وکیل تهدید در تهران و سایر شهرها

4/5 - (1 امتیاز)

وکیل تهدید، وکیل کیفری ای است که دارای تخصص در طرح دعوای جرایم علیه اشخاص از جمله جرم تهدید است. وکیل تهدید با دانش حقوقی و همچنین تعهد حرفه ای خود می تواند نقشم مهمی در پرونده توهین ایفا کند. اگر در آستانه انتخاب وکیل توهین هستید، مقاله زیر می تواند در یک انتخاب درست به شما کمک کند و شما را با بخشی از دانش وکیل توهین آشنا سازد.

مشاوره تلفنی

تهدید چیست؟

وکیل تهدید : تهدید از جرایمی است که علیه تمامیت معنوی اشخاص صورت می پذیرد و می تواند سلامت و امنیت روانی افراد جامعه را در معرض آسیب و خطر جدی قرار دهد. به همین دلیل قانون گذار در جهت حمایت از سلامت روانی و معنوی افراد جامعه این رفتار را جرم انگاری کرده است.

مستند قانونی جرم انگاری این رفتار ماده 669 تعزیرات مصوب سال 1375 است که می گوید: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

اجاره سند

شرایط ارتکاب جرم تهدید

وکیل تهدید : برای تحقق جرم موضوع این ماده باید تهدید یعنی ترساندن طرف مقابل به هر آنچه که برای وی زیان بار یا ناخوشایند است، انجام شود. این تهدید، بنا به تصریح ماده باید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به شخص یا بستگان او باشد. هرگاه ضرر، بنابه قضاوت عرف کوچک و قابل اغماض باشد این جرم محقق نمی شود. مثل این که مغازه داری مشتری را تهدید به گران فروختن اجناسش به وی کند یا مقام مافوق اداری، کارمند زیردست خود را تهدید به ندادن مرخصی یا اضافه کاری کند.

مطالب مرتبط   وکیل افساد فی الارض

ضرر بستگان نیز کفایت می کند. منظور از بستگان، خویشاوندان نزدیک سببی یا نسبی فرد می باشند که ورود ضرر به آن ها برای فرد، نگران کننده است. بنابراین نمی توان آن را شامل خویشان  دور مرتکب، که وضعیت آن ها چندان اهمیتی برای مرتکب ندارد، کرد.

منظور از ضرر چیست؟

وکیل تهدید : منظور از ضرر نفسی، ضرری است که متوجه جسم طرف مقابل باشد. مثل این که وی را تهدید به کتک زدن یا بریدن اعضای بدن نمایند.

منظور از ضرر شرفی، ضرری است که متوجه آبروی طرف باشد. مثل این که وی تهدید شود که شایعاتی در مورد اختلاف خانوادگی یا چند همسر داشتن یا نابسامان بودن وضعیت مالی وی پخش شود.

منظور از ضرر مالی، ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد. مثل این که وی تهدید به آتش زدن خودرو یا خانه اش شود.

منظور از افشای سر، افشای چیزی است که طرف مقابل بر مکتوم و پنهان ماندن آن اصرار دارد. مثل این که کسی دیگری را به افشای سوء پیشینه کیفری وی یا روابط جنسی متعددی که داشته و یا همسر اولی که قبل از همسر فعلی اختیار کرده بوده است، تهدید نماید.

خواسته تهدید کننده باید چگونه باشد؟

خواسته تهدید کننده مهم نیست. ممکن است درخواست مالی داشته باشد یا ممکن است درخواست وی برقراری رابطه جنسی باشد، یا ممکن است درخواست وی اخذ طلبش باشد. از سوی دیگر هرگاه تهدید کننده هیچ درخواستی نداشته و به عبارت دیگر، تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را هم نکرده باشد، باز بنا به تصریح ماده 669  مشمول ماده قرار خواهد گرفت.

