وکیل قذف متخصص در تهران و سایر شهرها

Rate this post

وکیل قذف، وکیل کیفری است که مسلط به دفاع از شاکی یا متهم در طرح دعوای مبتنی بر حدود شرعی از جمله قذف است. وکیل قذف با سواد و مهارت خود در زمینه حدود شرعی می تواند نقش موثری در این پرونده ها ایفا نماید. اگر درگیر پرونده ای تحت عنوان قذف هستید و نیاز به یک وکیل قذف دارید، مقاله زیر می تواند به انتخاب درست شما برای وکیل قذف کمک کند.

مشاوره تلفنی

قذف چیست؟

قذف از جمله حدود شرعی است که با الهام از فقه اسلامی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. قذف به معنای نسبت دادن ارتکاب زنا یا لواط به شخص دیگر است. مرتکب این جرم قاذف و بزهدیده آن مقذوف نامیده می شود. مستند جرم انگاری این جرم در قانون، ماده 245 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است: قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

وکیل قذف

حد شرعی چیست؟

وکیل قذف : حد در کنار قصاص، دیه و تعزیر یکی از مجازات های چهارگانه ای است که در حقوق کیفری ایران به رسمیت شناخته شده است. ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدین گونه به تعریف حد شرعی پرداخته است: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

بنابراین قاضی نمی تواند به صلاحدید خود در مجازات حدود تغییری ایجاد نماید.

اجاره سند

شرایط تحقق قذف

شرایط تحقق جرم قذب شامل موارد زیر است:

 • موضوع انتساب باید زنا یا لواط موجب حد باشد.
 • زنا یا لواط با شرایط شرعی در محکمه اثبات نشود یا مقذوف، قاذف را تصدیق نکند.
 • مقذوف نباید متظاهر به موضوع قذف باشد.
 • قذف در حق مخاطب ممکن باشد. (نسبت لواط به زن، قذف نیست
 • انتساب باید صریح و واضح باشد.
 • قاذف، پدر یا جد پدری مقذوف نباشد.
 • مقذوف زنده باشد.
 • مقذوف بالغ، عاقل، مسلمان و معین باشد.
 • مقذوف متقابلا قاذف را قذف نکند.
 • قاذف (زوج)، مقذوف (زوجه) را لعان نکند.

عنصر روانی قذف

برای تحقق جرم قذف، قاذف باید در انتساب زنا یا لواط دارای اراده و اختیار باشد و همچنین به آنچه به مقذوف نسبت می دهد (زنا یا لواط) علم و آگاهی داشته باشد.

مطالب مرتبط   وکیل سایبری متخصص در جرایم رایانه ای و فضای مجازی

اجاره سند

شرایط اثبات قذف

این جرم با دو بار اقرار مرتکب یا با شهادت دو شاهد مرد اثبات می شود.

نسبت قذف با افترا چیست؟

ماده 697 قانون تعزیرات که ناظر به جرم افتراست، صراحتاً مواردی را که موجب حد است از شمول ماده خارج دانسته است. منظور از موارد موجب حد مواردی است که جرم مورد انتساب زنا یا لواط باشد. در چنین مواردی نسبت دهنده، مرتکب جرم قذف شده و به موجب ماده 250 قانون مجازات اسلامی به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می شود. بنابراین قذف ماهیتا نوعی افترا محسوب می شود با این تفاوت که مجازات آن در شرع تعیین شده است.

جنسیت قاذف و مقذوف

از لحاظ جنسیت، قاذف می تواند زن یا مرد باشد و در صورتی که جرم مورد استناد زنا باشد مقذوف هم اعم از زن یا مرد است. لیکن اگر جرم مورد استناد لواط باشد، مقذوف قطعاً مرد خواهد بود، زیرا به موجب ماده 233 قانون مجازات، لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

نسبت قذف با توهین چیست؟

وکیل قذف : گاهی معنی واژه مورد استفاده عبارت از نسبت دادن جرم (مثلا زنا و لواط) به دیگری است، ولی در عرف مردم چنان واژه ای آن معنی را نرسانده و صرفاً برای دشنام دادن به کار می رود. در چنین مواردی طبق تصریح برخی از فقیهان، گوینده محکوم به حد قذف نشده بلکه به خاطر دشنام گویی و اذیت کردن دیگری تعزیر می شود. در همین راستا، تبصره ماده 248 قانون مجازات مقرر داشته است که: هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.

