وکیل پرونده های پزشکی با قیمت استثنائی

Rate this post

وکیل پرونده های پزشکی یک وکیل پایه یک کیفری است که در شکایت از جرایم و تخلفات پزشکی یا دفاع از متهم به این جرایم و تخلفات مهارت و تخصص دارد. جرایم و تخلفات پزشکی دارای قوانین و مقررات مخصوص به خود هستند، به همین دلیل استفاده از وکیل پرونده های پزشکی که به کلیه این قوانین و مقررات مسلط باشد و بتواند به درستی به آن ها استناد کند در موفقیت پرونده های پزشکی نقش به سزایی دارد. گروه وکلای ققنوس بهترین وکیل پرونده های پزشکی را به شما معرفی می کنند. در این مقاله درباره جرایم و تخلفات پزشکی و مهارت های مورد نیاز وکیل پرونده های پزشکی توضیحات مورد نیاز را به شما می دهیم.

مشاوره تلفنی

جرایم پزشکی چه هستند؟

وکیل پرونده های پزشکی : جرایم پزشکی جرایمی هستند که متخصصان و متصدیان امور پزشکی در جریان انجام وظیفه خود نسبت به بیماران مرتکب می شوند. در جریان انجام امور پزشکی ممکن است پزشک یا سایر اعضای کادر درمان با قصور یا تقصیر خود موجب ایراد ضرر و خسارت به بیمار شده و از این طریق به او آسیب های جدی وارد نمایند. بیماری که به واسطه تقصیر یا سهل انگاری پزشک یا سایر اعضای کادر درمان دچار خسارت و آسیب شده است می تواند بر اساس قوانین و مقررات موجود در این زمینه و بهره گیری از وکیل پرونده های پزشکی از فرد خاطی شکایت نماید.

تفاوت جرایم پزشکی با تخلفات پزشکی چیست؟

جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات مورد جرم انگاری قانون گذار قرار گرفته اند در حالی که تخلفات پزشکی به معنای تخلف از ضوابط و مقررات صنفی و انضباطی ای است که توسط سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت مقرر شده است و مجازات های مخصوص به خود را دارد. رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرا و دادگاه های عمومی کیفری انجام می شود اما رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی است که پس از بررسی در این دادسرا پرونده به هیات های بدوی انتظامی ارجاع می شود.

طرح شکایت در دادسرای انتظامی پزشکی مانع از طرح آن در دادسرا و دادگاه های عمومی کیفری نیست زیرا ممکن است یک عمل واحد به طور هم زمان واجد وصف کیفری و مجرمانه و همچنین وصف انضباطی باشد. در نتیجه در هر دو مرجع می توان از یک عمل واحد بنا به جنبه های مختلف آن شکایت نمود. وکیل پرونده های پزشکی در تفکیک این دو جنبه و راهنمایی برای نحوه شکایت در هر دو مرجع به شما کمک خواهد کرد.

مطالب مرتبط   وکیل قذف متخصص در تهران و سایر شهرها

وکیل پرونده های پزشکی

جرایم پزشکی در قانون مجازات اسلامی

وکیل پرونده های پزشکی : همانطور که گفتیم، جرایم پزشکی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ذکر شده اند. در ماده 495 این قانون یک قاعده کلی برای جرم انگاری رفتار پزشکان در حین انجام امر پزشکی گفته می شود: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

بنابراین پزشک در هر شرایطی اگر در انجام امور پزشکی مرتکب تقصیر شده باشد یا بر خلاف موازین علمی و فنی عمل کرده باشد مستوجب مجازات است. اما نحوه اثبات این تقصیر بسته به اینکه پزشک برائت گرفته باشد یا نه متفاوت است.

بر اساس این ماده دو حالت قابل فرض است. اولین حالت آن است که پزشک از بیمار یا ولی او برائت نگرفته باشد، که در این صورت با تحقق تلف یا صدمه بدنی تقصیر پزشک مفروض است و اثبات اینکه پزشک بر اساس موازین علمی و فنی عمل کرده است بر عهده خود اوست. اما در فرضی که پزشک از بیمار یا ولی او برائت گرفته باشد، فرض بر عدم تقصیر پزشک است و اثبات آنکه پزشک مرتکب تقصیر شده و مطابق موازین عمل نکرده با شخص شاکی است. بنابراین حتی اگر پزشک از بیمار برائت گرفته باشد اما در حین انجام امر پزشکی مرتکب تقصیر باشد و تقصیر او  ثابت شود، ضامن خواهد بود و در واقع آنچه در این بین موضوعیت دارد اثبات تقصیر پزشک است.

تبصره 1 این ماده نیز بیان کننده همین امر است: در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

اجاره سند

مسئولیت شخص بیمار یا پرستار و نقش وکیل پرونده های پزشکی

وکیل پرونده های پزشکی : ماده 496 قانون مجازات اسلامی درباره دستوراتی است که پزشک برای معالجه به پرستار یا خود بیمار می دهد: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.