به علاوه، در صورتی که تهدید کننده خواسته ای هم داشته باشد، رسیدن وی به آن خواسته شرط تحقق جرم موضوع ماده 669 نیست و به عبارت دیگر این جرم مطلق بوده و مقید به نتیجه نمی باشد. لیکن مرتکب باید عمد در تهدید داشته و از این که تهدید وی موجب ناراحتی و نگرانی طرف مقابل خواهد شد، آگاه باشد ولی انگیزه مرتکب تاثیری در تحقق جرم ندارد.

مطالب مرتبط   وکیل دیوان عالی کشور

اجاره سند

تهدید باید به چه شیوه ای باشد؟

وکیل تهدید : تهدید کردن بنا به تصریح ماده 669، به هر نحو کفایت می کند. اعم از این که به شکل شفاهی یا مکتوب یا با ارسال ایمیل یا پیامک و نظایر آن ها باشد. همین طور، تهدید می تواند غیر مستقیم باشد. مثل این که مطلب تهدیدآمیز به الف گفته شود، با علم به این که وی آن را به ب که شخص مورد نظر تهدید کننده است منعکس خواهد کرد.

اما تهدید باید صریح باشد. بنابراین اگر کسی مثلا در یکی از روزهای ماه رمضان به دیگری بگوید اگر ماه رمضان نبود تو را می کشتم، جرم موضوع ماده 669 محقق نشده است. به علاوه، به نظر می رسد که از نظر حقوق ایران، تهدید باید به سمع طرف مقابل برسد و اگر طرف مقابل از آن آگاه نشود در واقع تهدیدی صورت نگرفته است.

تهدید مشروط

سوالی که اینجا پیش می آید این است که تکلیف تهدید مشروط چیست؟ مثل این که کسی ضمن تهدید دیگری به قتل، انجام این کار را مشروط به تحقق یا عدم تحقق واقعه ای در عالم خارج نماید. شاید بتوان گفت که هرگاه شخص مورد تهدید، نقشی در وقوع یا عدم وقوع آن واقعه نداشته و آن واقعه نیز محتمل الوقوع باشد، مسلّماً جرم موضوع ماده 669 ارتکاب می یابد.

مثل این که کسی دیگری را به طور جدی تهدید کند که اگر در روز بعد باران بیاید، وی را خواهد کشت. حتی اگر وقوع یا عدم وقوع آن واقعه به فعل یا ترک فعل شخص مورد تهدید بستگی داشته باشد هم، بنا به تصریح ماده 669 که می گوید: اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، باز جرم موضوع این ماده تحقق می یابد.

مطالب مرتبط   وکیل امور کیفری | متخصص در دعاوی جزائی

وکیل تهدید

اخذ نوشته یا سند با تهدید

وکیل تهدید : در ماده 668 تعزیرات، اخذ نوشته یا سند از دیگری به واسطه تهدید هم جرم انگاری شده است: هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و ‌نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از و‌ی بگیرد به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اجاره سند

آیا جرم تهدید می تواند علیه اشخاص حقوقی هم ارتکاب یابد؟

با توجه به واژگان به کار رفته در قانون به نظر می رسد این جرم منحصر به اشخاص حقیقی است.

اگر در نتیجه تهدید مالی برده شود چه عنوان مجرمانه ای بر آن صدق می کند؟

این رفتار مشمول عنوان سرقت مقرون به آزار خواهد بود.

اگر خواهان موفقیت در پرونده تهدید هستید، حضور وکیل تهدید در کنار شما ضروری است. وکیل تهدید با مهارت و تبحر خود در حقوق کیفری می تواند به شما کمک مهمی در این زمینه بکند. در صورت نیاز به وکیل تهدید یا وکیل دادگاه کیفری در تهران، وکیل تهدید یا وکیل دادگاه کیفری در کرج و وکیل تهدید یا وکیل دادگاه کیفری در مشهد می توانید با گروه وکلای ققنوس که دارای تخصص در حقوق کیفری هستند ارتباط برقرار نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید