وکیل توقیف، حبس و اخفای غیر قانونی اشخاص

5/5 - (1 vote)

وکیل توقیف، حبس و اخفای غیر قانونی وکیلی است که با تسلط بر جرایم علیه اشخاص می تواند به پرونده هایی که تحت این عنوان مجرمانه طرح می شوند کمک کند. وکیل توقیف، حبس و اخفای غیر قانونی باید متخصص در حقوق کیفری باشد و در این زمینه مهارت و تجربه کافی داشته باشد. مقاله زیر می تواند به انتخاب درست شما برای وکیل توقیف، حبس و اخفای غیر قانونی که اصطلاحا وکیل دادگاه کیفری نامیده می شود کمک نماید.

مشاوره تلفنی

وکیل توقیف، حبس و اخفای غیر قانونی چیست؟

وکیل توقیف: این جرم از جرایم علیه آزادی افراد است که زیر مجموعه جرایم علیه تمامیت معنوی افراد قرار می گیرد. مستند قانونی این جرم ماده 583 تعزیرات مصوب سال 1375 است که می گوید: هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن ها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا‌ هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

جرم توقیف، حبس و اخفای غیر قانونی اشخاص چه شرایطی دارد؟ پاسخ وکیل توقیف:

وکیل توقیف: جرم موضوع این ماده توسط همه افراد اعم از آن که مقام دولتی داشته یا نداشته باشند، قابل ارتکاب است. به علاوه، اقدام مرتکب نسبت به توقیف، حبس یا اخفای دیگری باید بدون رضایت وی و بدون وجود مجوز قانونی باشد. بنابراین مأمور پلیسی که با رعایت ضوابط قانونی شخصی را توقیف می کند مشمول این ماده نمی شود، ولی زندانبانی که بر خلاف موازین قانونی شخص زندانی را مثال داخل دستشویی زندان حبس کرده و در را به روی او می بندد، مرتکب جرم موضوع این ماده می شود.

اجاره سند

تفاوت توقیف کردن با حبس کردن در چیست؟پاسخ وکیل توقیف:

وکیل توقیف : تفاوت توقیف و حبس مذکور در ماده این است که حبس کردن معمولا برای مدت طولانی تر و در داخل مکان معیّین و محصوری اعم از خانه، آپارتمان، اتاق یا حتی یک خودرو و یا گاوصندوق انجام می شود. این محل نباید آنچنان وسیع باشد که اطلاق عنوان حبس بر عمل نگه داشتن وی در آن محل امکان پذیر نباشد.

مطالب مرتبط    شکایت آدم ربایی و مراحل آن در سیستم قضایی

بنابراین جلوگیری از ترک ایران توسط دیگری را نمی توان حبس نامید، ولی اگر وی داخل کشور بیاید و از خروج وی از ساختمان فرودگاه جلوگیری شود، ممکن است چنین عنوانی صادق باشد. در توقیف لزوماً فرد در مکان محصوری نگه داشته نمی شود. بنابراین کسی که با اتخاذ عنوان مجعول، سرنشینان خودرویی را به بهانه بازرسی خودرو آن ها، مدتی در کنار خیابان نگاه داشته و اجازه رفتن به آنها نمی دهد، مرتکب توقیف غیر قانونی می شود.

وکیل توقیف

تفاوت مخفی کردن با حبس کردن در چیست؟ پاسخ وکیل توقیف:

وکیل توقیف : تفاوت مخفی کردن با حبس کردن آن است که در مخفی کردن، دور نگه داشتن قربانی از دید دیگران مد نظر مرتکب می باشد و این کار لزوماً در محل بسته و محصوری انجام نمی شود، مثل اینکه کسی فرزند صغیر دیگری را داخل خانه خود نگه دارد، بدون این که خانه اش لزوماً قفل و بست محکمی داشته باشد.

عنصر روانی جرم توقیف، حبس یا اخفای غیر قانونی اشخاص- وکیل توقیف

وکیل توقیف : این جرم جرمی عمدی است. عمدی بودن این جرم به این معنی است که مرتکب باید در توقیف، حبس یا مخفی کردن دیگری عامد باشد. بنابراین اگر کسی که در حین خوابگردی در اتاقی را به روی دیگری می بندد، یا بدون اطلاع از حضور دیگری در خانه و یا به تصور اینکه او کلیدی در اختیار دارد، در خانه را قفل کرده و می رود، به دلیل فقدان عنصر روانی، مرتکب این جرم نمی شود.

لیکن انگیزه مرتکب در مسئولیت کیفری وی مؤثر نیست. همچنین چون این جرم مقید به نتیجه نیست، سوء نیت خاص نیز شرط نخواهد بود؛ مثل اینکه پدر یا معلم دانش آموزی برای مجبور کردن او به درس خواندن، اقدام به محبوس کردن وی نماید.

مطالب مرتبط   وکیل پرونده های پزشکی با قیمت استثنائی

اجاره سند

آنی یا مستمر بودن

وکیل توقیف : بازداشت غیر قانونی جرمی است مستمر و استمرار مدت زمان سلب آزادی تن، لازمه تحقق جرم است. بنابراین صرف دستگیری یا ممانعت از تردد در صورتی که استمرار پیدا نکند بازداشت غیر قانونی محسوب نمی شود. پس اگر کسی را به قصد اخاذی در محلی برای لحظاتی متوقف و پس از اخذ وجوه، بلافاصله رها نمایند، نمی توان قائل به تحقق این جرم شد. ملاک برای تعیین مدت زمان لازم برای تحقق این جرم، عرف است.

مجازات توقیف، حبس یا اخفای غیر قانونی

جرم موضوع این ماده از شمول ماده 797 قانون مجازات خارج است و تعقیب و مجازات مرتکب مستلزم شکایت شاکی نیست. مجازات اصلی مرتکب یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال است که دادگاه می تواند بنابر محتویات پرونده، یکی از آن دو را انتخاب کند.

تهیه مکان برای ارتکاب جرم توقیف، حبس یا اخفای غیر قانونی

در ماده 584 تعزیرات، تهیه مکان برای ارتکاب جرم ماده 583 جرم انگاری شده است. این ماده می گوید: کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.

کیفیت مخففه توقیف، حبس یا اخفای غیر قانونی

وکیل توقیف : ماده 585 یک جهت برای تخفیف این جرم در نظر گفته است: اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

مطالب مرتبط   نیازمند سند اجاره ای

این کار باید اولا قبل از مورد تعقیب قرار گرفتن مرتکب یا معاون، یعنی قبل از صدور کیفرخواست علیه او و ثانیا قبل از انقضای پنج روز از تاریخ توقیف، حبس یا مخفی کردن شخص صورت گیرد.

کیفیت مشده توقیف، حبس یا اخفای غیر قانونی

وکیل توقیف : ماده 575 تعزیرات برای این جرم یک جهت تشدید مقرر کرده است: چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل، توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

با توجه به به کار رفتن واژه مرتکب و باتوجه به لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، به نظر می رسد که این ماده، بر خلاف ماده 585، صرفاً در مورد مباشر اعمال می شود و به معاون جرم تسری نمی یابد.

 اگر مرتکب این جرم ترتیب رهایی شخص بزهدیده را بدهد اما عملا آن شخص رها نشود تخفیف مذکور در قانون درمورد او اعمال می شود؟

بله. همین که مرتکب موجبات رهایی بزهدیده را فراهم کند مشمول این تخفیف می شود.

وکیل توقیف

اگر کسی دیگری را حبس کند اما آن شخص بلافاصله از پنجره فرار کند این جرم محقق شده؟

خیر در این فرض شرط استمرار واقع نشده و بنابراین این جرم محقق نمی شود.

برای طرح موفقیت آمیز پرونده توقیف، حبس یا اخفای غیر قانونی نیازمند وکیل دادگاه کیفری و خصوصا وکیل توقیف، حبس یا اخفای غیر قانونی خواهید بود. در صورت نیاز به وکیل توقیف، حبس یا اخفای غیر قانونی و یا وکیل دادگاه کیفری در تهران، وکیل توقیف، حبس یا اخفای غیر قانونی و یا وکیل دادگاه کیفری در کرج و وکیل توقیف، حبس یا اخفای غیر قانونی و یا وکیل دادگاه کیفری در مشهد می توانید با گروه وکلای ققنوس که دارای تخصص در حقوق کیفری هستند تماس برقرار نمایید.

Leave a Comment


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ghoghno1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309