این مسئله نشانگر لزوم وجود عنصر روانی یا سوء نیت در مرتکب جرم قذف می باشد که در موارد دیگری از قانون مجازات نیز به آن تصریح شده است. از جمله ماده 252 بر لزوم وجود قصد نسبت دادن زنا تأکید کرده است.

همچنین مقنن در ماده 252 قانون مجازات می گوید: کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

مطالب مرتبط   سندگذار برای دادگاه تحت نظارت وکیل

بنابراین یک لفظ می تواند هم شامل قذف نسبت به یک نفر و هم شامل توهین نسبت به شخص دیگر باشد.

اجاره سند

نقش مقذوف در دعوای قذف

وکیل قذف : حد قذف حق الناس بوده و بنا به تصریح ماده 116 قانون مجازات بر خلاف سایر حدود با توبه ساقط نمی شود. دلیل این اختلاف، حق الناس بودن قذف و حق الله بودن سایر حدود است.

به علاوه اجرای آن به موجب ماده 255 قانون مجازات منوط به مطالبه مقذوف است و در صورت گذشت قذف شونده یا اگر فوت کرده باشد همه ورثه او حد قذف، بنا به تصریح بند ب ماده 261 ساقط می شود. در مورد وارثانی که حق مطالبه حد قذف یا عفو آن را دارند، ماده 260 مقرر می دارد: حد قذف … به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هر یک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند، هرچند دیگران گذشت کرده باشند.

تعدد در ارتکاب قذف

در مورد تعدد این جرم، پنج حالت در قانون پیش بینی شده است:
 • اول. هرگاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند، به موجب ماده 256 در برابر قذف هریک جداگانه حد مستقلی بر او جاری می شود. خواه همگی باهم مطالبه حد کنند خواه به طور جداگانه.
 • دوم. هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف کند و آنها به طور جداگانه خواهان اجرای حد شوند، برای قذف هر یک از آنان، به موجب ماده 257 حد جداگانه ای جاری می شود. این حکم با مفاد تبصره 4 ماده 132هم هماهنگ است که مطابق آن، چنانچه قذف نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می گردد.
 • سوم. هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف کند و آن ها با هم خواهان اجرای حد شوند، به موجب ماده 257، فقط یک حد ثابت می شود.
 • چهارم. هرگاه یک نفر را چند بار به یک سبب، مانند زنا، قبل از اجرای حد قذف کند، فقط یک حد، طبق ماده 258 ثابت می شود.
 • پنجم. هرگاه یک نفر را به چند سبب، مانند زنا و لواط قذف کند، طبق ماده 258، در این مورد هم یک حد ثابت می شود.
مطالب مرتبط   وکیل توقیف، حبس و اخفای غیر قانونی اشخاص

وکیل قذف

تکرار ارتکاب قذف

وکیل قذف : حکم تکرار قذف برای مرتبه چهارم به موجب ماده 136، اعدام قاذف است.

اگر کسی به دیگری نسبت ارتکاب مساحقه (رابطه جنسی دو زن) بدهد مرتکب قذف شده است؟

وکیل قذف : ارتکاب قذف فقط در صورتی است که نسبت زنا یا لواط داده شود. این کار می تواند مشمول عنوان توهین باشد.

اگر قاذف بتواند ارتکاب زنا یا لواط مقذوف را ثابت کند مستوجب حد است؟

خیر. همان طور که در افترا اثبات جرم مانع تحقق جرم افتراست در قذف هم در صورت اثبات زنا یا لواط قاذف حد نمی خورد.

آنچه در پرونده هایی که تحت عنوان حدود شرعی از جمله قذف مطرح می شوند، اهمیت دارد حضور یک وکیل کیفری یا وکیل قذف در کنار شماست. تخصص و دانش وکیل قذف می تواند به شما در دادگاه کیفری کمک کند. در صورت نیاز به وکیل قذف یا وکیل دادگاه کیفری در تهران، وکیل قذف یا وکیل دادگاه کیفری در کرج و وکیل قذف یا وکیل دادگاه کیفری در مشهد می توانید با گروه وکلای ققنوس که دارای تخصص در حقوق کیفری هستند تماس برقرار کنید.

Leave a Comment


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ghoghno1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309