حکم مشروبات الکلی در ایران

4.6/5 - (10 votes)

حکم مشروبات الکلی

نوشیدن مشروباتی که مسکر یا همان مست کننده هستند هم در شرع و متون فقهی تعیین مجازات شده و هم در قوانین کشوری تعیین مجازات شده است.

جرمی که در شرع الهی هم تعیین مجازات شده باشد جرم حدی نامیده می شود. یعنی حد و حدودی که خداوند در قالب شرع تعیین کرده باید اجرا گردد.

هدف از جرم انگاری مصرف این نوع مشروبات جلوگیری از بروز موارد آسیب زای دیگری است؛ تا زوال عقلی یک فرد باعث ناامنی در جامعه و ورود ضرر و آسیب به افراد بی گناه نشود.

حکم مشروب خوردن

مشروب در اصطلاح لغوی به هر نوع ماده نوشیدنی می گویند. فارغ از نوع آن ولی در اصطلاع عامیانه بین مردم این کلمه به عنوان مشروبات الکلی و مست کننده شناخته می شود.

به مصرف این نوع نوشیدنی ها در متون فقهی شرب خمر هم می گویند. خمر به مواد سکر آور یا همان مست کننده می گویند که فرد پس از مصرف کارهایش به اختیار خودش نیست.

همانور که گفتیم قانونگذار در قالب قانون مجازات اسلامی (حکم مشروبات الکلی) و ذیل ماده ۲۶۴ آن بر اساس حدی بودن جرم مصرف مشروبات الکلی آن را به هر نوعی که باشد و به هر میزان فارغ از طریقه مصرف و درصد خلوص آن مستوجب حد شرعی می داند.

وکالت و مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی حکم مشروبات الکلی

انواع خمر 

همان خمر که در فقه از آن نام برده می شود چند نوع دارد و تفاوتشان در منبع تهیه آن ها است.

از انگور و خرما و کشمش و همچنین جو یا گندم نیز مشروبات الکلی تهیه می شود. همگی آن ها فارغ از نوع در زمره مسکرات قرار می گیرند و حد شرعی که هشتاد ضربه شلاق است بر آن جاری می شود.

مطالب مرتبط   جرم قاچاق | جرایم مرتبط و مجازات آن از منظر قانون

وقتی به مواد قانونی سابق در این زمینه نگاه می کنیم مجازات مشروبات الکلی را صرفا برای نوشیدن تعیین کرده بود. ولی در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ (حکم مشروبات الکلی) هر نوع استفاده حتی به روش دود کردن یا تزریق را هم مشمول مجازات می داند.

لازم به ذکر است اگر فرد مست به صورت اتفاقی هم مست شده باشد به مانند عمدی جرم بوده و مجازات می شود.

در حدود شرعی چند مورد وجود دارد و باید آن ها در فرد مرتکب وجود داشته باشد تا حد بر او واجب گردد. این موارد بلوغ و قصد و اختیار در ارتکاب و عدم جهل به موضوع است که اگر یکی از آن ها نباشد فرد مشمول حد نمی شود.

این حدودی که از آن ها صحبت می کنیم در مورد جنبه های مختلفی توسط شرع مطرح شده است. این نکته هم قابل ذکر است که حدود شرعی اسلام بر مسلمانان اجرا می شود و اگر افراد غیر مسلم مشروبات مست کننده مصرف کنند حدی ندارد. ولی اگر در جامعه به حالت مست ظاهر شوند صرفا به مجازات اجتماعی آن محکوم می شوند.

 

حکم مشروب
حکم مشروب

حکم مشروبات الکلی در اسلام

ما مجازات و حکم هایی که قانون در مقابل مصرف مشروبات الکلی پیش بینی کرده است را بررسی کردیم ولی در متون فقهی و شرعی هم حکم آن تعیین شده است.

در احکام فقهی وقتی چیزی منع شود آن را حرام می نامند که در مورد مسکرات نیز جاری و آن را کاملا حرام می داند حتی اگر میزان آن کم بوده و یا به دلیل دیگری مست نکرده باشد.