مطالب مرتبط   سندگذار برای دادگاه تحت نظارت وکیل

بنابراین فرض بر این است که پزشک در رابطه با تبعات دستورات خود به بیمار یا پرستار ضامن است مگر آنکه طبق ماده 495 عدم تقصیر خود را ثابت کند. در تبصره این ماده بیان شده در صورتی که بیمار یا پرستار بدانند دستور پزشک اشتباه است و با وجود این آن را اجرا کنند پزشک ضامن نیست: در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

اثبات هر یک از این موارد بر عهده وکیل پرونده های پزشکی است که در کنار شما حضور دارد.

دادسرای جرایم پزشکی

گفتیم که رسیدگی به جرایم پزشکی بر عهده دادسرا و دادگاه های عمومی کیفری است. دادسرای جرایم پزشکی یک دادسرای تخصصی است که در واقع شامل بخشی از شعب دادسرای عمومی است که به بررسی تخصصی جرایم پزشکی اختصاص پیدا کرده است. در این دادسراها از نظرات تخصصی سازمان پزشکی قانونی و سایر مراجع متخصص استفاده می شود اما نظر نهایی در رابطه با جرم بودن یا نبودن رفتار با مراجع قضایی است و نظرات متخصصان پزشکی در این زمینه جنبه مشورتی دارد. پس از بررسی پرونده در دادسرای جرایم پزشکی در صورتی که مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده عمل پزشک را جرم بدانند پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع می دهند تا حکم مقتضی را صادر کند.

دادگاه عمومی بر اساس اینکه جرم را از نوع عمد یا غیر عمد تشخیص دهد حکم متناسب با آن را صادر و پزشک را به مجازات مقرر محکوم می نماید. در تمام این مراحل، استفاده از وکیل پرنده های پزشکی به سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی می افزاید و شانس موفقیت شما را در اثبات ادعایتان افزایش می دهد.

وکیل پرونده های پزشکی

تخلفات پزشکی

تخلفات پزشکی همانطور که گفتیم، به معنای تخلف از مقررات صنفی و انضباطی در امر پزشکی است و با جرایم پزشکی تفاوت دارد. مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان نظام پزشکی است. مجازات تخلفات پزشکی بسته به نوع تخلف می تواند از توبیخ شفاهی تا محرومیت دائمی از اشتغال به حرفه پزشکی در تمام کشور را در بر بگیرد.

مطالب مرتبط   وکیل جرایم پزشکی و دارویی | گروه وکلای ققنوس

اجاره سند

در قسمت زیر مهمترین تخلفات پزشکی را  که در آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته ذکر شده است، بیان می کنیم:

  • سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی
  • افشا نمودن اسرار و نوع بیماری
  • انجام اعمال خلاف شئون پزشکی
  • جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده
  • فریفتن بیمار و ….

شکایت از هر یک از موارد بالا را با مشورت گرفتن از یک وکیل پرونده های پزشکی می توانید در سازمان نظام پزشکی مطرح کنید.

وکیل پرونده های پزشکی چه ویژگی هایی دارد؟

وکیل پرونده های پزشکی یک وکیل کیفری است که باید در رشته حقوق جزا و جرم شناسی تحصیل کرده باشد و از کانون وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضاییه در محل فعالیت خود پروانه معتبر وکالت داشته باشد. وکیل پرونده های پزشکی علاوه بر آشنایی با کلیه مقررات جزایی و انضباطی در حوزه امور پزشکی باید با تشکیلات دادسرای جرایم پزشکی و سازمان نظام پزشکی به عنوان دو مرجع مهم برای شکایت از جرایم و تخلفات پزشکی آشنایی داشته باشد تا بتواند در اسرع وقت شکایت موکل خود را به این مراجع ارائه دهد. وکیل پرونده های پزشکی علاوه بر کمک به بیمار به عنوان شاکی می تواند به پزشک متهم به جرایم و تخلفات پزشکی هم کمک کند تا با اثبات بی گناهی خود از مجازات جرایم پزشکی یا تخلفات پزشکی نجات پیدا کند. در صورتی که نیازمند بهترین وکیل پرونده های پزشکی هستید می توانید با گروه وکلای ققنوس تماس بگیرید.

وکیل پرونده های پزشکی

در این بخش به سوالات متداول شما درباره وکیل پرونده های پزشکی پاسخ می دهیم:

جرایم پزشکی به چه جرایمی می گویند؟

هر گونه عمل پزشک که از روی تقصیر و بر خلاف موازین علمی و فنی باشد و موجبه صدمه و آسیب به بیمار شود جرم تلقی شده است.

مرجع شکایت از جرایم و تخلفات پزشکی کجاست؟

برای شکایت از جرایم پزشکی باید شکایت خود را در قالب یک شکوائیه مستدل به دادسرای جرایم پزشکی ارائه دهید و برای شکایت از تخلفات پزشکی باید سازمان نظام پزشکی مراجعه کنید.

وکیل پرونده های پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید