکلای پایه یک دادگستری انجام می شود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و پرسش و پاسخ در مورد  چگونگی اعتراض آراء در دیوانعالی کشور با مشاوران گروه وکلای ققنوس تماس بگیرید.

هیات تحریریه ققنوس : وکیل دیوان عالی کشور 

 

Leave a Comment


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ghoghno1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309