تدوین احکام در مورد مصرف مشروبات الکلی به شرح زیر است:

  • نوشیدن یا هر نوع مصرف دیگر مجازاتی برابر هشتاد ضربه شلاق دارد.
  • اجرای حکم یا همان زدن شلاق ها باید بعد از بین رفتن مستی و هنگام هوشیاری باشد.
  • در تکرار ارتکاب جرم دو نوع نظر هست که برخی می گویند شرع در دفعه سوم و برخی معتقد اند در دفعه چهارم مرتکب اعدام می داند.
  • در سفره ای که مشروبات الکلی هم سرو می گردد خوردن غذا حرام است.
  • فردی که شراب مصرف می کند شهادتش در دادگاه پذیرفته نمی شود.

حکم فروش مشروبات الکلی

حکم فروش مشروبات الکلی

حکم مشروب فروشی

نه تنها در کشور ما بلکه سایر کشورها نیز اگر چیزی منع شود اعمالی که باعث شکل گیری و رواج آن می شود نیز منع و مجازات در پی دارد.

به همین سبب در مورد موضوع مصرف مشروبات الکلی نیز اعمالی مثل خرید و فروش یا تهیه و تولید و حتی حمل آن در قوانین ما داراری مجازات است.

در قسمت قبل احکام و مجازات مربوط به مصرف آن را بیان و توضیح دادیم و در این قسمت می خواهیم مجازاتی که خرید و فروش مسکرات دارد و حکم مشروبات الکلی را بررسی کنیم.

در قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۰۲ آن مجازات خرید و فروش آن مطرح و تبیین گشته است.

این مجازات عبارت اند از:

  • ۱- حبس به مدت شش ماه تا یکسال که به نسبت میزان جرم ارتکابی متغیر است.
  • ۲- شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یعنی ممکن است کمتر هم باشد.
  • ۳- جریمه نقدی که میزان پرداختی آن پنج برابر ارزش کالایی است که مرتکب اقدام به خرید و فروش آن می کرد.

در این خصوص یک سوال مهم طرح می شود و آن این است که در صورت مبادرت به خرید و فروش این امکان وجود دارد که حکم صادره تعلیق گردد؟

خیر در مورد مصرف و استفاده مشروبات الکلی در صورت وجود شرایطی امکان تعلیق وجود دارد ولی در خصوص خرید و فروش ممکن نیست.

جهت عضویت در اینستاگرام حقوقی کلیک کنید

اینستاگرام حقوقی

حکم مشروبات الکلی و نماز

این که مصرف مشروبات الکلی از سوی شرع منع و بسیار کار ناپسندیده ای شناخته می شود شکی نیست و در احادیث و روایات مختلفی میزان بزرگی گناه آن گفته شده است.

حتی تا جایی که اگر کسی این حرام را حلال بداند و بر این موضوع آگاه باشد که حلال دانستن حرام خدا همان کذب و دروغ خواندن خدا و گفته هایش است آن فرد کافر است.

در مورد ارتباط مشروب خواری و اقامه نماز ما حدیثی هم از امام جعفر صادق(ع) داریم که به وضوح در آن گفته می شود:

شراب ریشه‌ی بدی‌ها و منشأ گناهان است؛ کسى که شراب می‌‏خورد، عقل خود را از دست می‌‏دهد و در آن موقع خدا را نمی‌‏شناسد؛ از هیچ گناهى باک ندارد و احترام هیچ‌کس را نگه نمی‌‏دارد؛ حقّ خویشان نزدیک را رعایت نمی‌‏کند و از زشتی‌هاى آشکار رو نمی‌‏گرداند و روح ایمان و خدا شناسى از بدن او بیرون می‌‏رود و روح ناقص خبیثى که از رحمت خدا دور است در او می‌‏ماند و خدا و فرشتگان و پیغمبران و مؤمنان، او را لعنت می‌‏کنند و تا چهل روز نماز او قبول نمی‌‏شود و روز قیامت روى او سیاه است و زبان از دهانش بیرون می‌‏آید و آب دهان او به سینه‌‏اش می‌‏ریزد و فریاد تشنگى او بلند است.

در این حدیث به وضوح و صریح گفته می شود که نماز فردی که مسکرات مصرف کرده در درگاه الهی قبول نمی شود. آن شخص می تواند بعد از به جا آمدن هوش و حواسش و همچنین بدنش طاهر بوده و لباسی که پوشیده پاک باشد نمازش را به جا آورده و قطعا خداوند رحمان و رحیم او را در کسب راه درست زندگی کمک می نماید.

حکم مشروبات الکلی در ماشین
حکم مشروبات الکلی در ماشین

حکم مشروبات الکلی در ماشین

ما موارد مختلفی از جرم نامیده شدن مشروبات الکلی را بررسی کردیم و کامل بیان شد که مجازات صرفا برای نوشیدن مسکرات نیست.

در جامعه ممکن است دیده باشید که افرادی را به خاطر حمل یا نگهداری مشروبات الکلی دستگیر و بازداشت کرده اند و در بیشتر مواقع این افراد مدعی هستند که ما صرفا آن ها را داشتیم و هیچگونه استفاده ای نکرده ایم.

در این خصوص لازم به ذکر است در قوانین ما حمل و نگهداری نیز جرم انگاری شده است.

اگر از ابتدای متن با ما همراه بوده باشید گفتیم که چرا عواملی که باعث رونق و رواج یک جرم می شود را نیز جرم انگاری می کنند و در مورد مشروبات الکلی هم حمل و نگهداری به نوعی باعث رونق بازار فروش و رواج آن می شود و به همین سبب مستوجب مجازات است.

مجازات این جرم نیز طبق معمول سایر جرائم در قانون مجازات اسلامی تبیین گشته که ماده ۷۰۲ و تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون (حکم مشروبات الکلی) ذکر شده موردی را ذکر کرده و می گوید:

اگر کالای حمل شده مذکور حجمی بیشتر از ۲۰ لیتر داشته باشد دو حالت وجود دارد.

  • اگر مالک وسیله نقلیه خودش مطلع موضوع بوده باشد وسیله نقلیه وی توقیف و ضبط می شود.
  • ولی اگر مطلع نبوده باشد شخص مرتکب باید معادل قیمت وسیله نقلیه را به حساب دولت بپردازد و وسیله به مالک غیر مطلع برگردانده می شود.

در آخر و پس از بررسی موارد مختلف در این زمینه شرایط سخت و دشوار این گونه پرونده ها برای شما تا حدودی آشکار شد. خیلی از مواردی که در حین رسیدگی رخ می دهد به نسبت نوع موضوع موکل هایمان پیچیده و نیاز به تسلط کافی به قوانین دارد.

مجازات حدی این نوع موارد بسیار شدید بوده و تکرار ارتکاب آن بعضا راهی برای جبران ندارد. پس برای این که موضوع به ضرر شما تمام نشود و موقعی به وکیل متخصص در این حوزه مراجعه کنید که کار از کار گذشته باشد توصیه می کنیم.

قبل از هر اقدامی با وکیلی مجرب مشورت یا وکالت امور را به وی بسپارید.

گروه حقوقی ما در مورد انواع دعاوی مرتبط با مشروبات الکلی سابقه ای درخشان دارد و وکلای زبده ما با تسلط کافی قدم در این راه می گذارند.

شما می توانید از طریق ارتباط تلفنی و یا مراجعه حضوری برای بهره مندی از تجارب وکلا و مشاوره حقوقی اقدام نمایید.

سئوالات خود را در خصوص حکم مشروبات الکلی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

هیات تحریریه ققنوس : سالار مرشدی 

حکم مشروبات الکلی

Leave a Comment


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ghoghno1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309