وکیل توهین در تهران و سایر شهرها

5/5 - (2 امتیاز)

وکیل توهین در تهران و سایر شهرهای کشور را می توانید در این صفحه دنبال نمائید تا در کمترین زمان ممکن مشکلتان برطرف شود. می تواند در پرونده هایی که تحت این عنوان در دادسراها و دادگاه ها مطرح می شود به شما کمک کند. چه در هنگاهی که متهم به این عنوان مجرمانه شده باشید و چه هنگامی که قصد طرح دعوا بر اساس این عنوان را داشته باشید، نیاز به وکیل توهین با تخصص در امور کیفری امری لازم و ضروری است. در این مقاله برای آشنایی با دانش و تخصص مورد نیاز یک وکیل توهین، به تعریف و نکات حقوقی این عنوان مجرمانه می پردازیم.

مشاوره تلفنی

وکیل توهین کیست؟

وکیل توهین : توهین از زمره جرایم علیه حیثیت و اعتبار معنوی اشخاص است اما برخی از انواع توهین به دلیل هویت و مقام مخاطب می تواند مخل امنیت کشور باشد و به این دلیل جرم امنیتی محسوب شوند. در این مقاله به تعریف انواع توهین و شرایط آن خواهیم پرداخت.

توهین به لحاظ لغتی از ریشه وهن گرفته شده است و به معنی سست گردانیدن است و در اصطلاح عبارت از هر رفتاری است که بتواند به نحوی از انحا موجب وهن حیثیت طرف مقابل در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه گردد.

این رفتار می تواند به شکل گفتار، به شکل فعل، نوشتار و حتی اشاره هم باشد. مثلا برخی از اشارات انگشتان دست در فرهنگ ما و فرهنگ برخی از کشورهای دیگر نوعی ناسزا تلقی می شود.

اجاره سند

مستند قانونی توهین ساده و دامنه شمول آن

وکیل توهین : مستند قانونی جرم توهین به شکل عام و فارغ از هویت و شخصیت مخاطب آن، ماده 608 تعزیرات است. این ماده می گوید: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد مستوجب جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

توهین لفظی فحش نامیده می شود که هر کلام زشت و رکیک و مستهجن را در بر می گیرد.. توهین فعلی کارهایی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر آمیز او و امثال اینهاست.

مطالب مرتبط   وکیل سرقت حدی ماهر

اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی موارد تحت شمول این ماده را صرفا منحصر به توهین لفظی دانسته. درحالی که دیوان عالی کشور طی چندین رای گوناگون علاوه بر توهین لفظی، توهین را مشتمل بر اعمالی نظیر ضرب هم دانسته است که به نظر می رسد برداشت صحیح تر همین باشد.

ملاک توهین

وکیل توهین: برای تشخیص اهانت آمیز بودن هر رفتار خاص باید به عرف زمان و مکان رجوع کرد. مثلا ممکن است در میان برخی افراد، اظهار محبت و حتی تعریف از کسی با کلماتی همراه باشد که آن کلمات برای سایر افراد ناراحت کننده تلقی شود.

دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود اظهار داشته: مفهوم توهین امری است نظری و قابل تشکیک. بنابراین اگر درمورد توهین به مامور دولت در حکم دادگاه کیفیت توهین توضیح و تشریح نشده باشد، چنین حکمی مخدوش خواهد بود.

بنابراین مفهوم توهین در هر جامعه و زمان و مکانی قابل تعریف و تفسیر است و قاضی باید به عرف موجود در آن جامعه رجوع کند.

