وکیل اختلاس متخصص در تهران و سایر شهرها

5/5 - (2 votes)

وکیل اختلاس وکیلی است که در زمینه جرم اختلاس اقدام به دفاع یا طرح دعوا می کند. وکیل اختلاس یک وکیل دادگاه کیفری خبره است که می تواند در راستای موفقیت شما در پرونده اختلاس به شما کمک نماید. اگر نیازمند یک وکیل اختلاس یا وکیل دادگاه کیفری خوب هستید، مقاله زیر می تواند شما را راهنمایی کند.

مشاوره تلفنی

اختلاس چیست؟

وکیل اختلاس : اختلاس یکی از جرایم مالی است که از مصادیق خیانت در امانت محسوب می شود. ارتکاب این جرم در جامعه اعتماد افراد را به کارمندان دولت سلب می کند. از همین روست که قانون گذار برای کسانی که مرتکب این جرم می شوند مجازات هایی را در نظر گرفته است. ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 به شرایط این جرم پرداخته.

شرایط تحقق جرم اختلاس

 • مرتکب این جرم باید از کارمندان و کارکنان موسسات مذکور در ماده 5 قانون تشدید (اعم از رسمی، قراردادی یا پیمانی) باشد. بنابراین کارمندان شرکت های خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت می شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی در دسترسشان قرار می گیرد و آن ها را تصاحب می کنند از شمول این ماده خارج می باشند.
 • مرتکب باید در اموال دولت یا اموالی که متعلق به اشخاص خصوصی ولی نزد دولت می باشد به شرح مذکور در ماده 5 قانون تشدید مرتکب خیانت گردد.
 • اموال مذکور باید بر حسب وظیفه به مامور سپرده شده باشد. بنابراین اگر وظیفه مستخدم مقتضی تسلیم مل به او نباشد ولی مال بر خلاف مقررات قانونی یا نظامات اداری به وی تسلیم گردد، تصاحب آن موجب تحقق جرم اختلاس نخواهد شد.
 • مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند. بنابراین صرف استفاده غیرمجاز از این اموال بدون قصد تملک آن ها به نفع خود یا دیگری را نمی توان مشمول ماده 5 دانست.
مطالب مرتبط   وکیل جرایم رایانه ای متخصص در تهران

مجازات اختلاس

وکیل اختلاس : مجازات جرم اختلاس بر اساس میزان مالی که مورد اختلاس واقع شده در ماده 5 قانون تشدید مشخص شده است.

در صورت ارتکاب جرم اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری، مرتکبان مشمول ماده 4 قانون تشدید می شوند. تشکیل شبکه زمانی محقق است که همه اعضای آن یا حداقل 3 نفر از آنان از اهداف شبکه مطلع باشند.

چناچه عمل اختلاس همراه با جعل سند و نظایر آن باشد، مجازات مرتکب طبق تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید افزایش می یابد.

درمورد تشدید مجازات مختلس در صورتی که با جعل سند همراه باشد، برخی معتقدند که در این حالت تشدید مجازات شخص مختلس به معنی نفی مجازات جعل سند نیست و احکام تعدد جرم بر مرتکب اعمال می شود. از سوی دیگر به نظر برخی دیگر می توان موضوع را مشمول تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی دانست و بدون اعمال مقررات تعدد جرم، همین مجازات مشدد مقرر در قانون را برای مرتکب تعیین کرد. در صورتی که مرتکب علاوه بر جعل، از سند مجعول استفاده هم کرده باشد موضوع مشمول تعدد معنوی خواهد بود و مجازات اشد اعمال می شود.

اجاره سند

بررسی موارد همراهی جعل با اختلاس
 1. اختلاس توام با جعل: در این حالت مجازات مشدد بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید اعمال می شود.
 2. اختلاس توام با جعل و استفاده از سند مجعول: مجازات مشدد مذکور در تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید به همراه مجازات استفاده از سند مجعول اعمال می شود که این دو با هم تعدد معنوی را تشکیل می دهند.
 3. شروع به اختلاس توام با جعل و استفاده از سند مجعول: احتمال دارد هر سه با هم مشمول قواعد تعدد شوند.

معافیت مختلس در صورت استرداد اموال

وکیل اختلاس: تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید، در جهت تشویق مختلسین به استرداد مال مورد اختلاس معافیتی را برای آنان در نظر گرفته است که به موجب آن از تمام یا بخشی از جزای نقدی معاف خواهند شد و حبس آنان نیز تعلیق می شود.البته باید دقت داشت که منظور از استرداد اموال، استرداد تمام اموال است و نه بخشی از آن. همچنین اگر معاون جرم یا ماموران یا هر شخص دیگری نسبت به استرداد اموال مورد اختلاس اقدام کنند، این امر تاثیری در حق مباشر از حیث تعلیق مجازات حبس و معافیت او از تمام یا بخشی از جزای نقدی ندارد.

مطالب مرتبط   قرار بازداشت|هر آنچه باید در باره قرار بدانید

اجاره سند

تاثیر مراتب مختلف اداری در میزان مجازات

وکیل اختلاس : نکته ای که در مقایسه مجازات جرم تام اختلاس با مجازات شروع به آن جلب توجه می کند این است که مقنن تنها در بحث شروع بین مراتب مختلف اداری فرق گذاشته است. بنابراین کارمند دارای مرتبه مدیر کلی به بالا، هر گاه اقدام به اختلاس مبلغی تا پنجاه هزار ریال بنماید، تنها به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می شود در حالی که همین فرد اگر شروع به اختلاس این مبلغ کند و قادر به اتمام جرم نشود، به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

تعلیق مستخدم

تعلیق مستخدم از تاریخ صدور کیفرخواست درمورد همه جرایم موضوع قاون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که مجازات حبس برای آن ها تعیین شده پیش بینی شده است. طبق همین قانون در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

وکیل اختلاس

جرایم در حکم اختلاس

قانون گذار مواردی را در قانون در حکم اختلاس دانسته است که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:

 1. طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312، مامورینی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مامور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن باشند و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب آن نمایند، در حکم مختلس هستند.
 2. به موجب قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران هرگاه کارکنان شرکت پست یا اشخاصی که به هر نحو به همکاری دعوت شده اند، تمام یا بعض محموله پستی را برداشت یا تصاحب کنند در حکم مختلس هستند.
 3. بر اساس قانون استخدام کشوری استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در حکم اختلاس اموال دولتی است.
 4. قانون تامین اجتماعی هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه یا اموال سازمان را اختلاس محسوب کرده است.
مطالب مرتبط   قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی
تفاوت اختلاس با تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی

وکیل اختلاس : تفاوت اختلاس با این جرم که در ماده 598 تعزیرات به آن اشاره شده این است که در اختلاس مرتکب باید مال دولتی تصاحب کند اما در تصرف غیر قانونی اموال دولتی، مرتکب مال دولتی را صرفا مورد تضییع یا استفاده ناروا قرار می دهد.

هر گاه مرتکب منافع مال را تصاحب کند مرتکب اختلاس شده است یا تصرف غیر قانونی؟

این شخص مرتکب اختلاس شده است.

وکیل اختلاس

هر گاه یکی از اعضای شبکه اختلاس دارای سمت دولتی باشد و بقیه فاقد آن سمت ها باشند آیا آن فرد را می توان تحت عنوان تشکیل شبکه اختلاس مورد تعقیب قرار داد؟

بله می توان.

در پرونده های اختلاس نیاز به وکیل اختلاس ماهر و متبحر نیازی انکارنشدنی است. وکیل اختلاس می تواند نقش به سزایی در موفقیت پرونده شما داشته باشد. در صورت نیاز به وکیل اختلاس یا وکیل دادگاه کیفری در تهران، وکیل اختلاس یا وکیل دادگاه کیفری در کرج و وکیل اختلاس یا وکیل دادگاه کیفری در مشهد می توانید با گروه وکلای ققنوس که دارای تخصص و مهارت در کلیه امور کیفری هستند تماس برقرار نمایید.

Leave a Comment


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ghoghno1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309