وکیل اجتماع و تبانی

Rate this post

وکیل اجتماع و تبانی، وکیلی است که با تسلط بر کلیه جرایم امنیتی می تواند از متهم به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت در برابر دادگاه دفاع نماید. برای دفاع در برابر جرم اجتماع و تبانی وجود یک وکیل اجتماع و تبانی با تجربه و مهارت بالا ضروری است. در ادامه نکات حقوقی جرم اجتماع و تبانی را برای آشنایی بیشتر شما با این جرم و راهنمایی برای انتخاب یک وکیل اجتماع و تبانی خوب توضیح می دهیم.

اجتماع و تبانی چیست؟

وکیل اجتماع و تبانی : تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت، علی رغم این که به ارتکاب جرم نینجامیده است، خود می تواند یک جرم علیه امنیت کشور محسوب شود. منظور از تبانی توافق بین دو نفر یا چند نفر برای ارتکاب جرم می باشد. علی رغم این که این جرم به نوعی یک جرم ناتمام محسوب می شود اما به معنای مجازات کردن اندیشه مجرمانه صرف نمی باشد، زیرا در این جرم هم مثل سایر جرایم یک رفتار مادی تحقق پیدا می کند که آن حصول توافق با دیگران است.

مشاوره تلفنی

در پاسخ به این سوال که چرا صرف توافق با دیگران به عنوان جرم قابل مجازات است، می توان گفت در تبانی بیش از یک نفر دخالت دارند و همین امر احتمال وقوع رفتار مجرمانه و خطر آن را برای جامعه افزایش می دهد. گاهی این توافق به صورت سازمان یافته و توسط گروه های مجرمانه متشکل انجام می شود که ضروری است با اقدام فوری و شدیدتر جامعه مواجه شود.

اجتماع و تبانی چه زمانی محقق می شود؟

وکیل اجتماع و تبانی : برای تحقق اجتماع و تبانی مرتکب باید از نظر روانی قصد عملی کردن توافق را داشته باشد و اگر آن جرمی که برای تحقق آن اجتماع و تبانی می شود نیاز به تحقق نتیجه خاصی داشته باشد، مرتکب باید قصد تحقق آن نتیجه را هم داشته باشد. اگر مرتکب قصد عملی کردن توافق را داشته باشد، به محض وقوع توافق جرم محقق می شود. البته صرف مذاکرات و تبادل نظرهای اولیه قبل از رسیدن به یک توافق قطعی نمی تواند اجتماع و تبانی محسوب شود.

مطالب مرتبط   نشر اکاذیب و مجازات آن در قانون

آیا ارتباط تمام طرف های تبانی با هم ضروری است؟

این که همه طرف های توافق در یک زمان موافقت خود را ابراز کرده و یا حتی همه آن ها با هم در ارتباط باشند ضرورتی ندارد. البته به شرط آن که همه از هدف مشترکی برخوردار باشند که حداقل به یک نفر دیگر اعلام و موافقت وی به طور مستقیم یا غیرمستقیم جلب شده باشد.

اجاره سند

مستمر یا آنی بودن جرم تبانی

وکیل اجتماع و تبانی : درمورد این که آیا تبانی جرم مستمر است یا آنی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این جرم یک جرم آنی است که به محض حصول توافق ارتکاب پیدا می کند و پایان می یابد. اما عده ای دیگر معتقدند این جرم یک جرم مستمر است که تا زمانی که توافق بین افراد ادامه دارد استمرار می یابد و حالت استمرار آن با ارتکاب جرم مورد نظر و یا عدول تبانی کنندگان از ارتکاب آن قطع می شود. مستمر یا آنی دانستن جرم می تواند بر مسائلی مثل صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم و مرور زمان جرم تاثیر بگذارد.

وکیل اجتماع و تبانی

توافق مشروط

وکیل اجتماع و تبانی : هرگاه اجرای توافق منوط به تحقق شرایطی باشد مثل این که طرفین با یکدیگر توافق نمایند که از دیگری درخواست وام کرده و در صورت خودداری وی از دادن وام او را مضروب نمایند، نمی توان آنان را به تبانی برای ایراد ضرب محکوم کرد. زیرا در چنین حالتی اجرای موفقیت آمیز توافق آنان لزوما به معنی ارتکاب جرم نیست.

انواع تبانی های کیفری

موضع اتخاذ شده از سوی نظام های کیفری مختلف راجع به مجازات کردن تبانی بین دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم را می توان به سه دسته تقسیم کرد. برخی تنها تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت را جرم شناخته اند. برخی تبانی برای ارتکاب همه جرایم را واجد وصف مجرمانه دانسته اند. در نظام کیفری ایران برخورد بینابین پذیرفته شده است و مطابق آن هرچند تبانی برای ارتکاب همه جرایم واجد وصف مجرمانه تلقی گشته است لیکن شرایط تحقق این جرم در صورتی که قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت وجود داشته باشد سهلتر و مجازات آن بیشتر می باشد. این امر از مقایسه دو ماده 610 و 611 قانون مجازات روشن می شود:

مطالب مرتبط   وکیل دادگاه انقلاب متخصص در تهران

ماده 610: هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده 611: هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده‌ باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

اجاره سند

تحقق جرم مذکور در ماده 611 مشروظ به این است که اولا توافق کنندگان مقدمات اجرایی جرم را هم تدارک دیده باشند و ثانیا توافق کنندگان بدون اراده خود موفق به اقدام نشده و مثلا قبل از اقدام دستگیر شده باشند.

هیچ یک از این دو شرط برای تحقق جرم مذکور در ماده 610 لازم و ضروری نمی باشد. بلکه صرف تبانی برای ارتکاب جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور بر طبق ماده 610 جرم و قابل مجازات است. در واقع قانون گذار با این اقدام شرایط تحقق و اثبات تبانی علیه جرایم امنیتی را به دلیل اهمیت این جرایم آسان تر در نظر گرفته است.

آیا تشویق به ارتکاب جرم، تبانی است؟

وکیل اجتماع و تبانی : با توجه به لزوم نیل به توافق از سوی تبانی کنندگان، صرف این که دو یا چند نفر یکدیگر را تشویق به ارتکاب جرم نمایند آنان را مشمول عنوان تبانی نمی سازد. این رفتار می تواند تحت عنوان معاونت در جرم بررسی شود.

مطالب مرتبط   نیازمند سند اجاره ای
آیا در صورت ارتکاب به جرمی که مورد تبانی واقع شده باز هم عنوان اجتماع و تبانی قابل مجازات است؟

محکوم کردن دو یا چند نفر به تبانی برای ارتکاب جرم منوط به آن است که جرم مورد نظر ارتکاب نیافته باشد و الا در صورت ارتکاب جرم توسط آن ها باید آنان را فقط به ارتکاب جرم تام محکوم کرد و محکوم کردن آن ها به اجتماع و تبانی توجیه قانونی ندارد.

وکیل اجتماع و تبانی : برای موفقیت در پرونده ای که تحت عنوان اجتماع و تبانی پیش رو دارید نیازمند یک وکیل اجتماع و تبانی متخصص خواهید بود تا به شما کمک کند. در صورت نیاز به وکیل اجتماع و تبانی در تهران، وکیل اجتماع و تبانی در کرج و وکیل اجتماع و تبانی در مشهد می توانید با گروه وکلای ژیوار که دارای تخصص و تجربه در زمینه امور کیفری هستند تماس برقرار نمایید.

Leave a Comment


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ghoghno1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309