اجاره سند

در ارتباط با ماده 608 چند نکته را می توان ذکر کرد:
  • مخاطب توهین باید شخص دیگری غیر از توهین کننده باشد. بنابراین توهین به خود عنوان کیفری ندارد.
  • با توجه به به کار رفتن واژه افراد در ماده 608، توهین به اشخاص حقوقی را نمی توان توهین به اعضا و روسای آن دانسته و از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار داد.
  • توهین به طبقه و گروهی از اشخاص بدون تعیین مصادیق خاص، توهین کیفری محسوب نمی شود.
  • الفاظ و حرکات مرتکب باید صراحت بر توهین داشته باشد.
  • از نظر برخی حقوقدانان، ارتجالی یا ابتدایی بودن توهین ضروری است یعنی کسی که در پاسخ به توهین شفاهی دیگری به او توهین می کند مرتکب جرم نمی شود.
  • توهین با ترک فعلا هم قابل تحقق است. مثل سلام نکردن به دیگری.
  • حضوری بودن در توهین شرط نیست.
  • برخی علنی بودن را برای توهین شرط می دانند.
  • شخص مرتکب باید به معنی کلمات یا رفتار خود عالم باشد و الا مجرم محسوب نمی شود.
مطالب مرتبط   قیمت سند اجاره ای جهت آزادی زندانی | اجاره سند

وکیل توهین

توهین به مقدسات

وکیل توهین : مطابق ماده 513 بخش تعزیرات: هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

منظور از ائمه، 12 امام و منظور از انبیاء عظام کلیه پیامبران هستند. همچنین مقدسات اسلام شامل کلیه مکان ها، اشخاص و چیزهایی هستند که از منظر دین اسلام مقدس تلقی می شوند. مثل قرآن مجید یا مزار پیامبر اسلام.

در رابطه با ساب النبی در ماده 262 قانون مجازات اسلامی سخن گفته شده است.

توهین به رهبری قبلی و فعلی

ماده 514 قانون تعزیرات در این باره می گوید: هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در این ماده هیچ شرطی در رابطه با اینکه توهین الزاما حین انجام وظیفه مقام رهبری باشد آورده نشده. بنابراین توهین به رهبری حتی با انگیزه شخصی و در غیر از حالت انجام وظیفه هم مشمول این ماده است.

توهین به سایر مقامات دولتی ایران

وکیل توهین : ماده 609 قانون تعزیرات در این زمینه می گوید: هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا دو میلیون تا بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

این ماده منحصر به ماموران و مقاماتی است که در ماده ذکر شده اند. همچنین این ماده شامل مواردی می شود که مامور دولت مشغول اعمال حاکمیتی باشد. یعنی اعمالی که از حیث اعمال قدرت عمومی آن ها را انجام می دهد.

مطالب مرتبط   مهلت اعتراض به قرار بازداشت

برای تحقق این نوع از توهین، توهین کننده باید آگاه به سمت مقام دولتی باشد، مقام دولتی هم باید در زمان توهین سمت دولتی داشته باشد و نه قبل یا بعد آن. شرط دیگر این است که توهین باید در حین انجام وظیفه مامور دولتی انجام شود و نه در زمان دیگر.

توهین به مقامات سیاسی خارجی

وکیل توهین : مستند قانونی این نوع از توهین ماده 517 تعزیرات است که می گوید: هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

تعقیب مرتکب بر اساس این ماده منوط به آن است که رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی در قلمرو خاک ایران حضور داشته باشد. همچنین توهین باید علنی باشد، یعنی یا در حضور شاهد باشد یا در یک مکان عمومی صورت بگیرد.

طبق تبصره این ماده، این جرم تنها در صورت تقاضای دولت کشور خارجی قابل تعقیب است.

تفاوت توهین با قذف چیست؟

در نسبت میان این دو جرم می توان گفت جرم توهین هر نوع لفظ یا رفتار اهانت آمیز را شامل می شود اما جرم قذف مشخصا نسبت زنا یا لواط دادن به دیگری است.

آیا توهین به مردگان هم مشمول ماده 608 می شود؟

خیر. توهین به مردگان تنها اگر متضمن توهین به بازماندگان باشد می تواند مشمول این ماده قرار گیرد.

برای طرح دعوای توهین و یا دفاع به عنوان متهم نیازمند یک وکیل توهین خواهید بود. در صورت نیاز به وکیل توهین در تهران، وکیل توهین در کرج و وکیل توهین در مشهد می توانید با گروه وکلای ققنوس با تخصص و تجربه کافی در کلیه امور کیفری تماس برقرار کنید.

دیدگاهتان را بنویسید